Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 20. mars, 2014

Matthew Ward - 20. mars, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew, og nå skal jeg snakke kun for meg selv. Da det Malaysiske flyet forsvant, var jeg opptatt med å hjelpe en annen sivilisasjon i en annen galakse og fikk ikke vite noe om denne hendelsen før tre dager etterpå.

Da jeg hørte om det kontaktet jeg en kollega i Nirvana. Hans undersøkelser avdekket at tre personer hadde vært i et fly umiddelbart før de ankom til Nirvana, på den dagen det malaysiske flyet forsvant. Min kollega fortalte at deres “data” viser at de døde av naturlige årsaker i overensstemmelse med sine sjelekontrakter, men at han ikke kunne verifisere om de var om bord i det flyet det var spørsmål om.

Siden da har tallrike oppgaver og familiebesøk holdt min mors tanker beskjeftiget, og da hun spurte i dag om jeg nå hadde verifiserbar informasjon, fortalte jeg at det hadde jeg, men at jeg foretrakk at hun fikk dem direkte fra min kilde, Ashtar.

Mor, han venter på at du skal ta kontakt.

____________________

Ashtar, hallo! Matthew sa at du hadde informasjon og det savnete flyet. Han ville at jeg skulle henvende meg direkte til deg i stedet for å parafrasere det du hadde fortalt ham.

Ja, det vet jeg Suzy, og hallo! Det har blitt lenge siden vi sist snakket sammen og jeg er glad for denne anledningen til å være sammen igjen. Etter at Matthew ba meg å fortelle deg det jeg vet, har jeg satt sammen en liten, skal vi kalle det presentasjon, og jeg setter i gang med en gang.

Alle personene ombord i det savnete flyet ble relokalisert til en liten planet som har en tilnærmet lik atmosfære som Jorden og i en viss grad tilsvarende topografi, og beboerne er ganske like deres egen befolkning i utseende. Da flyet utviklet alvorlige feilfunksjoner som ikke var mulig å rette opp, ”flyttet” vi flyet opp i en høyere dimensjon og satte kursen for nevnte planet. Ingen av sjelekontraktene, hverken til mannskapet eller passasjerene, inneholdt en slik opplevelse, men de inneholdt heller ikke at de skulle dø på dette tidspunktet. I slike tilfeller har vi autorisasjon til å gripe inn.

Den uventete opplevelsen var reell for dem fordi de alle var vitne til flyets plutselige brå sving, men likevel surrealistisk fordi de fløy gjennom rommet som ikke liknet på noe de tidligere hadde sett. Det var ingen panikk, fordi redningsmennene umiddelbart benyttet vår kommunikasjonssystem for å fortelle dem hva som skjedde, og energien i den kjærlighetsfylte forklaringen skapte en fredfull aksept i disse menneskene hvis fremtid fikk en ny retning.

Flyet ble dematerialisert etter at alle hadde forlatt flyet. De ble møtt av noen av våre mannskaper, som hadde tatt jordboerkroppens utseende og bekledning for å lette nykommernes første øyeblikk i sitt nye land, og de ble tatt til det dere ville ha kalt et eksklusivt feriested. Dette er “omstart-punktet” for alle sjeler fra Jorden som blir reddet av andre sivilisasjoner, og det har vært mange slike anledninger gjennom deres seneste århundrer.

I løpet av de første dagene mottok gruppen en ”nedlasting” av det eneste språket som snakkes på den planeten samt de grunnleggende kunnskaper om befolkningen. Det er en enkel prosedyre, omtrent som datamaskinene deres fungerer. Etter en briefing hvor informasjon ble gitt og et fotografisk overblikk over hva regionen har å tilby, fikk hver person anledning til å velge mellom ulike typer av bolig, individuelt transportmiddel, hva de ønsket å arbeide med og eventuell utdannelse. Alle sammen fikk et “dokument” som fungerer som billett på alle de arrangementer de ville ønske å ta del i og rikelig med ”verdisymboler” som brukes for å få tilgang til varer eller tjenester.

Fra feriestedet ble alle transportert til de boligene de hadde valgt og tildelt sitt individuelle transportmiddel, samt mat og alle andre basisbehov som trengs i en husholdning. Dere kan tenke dere det som en usedvanlig gjennomtenkt velkomst-service. Nykommernes evner, talenter og interesser vil bli benyttet og verdsatt i deres nye verden, akkurat som på Jorden, og livet der er så tilfredsstillende og meningsfylt som hver enkelt velger å gjøre det.

Og nå Suzy, vil jeg besvare de spørsmålene som svirrer i hodet på deg. Nei, vi kunne ikke sette disse menneskene tilbake på Jorden. Vi måtte handle raskt, men alle tenkelige faktorer ble vurdert og det å reise til den nevnte planeten var den beste muligheten for dem, det var den eneste muligheten som kunne sikre at alle overlevde.

Vi kunne ikke sette flyet ned på runwayen på den flyplassen de var på vei til, uten landingstillatelse, det ville ha skapt kaos og stor fare for innkommende og utgående trafikk. Og hvem kunne forklare hvordan flymaskinen som var funksjonsudyktig plutselig dukket opp på bakken timer før skjema? Hvordan skulle det kunne forklares at den plutselig dukket opp, uansett hvor det var? Vel, ingen ville kunne forklare det, men det var ikke den avgjørende faktoren. Det var ikke tilstrekkelig med forsyninger om bord i flyet, spesielt vann, til at alle om bord kunne overleve særlig lenge uten nye forsyninger, og det finnes ikke noe isolert isolert på planeten deres hvor vi kunne sette det ned og samtidig kunne garantere at disse menneskene overlevde til de ble funnet.

Vårt ønske er at alle i deres verden kunne vite at de lever og har det bra på en planet som er ganske lik Jorden, men hvem skulle komme med en slik kunngjøring? Og hvem ville tro på det? Spesielt ønsker vi at familien og vennene til de menneskene som forsvant kunne vite at deres kjære lever bekvemt og lykkelig i en verden som er svært mye bedre enn dere egen verden for øyeblikket er.

Har du flere spørsmål, Suzy?

Tusen takk for at du ga svar på det jeg tenkte på, Ashtar. Det er fantastisk hvordan disse menneskene ble behandlet på en så vidunderlig måte og alle deres livsbehov tilrettelagt for. Vet du om disse menneskene og de menneskene som er glad i dem vil kunne gjenforenes i løpet av dette livet?

Nei, det vet jeg ikke, men jeg tror ikke det er særlig sannsynlig. Energien i kjærlighetsbåndene sikrer gjenforening i ånden, men de fleste av Jordens befolkning har en lang vei å gå med å løfte sitt bevissthetsnivå før det å møtes fysisk kan bli mulig i deres virkelighet.

Kunne mediumer, eller våre lesere, kontakte folk fra “flyet” og få informasjon til familiene deres?

Telepatisk kommunikasjon foregår i hele universet, men å få til disse kontaktene ville være vanskelig. Bare helt eksepsjonelle medier kan greie å “stille seg inn” på vibrasjonene fra en sjel så veldig langt bortenfor Nirvana – den verden de ville måtte oppnå kontakt med ligger utenfor deres solsystem – og her er det igjen et spørsmål om et utilstrekkelig bevissthets- og sansenivå. De fleste mennesker på Jorden tror bare på det de selv personlig har opplevd eller det de har blitt lært, og telepatisk kommunikasjon er ikke utbredt i noen av disse kategoriene.

Ja vel, jeg forstår det, men kan fakta om hva som skjedde bli fortalt etter at deres romskip lander og de ekstraterrestrielle som lever blant oss gir seg til kjenne?

Ja, det er helt klart!

Ashtar, vet du noe om når det vil skje?

Suzy, hvis jeg visste det ville jeg rope det ut fra hustaket ditt! Det er slik som Matthew og Hatonn fortalte deg, Gud har tatt ansvaret med hensyn til tidsskjemaet for dette fordi bare Han kan vite når den kollektive psyken i deres sivilisasjon er rede til å ønske fremmede som oss velkommen. Dere klarer jo enda ikke å omgås med hverandre på fredelig vis!

Ja, det har du rett i, og det er fryktelig smertefullt for mange – det er millioner som lider. Hva mer kan lysarbeidere gjøre for å endre på dette?

Kjære Hjerte, alt jeg kan fortelle deg er hva lysarbeidere allerede gjør, ved å vise kjærlighetens kraft gjennom å leve på kjærlighetens vis. Men du kunne snakke mer om Loven om Tiltrekning – du behøver ikke kalle den det, men ditt folk trenger å lære å forstå at energien i deres tanker, følelser og handlinger fyker ut i den ”universelle suppen” og kommer tilbake som en boomerang med mer av det samme. Altfor mange tanker dreier seg om frykt, krig, fordommer, sykdom, fattigdom, fortvilelse – alt det som den tenkende personen ikke ønsker seg – og det er derfor forandringene kommer så langsomt – langsomt, men sikkert.

Det synes å skje mer langsomt enn at det går jevnt fremover. Jeg har ikke flere spørsmål akkurat nå, Ashtar. Tusen takk for alt du har fortalt meg.

Gleden er på min side, selvfølgelig, men jeg har ikke lyst til å avslutte med den sure tonen om langsomhet som jeg nevnte. Vi har vært rede til å gjenforenes med dere i mange, mange år – vi elsker dere, våre brødre og søstre! – og da jeg nådde det punket at jeg var klar, så lot jeg utålmodigheten ta overhånd, selv om jeg visste bedre. Sannheten er at deres fremgang gjennom planetens oppstigningsprosess har forbløffet lysets styrker overalt i universet! Deres pågangsmot, deres innsatsvilje og besluttsomhet om å gi fremtidige generasjoner en bedre verden har gjort at det allerede slik. Dere arbeider fortsatt med dette i deres oppfatning av tid, men i kontinuumet er det allerede gjennomført, så la meg få avslutte med et HURRA for deres vidunderlige seier!

Ja! Tusen takk, Ashtar. Ciao for denne gang.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

* Matthew bruker begrepet ”personage”. På norsk finner vi i noen sammenhenger det tilsvarende ordet ”personasje”, men dette er oftest blitt bruk i betydningen ”en merkelig person” så jeg fant det ikke tjenlig å oversette med ”personasje”. Personlighet kan heller ikke benyttes fordi det knyttes til egenskapene en person har. Jeg har derfor valgt å oversette det engelske begrepet ”personage” med ”person” satt i anførselstegn for å synliggjøre at det ikke er helt dekkende.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge