Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 31, 2012

SaLuSa, October 31, 2012

Steve Beckow:

På slutten av sitt foredrag på Sedona konferansen onsdag kl 16, kom Mike Quinsey med et spontant budskap fra SaLuSa. Mike påsto ikke at det var SaLuSa som snakket direkte gjennom ham, men mer som om Mike formidlet det SaLuSa sa til ham.

clip_image004[3]


Mike Quinsey:

”Tusen takk alle sammen for at dere er kommet hit til Sedona. Jeg snakker for SaLuSa som gjerne vil si at de er mer enn lykkelige for at så mange er kommet il Sedona. Dere har generert så mye mer Lys enn tidligere og det vil spre seg over hele Jorden og bidra med å øke farten på evolusjonen på planeten.

De Galaktiske styrkene på moderskipene er så nær oss nå. De overvåker alt som skjer rundt om på hele planeten. Bevissthetsnivåene har aldri vært så høye som de er nå og når de når ”kritisk masse”, vil det bli en ”eksplosjon” av Lys.

De ønsker og ber oss om at vi ikke skal betrakte de utenomjordiske som overlegne på noe vis. De kommer hit som likemenn og når de kommer skal vi ha en skikkelig feiring. De vil fortsette å være her sammen med oss også etter Oppstigningen. De ønsker at vi skal være delaktig i planene deres for fremtiden og de har enormt mye å tilby oss og dette vil løfte oss inn i de høyere nivåene som har beskrevet for oss.

De ønsker at vi møter dem uten frykt. Når de har vært her på Jorden har de aldri gjort noe som kunne skade oss eller få folk til å bli redde. Men de ser i øynene at de mørke sjelene alltid har arbeidet systematisk for at vi skal frykte deres nærvær.

Det de ønsker er at vi utvikler oss så raskt som mulig, slik at de kan dele med oss alle de godene den nye teknologien vil gi. De som kommer fra Sirius vil møte sirianerne blant oss, de som er fra Pleiadene vil møte de av oss som er pleiadianere, og så videre. Etter Oppstigningen vil noen av oss få anledning til å reise hjem til hjemplaneten vår. Det er et valg vi selv gjør. Våre virkelige familier er utenomjordiske og vi forlot dem da vi meldte oss frivillig til å komme til denne planeten for å hjelpe til med Oppstigningen.

De kjenner oss godt. Om natten er det mange av oss som reiser for å møte dem på skipene deres, men når vi reiser ned igjen, så skrur de av hukommelsen vår, fordi minnene om å oppleve deres overlegne teknologi, hjertevarmen og komforten, ville distrahere oss fra arbeidet vårt på Jorden.

Selv på det nåværende tidspunkt vil de ikke gripe forstyrrende inn i arbeidet frem mot endetiden. De er svært stolte av det arbeidet Lysarbeiderne har gjort, og i dette nu er de til stede for oss sammen med Veilederne våre. De er like tilgjengelige for oss som Veilederne og dersom de kan hjelpe oss på noen vis, så gjør de det. Den måten de gjør det på, er at når de er i nærheten av oss, så forsøker de å stimulere oss.

De er ikke særlig innstilt på å gi oss noen datoer, men de vil komme i den nærmeste fremtid. De foretrekker å la ting utvikle seg i en naturlig strøm og aksepterer ting som de er, fordi alt det som skjer er i vår beste interesse.

SaLuSa taker oss for vår varme og oppriktige interesse. Han er talsperson for den opprinnelige gruppen som kom hit på moderskipene. De arbeider ikke hver for seg eller separat. De arbeider alle i team. Team-arbeid vil være den måten vi også arbeider på i den nære fremtid.

Menneskeheten har arbeidet meget hardt i de siste årene med å bringe alle raser sammen og bli Ett. SaLuSa ønsker ikke å bli sett opp til eller idolisert. Han betrakter ikke seg selv som noe spesielt. Men han gleder seg over at budskapene er til hjelp for oss. Han er fullstendig klar over at mange av budskapene inneholder gjentakelser, men det er ikke til å unngå.

Han kan se oss nå. Han kan se vår kjærlighet, vårt lys, våre auraer. Han ser skjønne mennesker som nesten smelter sammen og skaper en energi som har en vidunderlig effekt på Jordens folk. Galaktikerne setter stor pris på alt det vi gjør og de kommer nærmere og nærmere og gleder seg over hva vi får til.

Det var slett ikke slik tidligere at folk ville ønske dem velkommen og glede seg over deres nærvær. Tidligere var frykten mye større enn kjærligheten, men det har endret seg. Jo mer kjærlighet menneskene føler, jo lettere blir det for dem å komme.

Og her ønsker SaLuSa å avslutte dette budskapet, men han kommer igjen på mandag og vi vil fortsette da. Det var ikke opprinnelig min hensikt å formidle et budskap her og nå, men når de snakker ”ovenpå”, så er det bare å formidle det videre.

Kanskje vil jeg ved en senere anledning fortsette med direkte budskap slik som dette. Jeg har aldri vært i en slik situasjon før. Vanligvis sitter jeg og skriver på pc’en. Dette har vært en helt ny og annerledes opplevelse for meg.”


Kilde: The 2012 Scenario


Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge