Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - July 4, 2012

Matthew Ward - July 4, 2012

Med kjærlige hilsener fra alle sjelene her, dette er Mathew. Det er med stor glede vi kan fortelle dere at mye av stor viktighet er på vei. Informasjon om store antall høytstående Illuminati medlemmer som er i ferd med å bli arrestert kunne vært offentliggjort, men vil trolig ikke bli det. De største oppnåelsene er primært kun kjent av de deltagende parter.

I forskjellige deler av verden foregår det forhandlinger mellom representanter fra sivilisasjoner som hjelper Jorden og noen av toppsjefene innen alle områder som berører livet i deres verden, somregjeringer, banker, produksjon, militære, jordbruk, gruvedrift, medisin, utdanning, religioner, transport, underholdning.Tatt i betraktning bredden av områder og fra hvilket nivå deltakerne representerer, skulle det ikke være noen overraskelse at der også er noen fra Illuminati blandt dem.

Representantene fra "det ytre rom" ankommer disse møtene seende ut akkurat som dere, deretter inntar de sin naturlige kroppsform en stund før de igjen tar på seg utseendet de hadde da de ankom. Som du kan forestille deg vil selve tilstedeværelsen av disse individene fra andre verdener ha en dyptgripende effekt på deres forhandlere. De utenomjordiskes eneste hensikt er imidlertid å sørge for dyptgripende resultater, kloke avgjørelse av deres representanter- og de er på vei.

Kunnskapsrike foredrag og fornuftige diskusjoner som leder til utvidet innsikt og samarbeid er alltid langt å foretrekke fremfor mer tvingende metoder. Den enerste metoden for lysets krigere å utkjemper slag er ved bruk av lyset selv. Opplysthet fremmer smidige overganger fra gamle systemer til nye og dette er virkelig viktig, men det som er enda viktigere er at det er deresledere på alle disse områdene, ikke individer fra andre sivilisasjoner, som angir den nye kursen for deres verden.

Betydelig fremgang er gjort på de to områdene med mest umiddelbare virkning, styrende organer og global økonomi. Fra saklige rapporter i massemedia virker det ikke slik, særlig innen økonomi. Det er mye snakk og lite handling i USA og landene dere kaller EU, som alle har massiv gjeld som øker daglig.

I henhold til våre analytikere er dette illevarslende for verden. Fordi de ikke har peiling på at dagens situasjon er avgjørende i forkant av å instifte ærlige og rettferdige systemer, er deres konklusjoner basert på historiske og akademiske synspunkter om hvordan håndtere multinasjonale økonomiske forhold. I likhet med alt annet som baserer sine fremtidsvarsler på dette grunnlaget passer ikke de økonomiske analysene inn i denne tidsepoken som er enestående i universet.

Det er også mye publisitet rundt de mange ukjente i forskjellige regjeringer. Retningen til Egypts nye leder og hvordan halve befolkningen som ikke stemte på ham vil ragere. Hvilken retning Irans kjernekraft utvikling tar. Hvordan den langvarige fiendskapen mellom Israelere og Palestinere vil bli løst. Hva som skjer i Pakistan. Hvordan andre nasjoner kan reagere på borgerkrigen i Syria. Hvor truende Nord Korea kan bli. Hvilke planer lederne i Russland og Kina har. Hva man skal gjøre med de fattige landene i Afrika og Latin Amerika.

Fordi et spesielt tema er i hovedfokus verden rundt i så manges tanker skal vi si noe om dette. President Obama vil bli gjenvalgt, og dette er i like liten grad som noen gang tidligere en politisk sak. Vi har ofte fortalt dere at mesterplanleggerne av Den Gyldne Tidsalder ba om denne sjelen fra en høyt utviklet sivilisasjon for å komme til planeten spesiellt for å fylle en av de mest strategiske posisjoner gjennom denne fasen av Jordens oppstigning ut av tredje densitet og ankomst inn i fjerde. Da dere entusiastisk valgte deres egen rolle i dette livet var dere alle enige i dette.

Vi har også snakket om den formidable motstanden mot Obamas bestrebelser på å frembringe sterkt nødvendige reformer i landet sitt og å oppnå fred i verden. Det vi ikke har avdekket før er at lyskrigere kom fra hans hjemland for å beskytte ham og hans familie fra båndet til mørke reptilianere, som også er fra en annen planet og som Illimunati leide for å drepe Obama familien. Dette viser i hvilken grad de mørke fryktet at denne presidenten ville ende deres lange regime, og de har rett. Ganske snart har de ikke flere midler til å kjøpe leiemordere, ledere av Kongressen eller myriader av lobbyister. Da vil alle se lyset i Obama og kringkaste hans kloke lederskap og handlinger mot en forent verden.

Disse, og andre nasjonale og internasjonale situasjoner av interesse eller bekymring, kan svært treffende beskrives som å bevege seg med ujevne skritt mot "lyset i enden av tunnellen". Fordi energien i fremdriften av verdens transformasjon ikke kan forsinkes eller omdirigeres, vil all nåværende uro likevel lede til stabilitet. Ideologier og filosofier som har opprettholdt frykt og splid er på vikende front, og disse hjørnesteiner av dualitet vil alle sammen opphøre å eksistere når planeten entrer de lavere plan i fjerde densitet rundt slutten av dette året.

Innen da vil alt som avgir lave vibrasjoner opphøre. Dette inkluderer herskere av tyranniske regimer eller kulturer som nekter kvinner Gudegitte og sivile rettigheter, Satanister, kontrollørene av avanserte teknologier hos dere som har brukt dem i ødeleggende hensikt, overhoder i Vatikanet, personer som fortsatt sensurerer informasjon eller beordrer produksjon av filmer som glorifiserer krig eller fremstiller aliens som invaderende monstre.

Hvordan kan nesten ufattelige øyeblikkelige endringer i forhold og oppførsel oppnås innen enden av deres år? Bare lys fylte personer vil leve på Jorden da.

I mellomtiden vil det være forvirring og oppstyr. I det endringene begynner vil mye bli forstyrret. Det vil bli forhandlinger for å avslutte krigføring og hjemsending av tropper, samt returnering av flyktninger til sine hjem. Urettferdige lover, politikk, skatter, reguleringer og praksis som er urettferdig eller skadelig vil bli veltet. Omfordeling av rikdommen i deres verden vil bli enklere, deretter vil den samvittighetsløse ulikheten mellom de få og massene opphøre.

Andre store endringer vil komme trinnvis etter at planeten kommer inn i fjerde densitet. Medlemmer av deres universelle familie vil hjelpe dere i bestrebelser som krever teknologier, slik som fjerning av forurensnings kilder i luften, vann, jorden og andre prosesser for gjennopretting av miljøet. I tillegg kommer nye former for kraft og transprt.

De av deres ledere som har spirituell og moral integritet vil fortsette å tilføre eller forsterke reform tiltak, og Jorden vil fortsette sin tilbakekomst til sitt opprinnelige paradisiske selv og et moderat globalt klima.

Alle disse forskjellene fra livet slik dere har kjent det er virkelig dramatisk, men det er deres deres bevisthetsutvidelse og spirituelle klarhet som vil frembringe de mest forbløffende personlige forandringene i det dere stiger opp med Jorden gjennom fjerde densitet og inn i femte. På veien vil dere oppnå perfekt helse og at manglende lemmer og organer vokser ut igjen. Ikke bare vil dere overvinne de vanlige effektene av å eldes, men de som er høyt opp i årene vil gradvis bli yngre. Dere vil kommunisere telepatisk med sjeler andre steder i universet, reise astralt og besøke deres kjære i Nirvana (himmelen). Gjennom visualisering lærer dere å manifestere hva som helst dere måtte ønske.

Kort sagt, dere vil bruke de medfødte evner som dere alltid har hatt som deres fødselsrett og dere vil ta deres rettmessige plass i vår universelle familie av multidimensjonale evige sjeler.

Tilbake til øyeblikket. Gjennom den korte tiden før Jorden forlater tredje densitet vil de gjenværende mørke sjelene gjøre et siste desperat forsøk på å tviholde på sine rester av påvirkning og sine enorme formuer. Åpenbar løgn fra gjenstridige politikere vil fortsette en kort stund sammen med folks polariserte meninger om hva som best tjener deres personlige interesser. Jorden trenger fortsatt å frigjøre en del negativ energi gjennom geofysiske hendelser. Disse situasjonene har vært hverdagen så lenge at folk er vant til det og aksepterer det .

Det som vil skape betydelig uro er de sjokkerende sannhetene som vil komme frem, og det vil bli slått alarm rundt de høye dødstallene i det mange sjeler forlater planeten av den ene eller andre grunnen.

Denne kombinasjonen er mer enn nok for befolkningen å håndtere følelsesmessig og mentalt uten å tilføye blandingen av merkelige vesener som dukker opp fra romfartøy. Det er av den grunn det universelle høye råd bestemte seg for å utsette landinger, og de utenomjordiske som lever blandt dere vil utsette avsløringen av sin virkelige identitet. Det er overveiende mange flere fordeler ved å utsette på denne måten enn den forutsette frykten ved en for tidlig introduksjon av "aliens".

Rådet, som er blandt de høyest utviklede sjelene i dette universet, hadde med rimelighet forventet at tilstrekkelige forandringer ville ha skjedd nå slik at medlemmer av vår universelle familie ville blitt ønsket velkommen av Jordens befolkning. Mørkets befestning har desverre vart mye lengre enn det som logisk var forventet.

De sjelene som har akseptert en dyp mørk rolle som ville tilby muligheten for mange millioner muligheten for å gjøre ferdig tredje densitets karma, og som deretter ville slutte seg til styrkene av lys, var selv høyt utviklede sjeler. Når de frivillig gikk inn i denne avtalen var det med en visshet om at deres spirituelle sjelsstyrke ville motstå snarene ved å vandre på mørkets veier. I stedet ble de fortryllet av å kontrollere massene og samle enorme rikdommer, spunnet inn i mørkets dyp og bevisst avslå å gjøre som de hadde avtalt.

Deres sterke globale nettverk har holdt storparten av deres befolkning i dualitet og en mentalitet som holder sinnet lukket. På ingen måte er disse menneskene "dårlige", de sitter bare fast i tredje densitets begrensninger. Deres klippefaste tro som har blitt utformet av de forskjellige metodene av "tanke kontroll" inkluderer oppfatningen av at hvis det virkelig finnes en eller annen sivilisasjon utenom oss og de noensinne kom til Jorden, ville de tillintetgjøre planetens befolkning.

Selv enkelte budskap som er telepatisk kanalisert, eller hevder å være det, hevder at en sivilisasjon som later som de er fordelaktig faktisk har til hensikt å overvinne og slavebinde dere. Andre budskap hevder at ET`er vil evakuere dere i forkant av en rensende verdensomspennende katastrofe som vil ødelegge planeten, mens andre igjen hevder samme grad av ødeleggelse uten at dere blir reddet. Alle disse budskapene som hevdes er laget for å skape frykt og er alle rent sludder.

Dette er grunnen til at vi innstendig har bedt dere være kresne i forhold til informasjon fra allekilder. Spør innover i dere selv og stol på at deres intuisjon forteller dere hva som er sant og hva som ikke er det. Utvikle evnen til å skjelne og lær å stole på budskapene fra sjelen til bevisstheten deres ikke bare vil eliminere unødige følelser av frykt, men at de er utviklingstrinn oppover for sjelen deres.

Rådet kjenner den kollektive bevisttheten til Jordens beboere, og vet således at ankomsten av utenomjordiske på det nåværende tidspunkt ville gi utslag av panikk hos folk flest. Ikke bare ville det skape mer negativitet for Jorden å kvitte seg med, det ville også styrke de mørke sjelene. De elsker og ernærer seg på energi fra frykt.

På dette tidspunktet anses det fornuftig for dere og deres brødre og søstre fra verdensrommet å møtes nærmere slutten av året, når de kan slutte seg til dere i full gjenkjennelse og åpenlyst hjelpe dere uten noen uheldige ringvirkninger. Imidlertid er denne timeplanen ikke skrevet i stein, det er mulig det blir tidligere. Det er en vedvarende overvåking av Jordens hendelser og hvor effektivt lysets intensitet hever den kollektive bevisstheten. Så snart det ikke foreligger mulighet for utbredt frykt vil vår universelle familie slutte seg til dere.

I mellomtiden vil de fortsette å bruke teknologi ombord på sine fartøyer for å redusere de giftige effektene av chemtrails og andre forurensere. De vil fortsette å utjevne effekten av jordskjelv og avdempe kraften av store stormer uten å redusere mengden av negativitet som blir frigjordt. De vil forsette å forårsake feil på våpen, blokkere de mest virkningsfulle sidene ved Illuminatis værkontroll teknologi og ødelegge deres operasjoner i gigantiske undergrunns annlegg. Med guddommelig tillatelse til å hjelpe dere vil de også kunne forflytte enkeltindivider som nekter å fratre styringen av forskjellige aktiviteter som er imot Jordens og menneskehetens beste.

Vel vitende om disse avgjørende skritt fremmover og andre fantastiske og livsendrende utviklinger som kommer, kan dere føle dere gledelig, opprømt, trygt, forsvarlig forberedt på å overvinne enhver utfordring dere kan møte gjennom de neste få månedene. Disse månedene vil fly, deres opplevelse av at tiden går fortere og fortere vil øke i det planeten fortsetter oppstigningen.

Hvis dere opplever avvik som dere vet er symptomer på sykdom, da er de sansynligvis effekter av justeringer til de økende høye energi plan som jorden passerer gjennom, samtidig som cellene deres gjør en overgang fra karbon til krystallinsk struktur. Disse avvikene vil snart blekne.

Dere er deres fremste ansvar. Dette er ikke selviskhet eller egoisme, ei heller er det mangel på kjærlighet og omsorg for andre. Det er slik at bare dere kan ta avgjørelser som er i tråd med deres egne instinkter og intuisjon. Det er deres sjels rettledning til deres bevissthet som dytter dere inn på veier som er i deres sjels kontrakt, som dere valgte å erfare i dette livet. Dette kan innebære endring i parforhold, arbeid, plassering, gruppe tilhørighet, eller andre interesser og aktiviteter.

På et annet plan kan det avlede deg fra trivielle interesser og meningsløs streben og å slippe fri fra behovet for å samle materielle eiendeler. Jordens Gyldne Tidsalder inkluderer ikke interesser, vaner, holdninger eller oppførsel som er overflatisk eller på noen måte skadelig for en selv eller andre, slik som sjalusi, misunnelse, selvoptatthet, ondskapsfullhet, bitterhet, avvisning, ting gjort i dårlig hensikt, sladder. Hvis du kan gjenkjenne noe av dette hos deg selv er tiden til å endre seg nå. Fokuser på ditt liv i den vidunderlige Tidsalder du raskt nærmer deg, så vil dette gjøre deg i stand til å omfavne andre og livet selv med kjærlighet.

En hver sjels mål er å utvikle seg spirituelt og intellektuelt. Avtaler gjort før fødselsen er laget i betingelsesløs kjærlighet, og laget for sjelens vekst for alle individer som ønsker å dele et livsløp. Når du erfarer de karmiske leksjonene du valgte, opplever du at livet flyter glatt. Hvis tung uro og lengsel etter andre omstendigheter dukker opp, signaliserer dette at man har fullført den avtalte opplevelsen og det er på tide å bevege seg til andre deler av sin kontrakt. I de vibrasjonene av lette energi plan som Jorden nå har nådd blir både tilfredshet og utilfredshet mangedoblet, så la dine følelser veilede dine bestemmelser og handlinger.

I ekstremt vanskelige situasjoner forstår ikke bevisstheten at omstendighetene er der for lærdom og vekst, men sjelen vet at den gjenoppretter balansen den trenger for å utvikle seg. Når et individ avviker stort fra kontrakts bestemmelsene, for eksempel ved overdreven bruk av kontroll eller grusomhet utover hva mottakeren valgte, da vokser den lidendes sjel med sjumilssteg og sjelen til den som begår handlingen går tilbake. Guddommelig nåde trøster og oppløfter alltid de som behandles dårligere enn de valgte i sin sjelskontrakt, og overgriperen pådrar seg karma som er tilsvarende vanskelig å holde ut.

Langs denne linjen av "overgripere" vil det ikke vare lenge før dere vet hvem som har blitt arrestert for kriminelle handlinger mot menneskeheten og andre gjerninger som negativt har påvirket liver på Jorden. Disse individene vandret langt fra sine sjelskontrakter. Noen vil bli dømt og andre vil dø før en rettsak, men ingen vil kunne unngå selvbedømmelse. Gjennom lovene i dette universet som medfører at man må gå gjennom livet sitt når man kommer til Nirvana (Himmelen), vil de føle nøyaktig samme smerte og lidelse som dem de djevelske gjerningene deres gikk ut over. Denne uutholdelige prosessen med å straffe seg selv er langt bortenfor hva dere er i stand til å forestille dere, og slik blir disse individenes evner degenerert i deres neste liv.

Når dere vet hva som ligger forran dem og forstår at de er det svakeste leddet i den evige kjede som er vår sjelefamilie, vil det være lettere for dere å føle tilgivelse. De høye vibrasjonene av tilgivelse, i likhet med alle andre guddommelige uttrykk, er handlinger til en sjel i vekst.

Opplyste sjeler gjennom dette universet stråler ned kjærlighet og jublende heiarop i det dere i glede reiser på denne hjemveien til Jordens Gyldne Tidsalder.

______________________________________

KJÆRLIGHET OG FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversettelse: Anne


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge