Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - December 17, 2012

Matthew Ward - December 17, 2012


Matthew’s spesial budskap – 15. desember 2012

Stephen: Matthew sender et spesialbudskap til oss alle om ”meningen” bak tragedien ved Sandy Hook skolen i Newtown….

Mens noen lesere vil kunne bli overrasket (sågar sjokkert) over å høre Matthew si at denne hendelsen, som mange andre, involverte individuelle sjelekontrakter som hadde til hensikt å ”vekke oss opp”, dere behøver bare å se på alle de menneskene rundt om i verden responderer og nå beslutter å sørge for at slike tragedier aldri skjer igjen.

Dette er den “positive ringvirkningen” av ekte kjærlighet i funksjon. Som President Obama sa i dag: Vi kan ikke tolerere dette lenger”, sa han. ”Disse tragediene må det bli slutt på. Og for å endre på det, må vi endre oss selv. Og det gjør vi!”

Som mottatt av Suzy Ward, 15. desember 2012.

www.matthewbooks.com

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjelene som er stasjonert her, dette er Matthew og jeg vil snakke om skytingen nylig på en skole i de Forente Stater.

Å betrakte dette som en enkeltstående grusom hendelse er å overse meningen for alle som hadde avtalt å være involvert – skytteren, de små barna og de voksne som døde, familiene deres, hele lokalsamfunnet.

Deres avtale på sjelenivå om å delta i sine respektive roller var for det høyeste gode for hele menneskeheten, og de som deltok er nå i Nirvana og er takknemlige for at sjelekontrakt-samarbeidet ble vellykket.

Massakrens inderlige, dypere mening, som nå har etset seg inn i den kollektive bevisstheten, er at menneskenes hjerter og sinn ikke lenger kan stille seg nøytrale til dreping, dreping, dreping…. menneskeheten er ikke lenger villige til å utstå det! Sjokket og sorgen i Newtown, Connecticut, rystet hele verden og brakte mennesker sammen i samstemt bønn for alle som var rammet av tragedien.

Gjennom mange år har avskyeligheten ved liknende uforklarlige voldshandlinger blitt registrert med tiltagende styrke i den kollektive bevisstheten. En overveldende sjokkartet hendelse – nedskytingen av disse skolebarna på skolen – var nødvendig for å virkelig konsolidere det kollektive ønske til en brennende intensjon om å få en slutt på denne meningsløse drepingen over alt.

Og den voldsomme intensiteten i disse høye vibrasjonene, som påvirker alle i verden, utvider denne intensjonen til å omfatte all død som kunne ha vært forhindret - internasjonale kriger, folkemord, ”lovlige” henrettelser, samt sultedød og dødelig sykdom blant folk som lever i fattigdom.

Deres utenomjordiske hjelpere har tillatelse til å stråle inn Lys til alle sjeler på Jorden, hvilket øker bevisstheten og den åndelige bevissthet hos dem som er mottakelige, men de kan ikke gripe inn i situasjoner som er innenfor hva dere selv kan greie å endre dersom dere virkelig ønsker det.

Dere har evnen og ønsket om å forhindre dødsfall i disse ovenfor nevnte kategoriene. Nå som det også finnes en kollektiv intensjon om å gjøre det, vil dere få se at drap og ekstrem fattigdom som tar livet av folk, vil komme til opphør og at fred og velstand over hele verden vil bli til virkelighet.

Vi og alle andre Lysvesener i hele Universet bidrar med vårt kjærlighetslys for å hjelpe til å trøste alle dem som har fått sitt hjerte knust, ikke bare i Newtown, men over hele verden hvor familier sørger over sine kjære som har blitt drept.

Kjærlighet er nøkkelen til å hele deres verden.

______________________________________

KJÆRLIGHET OG FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge