Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa av Madad


16 July 2013

Vi er her for å hjelpe dere, og dersom det er deres ønske, vil dere med sikkerhet kunne føle vår kjærlighetsenergi og vår glede som vi med så stor glede deler med dere. Kjærligheten og Lyset kjenner ingen grenser og når dere først har bestemt dere for hvilken vei dere vil gå, og følger deres livsplan, er det ingen ting som kan hindre dem fra å komme til uttrykk i all sin kraft. De fleste av dere kom til Jorden for disse læringsmulighetene, for å det dere aller mest hadde behov for å lære, og nå er tiden inne for å virkelig forstå og akseptere alt det som gjenstår å lære. Jo snarere dere begynner å følge deres indre veiledning i denne sammenheng, jo snarere vil dere være fri til å føle og leve det frydefulle og lykkelige liv dere alle har planlagt, fordi som dere sier, vi må ”ta det første først”, for før kan det ikke skje, ettersom alt i de høyere rikene er fryd og lykke, og det er nødvendig at dere tillater dere selv å akseptere å leve et slikt liv, uten en eneste tanke om at dere ikke er det verdig eller følelser om at dere er mindre verdt en det dere i sannhet er – vidunderlige Lysvesener som er skapt av den Ene Skaperens Kjærlighet. Så når dere tillater dere selv til fulle å akseptere alt som ligger i dette, så vil hele det nye rikets skjønnhet åpenbare seg for dere.

Vi forstår hvor viktig informasjon er og vi jobber tett med våre allierte på Jorden om denne oppgaven, fordi vi føler at dere fortsatt kjenner tvil ettersom deres massemedier ikke forteller om alt det som skjer, men vær snill å huske på at alt er meget omhyggelig planlagt og at når alle bitene er kommet på sin rette plass, vil strømmen av informasjon fra alle mulige kilder være ustoppelig og fri for alle de løgner som dere hittil har blitt fortalt. Fortsett å ønske dere forandringer og sørg for å slappe av når det er mulig, og legg merke til hvordan det hele skjer rett for øynene på dere, - og vi ber dere nok en gang å huske på at alt som kommer inn i livet deres, og måten det kommer inn på, er hva dere har planlagt for dere selv, så lær dere å akseptere det uten frykt og tvil, og se hvordan livet deres fylles med det reneste og mektigste Kjærlighet og Lys, som strømmer til dere, og gjennom dere, fra hele Universet.

Se på barna deres, hvor lykkelige de er, særlig når de føler deres støtte og forståelse; hos dem finnes ingen bekymringer eller tvil, for de opplever simpelthen livet slik det er. Vi kunne si det slik at vi er deres eldre brødre og søstre som er kommet for å hjelpe dere å finne dette indre barnet i dere, som har vært skjult så veldig lenge bakom all den frykt og tvil som skyldes de krevende omstendighetene deres 3D erfaringer har skjedd under. Nå er tiden inne for å gi slipp på dem og påny stole på det indre Vesenet som bor i hver eneste en av dere og som ønsker å komme frem i Lyset. Døren er åpen og alle hvis sanne intensjon er å løfte seg høyere, er velkommen. Lyset er så sterkt og kjærlighetsfullt at ingen ting kan gjemme seg i skyggene lenger, fordi det finnes ingen skygger i de høyere riker. Så elsk dere selv og fri dere fra alt det mørke som dette Lyset har funnet, og gjør det med glede, for hver gang dere gjør det, vil dere løfte dere selv enda litt mere opp, inntil dere kun ser Kjærlighet og Lys omkring dere. Vi er med dere hele tiden og ønsker å hjelpe dere så mye vi kan uten at blander oss opp i deres frie vilje. Aksepter alt slik det er, og svært snart vil dere finne ut at det har forandret seg.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og sender dere alle min kjærlighet, og jeg oppfordrer dere vennlig til å innse hvor viktig det er at dere gir slipp på det gamle, fordi når dere først gjør det, vil dere bli enda mektigere enn dere nå er, og vil også bli i stand til å hjelpe andre enda bedre gjennom deres større forståelse av alt som skjer. La Lyset deres skinne klart og sterkt og se dere ikke tilbake med sorg, tristhet eller sinne, for deres vidunderlige fremtid er nå her og vi er alle med dere.


Kanal: MADAD

http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/07/english-salusa-972013.html

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge