Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Ashtar taler


Ashtar taler: “Oppdatering om September 2013” – 5. august 2013

I september vil dere oppleve et stort sprang fremover i bevissthetsnivå som vil bekrefte det vi har fortalt dere. Siden mange fortsatt nærer tvil og krever mer informasjon om dette spranget, er vi glade for å kunne omtale dette temaet enda en gang.

Opptigningen deres er en prosess – dere er nå på vei gjennom en vekstperiode. Dere lærer mye, kvitter dere med mye gammel bagasje og er på vei tilbake mot deres opprinnelige tilstand – som fullt bevisste Lysvesener.

Dere har selv pålagt dere den nåværende begrensningen for at dere skulle kunne erfare 3dje dimensjon. Deres sjel lengter imidlertid etter å vende hjem, og derfor er dette ”spillet” på Jorden nær sin utløpsdato.

Det er enda et stykke vei å gå for dere når deres mål om full oppstigning, men vi skynder oss å legge til at tiden som gjenstår er virkelig kort, selv sett i deres tidsperspektiv.

Det er imidlertid noen “milepæler” på deres vei hjem, ved hvilke dere vil oppleve tydelige, store sprang fremover. Så la oss forklare.

Dere holder fortsatt på å rydde opp i gammelt karma, som dere har pådratt dere gjennom alle deres liv i 3D. Er det ikke ganske paradoksalt at mens dere har skapt deres 3D illusjon i den hensikt å erfare å være atskilt fra Alt Som Er, så har dere hele tiden også arbeidet med å skape veien hjem og for å kaste av dere disse selvpålagt begrensningene?

Dere har oppnådd så mye, ikke bare med å skape illusjonen, men også med å finne veien ut av den. Av den grunn vil dere få roller som mentorer for andre Vesener som har valgt å erfare en tilsvarende begrenset virkelighet. Dere vil hjelpe dem på veien hjemover, akkurat som vi gjør for dere.

Enten dere innser det eller ikke, så var en av de “milepælene” vi har snakket om, rundt 21. desember 2012. Vi vet at mange av dere ruller med øynene når dere nå leser disse ordene, men dersom dere tviler på det vi sier, så se tilbake og se hvordan dere har utviklet dere siden da.

Hvis dere er åpne og ærlige mot dere selv, vil dere utvilsomt se at mye har forandret seg inni dere.

Vi ber dere nok en gang om å sette fokus på deres indre Selv heller enn på den ytre virkeligheten. Ikke let etter ytre tegn for å finne bekreftelse på hvor dere står i dette Nu, i dette Øyeblikket.

I september 2013 vil hver eneste en av dere gjøre et stort bevissthetsmessig sprang fremover, som vil være helt forskjellig fra 21. desember 2013. Denne gangen vil dere bli ordentlig forbauset når dere sammenlikner tilstanden før og etter – det vil ikke være noe rom for tvil og dere kan ikke lenger narre dere selv.

Dere ba om å få mere tid og Nåden bevilget dere det. Denne Nådens periode utløper i september 2013 og noen ytterligere utsettelse er ikke mulig. Vi ber dere huske på at Oppstigningen angår mange andre og at, på grunn av at dere ba om denne utsettelsen, justeringer måtte gjøres i den Guddommelige Planen. Siden svært mange venter ivrig på deres Oppstigning, som er et helt nødvendig steg i deres egen evolusjon, kan ikke denne nådeperioden forlenges ytterligere.

dere vil gjøre er individuelt for hvert enkelt menneske, men alle vil merke det, og reisen videre fra dette punktet av vil bli lettere.

Det finnes dem blant dere som har besluttet å ikke delta i dette spranget. De har valgt en alternativ vei og en annen tidslinje de vil følge. Hedre og respekter deres frie vilje og deres beslutning.

Og sist men ikke minst, for de av dere som tviler på vårt ord, antyder vi følgende:

Hvis det er slik at dere setter deres fokus på september 2013 med forventning om at ingen ting vil skje, så forsøk å forandre deres fokus. Vi ber dere huske på at dere påkaller de begivenheter dere setter fokus på. Husk at dere er Mestrene som skaper deres egen virkelighet. Vi foreslår at dere betrakter den umiddelbart forestående tiden med positivt fokus.

Og hvis dere vil tillate oss å gi noen flere hint – ikke undervurder dere selv og ikke la dere distrahere vekk fra det utfallet dere ønsker dere ved å fokuser på det nyhetsmediene rapporterer om.

I dette Nuets Øyeblikk, er det mange nyheter som har til hensikt å skremme dere for å skape uro og frykt. Ikke hjelp slike nyheter til å bli virkelighet ved å fokusere på dem. Hvis dere kommer over noen slike nyheter, så flytt fokus til det som dere selv ønsker for dere selv i fremtiden.

Vi håper at dette vi har snakket om har gitt dere noe verdifull informasjon med hensyn til tidslinjen frem til september 2013. Vær glade og sett deres fokus på det dere ønsker å skape, og ikke det som dere er redd for å oppleve.

Jeg er Ashtar, deres Lysbror, som elsker dere så høyt at ord ikke strekker til for å beskrive denne Kjærligheten.

Kanal: Philipp

Webpage: ASHTAR through Philipp

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge