Home > > Adamu spreekt over de Event

Adamu spreekt over de Event - 8 februari 2020

Adamu spreekt over de Event

(Zingdad, 4-12-2019)

Gegroet, mijn vrienden. Ik ben Adamu van de monadische entiteit van de Plejaden-beschaving. Vandaag wil ik een nogal brandende kwestie over De Event met jullie bespreken. Dit is hoe het al in jullie collectieve bewustzijn bekend staat en om die reden zal ik er als zodanig over spreken.

Dus, wat is de Event? Wanneer zal het zich voltrekken? Wat zal er gebeuren? Wat gebeurt er daarna? En hoe kun je je het best voorbereiden op de Event? Dit zijn vragen die ik in het gesprek van vandaag wil behandelen.

Er valt zoveel over te zeggen en er bestaat al zoveel misverstand omtrent de Event, zoveel desinformatie en zoveel ... zoveel! Zodat ik ga proberen me kort en bondig uit te drukken zonder bij jullie angst op te roepen want, werkelijk, er valt weinig te vrezen.

Wat is de Event? Kort samengevat is de Event het moment waarop jullie collectieve consensus-realiteit, de tijdlijn die bijna 8 miljard van jullie momenteel gezamenlijk creëren, zich opsplitst. Je kunt je dit voorstellen als een dik touw bestaande uit vele strengen, in feite 8 miljard strengen! Dit samengevlochten dikke touw verdeelt zich in meerdere dunne touwen. Zo zou je dit het beste kunnen omschrijven. Het moment van het ontvlechten is de Event. Dat is wat er gebeurt waardoor jullie vervolgens verder kunnen gaan op een dunner touw.

Wanneer zal de Event plaatsvinden? Ik heb eerder al gezegd dat het wenselijk is dat het "moment waarop" zo laat mogelijk gebeurt. Dat het zo lang mogelijk duurt voordat het "moment waarop" zich aandient. En daar wil ik iets meer over kwijt. Degenen onder jullie die de laagste frequentie van bewustzijn hebben, degenen die een diep slachtoffer-bewustzijn hebben, degenen onder jullie die een bewustzijn hebben waarin ze de ander verantwoordelijk achten voor wat er met henzelf gebeurt ... en alsjeblieft, als je niet begrijpt waar ik het hier over heb, we hebben hierover al eens gesproken. Zingdad en ik hebben twee video's gemaakt over bewustzijns-frequenties en gesproken over slachtofferbewustzijn tegenover een bewustzijn van zelfverantwoordelijkheid versus eenheidsbewustzijn. Dit werd door ons al behandeld. Als je niet weet waar ik het over heb, stop hier dan even, kijk alsjeblieft naar die video's, bekijk die publicaties.

Het is zo dat degenen die van de laagste trilling zijn over het algemeen wezens zijn die deze video’s niet bekijken. Het zou je niet interesseren en het zou volgens jou nergens op slaan. Je zou er niet mee resoneren. De mensen die de ander diep verantwoordelijk achten, houden vast aan een idee dat hun leven fout is, de wereld verkeerd is, alles verkeerd is en dat er iemand anders moet komen om het geheel beter te maken. Diegenen onder jullie zouden De Event zien als het moment waarop alles wordt opgelost. Helaas zal de Event voor de ander-verantwoordelijken, de mensen met een diep slachtofferbewustzijn, in hun ervaring precies het tegenovergestelde betekenen. Het wordt een moment waarop ze werkelijk krijgen wat ze hebben gecreëerd. Wanneer ze zich niet langer “in een touw” bevinden met zelf-verantwoordelijke wezens die ervoor zorgen dat de wereld blijft functioneren. Ze bevinden zich dan helemaal alleen in een wereld met andere mensen met een slachtofferbewustzijn en mensen die de ander verantwoordelijk achten, en dan zorgt niemand er meer voor dat de wereld blijft functioneren. Niemand houdt het wiel van de wereld dan nog in beweging. Het geheel valt uit elkaar. Op een rampzalige manier. Voor degenen die simpelweg een wereld waarin anderen verantwoordelijk zijn, delen met ander-verantwoordelijken.

Nu is dit niemands wens; degenen die een hogere trilling hebben, zoals bijvoorbeeld de eenheidsbewusten, willen personen met een slachtofferbewustzijn niet straffen. Er is het besef dat iemand een slachtofferbewustzijn heeft vanwege omstandigheden en dat iemand niet heeft kunnen inzien dat hij zijn bewustzijn dient te transformeren. Er bestaat dus geen wens om degenen die de verantwoordelijkheid bij de ander leggen, te kwetsen of te straffen. En wat we ook hebben gemerkt is dat er een verschuiving in bewustzijn is opgetreden. Mensen worden wakker. Het Licht op planeet Aarde neemt absoluut toe, vooral nu de controlestructuren, die we de Illuminati hebben genoemd, beginnen ineen te storten, controlestructuren die achter de schermen werkzaam zijn. Hun greep op de wereld, evenals hun vermogen om aan de touwtjes van macht te trekken, beginnen te vervagen en af ​​te brokkelen; vooral wanneer ze in conflict met elkaar beginnen te raken. Terwijl hun machtsstructuren beginnen ineen te storten, neemt het bewustzijn in versneld tempo toe. Dus de mensen met een slachtofferbewustzijn ontwikkelen langzaamaan een schepper-bewustzijn, en worden langzaam maar zeker eenheidsbewust. Dit is nu aan het gebeuren. Mensen die de verantwoordelijkheid bij de ander leggen veranderen in mensen die inzien dat ze zelf verantwoordelijk zijn en worden eenheidsbewust. Dus hoe langer we de Event uitstellen, des te meer zielen zich zullen bewegen van het ervaren van de Event als schokkend en pijnlijk, naar een beleving die acceptabel is, en vervolgens naar een ervaren van de Event als bijzonder vreugdevol. En dus is het echt wenselijk om de Event uit te stellen.

Dus het "wanneer" staat niet vast. Maar hoe langer het duurt, des te beter. Als je iemand bent die denkt: "Jammer maar helaas, als ze iets vreselijks creëren, moeten ze krijgen wat vreselijk is. Ik wil mijn goede afloop. Ik wil mijn positieve resultaat en ik wil het NU!" Wel, het slechte nieuws is, dat als dit je houding is, jij vanuit dualiteit creëert. Je creëert slachtofferschap. Je bewustzijn is waarschijnlijk minder hoog dan je zelf denkt. En waarschijnlijk is het nodig om aan jezelf te werken, aan je verbinding met het Goddelijke en aan je relatie met de ander. Maar daarover zo meteen meer.

Het onderwerp van wat er zal gebeuren staat evenmin vast. Het is ook niet geconcretiseerd. Wat er zal gebeuren dient nog te worden gecreëerd. En wie doet dit? Jij doet dat! Hoe hoger je frequentie van bewustzijn, des te krachtiger je creëert. De mensen met een diep slachtofferbewustzijn creëren derhalve minder krachtig dan de mensen die zichzelf verantwoordelijk achten en dat is een goede zaak! En de zelf-verantwoordelijken creëren op hun beurt weer minder krachtig dan degenen met een eenheidsbewustzijn. Dit is zoals het zou moeten zijn. Omdat de eenheidsbewusten onder jullie diegenen zijn die echt creëren vanuit een plaats van grote compassie en diepe liefdevolle zorgzaamheid voor iedereen. Onder de eenheidsbewusten zul je niet aantreffen een "Met mij gaat het OK, joh, jammer voor jou!" soort houding die je onder de mensen met een slachtofferbewustzijn zeker wel zult aantreffen.

Dus wat er zal gebeuren, staat nog niet vast. Maar er is een scala aan mogelijkheden. De mensen met een sterk bewustzijn van slachtofferschap hebben een ervaring nodig die hen in staat stelt ieder ander van hun consensus los te laten. Dit is wat ik zeg: de Event is een moment waarop de consensus uit elkaar valt; wanneer je bereid bent om iedereen los te laten. Je hebt dus een ervaring nodig waarbij dingen die momenteel in de wereld goed functioneren: media, internet, elektronische communicatie, even kapot gaan, even worden onderbroken, zodat je niet weet wat er rondom je, buiten je gezichtsveld gebeurt , buiten je gehoor, en je niet weet wat er aan de hand is. Dan laat je de rest van de wereld even los en concentreer je je op je eigen ervaring. Nou, dat is waar de Event over gaat. De wereld laten gaan en focussen op je eigen ervaring, creëren wat je creëert en krijgen wat je creëert. Als je met grote woede, met veel haat, met veel angst en met veel boosheid creëert, als dit de sponsors van je creatie zijn ... dan kan het gebeuren dat je een cataclysmische, apocalyptische ervaring hebt van de Event, waarvan sommigen vrezen dat het zo zal zijn. Als dat is wat je aan het creëren bent, dan is het heel goed mogelijk dat je dit terugkrijgt. Dat is één van de manieren om de rest van de wereld los te laten. Grote rampzalige ervaringen: een Derde Wereldoorlog en kometen die op de Aarde neerstorten, evenals ziekte en chaos. Dat is één van de manieren om de wereld los te laten. En wat gebeurt er daarna? Nou, de gevolgen van die gebroken wereld, waarin jij probeert de schade te herstellen ... dat is een mogelijkheid. Dat is de lage-frequentie-mogelijkheid.

De mogelijkheid in de hoge frequenties is heel anders. Degenen onder jullie die van eenheidsbewustzijn zijn, zij die het licht van het Goddelijke in zichzelf kunnen vinden en vervolgens ook het Goddelijk licht in andere mensen zien. Diegenen zijn misschien ook bereid het Goddelijk licht in dieren te zien, in planten en in de planeet. Diegenen zijn waarschijnlijk klaar voor een zeer vreugdevolle ervaring. Waar de lichtschepen die momenteel in quarantaine verblijven rond jullie planeet misschien in jullie bewustzijn kunnen verschijnen, om zich vervolgens opnieuw af te stemmen op jullie frequentie, of jullie kunnen je opnieuw afstemmen op hun trilling. En dan kunnen jullie dit raster van lichtschepen rond de planeet zien. En dit netwerk kan, vanwege het opnieuw resoneren met jullie frequentie, ervoor zorgen dat de elektronische communicatie en de elektrische apparaten tijdelijk niet meer werken, zodat je de rest van de wereld letterlijk kunt loslaten. Deze schepen kunnen werkelijk op de Aarde beginnen neer te dalen, zoals sterren die op de grond vallen, het is mogelijk dat ze neerdalen en dat wezens uit die schepen tevoorschijn komen: sommigen van hen lijken bijzonder veel op jullie (wij Plejadiers lijken enigszins op mensen) of het is mogelijk dat ze er volkomen anders uitzien dan jullie. Er zijn leden van andere beschavingen die deel uitmaken van de Galactische Federatie en die er heel anders uitzien dan jullie. Maar wanneer je eenheidsbewustzijn bent, kun je met je hart kijken en het licht van het Goddelijke zien in zij die uit het schip stappen. En jullie kunnen verbinding met ons maken en wij kunnen telepathisch contact met jullie maken, jullie kunnen persoonlijk betrokken raken en er gerust op zijn dat alles goed is, dat alles verloopt zoals het hoort te gaan. Er gaat een nieuwe wereld voor jullie open waar jullie planetaire beschaving nu deel uitmaakt van een grotere galactische beschaving. Dat zou zeker een bijzonder vreugdevolle toekomst zijn.

Tussen deze twee uitersten zijn er andere mogelijkheden, die je misschien voor jezelf creëert. Dus wat er zal gebeuren en wat er daarna zal gebeuren, staat niet vast. Het wordt door jou gecreëerd, in samenspraak met wat de Planetaire Raad wordt genoemd. De Planetaire Raad is een groep wezens van zeer hoge trilling, diegenen die je Aartsengelen zou kunnen noemen, en vormen de kern van jullie Planetaire Raad waarbij andere wezens van hoge trilling er zijn er om de planeet te helpen, de planeet te begeleiden en ervoor te zorgen dat jullie, zelfs als je vanuit een plaats met zeer lage trilling creëert, beschermd worden. De Planetaire Raad heeft een vetorecht. Maar jullie, jullie zijn de scheppers. Jullie beslissen wat er zal gebeuren. Hoe de Event voor jou zal zijn en wat er daarna zal gebeuren zal daaruit voortvloeien.

En dat brengt me bij het laatste punt: wat moeten we doen om ons voor te bereiden?

Echt, het belangrijkste om je voor te bereiden is je trilling te verhogen. Je bewust te worden van waar je je vastklampt aan slachtofferbewustzijn, je bewust te worden van waar jij verantwoordelijk voor bent. In je eigen psyche kijken, je eigen pad onder de loep nemen, in je vorige levens kijken, naar gebeurtenissen in je jeugd kijken waar pijn voorkwam, waar je tot overtuigingen bent gekomen waaraan je je vasthoudt maar die je niet dienen. Naar je pijn te kijken en die pijn te genezen. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste wat je kunt doen. Jezelf genezen. Genees je relatie met het Goddelijke in jezelf. Genees de relatie tussen het Goddelijke wezen dat je werkelijk bent en je ego-muur; de persoonlijkheid die je pretendeert te zijn, die je voor de duur van dit leven hebt aangenomen. Genees dit. Kom tot heelheid. Breng je bewustzijnsfrequentie omhoog zodat je krachtiger kunt scheppen. Zodat je misschien meer kunt creëren van wat je werkelijk wenst en minder van wat je niet wilt.

En dan zullen we te zijner tijd ook weer spreken van lichtkringen. En aangezien we nu openhartig en waarheidsgetrouw over lichtkringen kunnen spreken, kunnen we nu duidelijk maken dat lichtkringen echt de zaden zijn die jullie kunnen planten voor het ontwikkelen van de tijdlijnen waarop je je werkelijk wenst te bevinden. Voor de Event die je wilt ervaren en de toekomstige tijdlijnen die je wilt ervaren. Maar er is nu niet langer zo'n dringende noodzaak om dit te doen. We hebben nu meer tijd omdat de Event is vertraagd en de omstandigheden die er voorheen voor hebben gezorgd dat er, toen Zingdad de VS bezocht, urgentie ontstond wat betreft het planten van de tijdlijn-zaden, die gebeurtenissen liggen nu achter ons, we kunnen de tijd nemen.

Mijn afscheidsboodschap is derhalve: wees niet bang. Er is geen reden tot paniek. Genees jezelf, werk aan jezelf. Verhoog je bewustzijn. Leef het leven dat je wenst te leven. Er is tijd. De Event is vertraagd. Werk toe naar het laten ontstaan van de Event die je voor jezelf wenst te creëren. Werk richting het worden van het wezen dat je wenst te zijn.

En dat is werkelijk wat ik vandaag wil zeggen. Er valt uiteraard nog meer te zeggen, en ik nodig je echt van harte uit om niet alleen deze video te bekijken (of het transcript te lezen). Bekijk alsjeblieft ook de rest van de informatie die ik met Zingdad heb gedeeld. Onderzoek alsjeblieft het materiaal dat Zingdad heeft uitgegeven met zijn andere vrienden, zijn andere partners, met zijn eigen spirituele gids en zijn goddelijke zelf. De “Ascension Papers” is een prachtig boek dat je heel goed kunt gebruiken om inzicht te krijgen in jezelf en in je omstandigheden. Dit alles is vrij beschikbaar en wordt aan je geschonken om je te helpen bij je reis. En verdiep je alsjeblieft in het genezen van je eigen ziel. Dat is de tijd die nu beschikbaar is om deze dingen aan te pakken.

Daarmee neem ik afscheid van jullie. Ik wil aan jullie graag het volgende overbrengen voor waar jullie je op je reis bevinden: grenzeloze liefde, enorme waardering en groot respect. Degenen onder jullie die sterrenzaden zijn, en lichtbrengers, wat het grootste deel van ons publiek is: Jullie verzetten schitterend werk. Blijf aan jezelf werken.

Ik hou van jullie met het hart van Eenheid. Ik ben Adamu van de monadische entiteit van de Plejaden-beschaving. Tot de volgende keer, ik groet jullie.Bron: https:/zingdad.com/publications/books/the-ascension-papers-book-3/254-the-event

Vertaling: Marja en Rob
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!