Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa av Madad


July 5 2013

Vi ber dere være våkne for de nye forandringene som vil komme i verden, ettersom de så lenge har vært holdt skjult for dere på grunn av de mørkes ”lek” med å herske over dere, og siden dere selv har valgt å støtte dem, så har de hat makt nok til å holde det gående så lenge. Nå forstår de at deres tid er ute og over for alltid og alt de vil sitte igjen med er bare en skygge av sin tidligere makt og de er ikke lenger i stand til å stikke kjepper i hjulene for dere og for vår plan om å komme sammen. Selv om det tar “tid” for at alle de nødvendige forandringene gjennomføres, er tiden kommet og nå er det deres tid til å bruke deres kraft og få dem til å skje. Tvil ikke på dere selv, for dere får mer kraft og evne for hver dag som går. “Tiden” er som dere vet også i forandring i takt med deres høyere persepsjoner og visjoner og dagene blir så korte at dere føler at dere greier ikke en gang å få gjennomført halvparten av det dere gjorde tidligere. Dette er nok et tegn på at dere er i forandring og det er ikke lenger så viktig å få gjort alle de daglige oppgaver som dere har vært vant til å gjøre i løpet av en dag. I svært nær fremtid vil dere ha “all verdens tid” til dere selv og enda ha nok tid til å gjøre det som trengs. Ikke glem å ta noe av denne ”tiden” for å få stille øyeblikk for dere selv, for disse øyeblikkene er svært viktige for å holde dere i balanse.

4. juli er en svært viktig dato i deres historie og vi føler at dere forventer at mye vil skje akkurat nå. På same måte som “landsfedrene” har skapt de grunnleggende prinsippene i den amerikanske grunnloven, er nå nye ledere i ferd med å tre frem for å hjelpe med å skape Den Nye Tidsalder på deres elskede Moder Jord. De er meget omhyggelig utvalgt og er klar over hva som forventes av dem og de bærer høye vibrasjoner i seg, med det mest rendyrkede ønske om å hjelpe dere å løfte dere til den tilstand av væren dere hadde før Atlantis’ undergang. De føler seg privilegert og forpliktet til å være med å hjelpe på same mate som dere lysarbeidere og vet at dere har det som skal til for å klare dette og bli viktige bidragsytere i Menneskehetens evolusjon.

Noen føler det som om de blir holdt tilbake av gammel sorg eller et problemtema som dra ned vibrasjonene deres. Det kan ha ligget skjult i dere bokstavelig talt i tusener av år, i deres underbevissthet, og nå som dere vokser dere så mye sterkere og mektigere, ber det om at dere slipper taket i det og lar det fare, slik at det kan heles. Se tilbake på deres liv og forstå hvordan dere har håndtert andre ukomfortable ting og gi slipp på disse også. Det er bare et spørsmål om å akseptere at alt dere har gjort har gitt dere nøyaktig de erfaringer dere trengte for deres evolusjon. Og nå når dere forstår hvor mektig tilgivelsen er, skulle det være mye lettere for dere å håndtere dem, ettersom de ikke ville komme opp for å forløses dersom dere ikke var klare til det eller ikke var i stand til å bearbeide dem. Kjenn kjærligheten til dere selv og la ikke tvil få innpass i deres sinn, for når dere kjenner den evige strøm av kjærlighet i hjertet, er det ingen ting som kan hindre dere i å løfte dere enda høyere, dersom dette er deres ønske.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ber dere finne trøst i dagene som kommer, for de vil fylles av de forandringene dere har ventet så lenge på og dere vil bli bedt om å spre deres kunnskap og deres fredfulle tanker til alle som kan komme til å trenge det. Føl gleden over at dere kan hjelpe folk på denne måten og del raust av deres skjønne og lysende kjærlighet overalt hvor dere går. Og husk på at dere behøver ikke å falle tilbake til deres gamle atferdsmåter av noen som helst grunn, for dette er veien dere har valgt å gå. Vi er hos dere til enhver tid og sender dere all vår kjærlighet.

Kanal: MADAD

Webpage: SaLuSa in Love and Light

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge