Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa av Madad


9 July 2013

Vi venter på det rette øyeblikket for å introdusere oss selv for dere og dette vi bli en storslagen feiring i hele Universet. Vi kom hit for lang, lang tid siden og har overoppsynet med alt som skjer for å sørge for at det hele blir perfekt gjennomført. Vi gleder oss over at det ikke er lenge før denne begivenheten skal finne sted og vi føler et stort ansvar for at denne delen av oppdraget vårt skal bli vellykket. Noen ganger kan det, sett med deres øyne, føles det slik at ingen ting er som det skal, men vi kan forsikre dere nok en gang om at vi også har våre tidsplaner og at vi venter på det perfekte øyeblikket for å komme sammen med dere. Vi kan høre at dere roper høyt til oss og vi besvarer hvert eneste rop med å sende mere kjærlighet til dere. Deres rop påvirker også deres ledere, som ikke kan holde vårt nærvær skjult lenger, ettersom flere og flere mennesker forlanger å få vite sannheten og påny husker hvor mektig tankens kraft er.

Nå kan dere alle se i dere selv hvordan mørke energier blir renset ut med hjelp av det Lyset som sendes inn til dere, og det samme skjer med Jorden selv. Alt blir løftet ut av skyggene og renset med Lys og Kjærlighet. Jo mere Lys som blir sendt, jo mere mørke kan avdekkes. På det personlige plan er det mange av dere som erfarer at svært gamle ting kommer opp for å bli renset ut og dere er forbauset over at dette kan ha sine røtter tusener av år tilbake, sågar fra Atlantis’ tid. De eldste energiene er som regel de som er vanskeligst å rense seg for og gi slipp på, men tvil ikke på dere selv et eneste øyeblikk, for dersom dere ikke var i stand til å kaste dem av dere, ville de ikke kommet opp for å renses ut. Denne viten skulle styrke deres intensjoner og de av dere som ønsker å rense seg selv vil få all mulig hjelp fra sine Veiledere og fra Englene. De av dere som har en fremtid sammen med oss føler helt sikket vårt nærvær og veiledningen i de budskapene vi sender dere, eller i deres telepatiske kommunikasjon med oss. Vi ber dere huske at dere alle har evnen til å kommunisere med oss på denne måten, og at dere kun behøver å fokusere og hensette dere i en tilstand av balanse i kjærlighetens kraftfelt som omgir dere alle. Vi er svært veldig glade for at flere av dere ønsker å kommunisere med oss, for dere er jo vår familie, og som mange av dere føler, så er vi svært nær beslektet med dere. Så dersom dere har lyst til det, åpne dere opp for denne kommunikasjonen og vi vil svare med glede og kjærlighet, for vi kommer hverandre så mye nærmere. Vi ber dere slippe all tvil om når og hvordan og la alt i sin uendelige skjønnhet folde seg ut i deres liv. Husk at dette er Skaperens plan for oss alle i Universet, og at jo mindre tvil dere huser, jo snarere vil vi alle komme sammen i denne nye og Lysfylte virkeligheten.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og drømmer sammen med dere og skaper denne Nye Jorden, så vi ber dere innstendig om å ikke la tvil holde dere tilbake, for når dere først slipper tak i den, så vil det høyere riket dere har ventet på åpne seg for dere. Del alltid raust av deres kjærlighet og lys med alle og med Moder Jord, og det vil komme tifold tilbake til dere.

Kanal: MADAD

Webpage: SaLuSa in Love and Light

Tilgjengelig på 23 språk

http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/07/english-salusa-972013.html

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge