Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 3 Mars, 2014

Matthew Ward - 3 Mars, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Til tross for at det ser stikk motsatt ut, så beveger hendelsene som skjer i deres verden hele tiden samfunnet deres fremover. Borgeres protester mot regjeringenes ledelse eller politikk, fra kommunalt nivå til nasjonalt nivå, tvinger frem løsninger på områder som har forårsaket omfattende utilfredshet – dette gjør at negative energier kan løses opp og forsvinne, slik at de ikke gror fast. Turbulensen i Ukraina vil fortsette en stund med høylydt retorikk og aggresjon, men det finnes ikke tilstrekkelig momentum i Jordens energifelt av potensial til at det kan bryte ut i omfattende kamper eller krig.

Tilfeldige voldshandlinger vil fortsette for å gi karmiske erfaringer for de personene som er involvert, og man må også regne med at politiske og diplomatiske forhandlinger kjører seg fast fra tid til annen på veien mot fredelige løsninger og enighet. Dere kan forvente flere arrestasjoner, oppsigelser og at flere sier opp stillingen sin i den internasjonale bankindustrien og i enkelte regjeringer, og det synes som om en reell opprydning i Vatikanet ikke er så langt unna. Så forskjelligartede grupper som kirker, multinasjonale korporasjoner, borgerorganisasjoner, skoleorganisasjoner og frivillige organisasjoner samarbeider i store prosjekter for å øke menneskers mulighet til å få utdannelse og delta i arbeidslivet.

Den ustoppelige strømmen av fremskritt mot stadig lettere energinivåer blir godt hjulpet av sjeler som nå begynner å tenke nøye gjennom hvordan de lever sitt liv fra dag til dag. Disse oppvåknende sjelene tilfører enda mere lys til den overflod som allerede produseres på Jorden og som strømmer inn til Jorden fra fjerne kilder, og hver eneste nytt lysglimt høyner energinivåene. Eiendomsindustrien deres snakker stadig om viktigheten av “tomter, flere tomter, enda flere tomter.” Av uendelig mye større viktighet for deres verden og alle dens beboere er ”vibrasjoner, høyere vibrasjoner, enda høyere vibrasjoner,” og det å hjelpe til med å løfte vibrasjonsnivået er grunnen til at dere er her.

Og av den grunn er vi ivrige etter å ta opp spørsmål fra lesere, som også svirrer i mange andre lysarbeideres tanker. Hvordan kan vi vite om vi handler i samsvar med, eller respekterer, våre livskontrakter? Hva er indikasjonene på om vi oppfyller eller feiler i vår livsoppdrag? Jeg er så desperate fortvilet over alle de millioner menneskene som lever i forferdelige kår, men hva kan jeg gjøre for å hjelpe dem? Gjør vi nok for å hjelpe Jorden selv? Hvordan kan jeg takle sitasjoner som er utenfor min kontroll, som for eksempel avgjørelser andre mennesker gjør som får alvorlige konsekvenser for mitt liv? Andre igjen spør hvordan de kan hjelpe dem de er glad i som nekter å ta imot sannferdig informasjon dersom den ikke støtter deres egne snevre oppfatninger og hvordan man kan håndtere sykdommer som svekker ens funksjonsevne, eller økonomiske prøvelser.

Selv om disse spørsmålene kan synes å dreie seg om helt ulike temaer, som kommer svarene på dem alle fra den samme allmektige kilden: sjelen din.

Først vil vi si at sjelen sender kontinuerlig veiledning til samvittigheten din for å holde deg på linje med de valgene du har gjort i sjelekontrakten din. Disse veiledningene eller retningslinjene, som er tydelige som neonlysskilt som peker i den retningen du har valgt, kan komme som ord, men oftest er det i form av sterke emosjoner. Når du lytter til din sjels budskaper, i hjertet og sinnet, føler du det som om alt flyter uanstrengt medstrøms, for å si det slik – dette er sjelen din som sier”Der gjorde du en god jobb!” Og omvendt, når den beslutningen du har gjort, din handling eller fravær av handling er i strid med din sjelekontrakt, da føler du deg ille til mote og ubekvem – du ønsker at du hadde valgt annerledes.

Den lette følelsen av ren” samvittighet lar deg vite at det du gjorde var rett; skyldfølelse, anger og selvbebreidelse betyr at det ikke var det. Men vær klar over at dersom de sistnevnte følelsene blir ignorert gang etter gang, så begynner samvittigheten å svekkes stadig mer, slik at negativ atferd og apati etter hvert begynner å føles normalt.

Instinkt er en spontan reaksjon på en situasjon som utgjør en alvorlig fare for deg selv, en du er glad i eller en fremmed, og det å handle øyeblikkelig kan redde liv.

Det å bruke intuisjonen er en kontemplativ prosess hvor man “spør innover” om råd, og så bringer tankene til stillhet. Det kan tenkes at du for eksempel ønsker å vite om en spesiell person er det beste valget for en livspartner; om en business satsing er til beste for deg; om en investering av tid, energi og penger er klokt; om det å flytte eller å ta i mot et jobbtilbud er en god idé. Når du kontemplerer eller mediterer over denne typen situasjoner eller andre ting av stor betydning for fremtiden din, så er det slik at hvis drivkraften til å handle på denne idéen blir stadig sterkere, så er det sjelen som snakker stadig høyere for å motivere deg til å ta relevant handling. Dersom du føler vedvarende motstand mot å ta det neste skrittet, så er det sjelen din som sier ”Ikke gjør det.”

Det å øve opp din evne til å skjelne mellom hva som er sant og det som ikke er sant er på liknende vis, det gir deg de svarene du trenger i øyeblikket. Dette kan være om det ville være klokt å dele dine tanker med en annen, om hvilken informasjon er sann for deg og hvilken ikke, om det er mer hensynsfullt å la være å si noe om en ting i stedet for å bringe det på bane – det vil si skille det trivielle fra det som virkelig betyr noe. Det å følge dine inspirasjoner og aspirasjoner leder deg til viktige områder og betydningsfulle aktiviteter som du valgte inn i din sjelekontrakt. Det å være tro mot seg selv i denne sammenhengen resulterer i en takknemlig følelse av tilfredshet, mens det å tilbringe livet med å gjøre som andre sier, i stedet for å følge hjertets ønsker, vil føre til rastløshet og misfornøydhet.

Hvorfor forteller vi dere det dere allerede vet? Fordi dere, kjære familie, ikke utnytter ikke denne kunnskapen fullt ut! Det å stille spørsmålene på dypt, innadskuende nivå er virkelig ekstremt viktig, og det mektige steget opp og ut av tredje dimensjons bevissthet er en krevende oppgave, det skal være visst. Det neste steget - å få alle svarene innenfra – kommer imidlertid så raskt og enkelt som dere selv tillater. I sjelen deres ligger all den viten, sikkerhet, selvtillit, omtanke, visdom og styrke du noensinne vil komme til å trenge i dette livet. Let, og du skal finne.

Men så; dere kan følge deres veiledning fra sjelenivå til punkt og prikke, men likevel kan dere slite med hjertesorg, opposisjon, sykdom, økonomiske vanskeligheter eller andre hindringer. Kjære Sjeler, det dere har valg inn sjelekontrakten kan spesifikt inkludere den slags utfordringer. Uten dem ville det ikke skje noen læring, ingen sjelevekst, men den kontrollen dere har over det dere møter, uansett hva det måtte være, er hvordan dere velger å reagere på det. I tillegg til veiledning fra sjelsnivå har dere mer indre styrke enn dere kan forestille dere og en ubegrenset kapasitet til tilgivelse og kjærlighet; til å føle takknemlighet, til medfølelse og tålmodighet; til å dele raust, handle redelig og komme dere videre etter midlertidige tilbakeslag.

Mange av dere valgte av fri vilje å erfare vanskelig helsesituasjoner eller økonomiske problemer eller andre tøffe omstendigheter til fordel for andre. Når du greier å takle vanskelighetene med besluttsomhet og sterk ånd, tjener du som et oppmuntringens fyrtårn for mennesker som sliter med tilsvarende situasjoner, og ved å være et eksempel på dine iboende ressurser, inspirerer du dem til å ta i bruk sine egne.

Universets lov om at alle er kun ansvarlige for sine egne valg betyr aldri at det er riktig å være likegyldig overfor familie, venner og kolleger som går gjennom prøvelser. Dere kan ikke vite om de har kommet på villspor i forhold til sin sjelekontrakt eller om de følger den til punkt og prikke i de ting som påvirker deres liv, og ofte ditt eget liv også. Alle avtaler som gjøres før man inkarnerer blir gjort i ubetinget kjærlighet, og er designet for at alle som inkarnerer sammen skal dra fordeler av det; og for å utvikle seg åndelig og bevissthetsmessig, må noen velge situasjoner som i sannhet er vanskelige for dem, og ofte for andre også. Som regel er det bare ved tilbakeblikk at folk forstår hvor mye læring de hentet ut som resultat av andres handlinger eller beslutninger.

Den store majoriteten av dem som lever aldeles hemningsløst uten å lytte til samvittigheten gjennomgår karmiske læringssituasjoner slik at de kan komme videre i sin utvikling. Og, som en brikke i at Alt Er Ett, gir de samfunnet deres enorme muligheter for åndelig utvikling, og dette skjer ikke fordi at dere er fortvilet over dem. Loven om tiltrekning er i uopphørlig aktivitet, og fordi energien i seg selv ikke har noen vurderingsevne, kan den ikke skille mellom det dere ønsker og det dere ikke ønsker, så den bringer alltid tilbake til dere energier som er av samme vibrasjon som deres fortvilte tanker og følelser.

Dersom det er mulig å delta i organisasjoner som arbeider for å forbedre forholdene i områder hvor det virkelig er behov for hjelp, eller om dere kan støtte dem økonomisk, så gjør det. Men for de mange av dere som ikke kan dette, så vær så snill å huske at medfølelse med dem som lider og takknemlighet for velsignelsene i ditt eget liv er lysfylte følelser, og jo mer lys det er inni deg, jo mer lys utstråler du ut i verden til alle sjelers oppløftelse.

Hver eneste gang du utfører en vennlig kjærlighetsfull og vennlig handling, føler gleden over et barn som smiler til deg, fryder deg over en vakker solnedgang eller hjelper et dyr i nød, så hjelper du Moder Jord. Den slags følelser og handlinger er fylte av lys som hjelper Gaia’s planetkropp å helbredes etter årtusener av mishandling og forsømmelse, og å visualisere Jorden svøpt i gylden-hvitt lys er alltid en vidunderlig måte å løfte vibrasjonene på.

En leser har spurt om døvhet kan være valgt som en karmisk læringsmulighet, om læringen kan fullføres slik at personen kan gjenvinne hørselen i løpet av dette livet. Svaret vil også gjelde alle fysiske og mentale mangler, tap av organer eller lemmer, samt kroniske sykdommer. Disse typene tilstander ble valgt på grunn av de muligheter de gir for sjelelig vekst for individet selv og for dem som har omsorgen for dem, og forandring i tilstanden avhenger av innholdet i sjelekontrakten; inkluderer den reversering av tilstanden? Dersom dette er tilfellet, er det to faktorer som spiller inn. Hvis en person er ung og valgte å ha et langt liv, kan tilstanden gradvis forandre seg etter hvert som planeten når de høyere energiplan. Den andre faktoren er mengden av lys i personen. En kropps tilhelingsmekanismer blir aktivert av lysets høye vibrasjoner, og vibrasjonsnivået er i samsvar med personens positive eller negative tanker, følelser og handlinger.

Nå vil jeg snakke for meg selv for å besvare flere spørsmål som har dukket opp etter budskapet om mitt liv som den bibelske Matthew.

Hvordan vil sannheten om Bibelen påvirke menneskers forhold til Kristendommen? Når sannheten blir avdekket om opprinnelsen til informasjonen i Bibelen vil Kristne med et åpent sinn fjerne seg fra dogmatikken som er klekket ut for å kontrollere massene, men de vil beholde den åndelige delen av sin tro.Radikale tolkninger av alle religioner vil falle bort etter hvert og alle mennesker vil omfavne den sanne åndeligheten som får hjertet til å synge.Mange kirker i ulike trosretninger har allerede begynt å bevege seg i den retningen.

Du snakker med en gammel sjels visdom. Hvor gammel er du? Ikke noe eldre enn dere er! ”Ingrediensen”, for å kalle det det, ”ingrediensen” i hver eneste sjel er kjærlighetslyset til Skaperen, og siden alle sjeler i hele kosmos har den samme Begynnelsen, så har vi alle samme alder i det tidløse kontinuum.Personer som dere betrakter som “gamle sjeler” har husket mer fra erfaringer i sine tidligere liv enn “nye” sjeler har, og denne kollektive erfaringen fremstår som “gammel visdom”.Dette gjelder barn like mye som åttiåringer som har hatt mange flere år på seg til å huske det de vet på sjelenivå, og det er med stor glede vi ser at foreldre anerkjenner og stimulerer visdommen som finnes i barna deres.

Hva er den sanne historien bak Likkledet i Torino? En eller annen gang tilbake på åttehundretallet var det noen som kom over et langt slør av lin som har blitt beskrevet som et likklede med et mannsansikt. Jeg vet ikke hvem som fant det, og det jeg vet er ikke mer enn dere vet: etter at det ble oppdaget har det vært gjenstand for debatt mellom ulike velskolerte mennesker og blitt testet uten at man har funnet noen endelig konklusjon. Den Katolske Kirken har ikke påstått at det er Jesu ansikt man ser avtrykk etter, men mange sterkt troende medlemmer av kirken tror at det er slik, og således er sløret blitt et religiøst ikon.

Er sjelene der hvor du er stasjonert en “sjelegruppe”? Ikke på den måten som begrepet vanligvis brukes, om en gruppe sjeler som har delt mange liv sammen. Det er ganske enkelt slik at sjelene her har nådd det samme utviklingsnivået gjennom sin selvoppdagelses-prosess.

Ville en “remote viewer”* kunne ”ta inn” ditt liv som Apostelen Matteus? Ja, det er mulig, men jeg kan ikke forestille meg at noen som har den evnen ville være tilstrekkelig interessert til at de gjennomsøkte kontinuumet for å finne ut om det.Som jeg nevnte i det forrige budskapet, så var ikke livet mitt som Matteus noe bemerkelsesverdig i en universell sammenheng.

La meg snakke litt om “remote viewing”. Lineær tid eksisterer ikke i kontinuumet, så de er ingen måte man kan vite om noe er i en fase hvor det går oppoverbakke eller nedoverbakke. Èn “remote viewer” som ønsker å se Jordens fremtid vil kanskje se en planet som virker forødet og forlatt, mens en annen kanskje vil se en planet med et levende, blomstrende miljø, og begge to vil tro at de ser Jordens ”fremtid”. Men kanskje ingen av dem ser den faktiske Jorden – parallelle verdener eksisterer også i kontinuumet, hvilket bekrefter hvor vanskelig det kan være å bli enige om hva det faktisk er man ser.

Snakker du på engelsk på vegne av alle sjelene der fordi du og din mor snakker engelsk og de andre ikke? Nei. Vi er alle godt kjente med alle språkene og dialektene på Jorden, så vel som det spektrum av musikalske toner og farger som er kommunikasjonsformen i mange høyt åndelig utviklete sivilisasjoner.I tillegg finnes det også et ufeilbarlig elektromagnetisk oversettelsessystem som alle sjeler i hele universet har tilgang til.Dette er kjent på sjelenivå, og i deres dypeste søvn, er det en del av dere som kommuniserer via dette systemet.Dette kan være med personer dere har sterke kjærlighetsbånd til i dette eller andre liv, på hva enn det måtte være for språk de snakker nå, eller ved deltakelse i møter av ulike typer i galaktiske eller intergalaktiske føderasjoner eller universelle råd.

Valgte du å sende budskaper til din mor fordi dere har delt mange tidligere liv? Det korte svaret er “Ja,” men det ligger mer i det. Mor var min første ”person”** – vi er som punkter side om side på en uendelig sirkel og ”opererer” på den samme høye frekvensen.Vi har delt nesten alle våre tusenvis av liv som mennesker og andre arter, i alle typer relasjoner, unntatt som fiender – vi ønsket aldri å spille slike roller og det var ingen uenighet om dette blant andre sjeler som delte disse livene med oss.Når det gjelder å sende budskaper til min mor, så var hun det naturlige valget, som en del av de avtaler vi i Ward-familien hadde inngått før vi inkarnerte, gikk hun med på å ta imot informasjon som jeg og andre ville sende til henne og så ville hun ta seg av bokutgivelser og distribusjon av budskapene.

Hvordan og når tar du, Matthew, beslutning om å utstyre sjelen din med en kropp og inkarnere pånytt? Vet du om dette på forhånd eller skjer det bare når Kilden kaller på deg? Det er eksakt den samme prosessen for alle sjeler. I løpet av den perioden man er i åndeverdenen, mellom kroppslige inkarnasjoner, vil sjelen nøye gjennomgå sitt siste liv sammen med livene til alle andre ”personer” den har vært inkarnert som.Denne gjennomgangen avdekker spesifikke områder hvor den kumulative kunnskapen ikke har produsert tilstrekkelig gjennomgripende læring, så vel som områder der det er behov for utbalanserende erfaringer.Etter at beslutningene er gjort om det neste livet i kropp, blir veiledning tilbudt av dem som har mestret de områdene sjelen har valgt for sin neste ”person”, men det er opp til sjelen selv å ta imot veiledning elle å takke nei.

La meg avgrense denne forklaringen til tredje dimensjons bevissthetsnivåer hvor nesten alle sjeler har behov for og takker ja til veiledning, og til læringsopplegg for å lære å takle disse følelsene, fordi disse trengs spesielt for alle sjeler på det utviklingsnivået. Og, fordi planeten deres er et av de fineste læringsstedene i denne galaksen, skal jeg bruke Nirvana og Jorden i dette eksempelet.

Alltid er det frykt som er den fremste emosjonen man må ta tak i – frykten er det som gjør at ”personer” blir sittende i tredje dimensjons tetthet og ute av stand til å se bakom det de frykter. Videre er det slik at frykten vekker de mest alvorlige andre negative trekk og handlinger: grådighet, fordommer, hat, maktbegjær, sjalusi, tyranni, ønske om å ha kontroll over andre, lureri og svikefullhet, sinne, vanærelse, krigsmentalitet og korrupsjon. Fordi det kan ta tusener av liv å komme over det å føle frykt, velger sjeler dette læringsfeltet i tandem med en av de karakteristika som frembringes av frykten, og i dette eksempelet vil det være sinne.

Dere har kurser i det dere kaller “sinne-mestring”, Nirvana har et kurs som kunne kalles “sinne-erstatning”. Gang på gang blir sjelen utsatt for situasjoner som har fått “personer” til å reagere med sinne, slik at de kan lære seg tålmodighet i slike situasjoner, lære å betrakte dem fra ulike synsvinkler og å reager rolig, fornuftig og konstruktivt. Når sjelen og dens veiledere vurderer at praksistreningen har forberedt den nye “personen” tilstrekkelig godt, velger sjelen andre elementer av sin livskontrakt, og inngår deretter avtaler med de andre sjelene som vil være dens foreldre, søsken, kjærester, venner, mentorer og så videre i det livet de skal være sammen om. Det eneste Kilden har med dette å gjøre er hver eneste sjels mål – nemlig reintegreringen med Gud og hva som måtte komme etter det.

Når jeg har omgått en rekke detaljer for å holde forklaringen kort, kan forberedelsene synes for mange å være som en straff, og det er det aldeles avgjort ikke! Alt blir gjort med kjærlighet og omtanke – i den fulle erkjennelse at Alt Er Ett, for rådgiverne ønsker at den nye ”personen” skal lykkes, like mye som sjelen selv gjør det – og praksisen er ikke begrenset til noen intenst krevende kort periode. Det kan strekke seg over mange år og treningsøkter kan gjøres når som helst sjelen ønsker det – veiledere gjør seg alltid tilgjengelige.

Og gjennom den tiden sjelen oppholder seg i Nirvana er det er myriader av aktiviteter man kan ta del i som ikke er en del av treningsopplegget, som for eksempel å reise omkring i riket i hvilken som helst transportform man ønsker. Den kan lære å manifestere det den ønsker, hygge seg sammen med venner og familie i riket, arbeide i meningsfylte stillinger, studere det den har lyst til, gå på konserter og forelesninger ved å besøke mestere, delta i sport og idrett, kommunisere telepatisk med elskede sjeler på Jorden og i andre verdener. Livet i Nirvana’s høyere dimensjoner er sublimt!

Når man nøye gjennomgår sine kollektive liv, så kan det resultere i andre valg enn enda et liv på Jorden. Hvis en sjel føler at dens “personer” har mestret tredje dimensjons åndelige og mentale bevissthetsnivåer og rådgiverne er enige i dette, kan den neste “personen” bli født inn i en fjerde dimensjons sivilisasjon for mer avansert læring. Eller, “personen” kan fødes på Jorden for tilføye sine høyere vibrasjoner på planeten og hjelpe slumrende sjeler å våkne opp – eller gjøre tjeneste på samme måte i en helt forskjellig sivilisasjon på tredje dimensjons bevissthetsnivå – uansett fører det til videre fremgang i sjelens vekst. I mange tilfeller er det også slik at høyt utviklete sjeler som har viet et liv til lysets tjeneste på Jorden, ofte vender tilbake til sitt hjemland før de velger sin neste destinasjon for sjelelig vekst.

Er du fortsatt i Nirvana eller har du inkarnert et annet sted? Selv om jeg ikke har fast tilhold i Nirvana tenker jeg ofte på det som “hjemme”, og returnerer dit innimellom for korte visitter mellom besøk i andre fysiske sivilisasjoner i denne og andre galakser. Min tjeneste gjennom de siste femten årene har gått ut på å evaluere åndeverdenene deres, som tilsvarer Jordens Nirvana, og i å bistå i oppgraderingen av dem; og over alt hvor jeg reiser så manifesterer jeg en form som passer inn med befolkningen der. Noen sivilisasjoner lever i frekvenser der kropper ikke lengre trengs, mens i tredje dimensjons verdener lager jeg meg en kropp med høy nok frekvens til å hindre at jeg blir sittende fast i folkets lavere vibrasjoner.

Gjennom mine besøk i tredje tetthets verdener og dem som nylig har nådd fjerde dimensjon, er jeg ofte sammen med sjeler hvis vibrasjon også er høyere enn befolkningen generelt. Alltid er hensikten med våre besøk å assistere folket og deres hjemland i oppstignings-prosessen og alltid er vi der fordi vi er blitt invitert, i samsvar med Universets lover. Det mange av dere gjør for Jorden er på liknende vis. Dere forlot deres hjemmeverden for å svare på Gaia’s rop om hjelp, Og selv om dere bidrar med assistanse på så mange ulike vis – inkludert det å vise gjennom eksempel kraften i de iboende kvaliteter og styrke – så hjelper alltid deres høyere vibrasjoner planeten og hennes beboere på veien mot Oppstigningen.

Gjennom hele deres livs reise er dere alltid ledsaget av lysvesener fra hele universet og deres betingelsesløse kjærlighet, respekt og beundring er alltid med dere.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

* Remote wieving/remote viewer har jeg ikke funnet noe godt ord for på norsk. Men det innebærer at man har eller utvikler den psykiske evnen til ”å reise mentalt” til andre steder i nåtid, fortid og fremtid og ”se” det som skjer, selv om man aldri fysisk har vært der. Dette henger sammen med at den kollektive viten/den kosmiske viten er tilgjengelig for alle på sjelenivå.

** Matthew bruker begrepet ”personage”. På norsk finner vi i noen sammenhenger det tilsvarende ordet ”personasje”, men dette er oftest blitt bruk i betydningen ”en merkelig person” så jeg fant det ikke tjenlig å oversette med ”personasje”. Personlighet kan heller ikke benyttes fordi det knyttes til egenskapene en person har. Jeg har derfor valgt å oversette det engelske begrepet ”personage” med ”person” satt i anførselstegn for å synliggjøre at det ikke er helt dekkende.


< previous message | next message >


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge