Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa av Madad, 29. oktober, 2013

SaLuSa av Madad, 29. oktober, 2013

SaLuSa 29. oktober, 2013

Forandringene dere går gjennom går stadig raskere og dere begynner å føle de høyere energiene inni dere og omkring dere, uansett hvilken situasjon dere befinner dere i. Til tross for at det gamle systemet fortsetter sitt spill med en viss intensitet, så sanser dere likevel alltid det som er av høyere vibrasjoner og klamrer dere ikke lenger fast i de lavere vibrasjonenes strøm. Dette er deres eget valg og vi følger ivrig med på hvordan løfter dere selv så høyt og således gir de lavere vibrasjonene mindre og mindre mulighet til å påvirke dere. Flere og flere av dere blir dratt inn i deres indre verden og bli veiledet til fullt ut å føle og erfare forandringene inni dere, for ingen ting som hender i den ytre verden kan tilfredsstille deres stadig sterkere søken etter høyere viten. Den finnes inni dere, og kroppen deres blir forandret på en slik måte at den med letthet kan lese og oversette eksakt den delen av ”den kosmiske viten” dere trenger i akkurat det øyeblikket dere ber om den. Dere er i ferd med å forberede dere til en tilstand av allviten og vi vet at dere begynner å bli komfortable med å søke etter informasjon inni dere. Jo mer visdom dere mottar på den måten, jo større tillit skaper dere til dere selv. Øv på det, ettersom det er en helt nødvendig prosess i hele deres endringsprosess, og ingen vet bedre enn dere selv hva det neste dere skal gjøre er.

Deres forbindelser og erfaringer med den høyere virkeligheten er økende og dere kan se det selv at dersom dere fokuserer deres oppmerksomhet og intensjon på noe, så vil det bli tilgjengeliggjort for dere og vil gi dere en meget intens og mektig følelse av glede og lykke. Dette skjer på den måten som er mest komfortabel for dere, ettersom vi forstår at dere fortsatt opplever ”den andre siden”, følelser som frykt og sinne, hvis vi kan snakke om det som om det er en enorm forskjell mellom disse følelsene, så kan dette skape forvirring i deres sinn. Vi følger nøye med på prosessen og fremskrittene deres og intensiverer de energiene vi sender til dere. Vi forsterker kontakten med alle dem som ønsker å oppleve den og vi deler mere med dere for øyeblikket enn dere ville ha ventet. Alt dette ligger i den energien som strømmer til dere og gjennom dere, og hjertet deres bearbeider så mye mer informasjon enn tidligere, så dere kan bokstavelig talt føle det i deres egne hjerteslag. Husk på det at de indre forandringene også forandrer deres fysiske kropp slik at den blir i stand til å ta i mot all den mektige Kjærligheten og Lyset uten å bli overveldet.

Den fysiske kroppen deres må også renses for alt det gamle, og det opplever dere som regel som en eller annen sykdom eller smerte. Dere kan ha glemt at dere opplevde smerte i et eller annet område i kroppen, men cellene deres husker det, og på grunn av alle de fysiske forandringene kan dere føle dere syke eller føle smerte på steder dere aldri ville tenkt på. Med de høyere energiene som sprer seg i den fysiske kroppen deres blir forandringsprosessen deres fullført, slik at ingen ting lenger vil stå mellom dere og deres opplevelse av den høyere virkeligheten. Så lytt til kroppen deres og gi den den oppmerksomhet den trenger, for den fysiske kroppen er det instrumentet som gjør det mulig for dere å sanse all skjønnheten i den Kjærligheten som nå påny strømmer så fritt gjennom dere. Uttrykk takknemlighet til denne “fysiske formen” som har gjort det mulig for dere å erverve slik visdom og som er så sterkt knyttet til alt liv som finnes, og husk at alt liv er Skaperverket, og at forskjellen mellom det fysiske og det ikke-fysiske stadig blir mindre ettersom alt er skapt ut av Kjærlighet og oppleves som Lys som manifesterer i alle sine uendelig varierte former.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og akkurat nå gir jeg uttrykk for stor glede over den enorme viljestyrke til å fortsette den søken som begynte for så lenge, lenge siden og som nå bringer oss så nær dere. For mange av dere er deres søken i de lavere vibrasjonene på det nærmeste over og vi er her for å hjelpe dere å begynne deres søken i de høyere vibrasjonene, som vil gi dere så mye, mye mer.

Kanalisert av: madad
http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/10/english-salusa-25102013.html

Oversetter: Leif

Norske oversettelser blir også lagt ut på: http://peacelovelove.blogspot.pt/ og http://galacticchannelings.com/norske/index.html. Der finner du også Matthew Ward og Sheldan Nidle på norskskede Moder Jord som det er nå, så vi ønsker å inspirere dere enda mer til å bruke den, sammen med all deres økende indre kraft og visdommen som dere har ervervet ved å gjennomgå så mange læreerfaringer på så kort tid. Vi kan si at “valget er deres”, for det finnes ikke lenger noen andre som er ansvarlige for deres egne erfaringer. Vi vet at dere er rede til å ta dette ansvaret og følge den endeløse veien gjennom deres evolusjonsprosess. Vi kan allerede se dere i vår felles virkelighet som vi alle har valgt å delta i.

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge