Home > > Sheldan Nidle - 28 juni 2016

Sheldan Nidle - 28 juni 2016

11 Kan, 17 Kayab, 12 Manik

Dratzo! Er staat iets geweldigs te gebeuren! De millennia-oude wereld van de duistere cabal valt uiteen. Het besluit van Engeland om de EU te verlaten is een zichtbaar onderdeel van wat er op deze wereld gebeurt. Het duister heeft zich de afgelopen paar maanden heimelijk opgewonden, terwijl degenen die een nieuw rijk willen samenstellen, overeenkomsten en organisaties hebben geconstrueerd om “het nieuwe binnen te brengen”. Dit heeft een nieuwe wereldwijde reset van ’s werelds valuta gecreëerd, die universeel zullen worden ondersteund door goud of zilver. De aandelenmarkten en beurzen van het duister dalen in waarde terwijl deze nieuwe financiële instrumenten zoals CIPS, BRICS en AAIB effect beginnen te sorteren. Deze zullen oude organisaties zoals SWIFT en het IMF vervangen. De tijd voor een formele afrekening is eindelijk gekomen! Al gauw zullen jullie de kern van de leiding van de oude financiële en bestuurlijke systemen publiekelijk gearresteerd en weggestuurd zien worden naar een welverdiende isolatie. In deze toestand kunnen ze zich niet langer bemoeien met, of op één of andere manier vertragen van, dit nieuwe systeem terwijl het wereldwijd op de voorgrond treedt. Dit, hoe geweldig, is slechts het begin van nog meer gebeurtenissen die zijn voorbestemd om jullie rijk drastisch te herscheppen!

Deze zaken vereisen nieuw bestuur. Decennia terug werd NESARA geboren en achtergehouden totdat de wereld waarachtig gereed was om te transformeren. Het nieuwe banksysteem heeft een serie welkome regels nodig om voorbereid te zijn om ten goede te veranderen. Deze structuur heeft eveneens een serie nieuwe internationale middelen nodig om haar dagelijkse zaken uit te voeren en vrijelijk enorme sommen van het ene deel van deze realiteit naar het andere over te brengen. Deze structuur is CIPS (Cross-borders Inter-bank Payment System = Grensoverschrijdend Inter-bank Betaal Systeem). Het vermengt zich nu met SWIFT om een internationaal systeem te bieden dat is ontworpen om een einde te maken aan de walgelijke bemoeienissen uit het verleden die onnodige en bedenkelijke vertragingen van grotere financiële transacties veroorzaakten. De nieuwe organisatie om de naoorlogse IMF te vervangen, zal zowel de Brics groep als de AIIB (Aziatische Infrastructuur Investeringsbank) zijn. Op deze wijze kunnen de voormalige ingewikkelde leningen die vroeger aan de wereld werden opgedrongen door het IMF eindelijk worden gecorrigeerd. Deze zaken zijn in werkelijkheid een begin voor het vestigen van een financieel systeem waardoor welvaart internationaal zal worden verspreid en nieuw bestuur uitbundig kan opbloeien.

Welvaart zal op een aantal manieren worden bewerkstelligd. De meest belangrijke zijn de opbrengsten die zijn vergaard door degenen die tijd hebben besteed aan het voorbereiden van de komst van deze nieuwe valuta-herwaardering. Het zal tevens worden verspreid door een einde te maken aan de grote lasten die regeringen en banken hebben opgelegd aan de volken van de verschillende naties van de wereld. Deze vreemde belastingen, leningen en eisen zullen zowel opgeheven als terugbetaald worden door veel regeringen en banken. Bovendien zullen alle vreemde heffingen die lange tijd door de banken werden gebruikt worden afgeschaft of beperkt tot meer reële transacties. Binnenkort zullen jullie leven in een rijk dat jullie vrijelijk in staat stelt de gelden die jullie gaan bezitten te beheren en te gebruiken. Gebruik deze tijd om te leren omtrent de macht die door geld werd gecreëerd en tegelijkertijd te zien hoe een aantal eerder verborgen technologieën in staat zijn de eerdere noodzaak voor enigerlei vorm van geld te doen verdwijnen. Deze les is er één waarvan we denken dat jullie groeiende bewustzijn het vrijelijk zal aanvaarden. Met jullie nieuwe welvaart zullen jullie begrijpen hoe een anders gestructureerde maatschappij kan worden gecreëerd.

Dit nieuwe rijk zal de overgang vormen tussen een wereld vol beperkte bronnen en één die is gebaseerd op oneindige mogelijkheden. Deze nieuwe voorlopige realiteit zal de zeer noodzakelijke lessen van de Opgestegen Meesters ontvangen en er één zijn waarin de start van een uitgebreid eerste contact met ons een wonderbaarlijke realiteit wordt. Deze gebeurtenissen zijn noodzakelijk voordat we jullie naar de tijd van de mentoren kunnen brengen. De mentoren zijn verbonden met jullie medische teams om te zorgen voor een individueel dossier zodat elke persoon begint met een “hindernisvrij speelveld”. Jullie worden tijdens dit proces voorbereid op hetgeen jullie wacht, de Kristallen Lichtkamer. Het uiteindelijke doel van deze operatie is jullie terug te brengen naar een volledig bewust galactisch wezen. Door dit te doen worden de ondoordachte procedures van de Atlantiërs gecorrigeerd en zullen alle mensen van deze grootse aardbol worden herenigd. Nadat dit eenmaal voor elkaar is, zullen jullie snel worden getraind in de juiste etiquette en spoedig worden toegestaan samen te komen om jullie nieuwe sterrennatie te smeden. Een geweldige bestemming ligt vóór jullie!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie hebben net gehoord wat de Chinese oude families en koninklijken samen met hun partners in West-Europa bewerkstelligen. Deze vele voorzieningen die door onze gewijde compagnons voor jullie aardbol zijn gepland zijn nog maar het begin van hoe de Hemel met ons samenwerkt om een nieuwe, betere werkelijkheid voor jullie te creëren. De duistere cabal heeft deze realiteit lang gecontroleerd en wenste ten diepste om haar beperkte mandaat nog verder uit te breiden om datgene te creëren wat de Hemel ten strengste verboden heeft. Met jullie hulp hebben we een nieuw plan opgezet van een soort dat de Hemel het allerliefst wilde dat jullie dit hebben. Met dit plan zijn we aan de winnende hand en hebben we het voornemen om te beginnen de eerste stadia van dit prachtige perspectief te manifesteren! Dit is een tijd waarin we kunnen zien hoe onze gezamenlijke partnerschap zal bloeien, vol vergeving en nederigheid die de signatuur zullen zijn van dit nieuwe tijdperk voor de mensheid van Gaia. Moge jullie voortdurende Liefde en Licht aan iedereen het begin van een nieuwe tijd, groeiende vrijheid en voorspoed brengen!

Terwijl deze Liefde en dit Licht toenemen, opent het voor jullie de weg om in bewustzijn te groeien en te ervaren hoe eenieder van jullie werkelijk met elkaar verbonden is. Deze groeiende gemeenschap van Licht kan wonderen verrichten. Jullie zullen je voorheen achtergehouden technologie gebruiken om de nobele doelen van de Hemel te vervullen. Jullie waren gewend de natuurlijke eb en vloed van deze aardbol te negeren en het zal vanaf nu de werkelijk drijvende kracht zijn, terwijl jullie de omvangrijke vervuiling van deze wereld zullen transformeren en alle ecosystemen van dit leven zullen herstellen! Jullie zullen dit goddelijke werk met vreugde verrichten en laten zien wat de Hemel al wist. In werkelijkheid zijn jullie een gewijd en Liefhebbend volk. De verwoesting uit het verleden zal worden hersteld en de voogdij die jullie lange tijd weigerden op je te nemen zal met een gewijde compassie aanvaard worden. Dit zal worden gecombineerd met die concepten die wij, Opgestegen Meesters, jullie binnenkort zullen onderwijzen.

Dit alles zal laten zien dat jullie schoonheid tevoorschijn zal komen. Vanaf het moment dat jullie voor het eerst kennis maakten met onze boodschappen en er vervolgens naar verlangden in staat te zijn deze te volgen, zijn jullie overgeleverd geweest aan de grillen van het duister. Deze onverantwoordelijke Zielen worden door onze bondgenoten bewerkt zodat ze niet langer in staat zijn om jullie schade toe te brengen. Wees eerlijk en welwillend wat betreft deze nieuwe ontwikkelingen. Begrijp dat jullie je temidden van een transitie bevinden die jullie ontegenzeggelijk ten goede zal veranderen. Laat alle noodzakelijke details aan de Hemel over. Laat het lot van het duister over aan de Liefhebbende handen van degenen die weten wie ze werkelijk zijn. Kijk enkel positief naar wat jullie zo barmhartig geschonken wordt. Talloze verbazingwekkende gebeurtenissen voltrekken zich! Verheug je hierover en zet je nieuwe vermogens in om dat te creëren wat de Hemel zo goddelijk wenst. Wij bevinden ons allemaal samen op een heilige weg die zo schitterend door de Hemel is uitgevaardigd. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben jullie in dit verslag kunnen zien hoe dicht we bij het begin van een nieuwe en getransformeerde realiteit zijn gekomen. Wees lief voor jezelf en ontdek van binnen hoe je het beste bij kunt dragen aan deze nieuwe tijden. Dit zal een periode van waarlijk schitterende wonderen zijn. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!