Home > > Telos en de Binnenkant van de Aarde

Telos en de Binnenkant van de Aarde

Vrienden,

Wij hebben toestemming aan Dianne Robbins gevraagd en gekregen voor de publicatie van een hoofdstuk uit haar boek "Telos". Het leek ons interessant genoeg om op deze site te plaatsen.

Het complete boek wordt binnenkort op haar eigen website geplaatst, waar mensen dit tegen vergoeding kunnen downloaden. (Hier worden wijzelf niet voor betaald, maar het lijkt ons sowieso van belang dat mensen iets leren over Agartha.).

Mogelijk wordt het vertaalde boek ook in druk uitgebracht, zij had hiervoor wel plannen.

Hieronder de integrale tekst van hoofdstuk 6 (met name juist voor mensen die geen idee hebben van wat Agartha inhoudt).

In Liefde en Licht,

Rob en Marja, vertalers.


DEEL 6 - Telos en de Binnenkant van de Aarde

22. Hoe Binnen-Aarde eruitziet


V: Zijn alle planeten hol?

(Beantwoord door Ashtar van het Galactisch Commando)

Weet dat er leven is op alle planeten in jullie zonnestelsel. Dit zijn jullie broeders en zusters, die in een hogere dimensie leven dan jullie en wiens elektronen met een veel hogere snelheid trillen. Jullie elektronen zullen spoedig in snelheid toenemen en met een zodanig tempo ronddraaien dat jullie de vijfde dimensie van Licht in worden gestuwd, waar wij allemaal op jullie wachten.

Ter informatie, jullie leven allemaal op een HOLLE AARDE. Jullie broeders en zusters die op andere planeten in jullie Zonnestelsel verblijven, leven eveneens op planeten waarvan de kern hol is. Alle planeten in jullie Zonnestelsel zijn hol, met zowel leven ERIN als EROP.

Jullie Zon, Helios, heeft een holle kern, net als alle zonnen. Het licht dat jullie zon uitstraalt is koud, niet heet zoals jullie werd geleerd te geloven. Het bereikt alleen een hogere temperatuur wanneer het in contact komt met jullie atmosfeer. Alle hemellichamen zijn hol, aangezien dit de wijze is waarop ze worden gevormd. Het wordt tijd dat deze waarheden naar de Aarde worden gebracht!

Wij, van het Galactisch Commando, reizen naar alle planeten in jullie Zonnestelsel en kunnen ze met eigen ogen zien. Spoedig zullen ook jullie het vermogen hebben om naar andere planeten te reizen en getuige te zijn van hun ware structuur. Weet gewoon dat alles wat jullie werd wijsgemaakt ter discussie zal staan wanneer jullie bewustzijn stijgt.


V: Hoe zien de oceanen en bergen aan de binnenkant van de wereldbol eruit?

De binnenkant van de Aarde is het spiegelbeeld van de opbouw van de oppervlakte. Alles bevindt zich in omgekeerde volgorde aan de binnenkant van de Aarde. De bergketens staan in directe verhouding tot de afmetingen van de holte van de Aarde en torenen boven het landschap uit. De oceanen zijn gigantisch groot en stromen kalm maar vlot aan de binnenkant van de globe. De lucht is helder en schoon, en het zand is wit. De Centrale Zon is gedempter dan de Zon aan de buitenzijde en weerspiegelt het Licht uit de Hemel.

De steden liggen stuk voor stuk genesteld in weelderige bossen, die bezaaid zijn met bloemen en enorme bomen. Er groeit groen rond alle door mensenhanden gemaakte bouwwerken. Alles staat doorlopend in bloei. Het is een land van luister en schoonheid.

Alles staat in perfecte verhouding tot de grootte van de omtrek van de binnenkant. Alles is levensgroot, zelfs de grootse Wezens die de binnenzijde bewonen zijn groter dan de stervelingen aan de buitenkant. Alles is schoonheid en alles bevindt zich in een hemelse staat van gelukzaligheid.

Stel je de opbouw van de binnenkant voor als een spiegeling van de opbouw aan de buitenkant; maar dan met hogere bergketens, snellere oceaanstromingen en de begroeiing van het groene land ongeëvenaard weelderig. Je hoeft je geen veranderingen voor te stellen m.b.t. de contouren van het landschap. Het is nog steeds van een ongerepte schoonheid en het geeft weer hoe het leven op de oppervlakte eens is geweest. Het is op dit moment niet nodig om de exacte locatie van de bergketens en oceanen te kennen. Wat je wel dient te weten is dat deze Binnenwereld bestaat en met het oppervlak co-existeert, onder vreedzame en tegenovergestelde condities.


De Tunnels en de Ruimtehaven in de Holle Aarde

Weet dat jullie op het Aardoppervlak rampzalige weersomstandigheden kunnen verwachten. Vele negatieve gedachtenvormen worden uit jullie lichamen en de Aarde losgemaakt en deze veroorzaken heftige atmosferische storingen die resulteren in tornado’s, aardbevingen en andere onbestendige omstandigheden.

In het Noorden, waar het kouder is en de dagen korter zijn, zullen de mensen een verandering kunnen zien in hun weer- en seizoensgebonden patronen. De dagen zullen langer worden en de seizoenen zullen in elkaar overlopen, net zoals in de Holle Aarde.

In de Holle Aarde heerst een temperatuur van rond de 22 graden. Deze “constante” temperatuur stelt de mensen in staat relatief gemakkelijk en comfortabel te leven, aangezien hun activiteiten niet door weersoverlast worden gehinderd. De Holle Aarde is een Paradijs met hoge, gracieuze bergen die in de “lucht” omhoogsteken; en grote, heldere, schone meren en oceanen die wemelen van leven. Het dieet in de Holle Aarde is strikt vegetarisch en de mensen zijn gezond, robuust en sterk.

Ook zij hebben zich van de oppervlaktebevolking geïsoleerd, hoewel ze de Aarde ongehinderd kunnen bereiken en verlaten door middel van ruimtevaartuigen die daar op de Ruimtehaven staan aan de binnenkant van de Aarde. Hoewel ze zich dus binnenin de Aarde bevinden, hebben ze vrijheid, gezondheid, overvloed en vrede - allemaal noodzakelijke componenten van het leven waar jullie op het Aardoppervlak om schreeuwen.

Tussen de Onderaardse Steden en de Holle Aarde kan via de tunnels vrij worden gereisd, gebruikmakend van onze elektromagnetische treinen die ons van het ene deel van de Aarde naar het andere kunnen brengen in een fractie van de tijd die jullie op de oppervlakte nodig hebben. Ons transport gaat snel en efficiënt en verbruikt geen brandstoffen. Er is derhalve onder de grond geen vervuiling.

We verlangen naar de dag waarop jullie vanaf de oppervlakte vrij naar de Holle Aarde kunnen reizen, waar je met grote blijdschap en liefde zult worden begroet. Het is deze terugkeer naar het Land van Eden waar jullie allemaal om vragen. Ook wij wachten op deze dag waarop wij allen in de Onderaardse Steden samen met jullie zullen vieren dat onze beschavingen zich tot Eén samenvoegen.


Binnenkant van de Aarde

Binnenkant van de Aarde


23. Wezens van Binnen-Aarde

Adama spreekt over de Wezens van Binnen-Aarde die in de Holle Aarde leven

Weet dat het op Mt. Shasta in deze tijd van het jaar (december) heel koud is. Binnenin Mt. Shasta zijn de omstandigheden altijd zacht en perfect. We hebben ons milieu zodanig aangepast dat het perfect bij onze lichamen past. We kweken al ons voedsel zelf en importeren alleen die goederen waarmee we ons dagelijks dieet willen aanvullen. Onze andere bron van voedingsmiddelen is het BINNEN-AARDE-RIJK, waar het altijd zomer is. Ze hebben heerlijke fruit- en groenteoogsten, meer dan jullie je voor kunnen stellen en dat wordt allemaal met ons gedeeld.

We hebben eenvoudig toegang tot de Binnen-Aarde-wereld via ons tunnelsysteem, dat rechtstreeks door de Aardmantel naar de Binnen-Aarde-ingangen loopt, waar we bij aankomst door onze broeders en zusters worden begroet. Het is een komen en gaan, aangezien we een regelmatige handelsrelatie met hen hebben. We genieten van hun stranden en oceanen en beklimmen hun bergen. Het is een glorieus en prachtig rijk van Licht en Zuiverheid en het is werkelijk verkwikkend om daar te vertoeven.

Weet dat de spirituele staat van de Binnen-Aarde-wezens erg ontwikkeld is in vergelijking met de oppervlaktebewoners. Deze Wezens zijn van een ander zonnestelsel gekomen om de Binnen-Aarde te bevolken. Ze hebben nooit op de oppervlakte geleefd. Hun thuis op deze planeet is altijd de binnenste regionen van de Aarde geweest. Ze staan echter in contact met Wezens op het Aardoppervlak, net zoals jij in contact staat met Adama die zich in de aardmantel bevindt.

Jullie op het Aardoppervlak zijn directe afstammelingen van zwervende bendes Buitenaardsen en jullie zijn door hen geschapen om de bronnen van de Aarde te ontginnen. Deze Scheppende Buitenaardsen verblijven momenteel niet op Aarde. Jullie bezitten echter allemaal hetzelfde spirituele potentieel als Binnen-Aarde-wezens. Jullie leven op het Aardoppervlak weerspiegelt op geen enkele manier het leven in Binnen-Aarde. Het enige op het oppervlak wat het leven aan de binnenkant weerspiegelt zijn de bergen, de oceanen en de vlakten.

Deze Binnen-Aarde-wezens hebben een compleet overzicht van de omstandigheden op jullie oppervlakte. Ze zijn op de hoogte van alles wat er op Aarde gebeurt, net als wij in de mantel alles weten via ons computernetwerk.

Deze geweldige Binnen-Aarde-wezens weten van jullie verlangen om in de Binnen-Aarde te leven, waar alles in een vredige, harmonieuze staat verkeert. Ze zien het oppervlaktevolk als hun broeders en zusters, die nog niet genoeg ontwikkeld zijn om bij hen in het “land van overvloed” te verblijven. Wanneer jullie echter een hogere Spirituele staat bereiken, kunnen ook jullie binnenin de Aarde leven.

De Binnen-Aarde-wezens kijken over het algemeen met weinig interesse naar jullie oppervlakte. Ze zijn met hun eigen ontwikkeling bezig en willen, door eerdere ervaringen met het helpen van onontwikkelde mensen, niet betrokken raken bij jullie ontwikkeling. Ze vinden dat in elk oppervlaktemens het Licht van binnenuit moet groeien en totdat er sprake is van een behoorlijke hoeveelheid ontwikkeling zal hun interactie met jullie weinig effect hebben, terwijl het hen tegelijkertijd van hun eigen doel afleidt. Ze zijn van mening dat er niets is wat ze kunnen doen totdat jullie massabewustzijn in een hogere staat van ontwikkeling verkeert. Het is niet persoonlijk, dus vat het niet als zodanig op. Er is een tijd en een cyclus voor alles.

Deze Geweldige Zielen zijn van het Licht en zijn de hoeders van jullie Binnenste Thuis op Aarde. Ze houden alles in ongerepte pracht en harmonie voor het moment waarop velen van jullie zal worden toegestaan hun domein “fysiek” te betreden. Deze zielen verkeren meestal in een Geascendeerde staat en vervolgen hun ontwikkeling hier vanwege de perfecte omstandigheden. Je hoeft jezelf geen zorgen te maken dat je in de steek gelaten wordt, want jullie (Lichtwerkers) hebben er allemaal voor gekozen in deze tijd op het Aardoppervlak te incarneren teneinde de mensheid te helpen een staat te bereiken waarop ook zij aan de binnenkant, in de binnenste regionen van de Aarde, kan leven.

Adama kan je met de Binnen-Aarde verbinden, of je kunt jezelf verbinden. Jij beslist. Wat je ook kiest, Adama is Een met jullie. Doe maar een beroep op mij, Adama, en ik zal er zijn voor je rechtstreekse verbinding naar “binnen”.


Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!