Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Kris Won, July 11, 2012

Kris Won, July 11, 2012

Hilsen fra Alpha romskipet!

Det faktum at jeg ikke skriver så ofte du liker og er vant til, betyr dette absolutt ikke at jeg har glemt dere, kjære søstre og brødre. Likevel, så har det vært andre saker som har krevd min fulle oppmerksomhet, for når vår intensjon er å hjelpe mennesker på denne vakre blå planet til å gå over mot en høyere sfære, krever dette at denne oppgaven får vår fulle oppmerksomhet, noe som kan gå litt ut over andre gjøremål.

Det er for å oppnå dette målet at alle av oss har kommet og vi gjør det med stor glede og engasjement, fordi vi vet at til slutt vil vår innsats, som ikke er liten, bli kronet med hell.

Så, slik at du ikke tror at jeg har kuttet min kommunikasjon [med deg], derfor har jeg bedt deg enda en gang å koble til dit sinn til mitt, og jeg kan sende deg en melding hvor jeg ønsker å fortsette å fremme håp i hjertene deres. Jeg ber deg, også i vennlighet om å ha litt tålmodighet og vente til det øyeblikk den endelige frigjøringen som alle av oss ønsker oss skal komme, og det jo tidligere dess bedre.

Du har evnen til å reagere på en sublim måte, også på spontant og altruistisk måte evner dere å tilby deres deres selv, Dette skal du vite at vi setter stor pris på .

Det er med dette bilaterale samarbeidet mellom alle de sivilisasjonene som besøker deg i disse tider med stor transcendens, og med bidrag fra alle dere; våre meget verdifulle jordiske allierte, at vi så sikkert vil kunne beseire de stadig mer svekkede mørke kreftene som nå er i sin dødskrampe og forgjeves kjemper for sin overlevelse mens de fortsatt er forankret til sin gamle livsstil.

En ny epoke nærmer seg, hvor det vil ikke være rom for de som har intensjon om å ville forsøke å fortsette i den trenden som har eksistert til nå, hvor bare noen få mennesker har vært utstyrt med enorme krefter og deres hensikt har vært å fortsette å dominere de fleste av sine medmennesker, uten hensyn til deres lidelse og savn.

Vi Sirianere, Orionere og Pleiadianere, fra Svanen, Andromeda og mange andre sivilisasjoner forener nå våre anstrengelser for å fjerne alle disse menneskene med en mørk hjerte og en elendig sinn som fortsatt ønsker slaveri, bort fra sine plattformer, og i samarbeid med deg etablere en ny orden basert på likeverd, kjærlighet og brorskap.

Et nytt enestående og helt revolusjonerende system kommer til å endre det utdaterte finansielle systemet som de nå forsøker å forlenge, men deres tid har kommet til en ende. Til tross for noe svikt i våre iherdige forsøk for å få de til å endre sin holdning, har vi nå forpliktet oss, sammen med våre jordiske allierte, til å fjerne dem fra makten og å overføre de politiske lederposisjonene til de personene som er virkelig interessert i å fremme borgernes velvære og utvikling av dine byer, samt å beskytte miljøet der du bor.

Vår kjærlige og storsinnede Skaper har gitt deg en usedvanlig vakker natur på denne planeten, og det er din plikt å ta vare på dette fordi du er selv en av dens innbyggere, og du er en del av henne. Derfor bør din hovedintensjon og interesse være å opprettholde Gaia vakker og ren, akkurat som hun tidligere var, og å forstå hvordan vi nå kan hjelpe henne til å gjenopprette, helbrede og rense planetens jord, vann, indre brann (magma), luft (atmosfære), og eteren.
Alt dette, krever all vår anstrengelse fordi rensing, rengjøring og vedlikehold av de fem elementene som komponerer din fysiske natur er av avgjørende betydning for å kunne oppnå senere mye mer ambisiøs og transcendental mål, som er den åndelige forbedringen av menneske på denne planeten.

Så snart du har opplevd denne indre åndelig fremgangen, når du har blitt frigjort fra usselhet og vaner som er igjen i dit lavere legeme og du har forvandlet dem til guddommelige dyder og kvaliteter, så får dere oppleve å bli virkelige mennesker, fjernt fra de dyriske instinkter, og din utvikling vil få deg til å omfavne kjærlige og broderlig følelser noe som er en riktig del av det å være det himmelske vesenet du er kalt til å bli i denne Nye Æra som er beskrevet av oss.
Det vil kunne bli slik at du vil komme til å bli vervet i frontlinjene av Galactic Federation, som reservert kun for sivilisasjoner som har lært å eksistere sammen med de samme prinsipper som de Engler og de vesener av visdom som lever og bebor det kvasi-uendelige universet.

Vi vil fra vår side da med stor tilfredshet ønske deg velkommen til vår Føderasjon, hvor vi skal eksistere sammen i frydefullt samarbeid og stor vennlighet.

Peace and Love

Source: Commander Sohin
Channel: Kris Won
Translator: Helge “Mahini”


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge