Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa av Madad


SaLuSa 30. Juli, 2013

Ting går stadig raskere i deres virkelighet, hvilket utvilsomt er et av tegnene på at deres transformasjon til fullt bevisste Vesener skrider frem etter planen. Vi er her for å minne dere om dette og andre forandringer som er i gang, inntil dere blir i stand til å opprette full kontakt med deres Høyere Selv og til Alt Som Er. Deretter vil vi hjelpe dere å huske hvordan dere kan bruke all denne viten som blir tilgjengelig for dere. Nå er det slik, at denne viten tilflyter dere så å si bitvis, men det øyeblikket dere når det tilstrekkelige bevissthetsnivå, vil dere bli fullt oppkoplet mot kilden til all denne viten som er tilgjengelig på deres bevissthetsnivå. Denne oppstigningsprosessen vil fortsette helt til dere vender tilbake til Kilden, men dog i lavere tempo sammenliknet med denne Oppstigningen Moder Jord og dere går gjennom nå. I de høyere riker har ikke tiden noen viktighet slik dere er vant til det. Det aller viktigste er at dere lærer, og dere fortsetter å lære, helt til dere forstår det fullstendig, og før det kan dere ikke gå videre.

For noen av dere kan disse dagene være stressende og ukomfortable, fordi med stadig mer Lys og Kjærlighet strømmende inn til Jorden, vil til og med de eldste ubearbeidete temaer komme opp og kreve deres oppmerksomhet. Som vi har sagt før, behandle dem med kjærlighet og takknemlighet, fordi når de nå kommer opp, så er det fordi dere har valgt å rydde opp i dem i dette livet, slik at dere skal kunne komme videre, så de ikke lenger står i veien for deres utvikling. Husk å elske dere selv og ta tid for dere selv i løpet av dagen, i alle fall slik at dere får en kort pause hvor dere kan gå inn i dere selv. Vi kan ikke understreke dette nok, inntil dere finner det ut selv, hvor mye dette er til hjelp for deres transformasjonsprosess. Det er svært viktig at dere er i en rolig sinnstilstand, fordi dere da kan høre deres veiledere uten noen form for forstyrrelse, høyt og tydelig, uten den tvil som vanligvis sniker seg inn i deres sinn når dere er engstelige eller slitne. Disse stundene i stillhet kan lade dere opp med frisk energi og således hjelpe dere å unngå uønskede reaksjoner som dere ikke er tjent med.

Vi observerer at mange av dere allerede har endret vaner med hensyn til hvordan dere bruker tiden og de som gir slipp på å være fanget i denne illusjonen vil snart føle og se enorm forandring i sitt liv. Alle vil dere en dag kaste av dere tidsillusjonen, og det vil skje når dere er rede til det, ikke før, ikke senere. Vi minner dere nok en gang på at deres forvandling skrider frem i henhold til deres egen frie vilje, så hver og en av dere beveger seg i det tempo dere selv velger. Moder Jord valgte å “vente” på alle sine barn som er villige til å forandre seg, så dere kan være trygge på at alle vil bli tatt vare på. De som nå er på linje med de høyere vibrasjonene er klare til å tre inn i det høyere riket og fortsette sin læring. Med denne beslutningen om å fortsette videre, bringer de også dette høyere riket nærmere alle andre, som da blir i stand til å få kontakt med disse “nye” erfaringene. Vi er her for å hjelpe dere å nå dette bevissthetsnivået, og da ting begynte å skje i et mye raskere tempo, justerte også vi tempoet i vårt arbeid for å være i takt med behovet for stadig nye forandringer som kreves.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og svært glad for at så mange av dere mottar våre budskap. Vi deler deres glede når dere finner ut at dere kan høre deres egne indre veiledere, uansett hvem de måtte være, fordi dette gir dere bekreftelse og trygghet på at dere ikke er alene, og ganske snart vil dere føle at dere er Ett Med Alt, dersom dere ikke allerede føler det slik. Vær i fred og føl den uendelige Kjærlighet som blir sendt til dere alle.

Kanal: MADAD

http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/07/english-salusa-972013.html

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge