Home > > Sheldan Nidle - 31 maart 2015

Sheldan Nidle - 31 maart 2015

12 Oc, 8 Mac, 11 Ik

Selamat Balik! We komen met nieuws omtrent de vooruitgang die geboekt is bij het opzetten van een tijdschema voor de overdracht van jullie welvaartsfondsen. Er hangt veel af van twee belangrijke beslissingen. Deze worden nu onderzocht door een aantal van de oude families wat betreft hoe deze uitgebreide uitbetalingen afgehandeld moeten worden door de ontelbare banken die betrokken zijn bij de steeds maar groeiende leveringsnetwerken. Eveneens zijn vele regeringen betrokken bij de overdrachten van deze gelden aan jullie. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de beveiliging van deze fondsen een van de belangrijkste redenen van vertraging is in de afgelopen paar jaar. Het is heel moeilijk een dergelijk systeem te coördineren, wanneer de belangrijkste instellingen die in dit proces een sleutelrol hebben faliekant tegen een dergelijke uitwisseling van fondsen zijn. Deze vertragingen zijn aangepakt en een nieuw tijdelijk systeem is ingevoerd. Dit systeem zal gebruikt worden om de haalbaarheid van een nieuwer systeem te testen. Codes, of “ Maatschappij van Interbancaire Financiële Telecommunicatie” codes, zullen vervangen worden door een nieuw systeem dat op het moment in ontwikkeling is. Dat systeem is gerelateerd aan het nieuwe Chinese AIIB (Aziatische Infrastructuur Investering Bank), de nieuwe BRICS bank plus een groot aantal banken in Europa. Azië, Oceanië en de beide Amerika’s.

Samengevat wordt een nieuw systeem ingevoerd dat de condities moet scheppen voor mondiale voorspoed. Dit proces vergt bepaalde sleuteltesten alsmede een brede acceptatie van de hervorming van de valutaconcepten. Hierdoor bevinden we ons in een overgangssituatie waar regeringen zich voor kunnen bereiden het huidige systeem om te zetten en een nieuw systeem te creëren. Daarom zullen bepaalde valuta het zwaartepunt zijn bij deze herinstelling. Tot dit volledig ingevoerd is wordt de herinstelling geparkeerd. Het is onfortuinlijk dat bepaalde onenigheden dit nieuwe systeem tijdelijk in de wachtkamer zetten. Bepaalde sleutelkrachten gebruiken op het moment hun middelen om deze problemen vooruit te helpen. Desalniettemin zal het maar een korte periode in jullie geschiedenis in beslag nemen om deze zaken met succes op te lossen. We weten dit door wat we dagelijks meemaken. Onze bondgenoten werken onvermoeibaar samen met een aantal organisaties, die een sterke wens hebben dit nieuwe systeem op te zetten. We zijn van plan onze invloed te gebruiken om er overeenkomsten door te krijgen die vorig jaar voor het eerst zijn voorgesteld maar waar nooit volledig op is ingespeeld.

Terwijl dit proces haar voortgang vindt, kunnen we zien dat een aantal sleutelfiguren er meer dan gebrand op is om dit tot een succes te maken. Dit groeiende enthousiasme wordt weerspiegeld in de doorvoering van de welvaartsfondsen. Graaf Saint Germain en Quan Yin hopen dat deze fondsen zo snel mogelijk aan jullie worden uitbetaald. Jullie wensen weerspiegelen deze nobele verlangens. Maar we weten nog steeds hoe gemeen de duistere cabal waarlijk is. Daarom bewegen we ons langzaam, maar zeker vooruit. Deze fondsen in de V.S. zijn gebonden aan NESARA. We erkennen dit en werken aan een ingewikkelde onderhandeling zodat het mogelijk wordt dat de fondsen uiteindelijk naar behoren worden vrijgegeven. De huidige heersende cabal-georiënteerde regimes gebruiken al hun sluwheid om dit te vertragen. We zien het als ons doel om onze mogelijkheden op een of andere manier te gebruiken om dit proces te versnellen. Op het moment zien we dat het duister erin slaagt deze zaak te vertragen. Onze bedoeling is dit tegen te werken en jullie in staat te stellen jullie zegeningen te gebruiken om de mensheid te helpen. Er moet nog veel werk worden verzet. Er zit hierin een natuurlijke beweging waar we op intappen en we zijn voornemens dit te gebruiken om het proces te versnellen en deze nieuwe realiteit vorm te kunnen geven.

Lang geleden in Atlantis waren jullie nog volledig bewuste Wezens. Dagelijks gebruikten jullie je vaardigheden om het duister onder druk te zetten en dit rijk terug te brengen naar de methodes van het verloren Lemurië. Dit leidde er uiteindelijk toe dat jullie voorouders werden opgemerkt door de Atlantische elite. Deze onmenselijke elite werkte met hun duistere adviseurs om een wrede opzet te creëren die tot jullie val in beperkt bewustzijn leidde. De Hemel is nu vastbesloten om deze duistere daad om te keren en jullie naar volledig bewustzijn te laten terugkeren. We zijn hier als herauten van deze grote verandering. Totnogtoe hebben we belangrijke pogingen van het duister om haar kwaadaardige plannen met jullie te voltooien, voorkomen. Onze taak is erop toe te zien dat degenen die jullie het grootste goed toewensen inderdaad zullen triomferen. De Hemel heeft het hele duistere scenario afgeblazen. De huidige machtsbronnen op jullie wereld zijn nu voornamelijk duister; desalniettemin verandert het tij. We zijn blij met wat er gebeurt en we zijn volledig van plan door te gaan met de procedure van het creëren van verandering totdat het duister nog slechts een voetnoot in jullie geschiedenis is. We zijn eveneens van plan te zijner tijd massalandingen uit te voeren. Jullie hebben een speciale tijd nodig om met jullie mentoren te communiceren.

Namaste, We zijn jullie Opgestegen Meesters! De huidige tijden zijn inderdaad een zegen. Onze medewerkers werken aan een aantal kritische activa teneinde het duister uit de macht te zetten. Dit alles wordt met Liefde en het gebruik van het hart gedaan! Het duister heeft lange tijd onze inspanningen genegeerd. Pas onlangs kregen ze in de gaten hoe ons patroon van goud en legale precedenten hen uit de macht zal zetten. Dit heeft bij hen enige mate van paniek veroorzaakt. Hun strategieën om enige vorm van een mondiale “staat van beleg” als antwoord op onze inspanningen te forceren hebben gefaald. We staan nu op een punt waar wij allemaal niet meer gestaan hebben sinds de eindtijden van het duistere Atlantis. We weten dat de resultaten nu anders zullen zijn! Wij gaan jullie, Geliefden, je vrijheid teruggeven! Wanneer jullie je in volledig bewustzijn begeven wordt onze taak complexer. Het wordt door de Hemel van ons vereist dat we jullie goddelijke supervisors zijn. We zullen speciale raad geven alsmede opties hoe jullie je gewijde taken gaan afmaken. Tezamen zullen we een nieuwe sterrennatie en een wonderbaarlijk levenslot stichten!

Het belangrijkste punt is je te realiseren wie jullie zijn. Ga diep in jezelf naar binnen en ontdek door meditatie hoe je echt “in elkaar zit”. Gebruik deze dagelijkse oefening om volledig te begrijpen wie je bent. Leer je Innerlijke Zelf te raadplegen. Bewustzijn is iets dat je kunt manifesteren. Het is als een spirituele tuin. Door een grote hoeveelheid zorg toe te passen begint je innerlijke rijk naar boven te komen. Het is iets unieks. Het is een zachtaardige bron voor vele geweldige dingen. Wanneer je je verzorging dagelijks toepast begint zich grote wijsheid te vormen. In het begin zijn het slechts eenvoudige gezegden. Dan wordt het intenser en komen antwoorden op je vragen naar buiten tijdens je dagelijkse conversaties. Al gauw kun je naar iedere sessie uitkijken. Je innerlijke wijsheid begint je manieren te geven om naar je leven en je dagelijkse routines te kijken. Je wordt rustiger en beter in staat om welke moeilijke situatie ook te behandelen. Deze groeiende wijsheid wordt iets dat je gebruikt om je leven te plannen!

Wanneer je meer bewust wordt, leer je hoe je nu meer geïntegreerde zelf je leven prachtig kunt plannen en uitvoeren. Je begint dingen te zien die je eerder negeerde. Je ziet duidelijk hoe je leven stroomt en hoe je kunt ontdekken welke dingen beter toepasbaar zijn in elke gegeven situatie. Je bent in staat rustiger te zijn en je vriendelijkheid in het algemeen te laten toenemen. Je begint dingen of gebeurtenissen aan te trekken waarvan je wenste dat ze zouden gebeuren. Je begint een veld om je heen te ontwikkelen dat je goed lijkt te doen. Wat ooit zo moeilijk leek wordt nu veel makkelijker om te manifesteren. Je perioden van plezier nemen natuurlijk toe. Zeker, je hele houding t.o.v. anderen lijkt te veranderen. Het leven wordt een prachtige ervaring. Steeds meer van jullie profiteren van de vreugde van meditatie gemengd met gebed. Leer dankbaar te zijn. Vele voordelen zijn hier het gevolg van. Wij Meesters hebben hiervan geleerd en hebben dit aan anderen geleerd. Wees altijd dankbaar!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen. Deze zijn bedoeld om te informeren en energie voor dit rijk te plaatsen. De autoriteit van de duistere cabal in dit rijk komt tot een einde. Het nadert de tijd van een grootse viering en onze aankomst op jullie prachtige kusten! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl