Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 21 november, 2014

SaLuSa, 21 november, 2014

Tiden stormer videre og nå er dere i stand til å tilpasse dere det høyere tempoet den har og fortsatt gjennomføre de oppgavene dere har satt dere fore. I fremtiden vil dere finne at den løper enda raskere, men at dere vil tilpasse dere underveis. Alt som skjer for tiden er del av en prosess som kommer til å løfte dere inn i den Nye Tidsalder. Imidlertid reagerer dere i mange tilfeller med å bli forvirret fordi det skjer så mye hele tiden. Forutsatt at dere holder fokus på det dere vet er hensikten med alt som skjer, så vil dere se at et mønster langsomt tegner seg i det. Dette vil gi en pekepinn om hvor dere er på vei og lede dere videre på veien til den Nye Tidsalderen. Ingen ting kan stanse fremskrittene som nå blir gjort og de vil gjøre at dere lykkes i å løfte dere opp og ut av de lavere vibrasjonene.

Etter hvert som endringene i årstidene blir tydeligere vil det bli tydelig at de ekstremene dere opplever i dag avtar. I stedet blir det nå mer akseptable forhold og dere vil begynne å gå med større letthet fra den ene årstiden til den andre. Dette vil føre til forandringer i plante- og dyrerikene etter hvert som de også tilpasser seg. Faktum er at det allerede rapporteres om dette og det vil fortsette inntil forskjellen mellom årstidene med tiden blir mye mindre uttalt. Verdenshavene blir også påvirket av dette og etter hvert som de blir varmere, vil visse arter migrere til nye områder som passer dem bedre. For eksempel opplever dere noen ganger dramatiske forandringer i de kaldere områdene. Ismassene smelter i mye raskere tempo og det er kjent at havnivået vil stige med tiden, med de forandringer dette vil medføre. Dere er imidlertid blitt advart lang tid i forveien om hva disse forandringene kan innebære og har all verdens mulighet til å takle dette på passende vis.

Forbered dere på fremtiden i god tid, så vil alle områder av livet være i stand til å takle forandringene. Dere må imidlertid være forberedt på at livet ikke kan fortsette slik det er i dag, men om dere forbereder dere og gjennomfører tiltak i god tid, så vil dere så å si “ri stormen av.» Dere har fordelen av å være godt informert om forandringenes natur og kan forberede dere i god tid. Det finnes også mange avanserte oppfinnelser og teknologier som ennå har til gode å bli generelt frigitt, og disse vil gjøre livet mye lettere å takle. Tro oss, Kjære Dere, at vi står ikke passivt og ser på uten å hjelpe til over alt hvor det er mulig, og vi inspirerer og veileder folk slik at deres kunnskap og ekspertise kan hjelpe dere gjennom forandringene. Det finnes også en del utfordringer som er av en slik art at de må angripes mer direkte, men vi kan hjelpe dere å takle dem. Som dere kanskje er klar over foregår det meste av vårt arbeid uten at dere vet om det, men det vil komme en dag hvor vi kan arbeide åpent sammen med dere. Den dagen er ikke så langt unna som dere kanskje kunne tro og vi gleder oss til den kommer.

Dere ble plassert på Jorden for mange årtusener siden og ble gitt fri vilje, slik at dere kunne skape deres egen fremtid. Det har dere gjort, og når dere ser dere tilbake kan det hende dere kommer til den konklusjon at dere fortsatt ikke har funnet fullkommen fred og lykke. Sannheten er at deres historie er overstrødd med kriger og trusler om krig, med enorme kostnader i form av tapte og ødelagte menneskeliv, men dere har omsider begynt å innse nødvendigheten av å leve fredelig sammen. Dere har fått erfare hva som skjer når ubegrenset grådighet og selvopptatthet tar over, og det er til liten trøst, men det dere har lært begynner nå litt etter litt å bære frukt. For de sjelene som trenger mere tid for å finne den rette vei til fredelig sameksistens har en ny syklus begynt, og de vil få alle muligheter til å løfte seg selv opp.

Dere har levet i en illusjon om materielle goder, slik det vil være uten kjærlighetens fulle energi til å veilede dere. Likevel har Lyset greid å trenge gjennom for å redusere effekten av mørket som er skapt av dem som utelukkende er opptatt av selvforherligelse. Noen av livene deres har vært ekstremt tøffe, mens andre har gitt dere et glimt av den fred og lykke dere lengter etter. Når dere først har fått en smak av det sanne livet, så vil dere aldri mer nøye dere med noe mindre enn det, og anledningen til å oppleve dette er nå innenfor rekkevidde for dere. Det foregår allerede subtile forandringer som vil åpne dørene til den fremtiden som venter dere. Ingen Vesener av lavere vibrasjoner vil kunne spolere den lykke som den bringer, ettersom deres plass vil være i de lavere vibrasjonene som harmoniserer med deres eget vibrasjonsnivå.

Når dere vet hva som venter dere i fremtiden, så skulle det være mulig for dere å møte det som kommer rolig og tillitsfullt, fullstendig uten tvil om hva det endelige resultatet vil bli. Vær klar over, og vi minner dere om dette enda en gang, at fremtiden deres allerede er kjent, og dere vil bli gledelig overrasket over hvor fort forandringene vil skje. De mørke er ikke lenger "kongen på haugen", men de er i ferd med skape sin egen fremtid. Deres innflytelse blir stadig mindre ettersom de ikke lenger har den makt og autoritet de en gang hadde. Så bekymre dere ikke for meget om aktivitetene deres, ettersom de sitter så fast i sin egen verden at de ikke lenger tror at de kan mislykkes. Imidlertid møter de motstand og når de endelig skjønner hva som skjer, vil det være for sent for dem å komme tilbake.

Så vi oppfordrer dere til å holde dere på veien som vil føre dere til de nivåer av Lys som finnes i de høyere vibrasjonene. Og etterhvert som dere så gjør, vil dere finne at dere blir mindre og mindre distrahert eller påvirket av det som skjer omkring dere. Dere kan så å si la verden gå sin egen gang alt mens dere nyter den indre freden dere har skapt for dere selv. Men uansett hvor isolert dere måtte føle dere fra alt som skjer omkring dere, kan dere likevel hjelpe dem som sliter med livet. Dette vil være en test på hvor mye dere har oppnådd og lært fra deres egen tid i de lavere vibrasjonene og hvordan dere greier å legge skulderen til for dagens behov. Noen ganger er alt som skal til for å løfte en annen sjel opp, så enkelt som et vennlig ord eller handling som hjelper til å bringe Lys inn i livet deres.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler deres voksende oppgløddhet i erkjennelsen av at forandringer nå er i ferd med å skje, som vil gjøre den Nye Tidsalderen til virkelighet for dere. Omsider har dere nådd frem til slutten av syklusen og det eneste som gjenstår er å feie restene av den Gamle Tidsalderen ut, for å gi plass til den nye som vil bringe dere særdeles lykkelige tider og den ytterste glede.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge