Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa av Madad, 1. november 2013

SaLuSa av Madad, 1. november 2013

SaLuSa 1. november 2013

Den høyere virkeligheten er allerede over dem som valgte å oppleve den så snart de hadde gjennomført den nødvendige transformasjon av sitt vesen slik at de er på linje med høyere energienes strøm. Hele veien gjennom deres første opplevelser i de høyere virkeligheter, i denne Oppstignings-prosessen, vil alle andre få tilgang til en enorm kilde av informasjon tilgjengelig, når de bestemmer seg til å gjøre ferdig sine egne forberedelser. Alt dette vil bli lagret i den kollektive bevisstheten til Menneskeheten på Moder Jord og ethvert menneske som søker å erfare mer vil bli veiledet til å ”koble seg opp til dem”, og det vil være svært enkelt å finne disse energimønstrene ettersom de vil være av ren Kjærlighet og Lys, og de vil skape en mektig tiltrekningskraft for alle som søker oppløftelse og forandring. Det er ingen tidligere læringserfaringer som bærer i seg en så sterk energi, unntatt de dere allerede kjenner fra deres historie og som dere allerede har funnet den sanne mening av. De viste dere veien hele den tiden for at dere skulle kunne vokse og utvikle dere og viste dere Lysets og Kjærlighetens vei. Selv om de var knyttet til meget vanskelige livserfaringer så var de også et valg de hadde gjort alle de som hadde bestemt seg for å være dem som viser veien, slik som dere nå gjør.

Dere opplevde også svært tøffe og krevende øyeblikk i oppvåkningen deres, men det øyeblikk dere valgte den vei å tjene andre, er det ingen ting som kan få dere til å spore av fra den, for dette er den ypperste selv-realisasjon når man i stedet for å være sint og hate så mange, så kan dere spre bare Kjærlighet omkring dere og observere hvordan det endrer alt. Disse følelsene er så enormt mektige på grunn av Skaperverkets natur, som vi alle er skapt i, og som uopphørlig støtter den primale energistrømmen og rydder av veien alle de hindringer som måtte dukke opp mellom intensjonen og dens uttrykk i virkeligheten ved å pøse på med Lys som inneholder den uforbeholdne Kjærlighetens høye energimønstre. På denne måten kan dere løfte dere selv inn i deres høyere virkelighet, som dere selv har skapt, og dere vil legge disse erfaringene til den kollektive bevisstheten, slik at de kan være til veiledning for alle andre slik at de også kan skape sin egen høyere virkelighet. Og dette er på denne måten de nødvendige kollektive forandringene skjer, takket være deres egne intensjoner om å se den høyere versjonen av livet på Moder Jord bre seg over alt, inn i hver eneste liten detalj dere kan tenke dere og sørger for at den er ren og sterk og ønsker mange andre velkommen som også vil komme til å erfare det de har valgt.

Vi kan allerede se mange resultater av deres intensjoner, som dere har uttrykt så sterkt, og dere ville bli forbløffet hvis dere kunne se alt som har forandret seg siden i fjor. Alt utvikler seg fullkomment i samsvar med deres generelle forandringer og de lavere energiene har blitt intensivt renset ut i denne perioden, for det er ingen ting som kan gjøres som kan stanse denne forandringsprosessen. De mennesker som fremdeles ønsker å være knyttet til de lavere energiene vil fortsatt finne dem, men disse energiene har ingen makt over hele Menneskeheten lenger, og de høyere energiene kommer på plass hos alle de andre som velger å vende ryggen til og søker etter mere Kjærlighet i sine livserfaringer.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ønsker at dere skal forstå at det er deres egne valg som leder dere rett på deres sjels vei og at dere ikke går rundt med tvil og lurer på om ting kanskje kunne vært gjort annerledes. Alt som skjer skjer med den hensikt at dere skal lære og erverve innsikt og forståelse, og det leder dere alltid på perfekt vis inn i deres høyere virkelighet og eksistens. Lytt til Hjertet, for nå er fungerer alle ”koblinger” nesten fullkomment, så dere kan stole helt og holdent på at dere at dere vil motta visdommen derfra, ettersom deres sinn nå er ryddet og venter på å ta imot informasjon fra Hjertet deres.

Kanalisert av: madad
http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/10/english-salusa-25102013.html

Oversetter: Leif

Norske oversettelser blir også lagt ut på: http://peacelovelove.blogspot.pt/ og http://galacticchannelings.com/norske/index.html. Der finner du også Matthew Ward og Sheldan Nidle på norskskede Moder Jord som det er nå, så vi ønsker å inspirere dere enda mer til å bruke den, sammen med all deres økende indre kraft og visdommen som dere har ervervet ved å gjennomgå så mange læreerfaringer på så kort tid. Vi kan si at “valget er deres”, for det finnes ikke lenger noen andre som er ansvarlige for deres egne erfaringer. Vi vet at dere er rede til å ta dette ansvaret og følge den endeløse veien gjennom deres evolusjonsprosess. Vi kan allerede se dere i vår felles virkelighet som vi alle har valgt å delta i.

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge