Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 16. januar, 2015

SaLuSa, 16. januar, 2015

Det har tatt lang tid til å nå frem til dette punktet i deres evolusjon, men vi kan se en ny energi på fremmarsj, som er i ferd med å få fotfeste på Jorden, som bringer samarbeid og fred. Etter år med krig og konfrontasjon er nå disse nye energiene i ferd med å vekke opp mennesker til å arbeide med fredelige midler for å skape harmonisk sameksistens mellom alle mennesker. Nå som krig truer, er det fortsatt noen mennesker som responderer på samme måte som tidligere, men samtidig er det mange, mange flere som arbeider for fredelige løsninger. Vi vil så visst gjøre det vi kan for å øve innflytelse på og hjelpe dem som søker freden og en fullstendig slutt på all krig og for finne fredelige løsninger. Stemmene til den som er lei av død og aggressivt misbruk av Jordens ressurser, øker stadig i styrke og påvirkningskraft, hvilket etter hvert vil føre til fredelig samarbeid og statsmanns-utøvelse. Det vil ta tid å få en del mennesker til å innse at kriger utelukkende er til fordel de få som har investert tungt i den. Med tiden vil imidlertid mange sannheter komme frem og avdekke dem som tjener på dem.

På den ene siden blir dere utsatt for angrep fra en liten gruppe som er fast bestemt på å bringe dere terror og frykt, mens de som går i bresjen for freden sak på den annen side arbeider intenst for å gjøre den til virkelighet. Det er selvfølgelig også karma involvert i alt dette som skjer og dette gjøre det vanskelig å forstå eksakt hva som foregår. Vårt nærvær vil sikre at ting ikke kommer ut av kontroll, men som dere må ha forstått en stund, så må de gamle energiene "fjernes" på et eller annet vis. Som dere nå burde forstå, er frykten deres største fiende og den hjelper dem dere kjenner som de mørke Sjelene. De får sin livskraft ved å skape frykt og uten den ville de miste sin evne til å blokkere Lyset. Deres tid er så godt som over, hvilket er grunnen til at vi minner dere på viktigheten av å holde vibrasjonene deres så høye som mulig og frata dem enhver mulighet til å få den "næring" de er avhengige av.

Forandringer skjer over alt omkring dere og ikke minst er det mange som angår Moder Jord. Hun holder på å forberede seg til en mektig høyning av sine vibrasjoner og vidtrekkende forandringer, hvilket allerede er åpenbart for dem som studerer slike ting. Vær ikke redde for utfallet, for til forskjell fra tidligere Tidsaldere hvor enorme oversvømmelser, branner og katastrofer har forekommet i endetiden, så vil dere nå få oppleve en fredelig inntreden i den Nye Tidsalderen. Det har vært det Åndelige Hierarkiets intensjon å sikre at dere fullfører den gamle Tidsalderen med suksess, og dette har i stor grad vært mulig takket være deres usvikelige pågangsmot og sterke intensjon om å komme gjennom denne perioden med hodet høyt hevet. Deres har selvfølgelig fått all mulig hjelp og mange sjeler fra de høyere dimensjonene har deltatt. Når dere tenker over hvor mye hjelp dere har fått, så får dere en idé om hvor viktig deres evolusjon er betraktet å være. Likevel vil dere finne det vanskelig å fatte hvilken suksess dere har hatt, ettersom den har vært langt mer vidtrekkende enn dere evner å fatte.

Deres kjære følger oppmerksomt med og er fullt klar over hvor bra dere gjør det, og det vil bli storslagne feiringer når deres tid er ute og dere møtes igjen. Naturligvis følger de med på fremskrittene dere gjør, som de følger med stor interesse. Så Kjære Dere, vær snill å huske på at ikke bare er deres familie og venner klar over fremskrittene deres, men ofte prøver de å nå frem til dere med sine budskap og trøste dere når dere hard et vanskelig. Dersom dere ikke allerede er klar over det, så ville det overraske dere å finne ut hvor spreke og sunne deres kjære er, uansett hvilken tilstand de var i da de "gikk over". I tillegg vil dere finne at de er svært bevisste og årvåkne slik de var i sine yngre dager. Det er så mye å se frem til at det skulle ikke være nødvendig å bekymre dere om dem som har gått foran dere. Ingen blir betraktet som å være bedre enn noen annen sjel og rikdom er ingen faktor overhodet, ettersom penger ikke har noen rolle på et sted der alt man trenger bringes til veie ved tankens kraft. Det kan videre være til oppløftelse for en del mennesker å vite at til og med babyer som har "gått over" vokser raskt opp i Ånderiket, og de fleste av dem vil være voksne når dere møter dem igjen. Tankens kraft er effektiv på Jorden, men det er sjelden at den virker så raskt som i de høyere vibrasjonene.

Dersom utviklingen deres ikke hadde blitt "tuklet med", vill dere ha gjort mye raskere fremskritt, men i stedet så har dere blitt nektet en slik mulighet. Så snart dere får muligheten til å dra nytte av alle de fremskrittene som har blitt holdt unna dere, som Illuminati har brukt utelukkende til sin egen fordel, vil dere imidlertid raskt ta igjen den tiden dere har mistet. Som vi tidligere har nevnt for dere, vil de mest spektakulære forandringene skje når dere kan ta i bruk og få alle fordelene ved fri energi. Vitenskapsmennene deres kjenner mange bruksområder for den, og maskiner og utstyr er allerede designet og testet med suksess. Fremtiden venter på dere og inneholder mange overraskelser, som alle vil fremme livskvaliteten deres.

Så når dere nå bare kommer dere gjennom de siste av de mørke Sjelenes påfunn, så vit at dere ikke trenger å vente lenge før vidunderlige forandringer begynner å finne sted. Det vil uten tvil være en stor lettelse for dere å kunne leve i fred og kunne glede dere over velstand og fremskritt i et samfunn bygget på kjærlighet og deling. Det kommer, men først må de mørke Sjelene og deres maktbaser og ødeleggelsesvåpen gjøres ubrukelige og fjernes. Mange fremskritt har vært holdt hemmelige, på deres bekostning, og nye teknologier er holdt skjult for dere. For eksempel finnes det underjordiske installasjoner som gjør det mulig å reise med hastigheter opp til 1000 kilometer i timen, og disse installasjonene dekker allerede stor deler av kloden. Disse fremskrittene vil dere alle sammen få glede av med tiden, og fremtiden inneholder så mange overraskelser at dere for øyeblikket bare kan drømme om dem.

Vi vil sørge for at dere, når det rette øyeblikket kommer, får vite om de nye teknologiene og at de blir introdusert for dere. Imidlertid forstår dere at det er noen som ønsker å beholde dem for seg selv, og vi må først fjerne dem, slik at de ikke kan stikke kjepper i hjulene for fremskrittene deres. Alt dette vil ta tid, men i det minste kan dere være klar over hva som venter dere i den nære fremtid.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og så glad for at tiden er kommet for å kunne frigi informasjon hva fremtiden inneholder for dere. Vær sterke i troen og vit at vi er her med dere. Jeg forlater dere nå med vær kjærlighet og velsignelser.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge