Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Kris Won, October 29, 2012

Kris Won, October 29, 2012

Hilsen fra Alpha romskipet!

I Universets Skapers velsignede navn, og med godkjennelse fra Vokterne og Beskytterne til kanalen som mottar og formidler det jeg har å si, begynner jeg dette budskapet jeg har kommet for å levere til alle dem som leser dette.

Hvor vis er ikke Han Som er allkunnig og Hans Vidunderlige Sinn fra hvilket hele Kosmos oppsto! Hvor uovertruffen Hans visdom, som unnfanget et Univers så ufattelig komplekst, hvor hver eneste velplasserte del inngår i det enorme maskineriets funksjon, hvor ingen ting er overflødig, hvor det ikke finnes en eneste sjel eller vesen som ikke passer inn i Hans Store Plan, som på samme tid er i kontinuerlig utvikling uten å hindre utviklingen til en myriade av sjeler som alltid er med Ham.

For den som fortsatt lever sitt liv med fokus kun på det som er godt for ham selv, så inneholder ikke denne tanken som jeg begynner mitt budskap med, noen skjønnhet. Han kjenner ikke den overveldende følelsen som fyller sjelen med fullkommen takknemlighet til den Høyeste Skaperen over så mye skjønnhet og perfekthet som overgår alt.

Men for en som, på samme måte som jeg selv, har dykket ned i hver eneste av dimensjonene som utgjør de vibrasjonsmessige strata i Hans Skaperverk, vil vi aldri slutte å forundre oss over denne overdådige skjønnheten og det fullkomne i Hans Skaperverk.

Mange ulike lover styrer hver av disse dimensjonene og det finnes intet som kan komme seg unna at disse lovene oppnår det de er ment for eller som kan hindre disse lovene i å bli virkelighet, hver av dem på sine respektive stadier. Hans Univers, som utgjør kun én enkelt del av alle disse universene som er i kontinuerlig bevegelse og sirkler omkring hverandre, som følge av Lovene om Gravitasjonens Tiltrekning, på en fullkommen og absolutt vidunderlig måte, er intet unntak heller.

Jeg ser Sublime Vesener, som har kommet hit fra ulike avstander og har reist strekninger mellom stjernene, som er fullstendig ubegripelige for deres begrensede sinn, som i dette eksakte øyeblikk i deres planetariske utvikling går ved deres side, kallet hit i disse øyeblikk dere når gjennomlever, for å hjelpe dere med å gjøre et utviklingsmessig kvantesprang som verden aldri har sett maken til, som selv ikke de dristigste og mest ekspansive tenkerne blant dere har tort å forestille seg.

Noen av dem har valgt å inkarnere i deres verden for å kunne arbeide innenfra, som en som lever blant dere. Noen av dem har til og med blitt torturert og blitt myrdet, selv om deres eneste hensikt var å komme og hjelpe dere å åpne deres sinn og vekke opp deres bevissthet. Dette er noe vi er vel vitende om, at slike ting uheldigvis skjer i de verdener som er lavest utviklet i Universell målestokk.

Men deres offer har ikke vært forgjeves, for de oppnådde å bryte mange fastlåste tankemønstre og åpnet hjertene til alle de som hadde kontakt med Dem mens De var her på Jorden.

Og nå er tiden moden for dere, for dere har ikke hittil visst hvordan dere kan gå ut av deres umiddelbare omgivelser, på samme vis som en ørnunge i begynnelsen av sitt liv ikke vet om annet enn redet der han ble født. Ikke før vingene hans vokste og det riktige øyeblikk kom for ham til å kaste seg modig ut fra redet, mens han bakser med de ennå korte vingene og således lærer å fly, under sine foreldres beskyttende og kjærlige blikk. Ørnungens foreldre vet når han er moden for å fly og når vingene hans er tilstrekkelig utvokste til å bære deres sønn i flukten. Før dette øyeblikk ville det ikke falle dem inn å dytte ham med nebbene sine så han skulle forlate reiret, fordi det ville ende med tragedie.

Dere har også nå nådd et tilstrekkelig nivå i deres utvikling som mennesker til at dere kan forlate deres verden i tredje dimensjon (redet) og fly inn i en høyere dimensjon.

Det er et meget vanskelig øyeblikk i deres evolusjon, og det er alltid menneskene i de bebodde verdener som har opplevd det samme evolusjonære sprang, akkurat som det dere opplever nå, og det er da de har hatt behov for hjelp fra sine brødre og søstre fra stjernene og de nærmeste planetsystemene.

Dere ville ikke kunne greie dette selv, uten hjelp, å gjennomføre et utviklingssprang av slike dimensjoner. Det er en slik omfattende, og endelig, forandring; så spektakulær, at det krever en kolossal innsats og helt avgjørende hjelp utenfra.

Men jeg vil gjerne oppfordre dere, hvis jeg får lov, til å forsøke å leve gjennom disse øyeblikkene med absolutt indre ro, ja sågar helt uten bekymring. Det betyr ikke at dere ikke vil ha ting dere må gjøre, for slike forandringer er alltid bygget på samarbeid mellom alle involverte parter i denne transformasjonsprosessen.

Det jeg sikter til, og dette må dere forstå til fulle, er å gi slipp på all frykt, engstelse og bekymring som dere måtte huse i deres hjerter, for de er kun en følelse som oppstår fordi dere ikke vet hva som vil skje fra dette øyeblikk og videre fremover.

Tillat dere heller ikke å nære noen tvil, ei heller nøle med å gjøre det kjempespranget dere er i ferd med å gjøre. Vit at dere i sannhet befinner dere i gryningen av en Ny Æra for alle sjeler som bebor denne verden, ikke bare for menneskene selv, men også for alt annet levende som bebor deres fysiske, eteriske, astrale og mentale verdener, på jordens overflate så vel som i havens dyp og til og med i Jordens indre riker.

Husk da mine råd og slutt å bekymre dere eller nære frykt for de vidunderlige øyeblikkene dere er i ferd med å innta hovedrollen i; gjennomfør denne bevissthetsforandringen i sang og lovprisning av Skaperen, ikke i gråt og tårer over den verden dere legger bak dere.

Slapp helt av, i dyp kjærlighet og takknemlighet, og lev disse øyeblikk av dyptgripende transcendens, hvoretter dere vil være i stand til å komme de høyere riker nærmere, hvor beboerne i disse høyere dimensjoner venter på dere med åpne armer.


Kilde: Anonym
Channel: Kris Won
Translator: Leif


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge