Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 22, 2012

SaLuSa, October 22, 2012

Det gleder oss å se at dere demonstrerer for deres rettigheter, for dette er en betimelig påminnelse for myndighetene deres om at de er innsatt i sine stillinger for å tjene dere, folket. Det er få med et godt hjerte blant dem og langt mellom dem, og det er grunnen til at gjennomgripende forandringer må gjennomføres. Dersom deres valgte representanter ikke følger opp den ed de har avlagt, så kan de heller ikke klage når de blir fjernet. Problemet er at korrupsjon og grådighet sprer seg som en kreft og det tar ikke lang tid før det blir akseptert som normalt. Og det er jo klinkende klart at dere trenger den rette typen mennesker til å lede dere fremover, ledere som har den innsikt og forståelse som trengs for å lede dere inn i den Nye Tidsalder. De mørke Sjelene i den siste kabalen er totalt uegnet til det og vil ikke få anledning til å blande seg opp i eller påvirke det som skal skje.

Deres Åndelige Tidsalder er i ferd med å begynne og deres fremskritt vil være forbausende og skje meget raskt. Forestill dere hvor uendelig godt det vil føles å vite at du kan stole hundre prosent på alle omkring deg, fordi de er oppstegne Sjeler som deg selv. Kjærligheten og Lyset vil gjennomsyre alt, over alt, og det vil ikke finnes noen tvil om at dere har ankommet i de høyere dimensjoner. Livet vil stå i enorm kontrast til hvordan det er i øyeblikket, ja det er vel ikke en gang mulig å sammenlikne. Å leve i fred uten at noe som helst kan true den vil gi dere en vidunderlig følelse av frihet og glede. Helseproblemene dere er vant til og utfordringene det er bare å overleve, slik livene deres er preget av i dag, vil ikke lenger være noen faktor i deres liv. Det er vanskelig å formidle den totale følelsen av lykke og fornøydhet, for det må oppleves for at det skal kunne forstås fullt ut.

Tankesettet til dem som har motarbeidet deres utvikling og som har hatt som mål å forhindre Oppstigningen, har totalt fokus på personlig makt fordi de overhodet ikke evner å forstå at Alle Er Ett, og derfor ikke har noen kjærlighet for sine medmennesker. De har imidlertid likevel sin Gudsgnist i behold, selv om den har blitt svak, men en dag vil den også begynne å lyse sterkere igjen. De har akkurat de samme mulighetene til å være av Lyset som enhver annen sjel og Gud vil ønske dem velkommen hjem på samme vis som med alle andre. Dere begav dere alle sammen ut i jordelivet sammen, men etter hvert som dere valgte deres egen vei og erfaringer, var det noen som ble oppslukt av de lavere vibrasjonene og gikk seg vill. Det er alltid en vei tilbake til Lyset, men jo dypere man faller, jo hardere er veien tilbake. Imidlertid har de, på samme måte som alle andre Sjeler, alltid mange villige veiledere som hjelper dem på veien hjemover. Alle, uten unntak, har Høyere Vesener som følger nøye med dem og veileder dere gjennom livet.

I fremtiden vil vi fra den Galaktiske Føderasjon arbeide sammen med de oppstegne sjelene, inntil dere etter hvert blir våre likemenn. Når det er oppnådd, vil dere være fullstendig uavhengige og kan selv bestemme deres fremtid. Men det betyr ikke at vi vil miste kontakten med dere. Vi vil bokstavelig talt være ”bare en tanke” unna dere til enhver tid, og det gjelder alle sjeler som dere har knyttet bånd til. Som vi tidligere har antydet, så vil dere mest sannsynlig slå dere sammen med dem som er på tilsvarende bevissthetsnivå som dere selv. Deres muligheter til å oppleve og erfare vil være ubegrenset, til og med det å reise fra det ene Universet til det andre for å utvide deres erfaringsområder. På Jorden har dere hatt mye større begrensninger og med deres lavere bevissthetsnivåer, har dere mistet kontakten med deres Høyere Selv. Som en konsekvens av det har sannheten om deres Sanne Jeg blitt tåkelagt av illusjonen som livet i 3dje dimensjon er.

Dere vil snart få bevitne den virkelige begynnelsen på slutten, når de gamle systemene faller overende i kaos. Ikke noe forsøk på å få dem på fote igjen vil kunne lykkes, ettersom det er skjebnebestemt at de nå avslutter sin tid i den nåværende dimensjon. De har tjent sin hensikt vel når det gjelder dere og Moder Jord, og nå er det nye paradigmet på vei inn. Dere vil ikke gå glipp av det endelige resultatet, for forandringene er så gjennomgripende at alle vil bli påvirket av dem. Alle Sjeler vil få oppnå det de ønsker seg og de aller fleste har allerede gjort sitt valg i fri vilje. Det er grunnen til at vi ber dere så innstendig om å ikke forsøke å overprøve en annen Sjels beslutning, men tillater dem å være fornøyde med at de har gjort sin beslutning ut fra sine ønsker for sin egen fremtid. Faktum er at ingen kan bevege seg inn i en vibrasjon som er høyere enn deres egen og det er også klart at enhver sjel vil være mest komfortabel i en vibrasjon som matcher deres egen.

Vi er så klare som vi noen gang kommer til å bli, til å spille vår rolle for å sikre at dere får oppleve Oppstigningen. Vår medvirkning vil snart bli åpenbar og dere vet jo at vi allerede har sørget for å opprettholde fred på Jorden. Og det er med henvisning til de grep vi har tatt for å forhindre at de nåværende problemene eskalerer til en ny verdenskrig. Vi er ivrige på å kunne involvere oss mer og bidra ytterligere for å sikre at våre allierte er i stand til å bringe alle sakene frem til vendepunktet. Presidentvalget i de Forente Stater er et nøkkelpunkt, som vil avgjøre når vi vil utøve vår gudgitte autoritet til å sørge for de fordelaktige og nødvendige forandringer i regjeringene skjer. Mye avhenger av resultatet og det vil bli en seier for Lyset.

Fra nå av vil nok hver uke som går gjøre det tydeligere i hvilken retning det går og de begivenheter som skal til for å bringe fred i hele verden vil skje fyllest. Som dere nok kan forestille dere, så er det ingen ting som skjer uten at vi er klar over det, selv om det skjer ute av syne. Vi kjenner hvert eneste lands sanne intensjoner uansett hva de måtte fortelle verden utenfor. Landene er i virkeligheten delt mellom dem som oppmuntrer til krig og dem som søker freden, uansett hva deres historie måtte antyde. Det som er i ferd med å skje er at Lyset på Jorden transmuterer de lavere energiene og at således hele nasjoner er i ferd med å våkne opp. Det er en kraftfull bevegelse i de landene som ønsker fred om å forene seg, og et stadig sterkere ønske om å kutte kontakten med dem som ikke ønsker fred. Krigshisserne blir derfor gradvis mer og mer isolert, og uten støtte er planene deres dømt til å mislykkes.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ser at de ulike fredsbevegelsene når frem til mange flere mennesker enn før. Dette er den oppblomstringen av folkemakt som vil skape de ønskede resultatene. Dette blir også ytterligere forsterket av de høyere energiene som sendes til Jorden utenfra. Som vi ofte har fortalt dere, så har dere allerede vunnet kampen mot de mørke Sjelene og nå gjenstår det bare å rydde opp i de gjenstående aktivitetene deres og sette full fart mot Oppstigningen. Alt dette er vel ivaretatt, som dere om ikke lenge vil få se.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge