Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa av Madad


12 July 2013

De øyeblikkene dere har ventet på er her for hver enkelt av dere som velger å følge veiledningen fra sitt indre og la alle de gamle måtene fare. Vi oppfordrer dere til å gi dere over til deres dypeste indre Selv og finne ut mer. I disse tider øker energiene stadig i kroppene deres og frekvensene er mye høyere enn noen gang tidligere i Jordens historie. Føl hvordan Kjærligheten som omgir dere trekker dere til seg og lytt til deres indre stemme som veileder dere – og la ikke hjernen og egoet forvirre dere med hensyn til hva som er deres sanne virkelighet. Alle har sin egen vei de skal følge med tanke på Oppstigningens prosess og når dere først har kommet til det neste trinnet, så vil dere simpelthen slå dere sammen og skape det forjettede landet med vår hjelp. Vi ber dere være bevisst at alt vil falle på plass når dere har tatt en klar avgjørelse om å legge det gamle bak dere og følge det nye, som nå kaller på dere med stadig store intensitet.

Dere ser skipene våre fly over himmelen og vi føler deres tanker, som for det meste er kjærlige og dere spør alle når Avsløringen vil skje. Vi sier dere at den allerede skjer, kanskje ikke akkurat slik dere hadde trodd det ville bli, men vi ber dere også ta høyde for dem som akkurat nå holder på å våkne opp og prøve å huske første gangen dere selv fant ut at vi eksisterer. Alt skjer i overensstemmelse med planene våre og vi ber dere huske på at de stadig forandres og justeres, og at hvis avsløringen synes å gå langsomt nå, så kan det være at deres ledere allerede i morgen vil avdekke alle de fakta som har vært skjult i så mange år. Tillat ikke dere selv å være i frykt og tvil, fordi det fører til at alt går langsommere. Slipp tak i dem på den mest bekvemme måten som dere er vant til og konsentrer dere fullt om den strålende skjønne fremtid som allerede finnes og som venter på deres komme.

Vi føler at det kan hende ikke er noen lett oppgave, men vi ser dere som mektige vesener av Lys som står som en stø kraft bak alle forandringene som skjer og forandrer deres virkelighet til den Drømmen som vi alle har på vårt eget vis. Vi veileder dere og vår største glede er å kunne være sammen med dere, ettersom vi også følger vår egen vei og gjør alt vi kan for at vi skal komme nærmere hverandre. Selv om noen fortsatt greier å overtale seg selv til å tro at de ikke kan kommunisere med oss direkte, så venter vi tålmodig inntil de bestemmer seg for at tiden er inne for å forsøke det. For alle har denne evnen bortsett fra at de velger å ikke benytte den for øyeblikket. Vi kan ikke blande oss inni dette valget ettersom det ville være et overtramp i forhold til deres frie vilje. Dette er Universets Lov som vi er forpliktet til å følge, men når det er sagt, så ønsker vi alle dere som ønsker å kommunisere med oss velkommen til å finne et stille sted og tenke på oss, og dersom dere er rede til det, vil dere med sikkerhet høre eller føle våre varme hilsen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ser frem til at dere finner ut at deres evner har vokst mye mer enn dere trodde. Dette er en forandringens tid og alle som flyter i samme retning som hovedstrømmen vil få se sanne undere og mirakler skje på sin vei Hjem. Vi elsker dere alle og med stadig høyere vibrasjoner er vi i stand til å sende enda mer av vår kjærlighet. Føl den.

Kanal: MADAD

http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/07/english-salusa-972013.html

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge