Home > > Sheldan Nidle - 31 mei 2016

Sheldan Nidle - 31 mei 2016

9 Cib, 9 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Er liggen een paar geweldige veranderingen aan de horizon! Degenen die gezwind de nieuwe NESARA republiek samenstellen zijn heel dicht bij het completeren van dit lastige project. Het is het doel van deze voortvarende patriotten om dit zo snel als mogelijk is voor elkaar te krijgen. Tot dusverre is het eerste deel van een algemene tweedelige financiering nu klaar. Het volgende deel zal hopelijk binnenkort worden afgerond. Volgens degenen die het kunnen weten kan de NESARA-republiek, nadat alle administratieve financiering klaar is, formeel worden uitgeroepen. Dit project zal formeel een einde maken aan de Federale Reserve en de in 1871 gevormde de facto-regering dwingen ermee op te houden. Deze handeling alleen al laat elke Amerikaan onder schuldslavernij uitkomen en snel naar een status van vrij en welvarend lid van de nieuwe Amerikaanse Unie gaan! Dit proces stelt het Pentagon in staat om oorlogen in vele delen van deze aardbol te beëindigen en voor de eerste maal sinds het einde van de Vietnamoorlog al haar soldaten terug te halen naar de continentale Verenigde Staten. Vrede zal worden hersteld op deze aardbol en een nieuw door goud gesteund financieel en monetair systeem zal de norm zijn. Dientengevolge zullen de goddelijke decreten van de Hemel zich op Gaia manifesteren.

Deze wonderbaarlijke veranderingen zullen de concepten van NESARA over jullie aardbol helpen verspreiden. Deze nieuwe besturen zullen de wereldwijde UFO doofpot eindelijk laten opengaan. We zijn van plan deze nieuwe benadering van ons te gebruiken om een nieuw begin te zijn voor een serie algemene communiqués tussen deze nieuwe regeringen en ons. De Hemel heeft voor dit moment in jullie geschiedenis een tijdschema opgezet. Jullie regeringen zullen een heleboel technologie beginnen vrij te geven die meer dan een eeuw waren afgezonderd. Deze technologie zal worden uitgebreid met wat wij jullie hebben aan te bieden. We vragen jullie om al deze uitvindingen in de eerste plaats te gebruiken om Gaia’s lucht, water en aarde te reinigen. Het is essentieel dat al Gaia’s talloze ecosystemen weer florerende elementen worden. Deze ene ontwikkeling kan de immense cyclus van uitsterving die deze bol de laatste 80 jaar heeft geplaagd beëindigen. Dit is een uitmuntend middel om jullie mondiale toewijding te introduceren om een succesvolle en waarlijk ongerepte wereld te scheppen. Dit stelt jullie bovendien in staat om jullie humanitaire projecten te beginnen in een realiteit die is toegewijd aan een hereniging van de mensheid met haar spirituele - en ruimtefamilies.

Terwijl jullie geschiedenis zich op nieuwe mogelijkheden richt hebben jullie een manier nodig om beter te begrijpen wat er gaat gebeuren. Lang geleden stripten de Atlantiers jullie van alle antwoorden op de vragen die jullie je dagelijks over jezelf afvragen. Jullie geschiedenis werd door het duister en hun vrienden, de Anunnaki, danig gemanipuleerd. Het moment waarop de mentoren gaan arriveren zal de tijd zijn waarin jullie vele dilemma’s beantwoord zullen worden. Ze zullen worden beantwoord, eerst door lessen van de Opgestegen Meesters en daarna door onze mentoren. De antwoorden zullen rechtzetten wat de Anunnaki op de één of andere manier zo schaamteloos en valselijk verdraaiden. Dit zal een einde maken aan de rare overtuigingen die eenieder van jullie door de sociale controle aannam die jullie via jullie ouders en vrienden, en van de ‘predikers’ die jullie sindsdien ontmoetten, verkregen. Wat we eenvoudigweg zeggen is dat jullie in staat zullen zijn een nieuwe manier aan het licht te brengen die onderdeel is van een uitgebreide documentatie die voor jullie profijt uit de Akasha-gegevens van Gaia zijn gehaald. Deze nieuwe wijsheid zal jullie een waarachtiger idee geven van wat er met haar sinds de laatste dagen van Atlantis, gebeurde.

Alle talloze stukjes essentiële informatie zullen een levende geschiedenis worden van wie jullie zijn. Wat nodig is, is de start van het volgende deel van jullie reis naar volledig bewustzijn. De vele ascentie-symptomen die jullie dagelijks ervaren zijn een klein, maar uiterst noodzakelijk onderdeel van dit grootse proces. Wat er ontstaat is meer dan een nieuwe realiteit die wordt gekenschetst door nieuw bestuur en wonderbaarlijke welvaart. Het bevat het groeiend aantal mogelijkheden waarmee jullie iedere dag worden geconfronteerd. Jullie dienen dit alles in je op te nemen en er een praktisch soort van innerlijk onderscheidingsvermogen van te leren. De sleutel ligt om te beginnen in jezelf te erkennen voorbij wat je oude overtuiging creëerde. Jullie zitten in een operatie die is voorbestemd een “Nieuwe Jij” te scheppen. Dit Wezen zal allereerst een Wezen zijn tussen werelden. Het kan verwarrend zijn. Dat is waarom de Meesters, en daarna onze mentoren, de vele nieuwe realiteiten die jullie tegen zullen komen, dienen uit te leggen. Dit is een procedure die jullie overtuigingen enorm zullen uitdagen en vervolgens verklaren waarom jullie hier zijn. Hieruit zal een nieuwe serie concepten ontstaan die essentieel zijn voor jullie reis naar volledig bewustzijn.

Namaste ! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wereld verandert geleidelijk nu het duister dat deze onheilige realiteit regeerde van deze wereld begint te verdwijnen. We danken jullie, geliefde Harten, voor wat jullie met de hulp van onze buitenaardse vrienden en binnenwereldse familieleden hebben bereikt. Zij hebben jullie geweldige visualisaties voor een hervormde realiteit gebruikt en deze opgebouwd naar een punt waarop deze onmenselijke realiteit kan worden hervormd. Deze veranderingen zijn derhalve de gezamenlijke werken van velen van ons. Het zijn deze wonderbaarlijke energieën van jullie die de basis zijn voor die energieën die nu dit rijk transformeren. Deze fantastische serie veranderingen maakt een aantal aanpassingen aan jullie oppervlaktewereld mogelijk. De belangrijkste is natuurlijk de verandering van jullie financiële en bestuurlijke systemen. Deze aanpassingen zullen jullie bevrijden van jullie schuldslavernij en van een lastig leensysteem. Deze vrijheid zal jullie eindelijk in staat stellen om je volledige potentieel te bereiken en de verbazingwekkende Wezens te worden die jullie waarlijk zijn!

Wij Meesters zijn eeuwig dankbaar voor wat de Hemel heeft gedaan om de lange heerschappij van het duister in dit rijk te beëindigen. De Atlantiers en hun duistere bondgenoten waren van plan ons te reduceren tot het niveau van permanente slavernij. Atlantis viel al lang voordat deze criminele daad werd voltooid. Gedurende de volgende 13 millennia faalden hun opvolgers opnieuw in het voltooien van deze taak. Nu brengt de Hemel jullie allen terug naar je vroegere status. Het is ons goddelijke privilege dit alles te overzien. Eenieder van jullie boekt vooruitgang richting dit uiterst nobele doel. Dit rijk wordt overstroomd met de geboorten van kristalkinderen die hier zijn om dit rijk te stabiliseren en hun prachtige energieën aan die van jullie toe te voegen. We gebruiken hun visie en die van jullie om dit rijk opnieuw te creëren en het voor te bereiden op de aankomst van jullie ruimtefamilies. Onze komende lessen gaan deze nieuwe energieën verder versterken. Het leidt allemaal tot een zeer miraculeuze tijd!

De Hemel heeft ons plechtig beloofd dat deze laatste corrupte tijd niet lang zal duren. Er zijn gebeurtenissen onderweg om de “deal te bezegelen”. De Hemel assisteert een aantal facties om ervoor te zorgen dat de jullie beloofde zegeningen op de juiste en goddelijke tijd worden geleverd. Deze komende gebeurtenissen zullen een groot aantal activiteiten in gang zetten en dit rijk voor altijd herstellen. Nadat jullie fysieke Engelschap eenmaal is bereikt, zal dit rijk deze Melkweg assisteren bij het transformeren van de vroegere duistere “Kinderen van Anchara”. Dit zal deze Melkweg in staat stellen zich naar het Licht te keren en verder anderen helpen bij het verspreiden van vreugde door dit uitgestrekte Universum. Het is deze bestemming die we gedurende vele generaties hebben gekend. Onze primaire missie is eenieder van jullie voor te bereiden op een zeer verbazingwekkende transformatie. Al sinds onze eerste ceremonieën die ons tot Opgestegen Meesters maakten hebben we verlangd naar hetgeen er nu gebeurt. We vragen jullie positief te zijn en te doen wat nodig is om deze veranderingen te versnellen.

Vandaag hebben we kort een aantal gebeurtenissen besproken die bijna staan te gebeuren. Rondom jullie is een wereld in transitie. De laatste gevechten om het duister tegen te gaan worden nu gestreden. De overwinning is nabij. Anticipeer jullie triomf en wees klaar voor een geweldig feest! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!