Home > > Sheldan Nidle - June 29, 2011

June 29, 2011

6 Cauac, 17 Kayab, 7 Ik

Dratzo! We zijn er weer! Onze aardse bondgenoten hebben veel orders uitgevaardigd om aan de definitieve uitvoering van de transformatie van jullie werkelijkheid te beginnen. De belangrijkste regeringen van jullie wereld zijn druk in de weer om ‘snelle correcties’ aan te brengen waarmee ze hopen de dreigende gebeurtenissen te kunnen blijven vertragen. Er zijn echter recentelijk een aantal rechterlijke uitspraken gedaan door verschillende internationale rechtbanken die een snelle regeringswisseling mogelijk maken, maar de juridische adviseurs van deze belangrijke regeringen hebben snel een beroepsprocedure opgestart als hun bijdrage om het onvermijdelijke op afstand te houden. Deze plotselinge opleving van activiteit is weer een andere indicatie van het feit dat de veranderingen, die jullie al zo lang beloofd zijn door onze aardse bondgenoten, voor de deur staan. De laatste duistere groep manipulators bevindt zich in een staat van volledige paniek. Het heeft zijn eens zo ontzagwekkend rijk zien wegkwijnen door

gerechtelijke uitspraken die nu haar bestaan bedreigen. Degenen die in het verleden hun macht konden gebruiken om elke oppositie de kop in te drukken zijn zich volledig aan het terugtrekken, waardoor de publieke bekendmaking steeds dichterbij komt. Onze verbindingsteams en die van de Agarthanen vergaderen om tot in detail te bespreken hoe ze onze aanwezigheid het beste naar buiten kunnen brengen en de nieuwe regeringen kunnen helpen.

Publieke bekendmaking is voor ons de hoeksteen van waarom we hier zijn. Het is nu de tijd, voor jullie als samenlevingen, om jullie kinderlijk gedrag aan de kant te schuiven en de wijde mantel van volwassenheid te accepteren. Deze daad doet oorlogen en wantrouwen uit jullie gedragingen verdwijnen en vervangt deze door Liefde en samenwerking. Samenlevingen met een beperkt bewustzijn maken vaak de fout modellen te volgen die ofwel disfunctioneel zijn of die hen worden opgedrongen door een zogenaamde superieure en wijzere groep van individuen. In jullie geval verdronken jullie letterlijk in het ‘advies’ van de Anunnaki en werden jullie misleid door de onverstandige beslissingen van de volgelingen die lang geleden aan de macht kwamen. Jullie hebben nu de mogelijkheid voor een belangrijke mondiale koerscorrectie, die niet alleen de ellende van oorlog en hebzucht voorkomt maar ook zorgt voor welvaart en een blijde hereniging met jullie spirituele en ruimtefamilies. Wij hebben millennialang toegezien hoe jullie van het ene ongeluk in het andere rolden, waarvan de meeste behendig gearrangeerd waren door een handvol wezens die de macht over jullie hadden gekregen van de Anunnaki.

De transformatie waar jullie nu doorheen gaan zullen jullie in staat stellen een beter, waarheidsgetrouwer beeld van jullie werkelijkheid te krijgen. Deze informatie wordt de basis voor collectieve beslissingen die elk probleem dat zich voordoet snel kan oplossen. Wij waren bekend met deze dingen … voor ons lijkt het alsof we dit altijd hebben geweten. Denk na over de wijsheid - die jullie binnenkort gaan verwerven – als een enorme bron die voor jullie altijd toegankelijk is zodra jullie die nodig hebben. Onze taak is gewoon jullie te helpen bij het aannemen van het wonderbaarlijke gewaad van het volle bewustzijn en jullie verstandig te leiden bij het gebruik van de ‘gebruikershandleiding’. Dan zullen jullie natuurlijke vermogens in werking treden en jullie voorzien van de inzichten die dit verbazingwekkend middel karakteriseren en verlichten, en die wij in liefdevolle gratie van de Schepper hebben ontvangen. Jullie zijn voorbestemd om een zeer geliefd lid van deze Galactische Licht Federatie te worden. Wij kijken uit naar jullie advies en naar de komende vaardigheden van jullie Wetenschappelijke & Verkenningsteams. Jullie Agarthaanse familie ziet ernaar uit om jullie te ontmoeten en jullie de geschiedenis en de wijsheid te leren die verloren is gegaan in de mist van jullie geheugenverlies.

Tijdens de afgelopen millennia hebben de Anunnaki en hun volgelingen jullie letterlijk ‘appels voor citroenen’ verkocht en de belangrijkste taak voor de Agarthanen is alles recht te zetten door jullie te verbinden met jullie echte buitenaardse oorsprong en jullie lange geschiedenis als lid van de Galactische Federatie. De bedrog van de Anunnaki heeft jullie opgezadeld met halfbakken misvattingen over jullie afkomst en het verschijnen van jullie talrijke samenlevingen. Jullie zouden ook baat hebben bij een complete studie van hoe het leven functioneert en hoe je in jullie rijk kunt overleven. Veel van wat jullie hebben geleerd is gebaseerd op principes die slechts gedeeltelijk waar zijn. De Agarthanen willen dit graag verhelpen en bieden jullie een levenswetenschap die jullie kan voorbereiden op wat jullie te wachten staat – het volledige bewustzijn. Dit eindspel waar jullie doorheen gaan heeft een snelle, beknopte handleiding nodig over het fysieke leven en informatie over hoe de energie van je ziel je wezenheid, je ‘zijn’ binnenkomt en in stand houdt. De nieuwe verbindingen, die al bijna gereed zijn om zich te manifesteren, moeten een verandering teweegbrengen in hoe je op dit moment bent samengesteld, en waarom het essentieel is dat jullie begrijpen dat het restje onbehagen over jullie transformatie naar volledige bewuste Lichtwezens gemakkelijk kan worden uitgebannen.

Onze zegen gaat hierbij! Wij zijn de Verlichte Leraren! Deze werkelijkheid, die lang geleden door het duister en zijn aardse volgelingen gecreëerd is, staat overal op het punt van instorten. De hebzucht, haat en de totale onenigheid kunnen niet langer de wereldbevolking op afstand houden. We zien dat het verzet, geholpen door een groeiend virtueel netwerk van ondersteuning, het offensief neemt en het duister demonstreert dat de leidraad, die gebruikt werd om jullie onder de duim te houden, niet langer werkt. De eerste reacties van vele regeringen om deze groeiende ongehoorzaamheid te beantwoorden bewezen ineffectief te zijn en het duister is geschokt door de kracht van jullie verlangen naar vrijheid, soevereiniteit en welvaart. Dit toont aan hoe sterk het innerlijk verlangen van jullie is om het volle bewustzijn terug te krijgen. In deze energie ligt het middel waardoor jullie eindelijk het juk kunnen afgooien waarmee jullie ongeveer 13 millennia lang mee opgezadeld zijn geweest. Het duister ziet wat er gebeurt, maar blijft toch in een soort profylactische (beschermende) schok, die het onvermijdelijke niet kan aanvaarden.

Jullie werk om je zielenkracht binnen te brengen is geslaagd. Jullie zijn een opmerkelijke groep wezens! De energie, die jullie bij deze inspanning gebruikt hebben, heeft ertoe bijgedragen anderen van energie te voorzien waardoor ze bleven eisen dat het bestuur van deze wereld veranderd moet worden. Wanneer deze druk blijft voortduren zullen de programma’s zich manifesteren die door onze medewerkers in beweging zijn gezet. We instrueren hen de verschillende goddelijke tijdsbepalingen van de Hemel te gebruiken als het instrument voor de uiteindelijke uitvoering van hun agenda. Nieuwe regeringen zijn voorbereid om een reeks aankondigen te doen die voor altijd moet veranderen hoe jullie wereld opereert, en wij staan gereed om onze kameraden te helpen bij het uitvoeren van een volledige onthulling die leidt naar jullie grootse hereniging met jullie familie uit Binnenaarde, en ook met jullie spirituele en ruimtefamilies. Deze festiviteiten zijn echt aanstaande!

Als de tijd komt voor jullie overstap naar het volledig bewustzijn, moeten jullie naar deze wereld kijken in een nieuw licht. Het rijk der duisternis heeft jullie in een greep gehouden sinds jullie val net even voor de laatste dagen van Atlantis. Nu bereiden jullie je voor om deze wereld te transformeren naar het Licht en posities in te nemen van gratie en wijsheid. Jullie hebben het overleefd! Deze prestatie komt met het weten dat jullie familieleden van Binnenaarde gereed staan om jullie te verwelkomen in een reeks spectaculaire kristallen steden en andere wonderen die jullie je nauwelijks kunnen bevatten. Wij wonen ook in deze Lichtsteden en weten uit de eerste hand wat jullie te wachten staat. Bezie in deze laatste dagen de duistere groep machthebbers als wezens die een grote val ondergaan, en vergeef hen hun gruwelijke misdaden. Spoedig zullen jullie allen weer één zijn, en de verschrikkelijke gebeurtenissen die deze zielen hebben gecreëerd zullen vervagen in de geschiedenis. Wees zacht en bovenal wijs … wijs in hoe jullie je zaken uitvoeren!

Vandaag vervolgden we ons gesprek met jullie. Veel staat er te gebeuren. We kunnen voelen hoe nabij jullie nieuwe werkelijkheid is! Wij zijn blij dat het eerste contact het element is dat definitief een eind maakt aan het duister en zijn verschrikkelijke plannen. Jullie zullen veel positieve verrassingen ontvangen! Wees gereed om dit met ons te vieren! En het om te zetten in pure vreugde! De tijd voor deze grote vreugde om jullie eeuwig Nu te worden is gearriveerd! Besef vrienden dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.