Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 9. May, 2014

SaLuSa, 9. May, 2014

Når det gjelder deres brennende ønske om å bringe permanent fred til verden, er det mange måter dere kan bidra til dette på. Som enkeltmennesker kan dere spre Lyset deres overalt hvor dere er, ved å fokusere på alt som er av renhet og sunnhet. Dere kan også sende deres helbredende energier og kjærlighet til dem som trenger hjelp. Den evnen dere har iboende til å gjøre dette er mye større enn dere kan forstå, men det krever at dere har en usvikelig tro på det. Like tiltrekker like og det er av denne grunn at healere representerer en formidabel kraft for det gode. I denne tiden har Jorden et enormt behov for healing for å hjelpe prosessen fremover, og den kommer fra mange kilder, mange av dem fra utenfor Jorden. Selv om Jorden kan synes å være av ubetydelig størrelse sammenliknet med andre planeter i solsystemet deres, så kan dere være helt sikre på at den har den mest sentrale plass i Universet. Det er på grunn av viktigheten av Menneskerasens evolusjon, som er rede til å ta spranget ut av tredje dimensjon. Dersom den ikke gjør det, vil det påvirke og forsinke utviklingen til sjeler som eksisterer i de høyere dimensjoner. Så, som dere kan se, dette utviklingstrinnet i Menneskenes utvikling er så uhyre viktig for andre sjelers utvikling.

Som vi tidligere har nevnt, så er denne muligheten deres til å stige opp så viktig at dersom dere ikke griper den, så kan den faktisk sette dere sterkt tilbake. Bli imidlertid ikke fortørnet eller motløse av det vi har fortalt dere, for dere har en mengde avanserte sivilisasjoner som gir dere sin fulle støtte. Sannheten er at dere får mye mer hjelp enn dere kan forestille dere, og dette er for å gi dere alle muligheter til å nå deres mål. Den hjelpen dere får for øyeblikket er for å sikre at dere utvikler dere i riktig retning. Vi kan påvirke beslutningene dere tar, men vi kan ikke påtvinge dere våre idéer. Imidlertid er det slik at sjeler som deltar i endetiden er klar over hvilke oppgaver de har, selv om det er på underbevissthetens nivå. Alt i alt har vi full tillit til at suksess vil bli oppnådd, men det er alltid et element av risiko på grunn av deres frie vilje.

Enhver som har fulgt med på deres åndelige utvikling vil så visst kunne se tilbake og se et definitivt mønster. Det viser en åpning opp for Lyset som har vokst hurtig, så mye så at det har bragt dere en mye mer fredfull tilnærming til livet. Vi kan forsikre dere om at den kommer til å fortsette å vokse helt til det blir anerkjent at Menneskerasen er klar til å stige opp. Det gjenstår imidlertid mye arbeid som må gjøres, men i den nære fremtid vil det bli helt tydelig at de mørke Sjelene ikke lenger kan påvirke Menneskehetens fremtid. Vi venter på å få anledning til å møte dere, men omstendighetene må være slik at fred er blitt etablert på Jorden. For å være sikker på at det blir slik, vil vi spille en aktiv rolle, så dere kan ta det helt med ro og vite at dere har valgt veien mot Lyset. De mørke Sjelene vil ikke lenger være i stand til å blande seg inn i utviklingen deres, for faktum er at de vil ha blitt fjernet og befinner seg på et nivå som er i samsvar med deres lavere vibrasjoner.

Kjære venner, vi er ikke så forskjellige fra dere, bortsett fra at vi har kommet lengre på evolusjonens vei. Dere har valgt en annen vei enn oss, men ikke desto mindre reiser vi alle sammen i samme retning, og av den grunn tilbyr vi dere en hjelpende hånd for å øke farten på utviklingen deres. Denne tidens viktighet kan ikke understrekes for mye, ettersom den er kulminasjonen av en periode som dekker mange år med evolusjonsmessige erfaring og læring – en solsyklus på 26.500 år. De av dere som har utviklet dere tilstrekkelig vil fortsette å stige opp etter hvert som dere opplever og erfarer i samsvar med deres mål om å fortsette å ekspandere i Lyset.

Dere vil av nødvendige årsaker komme til å oppleve mange forandringer som vil løfte dere inn i den Nye Tidsalder. De gamle måtene å gjøre ting på er ikke lenger passende og gjenspeiler heller ikke de nye energiene som strømmer inn til Jorden. Det gleder oss å kunne fortelle dere at så snart ting kommer ordentlig i gang, så vil de skride frem temmelig raskt ettersom vi tross alt har forberedt oss til denne tiden i ganske mange år. Dere har, som dere ville si “blitt voksne”, og utviklingen deres må få lov til å gå sin gang. Selvfølgelig vil det bli noe forvirring når det gjelder dem som er uopp-Lyste. Vi vil imidlertid gi dere så mye informasjon som mulig slik at det er lettere for dere å ikke bekymre dere. Dere kan være trygge på at dere vil bli gitt eksakt informasjon med hensyn til hva dere kan forvente, og dette vil inkludere mange overraskelser som dere vil sette pris på.

Dere vil bli overrasket over hvor raskt dere vil gjøre fremskritt og glemme de vanskelige periodene tidligere. Husk på at dere opplever endetiden samtidig som de innkommende energiene vil løfte dere opp. Det vil bli en uvanlig opplevelse, men likevel oppløftende, fordi dere vil være i stand til å verdsette grunnene til forandringene. De av dere som har mer kunnskap om dette vil kunne hjelpe dem som blir forvirret og litt engstelige for hva fremtiden har å tilby dem. Det er imidlertid vår hensikt at når vi først kan presentere oss selv for dere, at dere er fullt informert om hva det er som skjer og hva dere kan gjøre for å bidra. I mellomtiden vil de nye energiene hjelpe dere å beholde roen og vi vil alltid stå klare dersom omstendighetene skulle kreve vår inngripen.

Over alt i verden oppleves værforandringer og i noen områder begynner det allerede å bli ekstremt. Disse forandringene må finne sted nå som dere er i ferd med å bevege dere ut av fortidens ekstremt ustabile værforhold. Ting vil roe seg etter hvert og dere vil oppleve mer akseptable forhold som dere kommer til å sette pris på. De ekstremene dere vanligvis opplever vil langsomt forsvinne og til slutt vil væremønstrene deres falle på plass. Ikke forvent dere altfor mye altfor snart, ettersom vi vil informere dere om hva dere kan forvente i den umiddelbare fremtid.

Dere kan, for deres del, hjelpe andre å forstå behovet for verdensomspennede forandringer, og enda viktigere, hjelpe dem å forstå hvorfor det er best å “flyte med strømmen” og la dem komme, ettersom de alle er til deres beste. De mest slående forandringene vil etter vår mening være resultatene av renselsen av Jorden etter århundrer med forurensning og ødeleggelse. Dere vil se umiddelbare fordeler ved dette, og skjønnheten og renheten vil være ytterst slående. Forurensningen i luften, jorden og havene vil bli fjernet ganske raskt og alt vil etter hvert bli brakt tilbake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og oppglødd ved tanken på å kunne hjelpe dere å oppleve alle undrene og skjønnheten som venter på å ønske dere velkommen. Dette er en vidunderlig tid og snart vil dere se forandringene omkring dere. Hold håpet deres høyt og vit at Gud har gitt dekret om avslutningen av denne siste syklusen og derfor blir det slik. Som alltid forlater jeg dere med min kjærlighet og velsignelser.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge