Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 24 juni, 2015

Matthew Ward - 24 juni, 2015

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Når informasjon fra talløse kilder flommer inn, så vær snill å huske på at bare noen av dem presenterer fakta – mye er desinformasjon, misinformasjon, ufullstendig dekning av saker, tendensiøse oppfatninger eller meninger uten tilstrekkelig kunnskapsunderlag – og at alt som faktisk skjer har en mening og hensikt. Dette inkluderer økonomier som vakler på kanten av sammenbrudd eller økonomier som er konkurs; ekstreme værforhold og naturkatastrofer; massive antall flyktninger; skandaler og "husopprydding" i korporasjoner så vel som regjeringer; og ja, til og med FIFA’s skandaløse operasjoner. Alt som foregår i deres verden tjener til å oppfylle valgte karmiske læringssituasjoner og opplevelser, eller hjelper Jorden på sin vei tilbake til miljømessig helse, eller til å ruske opp i tankeverdenen til mennesker som har blitt sittende fast i glemselen i tredje dimensjons begrensninger.

Det er nødvendig i denne tiden at alle forstår de nåværende situasjonene i lys av karma og balanse, planetarisk renselse, samt oppstigning og sjelens oppvåkning – med tiden vil en slik forståelse komme til ethvert individ. Det som er nødvendig i denne tiden, er i ferd med å skje, og dette er åpenbart rundt om i verden; folkets stadig sterkere besluttsomhet om ikke lenger å akseptere dreping, undertrykkelse, korrupsjon, svindel og løgn, forurensning og fattigdom som at "det bare er sånn" eller "slik er livet". Alle lysvesener overalt i dette universet stråler lys inn til Jorden og hjelper på mange andre måter for å støtte deres dedikerte innsats for å få en slutt på disse "det er bare er sånn det er"-tilstandene.

Et antall budskaper for en tid tilbake forklarte hva som forårsaket den tiårige forsinkelsen med hensyn til hvorfor samfunnet deres ikke oppnådde det bevissthetsnivået som det Høyeste Universelle Rådet hadde forventet seg da de formulerte planene for Jordens Gyldne Tidsalder. I et av våre nylige budskap fortalte vi dere at ved slutten av deres kalenderår 2017 ville dette tiåret med forsinkelser være over – et faktum som ikke betydde noe mer enn akkurat det, men likevel førte til en flom av e-poster til oss.

Spørsmålene kan oppsummeres som følger: "Mener dere at ingen vesentlige og viktige utviklinger kan skje før slutten av 2017? Er det da mannskapene fra romskip vil lande og ekstraterrestrielle som lever her på Jorden vil gi seg til kjenne? Vil Jorden nå målet for sin oppstigning i 2017? Kan Jorden virkelig bli bragt tilbake til sin opprinnelige helse og skjønnhet på så kort tid? Betyr dette at alle krigene vil fortsette til 20117?"

Spesielt feilaktig er oppfatningen om at utsagnet vårt betydde, eller impliserte, at ingen utvikling av betydning kan skje før slutten av 2017. Kjære Familie på Jorden, for hver dag som går beveger dere dere stadig fremover med forvandlingen av Jorden, et forehavende av en størrelsesorden som verden aldri før har sett maken til, men som er i ferd med å lykkes med et tempo som aldri tidligere har skjedd. Vi ønsker – akkurat som dere gjør! – at alt det dette omfatter kunne skje på et øyeblikk, og det kunne det, dersom tilstrekkelig mange sjeler trodde at det kunne det. Men det er få som vet at denne har den iboende evnen, så fremskritt i måten befolkningen evner å se dette, skjer i takt med hva de tror er mulig i lineær tid, og de har overhodet ingen idé om den enorme utviklingen som skjer "utenfor scenen".

Men til tross for dette, er det med stor glede vi forteller dere at aktiviteten på strategiske områder nå nærmest er på et febrilsk nivå, for å si det slik, og Jordens energifelt av potensial indikerer at resultater med omfattende effekter til beste for alle mennesker er rett bakom horisonten. Ingen ting kan stanse denne bevegelsen fremover, men dens momentum kan saktnes fordi dette energifeltet er i kontinuerlig bevegelse alt ettersom strimler av energi sikksakker den ene eller den annen retning i samsvar med tankene, følelsene og handlingene til hver eneste livsform på planeten. At dere er urokkelige i deres utstråling av lys vil bidra til å holde dette momentumet i "høyfartsfeltet".

Og nå er vi glade for å kunne respondere på en rekke ulike spørsmål. Nei, vi har ikke inntrykk av at Kina "prøver å bli nummer 1 med økonomisk og militær overlegenhet over USA og Russland." Kinas ledere er ikke annerledes enn ledere i USA, Russland eller alle andre land – de ønsker at befolkningen skal være fornøyd og tilfreds, fordi dette er grunnlaget for nasjonal stabilitet. Regjeringen i Kina ville svært gjerne vise solidaritet overfor verden, men i stor grad takket være sosiale medier, er det åpenbart at det er konflikt mellom dem som har makten, mye på samme måte som i andre land i disse urolige tider. Mektige personer i alle styrende institusjoner, fra lokalplanet til det internasjonale plan, reagerer på de stadig økende vibrasjonene – de som krever tøffe virkemidler står på sitt mer enn noen gang, og ledere som er på vei opp og inn i ledelsesroller åpner seg opp og lar seg favne av lyset. Alle "gode vibrasjoner" er i kontinuerlig akselerasjon og "de beinharde" vil etter hvert avta i antall og innflytelse.

En hel del lesere i USA har uttrykt bekymring for at øvelsen som kalles "Jade Helm" er en "rødt flagg" operasjon slik at regjeringen kan erklære unntakstilstand og innføre krigsrett, konfiskere alle skytevåpen og sette opposisjonelle i FEMA’s fangeleire hvor de vil bli hjernevasket. Dette er ikke noe annerledes enn mange andre tilfeller som også ble gitt merkelappen "rødt flagg" – enten totalt usann informasjon spredt for å skape panikk eller antakelser og teorier til individer som har en tendens til å tillegge regjeringens intensjoner "mørke motiver" uansett hva de gjør. Vi ber dere om ikke å la dere bli dratt inn i frykten som er fundamentet i dette melodramaet med mange "enten/eller" kilder.

Et annet område som mange bekymrer seg om er risikoen som Elektronakseleratoren i Sveits (CERN) representerer. Først må vi si at dersom vitenskapsmenn i høyt utviklete sivilisasjoner ikke hadde vurdert verden til å være klar for dette fremskrittet, så ville de ikke ha "sådd" så mye som idéen om denne teknologien i tankene til fysikere på Jorden, langt mindre hvordan den kunne bygges og veiledning for bruken av den. Ja, det er menneskelig å gjøre feil, som dere pleier å si, og dersom noen så skulle gjøre, er mannskapene i skip over dem klare til å forhindre at det får alvorlige konsekvenser.

Vi har fått spørsmål om alle som var involvert i skytingen i den historiske kirken i Charleston, Sør-Carolina, hadde avtalt i sin sjelekontrakt å spille disse rollene. De ni personene som døde og familiene deres hadde det, men denne hadde, slik som mange andre i denne fasen av Jordens oppstigning, inneholdt det man kan kalle en klausul om "bare hvis absolutt nødvendig". I dette tilfellet ligger det i kontrakten for at dersom rasisme ikke lenger er et problem I verden, så ville det ikke være noe behov for å avslutte et liv eller å leve i dyp sorg over at man har mistet noen man er glad i på grunn at en hendelse basert på rasehat. Beklageligvis er rasisme fortsatt sterk og utbredt i samfunnet deres. De personene som døde i kirken og familiene deres, ble således de siste sjelene så langt, til å synliggjøre med ettertrykk at det syke i slike ufleksible og fastlåste holdninger i samfunnet må helbredes, og den unge mannen som hadde avtalt å utføre skytingen tjente således det samme målet.

Enkeltmennesker som skifter kjønn responderer på den indre bevissthet i sitt hjerte, sinn og kropp, at de ikke er det kjønn de ble identifisert som ved fødselen. Selv om fysisk endring av kjønn som regel er en mye mer komplisert mentalt og emosjonell prosess enn personer som går gjennom det å la sin homoseksualitet eller biseksualitet bli kjent, så er det felles for alle disse sjelene at de krever retten til å få være sitt autentiske selv. Et aspekt av utviklingen i samfunnene deres er det at man respekterer mennesker som skifter kjønn, som akkurat på samme måte som alle andre, ikke vet at de valgte i sjelekontraktene sine å være pionérer på denne måten. Folk som ikke er villige til å akseptere validiteten av kjønnsskifte – eller noen annen seksuell legning enn heteroseksuell – henger fortsatt fast i religiøse dogmer som knapt viser noen som helst forståelse for hvor hellig og guddommelig hver eneste sjel er.

"Matthew sa at Illuminati tjente pengene sine på ulovlig og umoralsk vis og således burde det være mulig å ta dem tilbake slik at de kan brukes til å eliminere fattigdom. Hvorfor kan ikke de personene som skal ha ansvaret for det nye økonomiske systemet bare ta pengene ut av Illuminatis banker/kontoer og fordele dem dit hvor det er desperate behov for dem?" De enkeltmenneskene som er i posisjon til å gjøre dette handler konsekvent i åpenhet og i samsvar med samfunnets lover. Å gjøre noe annet ville være å handle på samme foraktelige vis som Illuminati har gjort hele tiden og det ville således være å selv bruke de metodene man strever for å bli kvitt.

Et annen unødig bekymring er å frykte overbefolkning på Jorden. Det er ikke antallet mennesker på Jorden som er årsaken til at så mange sulter, at mange knapt har til livets opphold eller til helsestell. Det er ulik fordeling av verdens pengemidler og Illuminatis kontroll over naturressursene som er årsaken. Mange planeter i dette universet, som er mindre enn Jorden, har en mye større befolkning, som lever fredelig sammen i overflod og med respekt for alle livsformene i sin verden. Når Jorden blir bragt tilbake til sin opprinnelige helse, så kunne hun med letthet kunne dekke alle behovene til en befolkning som er dobbelt så stor som i dag – men vær så snill å ikke tro at dette betyr at det vil bli en befolkningseksplosjon!

Selv om Illuminati ikke lenger har tilgang til den teknologien de tidligere brukte til å forårsake jordskjelv, vulkanutbrudd og forferdelige stormer, så har den energien som ble satt i bevegelse av disse hendelsene, en dominoeffekt. Energien i et jordskjelv, for eksempel, blir ikke borte når rystelsene opphører, den fortsetter derimot å bevege seg videre og genererer en hærskare av mindre skjelv før den ebber ut. Selv om "urgammel" negativitet er blitt tatt hånd om, så bringer "ferske" kilder til overflaten massive mengder av dypt fastgrodde rester av massive, negative energier som ble skapt for lenge siden, og i noen tilfeller skjer dette i områder hvor naturkatastrofer blir betrakter som helt unormalt.

Det er det samme med Moder Naturs aktivitet, men intensjonener helt forskjellig og intensjon har sine egne energistrimler. Illuminatis intensjoner er å skape negativitet, hvilket kan betraktes som selv-genererende fordi dens energi holder dem i live og gir dem makt; Moder Naturs intensjon er å slippe ut og eliminere negativitet slik at den ikke lenger er tilgjengelig til å skape mer av seg selv.

En leser som så en film laget av en reporter fra USA som intervjuet Vladimir Putin, spurte om det er noen sannhet i hans påstand at han ikke er ansvarlig for uroen i Ukraina. De i Nirvana som overvåker Jorden gjorde oss oppmerksom på dette intervjuet, så vi kan slå fast at Mr. Putins påstand er sann – det er Illuminatis "konfliktagenter" som er ansvarlige – og han har også helt rett når han sier at den felles kulturelle historien Russland og Ukraina deler, går på tvers av nasjonale grenser.

"Hvorfor blir alltid USA betraktet som "den slemme" uansett hvor i verden det er trøbbel og uro?" Washington, DC og Wall Street er hovedkvarterene til Rockefeller-fraksjonen av Illuminati, men siden så få mennesker er klar over dette, blir de fleste av operasjonene deres attribuert til dette landets regjering. Og dette er ikke uten god grunn. Helt fra begynnelsen av har denne regjeringen vært befengt med Illuminati og arbeidet under deres innflytelse. Og senere har de også infiltrert CIA, FBI, FDA, NSA, CDC, UN, NASA og alle andre offentlige institusjoner som kunne være fordelaktig for deres mål om verdensdominans.

Videre har Rockefeller-fraksjonen benyttet ekstreme maktstrategier for å utvide sin innflytelse langt utenfor USA, mens Rothschild-fraksjonen, som oppsto ut fra en liten gruppe i Bayern, har konsentrert sin virksomhet i Europa. Mens Rockefellergruppen fortsatt klynger seg til de siste fragmenter av makt, er Rothschild gruppen raskt i ferd med å miste de siste rester av sin tidligere kontroll over regjeringer, bankverdenen og handelsvirksomheten, samt at den maktbastionen de hadde i Vatikanet nå er borte. Pave Frans er i full gang med opprydding i eget hus samtidig som han meget tydelig kritiserer Illuminati-skapte tilstander som begge fraksjonene har forsøkt å holde i status quo. De ser at forsøkene deres er i ferd med å bli stadig mindre effektive; med tiden vil det gå opp for dem at de er fullstendig forgjeves.

Det er riktig at vi har ikke attribuert økningen i lyset på planeten til solens energistormer; vi har imidlertid snakket om effekten av lys fra alle kilder. I tillegg til å redde selve livet til Jorden, så kan effektene innbefatte uvanlige og midlertidige fysiske, mentale og emosjonelle tilstander, og det er helt definitivt at det stadig intensere lyset "forstørrer" personlige karakteregenskaper og atferd. Vi har også fortalt dere om lysets langsiktige – og livsviktige! - virkninger: Det forvandler karbonbaserte celler til en krystallinsk form som er levedyktig i de høyere vibrasjonsnivåene og således gjør en høyning av åndelig og bevissthetsmessig sensitivitet mulig. Så ja, Sols aktivitet er absolutt et helt nødvendig element i Jordens oppstigning ogderes egen.

Vi forstår følelsene til en leser som skrev hvor vanskelig det er for henne å tro at noen kunne velge et liv i lidelse eller hvor man forårsaker lidelse hos andre, det første er masochistisk og det andre, sadistisk. Visst er det vanskelig å forestille seg hvorfor sjeler villig ville velge noen av disse rollene – eller at dere alle har gjort akkurat det samme. Det er med uforbeholden kjærlighet for alle andre i den avtalen som ble inngått før man ble født, at noen sjeler går med på å handle med brutalitet eller skape ubehag for andre slik at de kan erfare det de trenger for å balansere ut liv hvor de selv var den som misbrukte andre. Når folk lever lykkelig og harmonisk sammen, vil livet være i balanse og det vil ikke lenger være behov for slik frem-og-tilbake liv.

"Tusener av barn dør her eneste dag. Hvordan kan det være i samsvar med Kjærlighet og Lys at alle disse uskyldige små blir frarøvet muligheten til å stige opp fysisk sammen med Jorden?"Om man ser bort fra de karmiske aspekter, så har det at jordens befolkning skulle stige opp i fysisk kropp aldri betydd at man skulle leve der gjennom hele hennes reise inn i femte dimensjon. Hver eneste sjel som har levd på planeten siden dens oppstigning begynte for omtrent 80 år siden var eller er i oppstigning i fysisk kropp, posisjonsmessig.

Målet for hver eneste sjel i hvert eneste liv er personlig oppstigning – det å vokse åndelig og bevissthetsmessig – og dette har lite å gjøre med inkarnasjonens livslengde eller dimensjonelle posisjon. Ved å inkarnere i kropp for kun en kort tid, kan en sjel fullføre krav i kontrakten og således oppnå oppstigning. En person som lever i hundre år og gjennom hele livet gjør valg av fri vilje i strid med det de har valgt å ha med i sjelekontrakten, opplever ikke det som de trengte for å stige opp.

Kjære brødre og søstre, som enhver person som har gått inn i Jordens ånderike, når dere går over og evaluerer livet deres, så vil dere ikke måle det i hvor lenge dere levde, men hvordan dere levde.

Nå sier vi farvel til dere, men kun i ord, for vår uforbeholdne kjærlighet er alltid med dere.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge