Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 22 April, 2015

Matthew Ward - 22 April, 2015

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Hendelser i de siste månedene har fått mange lysarbeidere til å stille spørsmål og mange andre til å gruble over: Hvorfor er den frie viljen til mennesker som gjør fryktelige ting gitt prioritet over den frie viljen til folk som ikke ønsker å bli terrorisert eller drept?

Kjære familie; det har aldri blitt gitt prioritet til noen, ei heller kunne det noensinne bli gitt. Herskerne i universene er forpliktet til å respektere Skaperens gave av fri vilje til hver eneste sjel, og Gud inkorporerte dette ediktet i de lovene som styrer dette universet. På samme måte som alt annet i eksistensen er lovene energi og energi har ingen vurderingsevne, ingen kapasitet for prioritering eller til å fatte beslutning om noe som helst. Det eneste energien kan gjøre er å vibrere på en eller annen frekvens i samsvar med hvordan den blir brukt, og i vår forklaring handler dette om hvordan menneskene som lever på Jorden bruker den.

Universenes velordnete virkemåte krever en kontinuerlig balanseakt for å forhindre at vibrasjonelle frekvenser får for stor slagside, for å si det slik; og på akkurat samme måte som alle mikrokosmoser i universet til enhver tid påvirker denne tilstanden, så har også sjeler sine egne balanseakter. Før de blir født har de – eller for å si det på en bedre måte, har vi alle! – inngått overenskomster med andre sjeler, og innbakt i overenskomstene ligger alle individenes personlige kontrakter, som inkluderer hva det nå måtte være de trenger å utbalansere fra andre liv. Dette “hva det nå måtte være” er karma.

Siden Skaperne imidlertid gav dekret om at den frie viljen alltid går foran, må alt i kontrakten – til og med at det finnes en kontrakt – glemmes når sjelen inkarnerer og tar bolig i en ny kropp. Dette er faktisk et meget godt arrangement – for ellers ville hvert liv bare være å følge en eller annen plan, i stedet for å gjøre beslutninger og lære av resultatene. Og; veiledning som forholder seg til og er på linje med kontrakten er tillatt gjennom sjelens budskaper til bevisstheten, men alle som har fri vilje står helt fritt til å lytte til veiledningen eller begi seg langt ut på ville veier. Enten det er sånn eller slik, så pådrar sjelen seg karma og dette er hverken “godt” eller “dårlig” – det er det virkemiddelet som gjør at ett liv kan balanseres ut gjennom det neste gjennom å gjennomføre karma, eller karmisk læringssituasjoner, som ligger i kontrakten.

Noen ganger hender det at hendelser ender et liv før karma kan fullføres. Dette var tilfelle i to nylige hendelser og vi vil dele med dere hva vi fikk vite om dette fra våre kolleger i Nirvana. Av de 150 menneskene ombord i Germanwings flight 9525, var det bare tre av dem som hadde nådd "det fleksible tidsvinduet" med hensyn til klausulen om livslengde i sin kontrakt - med andre ord at disse menneskene hadde gjennomført sine utvalgte karmiske leksjoner, oppdrag eller andre erfaringer, og de ville ha "gått over" til åndeverdenen på et eller annet vis i løpet av de nærmeste dager eller uker.

Ved ankomsten til Nirvana ble hver eneste person mottatt i den største kjærlighet og hilst ved navn, deres eterlegeme ble styrket og varsom, spesialtilpasset behandling ble gitt for å behandle alle psykiske traumer som de opplevde i løpet av tiden før krasjet. Gjennom hele denne healing-perioden var av medlemmer av det spesielle medisinske teamet hele tiden til stede og tok vare på dem.

Etterhvert som disse nyankomne ble klare til å komme sammen med andre i åndeverdenen, ble hver av dem gitt muligheten til å velge hvor de ville bo, hvilke aktiviteter de ville ta del i og alle som ikke hadde fullført sjelekontrakten ble gitt tre valgmuligheter. Å fullføre sine karmiske leksjoner i Nirvana hvor livet og læringen er mye mere gledefylt enn på Jorden. Å få full anerkjennelse for alle de leksjonene de delvis hadde gjennomført og, i en ny overenskomst med andre sjeler, reinkarnere relativt raskt for å få fullført resten av den opprinnelige kontrakten, samtidig som de eventuelt kunne legge til hva de måtte ønske for et nytt liv. Den tredje valgmuligheten er, i en overenskomst med noen som befinner seg på Jorden, en sjele-utveksling, eller "walk-in" – fordelen ved dette er at man "sparer" mange år ved å gå inn i en voksen kropp i stedet for en nyfødt, men fordi dette også innebærer en del alvorlige utfordringer, er det sjelden at en sjel velger dette.

Vi ønsker også å snakke om andre aspekter av flykrasjet. Konsensus blant analytikerne på Jorden er at annen-piloten, Andreas Lubitz, planla å begå selvmord ved å krasje flyet med full overlegg, uten hensyn til livet til alle andre ombord. Dette er ikke tilfellet, ifølge det medisinske teamet som gir personlig behandling til Andreas’ traumatiserte psyke, som bare kommer seg svært langsomt på grunn av hans bunnløse fortvilelse da han fikk vite hva som hadde skjedd.

Det som ble brukt som bevis for å støtte konsensusforklaringen var den unge mannens målrettede arbeid for å overvinne en emosjonell sårbarhet, inkludert Internett-informasjon han følte han kunne benytte på en positiv måte for å forsterke sunne tankemønstre, spesielt under flyvning. Noen få øyeblikk etter at piloten forlot cockpiten, gikk et eller annet helt plutselig galt i bevisstheten hans – han husker overhodet ingen ting fra det øyeblikket eller hva som deretter skjedde. Hvis dette kunne være kjent for alle, selv om det ville være liten trøst for dem som elsket de personene som gikk ned med flyet, så ville det gi litt fred i sinnet og i hjertet for Andreas’ familie og venner. Vi må også legge til at han ikke var en av de tre personene som hadde fullført sine kontrakter.

Den andre hendelsen er massakren på et Kenyansk universitet utført av al-Shahaab terrorister, hvor nesten det samme antall liv gikk tapt som i flykrasjet. Imidlertid var det ingen av dem som mistet livet i blodbadet på universitetet som hadde livskontrakter som skulle ende på den tiden, og alle fikk de tre samme valgene som nevnt ovenfor. Vi ønsker at alle kunne vite hvilken kjærlighetsfull mottakelse og individuelt tilpasset pleie som ble gitt dem som mistet sitt liv i denne massakren, men familiene deres og deres nærmeste venner kjenner bare det hjerteskjærende og sjokkartede tapet, samtidigsom hele deres verden er numne av sjokk over barbarisk atferd som er umulig å begripe.

Noen av de overlevendes sjelekontrakter inneholder "traumatiske, ikke-dødelige opplevelser", med fleksibilitet med hensyn til type og tidspunkt – å gjennomgå det som skjedde på universitetet i Kenya oppfyller dette kontraktelementet. Overlevendes om ikke trengte denne opplevelsen for å balansere ut karma, kan "oppbevare den på et trygt sted", for å si det slik, slik at den kan tjene som “kreditt” i et annet liv eller de kan gi den til noen i gruppen de har overenskomst med, som strever med karmiske leksjoner som er mye tøffere enn de forventet; uansett vil den overlevendes ønske sende en energi-strimmel i en passende retning. Hvis de overlevendes sår har livsendrende virkninger som er utenfor deres kontrakt, vil endringer i kontrakten bli gjort på sjelsnivå, som vil sørge for å gi dem andre opplevelser som vil gjøre livet deres meningsfylt og tilfredsstillende slik de hadde valgt at det skulle være.

Fordi de som gjennomførte angrepet gikk langt utover det som var nedfelt i deres kontrakt, som ville ha utbalansert deres tidligere opplevelser, så pådro de seg karma som vil kunne kreve mange nye liv før balanse pånytt kan oppnås. I Nirvana, akkurat som på Jorden, så vil de stadig økende vibrasjonene på energetisk vis blokkere psykisk og cellulær preging av en slik alvorsgrad; når disse personene dør, vil deres livstidsenergi (vibrasjonsnivå) automatisk trekke dem til åndeverdenen til en eller annen lav-densitets sivilisasjon og deres neste inkarnasjon vil være i denne populasjonen.

Det er enda et aspekt ved før-inkarnasjons arrangementer, som er designet for åndelig og bevissthetsmessig vekst for alle deltakerne i en felles livstid: Når en persons liv ender før de har oppfylt sine kontrakstsmål, påvirker det alle andre i gruppen, langt utover dype emosjoner. For voksne kan dette innbefatte ektefelle, barn, foreldre, søsken, andre slektninger, venner, kolleger, alle andre som personen har sterke bånd til samt dem som de ville ha utviklet sterke bånd til senere i livet. Når en prematur “bortgang” skjer med et barn, kan det i tillegg til familien være klassekamerater, lærer og venner, så vel som alle andre som ville ha blitt viktige personer i den unge personens liv i løpet av den valgte livslengden. Kontraktene til alle personer som hadde, eller ville ha hatt en viktig rolle i livet til den som fikk sitt liv avkortet, må justeres slik at alle disse personene blir gitt likeverdige muligheter til å fullføre sine karmiske leksjoner. Den opprinnelige og påfølgende gjenopprettelse av balanse skjer i kontinuumet, hvor allting skjer samtidig.

Alle sjelers rolle i en overenskomst er viktig, imidlertid kan enkeltsjelers kontrakter og målet med dem variere enormt. For eksempel kan én sjel gå med på å være "kaptein" på laget, for å si det slik, for å gi de andre deltakerne anledning til å styrke seg på områder hvor de har svakheter, som denne "kaptein"-sjelen allerede har mestret, slik som tålmodighet, generøsitet, ydmykhet, tilgivelse, medfølelse, selvdisiplin, ærlighet, vennlighet, godt foreldreskap, flittighet. I slike tilfeller tjener "kapteinen" de andre, ikke ved å kritisere deres svakheter, men ved å eksemplifisere beundringsverdige holdninger og atferd som de andre kan bli inspirert til å etterleve selv.

Eller, en sjel kan gå med på å utvise karakteristika som er uønsket, kanskje sjalusi, ukontrollert sinne, selvsentrerthet, latskap, arroganse, at en alltid kommer med stikkende kommentarer til andre, foraktfulhet eller upålitelighet. Gjennom å observer denne personens sårende og offensive atferd, som ofte er alt annet enn tjenlig, kan de andre i arrangementet lære å ikke oppføre seg på denne måten og de kan således utbalansere andre liv hvor ett eller flere av disse trekkene var dominerende.

Dersom en enkeltsjel er forutbestemt til å bli viden kjent og respektert, kan "kaptein-arrangementet" snus på hodet og inkludere et lite antall deltakere hvis verdier, suksesser, oppmuntringer og hjelp er sterke incentiver for det utpekte individet til å holde seg til høye standarder, vise utholdenhet til tross for opposisjon og tilbakeslag, og fortsette å sin målrettede innsats helt til bemerkelsesverdige resultater er oppnådd. Dette kan være tilfellet selv om dette individet gir en spesifikk person æren for å ha vært inspirasjonskilden til hans eller hennes suksess.

Vanligvis velger sjeler å leve i lutfattigdom for å balansere ut et tidligere liv hvor de var rike og livet var lett, men hvor de hadde liten eller ingen interesse av å hjelpe mennesker som var i alvorlig nød.

Når en sjel inkarnerer i en region som er ødelagt av krig og fattigdom og blir foreldreløs som barn og må klare seg på egen hånd fra da av, kan det være for å erfare de ufattelige vanskeligheter som andre barn har blitt utsatt for på grunn av denne sjelens handlinger i et tidligere liv.

En sjel kan også velge et kort livsspenn i en kjærlig familie i et fredelig miljø for å hvile ut etter et langt, utmattende liv i slit og strev, eller for å tjene andre hensikter i tillegg. Tapet av et barn gir familiemedlemmer en anledning til å kanalisere sorgen inn i meningsfulle engasjementer; det kan også styrke familiebånd eller rive dem sønder alt ettersom hva det er de andre trenger for å oppnå balanse.

Som eksemplene våre viser kan en overenskomst omfatte mange deltakere eller få, og ingen av dem vet hva de ble enige om før de inkarnerte. Dersom samvittigheten din er bekvem med de beslutningene du gjør som også påvirker andre, så er det en indikasjon på at du handler i samsvar med din kontrakt-rolle, men det er ingen måte du kan vite om de nærmeste menneskene i livet ditt følger sin kontrakt eller er helt på vidvanke fra den – dette er grunnen til den at den åndelige veiledning er: døm aldri andre. Dette betyr imidlertid aldri at du skal godta eller se gjennom fingrene med handlinger du betrakter som urettferdige eller klanderverdige, men snarere at du simpelthen avstår fra å dømme disse personene.

Dersom Lyset virkelig øker på planeten, hvorfor er det da fortsatt så mye vold og brutalitet? I tidligere budskaper har vi sagt at en av effektene av at lysets øker i intensitet er en "forstørring" av menneskelige karakteregenskaper og atferd – det "gode" blir bedre, det "dårlige" blir verre.Majoriteten av mennesker i deres verden reagerer på en positive måte ved å bli vennligere, mer omtenksomme, generøse, samarbeidsvillige, hjelpsomme og mer åpensinnet. Dette skaper ikke store avisoverskrifter, så dette hører dere ikke noe om.

Selv om massemedienes hovedfokus imidlertid fortsatt er på individer eller organiserte grupper hvis handlinger er voldelige eller brutale, så dekkes likevel enkelte positive utviklinger også. Dere hører om nyvinninger når det gjelder fornybare energikilder og gjennombrudd i medisinsk forskning; borgere som revitaliserer sine landsbyer og byer; stadig økende innsats for å beskytte og restaurere naturmiljøer; og, fra tid til annen, om multimillionærer som raust deler av sin rikdom.

Sannelig er det fortsatt mye som må gjøres, og som vil bli gjort, men vi ber dere hedre dere selv og feire med oss deres aldeles utmerkete fremskritt frem til i dag. Dere som vet at dere er lysarbeidere, og de mange millioner som også er det, men som ikke engang kjenner dette ordet, er foregangsmennene, fortroppene, i samfunnet deres, de som med stødig kurs stadig beveger deres verden i en positive retninger.

La oss gi dere et eksempel på de positive og negative aspektene av Lysets "forstørring" når lysintensiteten øker. Etter mange år med harde straffetiltak mot Iran på grunn av landets utviklingsprogram for kjernekraft, har en lang serie samtaler mellom lederne av dette landet og andre ledere frembrakt er rammeverk for en diplomatisk løsning, hvor begge parter gjør innrømmelser for å nå denne innledende samarbeidsplattformen. Mesteparten av verden ønsket dette velkommen som en positivt, om enn skjørt første steg, og like vel ble det heftig fordømt av den økende negativiteten blant individer i Illuminatis rekker og alle som er under deres innflytelse, som ønsker at denne saken skal løses militært. Bare toppledelsen i Illuminati holder fortsatt fast ved sin sinnsyke holdning at ytterligere destabilisering av Midtøsten vil gjøre at de vinner kontroll over denne regionen og kan fortsette sin marsj mot total global dominans.

Lesere har spurt om de følgende påstandene er sanne: En asteroide kommer til å ødelegge Jorden i september. En militarisert politistyrke vil arrestere alle dissidenter i USA og internere dem i FEMA-opererte fangeleire. Fremmede tropper har blitt hentet inn for å drepe amerikanere fordi det amerikanske militæret nekter å skyte sine egne landsmenn. Mange millioner vil drukne når havene stiger og kystlinjen flytter seg langt innover i landet. Kabalen kontrollerer og styrer folks tanker ved hjelp av vaksiner som inneholder programmerte microchips. Illuminati kommer til å skape globalt kaos ved å skape et hologram av invaderende ekstraterrestrielle som de vil hevde er styrkene til Anti-Krist. En eller annen “terroristoperasjon under falsk flagg" vil brukes som påskudd til å innføre unntakstilstand og krigsrett. En mørk sivilisasjon som utgir seg for å være vennligsinnet omringer planeten Jorden. Tredje Verdenskrig vil bryte ut på grunn av intensjonell eller utilsiktet avfyring av raketter med atomstridshoder. Utlevering av "velstandspakkene" er umiddelbart forestående. Kabalen holder på å anlegge arealer under et antall bygninger som de skal bruke som beboelsesområder for seg selv, til fluktruter og/eller arsenaler.

Alle disse er eksempler på forvrengt informasjon, meninger uten faktagehalt, tendensiøse tolkninger, for lengst foreldete kriseplaner, for lengst foreldete antakelser om forandringer i havnivå og kystlinjer, skremselstaktikk og løgn, eller falske innslag i budskap som er kanalisert av laverestående entiteter som påberoper seg å være respekterte kilder av Lyset. Og, på samme måte som ikke all informasjon på Internett er velbegrunnet og ekte, så er heller ikke alt medier forteller sine klienter det.

En leser skrev til oss om hva en venn fortalte at et medium hadde fortalt ham: Jordens folk kommer til å bli transportert til en veldig stor planet som er stor nok til at hele Jorden befolkning får plass. Det ville være en reise som vil vare i mange uker for å redde oss, fordi naturmiljøet på Jorden er blitt helt ubeboelig. Det er en vennligsinnet, høyere utviklet gruppe som sa de tilbød oss hjelp til en bedre, fredelig og kjærlighetsfull livsopplevelse som hørtes veldig hyggelig ut. Leseren legger her til sitt eget spørsmål: "Vet du om folk vil bli flyttet til en annen planet i et år som ender på ni?"

Vi forteller dere dette, kjære Sjeler, fordi dere er oversvømmet av informasjon, noe av den sjokkerende og skremmende, mye av den motstridende, og vi vet at det til tider er vanskelig for dere å skille mellom det som er sant og hva som ikke er det. Når tankene deres er uklare om en eller annen sak som føles viktig, spør inn i dere selv for å finne svar, stilne så tankene og lytt til hva som kommer fra deres eget hjerte eller sjel. Gud sa: "Hjertet er sjelens sete" og sjelen kjenner sannheten.

Noen som var kjent med at min mors nylige reise inkluderte besøk hos vår familie i Peru, spurte om ekstraterrestrielle var involvert i Inkaenes plutselige forsvinning fra Macchu Picchu eller de urgamle bygningene med steinmurer nærmest uten sprekker mellom steinene som kunne veie så mye som hundre tonn. Det kan hende dere er interessert i svarene.

Da beboerne i Macchu Picchu fikk høre at de spanske styrkene hadde nådd Cusco og fortsatte sitt blodige felttog nedover fra dette høytliggende stedet, begynte de å bygge en sti ned den andre siden av sitt lavereliggende bosted; da den var ferdig, begynte de sin reise til sikkerhet og de siste av dem skjulte stiens begynnelse. Selv om den ble oppdaget sammen med ruinene, er det trukket lite eller ingen sammenheng mellom den stien og dens formål.

For å imøtekomme Peruanernes sterke ønske om høye, sterke murer og monumenter, brukte medlemmer av høyt utviklete sivilisasjoner, som levde blant dem, teleportasjon, levitasjon og laserteknologi. Tilsvarende assistanse ble gitt også på mange andre områder hvor enorme steinblokker også måtte transporteres mange kilometer til byggeplassene for pyramider eller strukturer som Stonehenge og hodene på Påskeøya.

Folket som levde på den tiden var svært takknemlige for de utenomjordiskes vennskap og hjelp. Kjære Dere, dere har uendelig mye større grunn til å være takknemlige – familien deres fra Universet reddet selve livet til den planeten dere bor på for omkring 80 år siden og de har hjulpet dere på mange livsviktige områder siden da. Lys-Vesener over alt i dette Universet venter ivrig på den dagen da folk fra andre sivilisasjoner som befinner seg i skipene over dere, eller lever i Inner-Jorden, kan møte dere og hilse dere som den elskede familie dere er.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

[Beskjed fra Suzy: det neste budskapet fra Matthew vil komme I slutten av mars eller tidlig i april på grunn av besøk hos familie i Sør-Amerika.]

*Matthew bruker i denne meldingen både begrepet "incarnated" og "discarnated" som enkelt sett betyr et liv med kropp (inkarnert) eller et liv uten fysisk kropp (dis-karnert).


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge