Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Ashtar taler


Ashtar taler: “Oppdatering vedrørende deres nåværende tidslinje” 31. juli 2013

Den tidslinjen vi tidligere har kommunisert med dere om, består av tre trimestere* fra desember 2012 og til september 2013. Dere er nå inne i det tredje – eller siste – trimesteret, som har de mest intense og omfattende forandringer på lager for dere.

Vi har tidligere informert dere om at forutsetningen for at vi kan dukke opp mange steder på Jorden ville helt spesifikt være omleggingen av penge- og finanssystemene deres. Ennvidere har vi fortalt dere at den oppløftelse folk vil oppleve som resultat av disse omleggingene, vil i stadig sterkere grad fremme deres evne til å absorbere nyheter om deres Stjerne-Familie. Vi kommer til å bruke denne oppløftelsen til å introdusere oss selv for dere, våre brødre og søstre som er inkarnert på overflaten av Jorden.

Mange av dere er av den oppfatning at utviklingen ikke går fremover slik som planlagt og som vi har kommunisert til dere. Mange er i tvil om våre budskaper siden de ikke kan se forandringene i den ytre verden, hvilket ville fungere som bevis for at våre budskaper er sanne. Følgen av dette er at de fokuserer på det som ikke er, i stedet for å fokusere på det som er.

Vær så snille å forstå at dere skaper deres egen virkelighet hvert eneste sekund av livet deres gjennom deres fokus og intensjon. Hvorfor setter vi hele tiden fokus på hjertet deres? Fordi alt begynner i hjertet – det er hjertet som skaper den virkeligheten dere ønsker.

Men la oss nå komme tilbake til tidslinjen som er grunnen til at vi sender dette budskapet. Vi har fortalt dere gjennom ulike kilder at Guds plan for dere kjære sjeler har blitt justert på etter 21. desember 2012. Det er med hensikt vi ikke bruker ordet forandret, fordi Guds plan om å bringe dere tilbake til full bevissthet ikke er blitt forandret. Kollektivt ba dere om å få en utvidet overgangsperiode – og det fikk dere innvilget.

Dersom dere tar en kikk rundt dere, vil dere utvilsomt legge merke til alt dere har lykkes å oppnå så langt. Men dere vil finne de mest forbløffende forandringene inni dere. Ta dere tid til et stille øyeblikk og gå inn i deres hjertes rom og reflekter over alt dere personlig har oppnådd frem til nå. Sammenlign hvor dere er nå med hvor dere var ved slutten av forrige år.

Hvordan håndterer dere ubehagelige situasjoner i dag? Kan dere ikke se at dere er langt mer avslappet og ikke så raske til å gå inn i ”panikk-modus” som dere pleide å være? Kan dere ikke se at dere er i stand til å skifte deres fokus mye hurtigere fra ubehagelige situasjoner til mer oppløftende ting? Dere har virkelig oppnådd en strålende suksess. Vi ber dere derfor selv å ta æren for dette dere har oppnådd og ikke sette deres Lys under ei skjeppe.

Dette NU-øyeblikket er i sannhet en intens tidsperiode. Det er mange ting som venter dere og som vil bringe de bekreftelser dere så sterkt ønsker. Revalueringen av alle lands valutaer – så vel som omleggingen av penge- og finanssystemene – er bare to av mange viktige ting som vil komme svært snart. For å bruke en av deres egne begreper: ”Alt er klart og venter bare på startordre!” Alt det nødvendige forberedende arbeidet er fullført og vi venter på det rette øyeblikk for implementeringen – og dette øyeblikket er nært forestående.

Forandringene vil for alvor begynne å skyte fart og dere vil bli positivt overrasket over alt som vil komme til dere slag i slag. Alt går som planlagt og som vi har kommunisert til dere.

Sløret vil ikke plutselig løfte seg ved slutten av dette trimesteret – deres tilbakevenden til full bevissthet er en prosess. Men dere vil komme til et punkt på deres reise hvor dere vil gjøre et kjempesprang fremover, som setter dere i stand til å bygge stadig nye trinn, integrerer alt dere har oppnådd så langt i hver eneste celle av deres Vesen, og som gjør det mulig for dere å fortsette fremover på deres reise hjem til der dere hører hjemme. Og øyeblikket for at dere skal ta dette spranget er rett rundt hjørnet. Dere vil gjøre store fremskritt og bli gledelig overrasket over hva dere greier.

Dere har i sannhet mye å se frem til. Og vær snill å huske at gleden er en mektig ledsager, og derfor oppfordrer vi dere i det daglige livet til å fokusere på det som gir dere glede og lykke. Prøv å finne så mye glede som mulig. Vær lykkelige og takknemlige for at dere er inkarnert i denne tiden på den vakre og høyt elskede Gaia.

Vi elsker dere så høyt!

Deres bror

Ashtar

Nettside: http://ashtarandphillip.blogspot.pt/2013/08/english-ashtar-speaks-update-on-your.html

Oversetter: Leif

* Et trimester er en periode på tre måneder

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge