Home > > Sheldan Nidle - 24 december, 2013

Sheldan Nidle - 24 december, 2013

5 Lamat, 11 Mol, 10 Caban

Dratzo! We komen weer met meer nieuws nu jullie je opmaken voor de kerst en het begin van het Gregoriaanse Nieuwe Jaar. Deze tijd staat op jullie wereld bekend vanwege de vele dingen die beginnen en eindigen, en degenen die jullie wereld millennialang hebben beheerst bereiden zich voor op hun vertrek en aanvaarden hun lot. Dit wordt natuurlijk met veel tegenzin gedaan. Het duister is gewend dat het op haar manier gaat, maar hun tijd is bijna voorbij. De geheime gewijde genootschappen en hun medewerkers bereiden de bestemmingen voor t.b.v. degenen die op het punt staan gearresteerd te worden. Ze stellen eveneens de procedures op die jullie nieuw bestuur zullen brengen. Vervolgens gaan de nieuwe monetaire en financiële systemen zich manifesteren en hierdoor zullen deze dit rijk een grootse welvaart brengen. Onze verbindingsmensen zijn bijna klaar met de overeenkomsten die een aantal aankondigingen zullen bevatten die nationale en persoonlijke schulden transformeren in welvaart om zodoende de schulden die het naties en mensen veel te lang moeilijk hebben gemaakt aan de kant te zetten. Dit zal worden vervangen door een kwijtschelding die de voorbode is van een nieuw tijdperk voor de mensheid.

Dit nieuwe tijdperk zal jullie kijk op de fysieke wereld veranderen. Jullie gaan je eindelijk met ons herenigen en erkennen wie jullie werkelijk zijn. De aankondiging van ons bestaan door jullie nieuwe bestuur zal een einde maken aan het idee dat jullie zowel alleen als uniek zijn. De Schepper heeft allerlei soorten en variëteiten van leven door deze Melkweg verspreid en zelfs door de gehele fysicaliteit. Wanneer jullie isolatie eindigt zullen jullie erkennen dat deze sector van de realiteit vele levensvormen bevat die gekomen zijn om dit te vieren en jullie in staat te stellen de reis terug naar volledig bewustzijn af te maken. Dit vreemde pad dat jullie werd gegeven liet jullie voor meer dan 15000 jaren over aan de genade van het duister. Jullie reis begon met de misleidingen door de Atlantische priesters en priesteressen; jullie crepeerden bijna toen Atlantis ten onder ging en uiteindelijk wierp het jullie in de rol van verwarde mensen met geheugenverlies. Toch, ondanks alles, overleefden jullie en nu worden jullie teruggebracht in een staat waarin jullie je eindelijk kunnen herinneren wat er gebeurde. Dit is werkelijk een tijd voor vreugde.

Deze operatie voor een eerste contact met jullie was uniek en de parameters ervoor nogal vreemd. Gaia is een heel speciaal en zeer gewaardeerd Wezen. Ze begenadigt dit zonnestelsel nu en door dat te doen stelt ze dit systeem in staat om een uitzonderlijke make-over te ondergaan. Gaia wil dat haar stiefzusters in hun oorspronkelijke ongerepte staat worden teruggebracht. Ze vraagt de Elohim en hun verschillende broeders om te helpen bij deze gewijde taak. Dit gaan ze doen. Allereerst moet deze goddelijke wereld worden hersteld en het verenigde huis voor de mensheid worden. Daarna kan de restauratieoperatie formeel beginnen. De overblijvende drie waterwerelden zullen wederom oceanen op en onder de oppervlakte hebben, en het leven zal opnieuw welig tieren in een enorme hoeveelheid vormen. De ongelooflijke schoonheid van dit planetaire systeem gaat zich manifesteren. De grootse energieën van deze machtige ster die jullie je Zon noemen zullen in al hun glorie schijnen wanneer jullie deze verzameling wonderen jullie thuis noemen. Deze nieuwe sterrennatie zal een zeer unieke bestemming hebben.

Jullie eerste taak is de galactische vrede zeker te stellen. Jullie volgende serie taken zal zijn een zeer gracieuze en veelgezochte gastheer te worden van vele intergalactische conferenties. Deze plichten zullen jullie in staat stellen een uitgebreide hoeveelheid levensvormen te ontmoeten die deze fysicaliteit bevolkt. Op dit moment zijn jullie xenofobisch (bang voor vreemdelingen) en schijnbaar behoorlijk ongeschikte gastheren voor deze werkzaamheden. Desalniettemin zullen jullie transformeren en met volledig bewustzijn evolueren tot de grootse gastheren waarop we gezinspeeld hebben. Gaia liet haar omzwervingen zo’n 6 miljard jaar geleden achter zich en sloot zich met een bepaalde reden aan bij dit planetaire systeem. Ze kende de profetieën en koos deze plek in onze Melkweg uit vanwege wat er ging gebeuren. De Hemel had haar gevraagd zich bij dit zonnestelsel aan te sluiten en haar lot te volbrengen. Dit gebeurt nu zoals was voorzegd. De oppervlaktemensheid heeft zich ijverig van haar taak gekweten en gaat door het Goddelijke begenadigd worden met het volledige bewustzijn dat zo lang geleden werd weggenomen. In haar nieuwe bewustzijn zal de oppervlaktemensheid zich herenigen met haar Agarthaanse verleden. Dan zal een nieuwe gezamenlijke geschiedenis vreugdevol geboren worden.

Namaste, geliefde Harten! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen nu met enige informatie over wat er met jullie en deze veranderende realiteit gebeurt. Degenen die hem controleren hebben de laatste weken gemerkt dat hun inhalige intriges beginnen te imploderen. Ze begrijpen ook dat hun vele frauduleuze handelingen die hen tot nu toe overeind hielden beginnen te falen. Het Licht wint simpelweg door het feit dat deze realiteit niet langer “werkt” als vroeger. Enorme veranderingen zijn nodig. Deze verandering spelen de Hemel in de hand voor de overwinning van het Licht. Deze immergroeiende toestand maakt het zelfs nog onvermijdelijker dat de goddelijke overwinning, die ons doel is, bijna werkelijkheid is. De wettelijke en financiële redenen voor deze immense veranderingen zijn door onze speciale compagnons klaargezet. Marktaanpassingen en bepaalde wettelijkheden staan klaar om het duister op te slokken en een nieuwe realiteit te laten ontstaan!

Deze nieuwe realiteit kan dan dit rijk ontdoen van het duister en haar talloze tentakels in financiën en bestuur. Vervolgens stelt het onze gewijde medewerkers in staat om diverse wetten zoals NESARA uit te vaardigen. Dit zal naar een nieuwe welvaart en een geweldige transformatie leiden van niet alleen bestuur, maar tevens hoe de wereldwijde economie functioneert. Dit zal jullie de gelegenheid geven om een formele disclosure van onze broeders en zusters in de Ruimte en in Binnenaarde te zien. Als dit geregeld is eindigt de heerschappij van het duister echt. Een nieuw rijk zal geboren worden dat jullie welvaart en volledig bewustzijn brengt. Deze komende Ascentie van het oppervlakterijk zal Gaia transformeren en ieder van jullie in staat stellen om gezegend te herontdekken wie jullie werkelijk zijn. Gedurende deze operatie zullen we naar voren komen en jullie instrueren over deze onderwerpen die van het grootste belang zijn m.b.t. wat iedereen moet weten!

Als volledig bewust Wezen zul je een aantal fundamentele principes moeten begrijpen. Ieder van ons werd, toen we onsterfelijkheid verwierven, geïnstrueerd door een speciale groep Opgestegen Meesters. Onze missie is dit aspect van onze training op dezelfde manier te doen. We willen dat jullie volledige deelnemers worden als deze transitie eenmaal voltooid is. Als dat gedaan is, moeten we jullie voorbereiden op hoe we gaan samenwerken bij de vele gewijde taken die ons door de Hemel zijn gegeven. We zullen allemaal in goddelijke dienstbaarheid zijn van het Licht. Dit zal op een aantal speciale manieren worden gedaan, en we gaan deze compatibiliteit snel realiseren. Ieder van jullie is een speciale Ziel die hier komt vanwege een heel speciale serie goddelijke redenen. Deze gezegende redenen maken het mogelijk dat deze groep de verschillende missies die door de Schepper aan ons zijn toegewezen, gaat leren, aanhangen en uitvoeren. Het zal gedaan worden!

Vandaag vervolgden we onze berichten m.b.t. wat hier gaande is. We willen tevens eenieder van jullie een gewijde zegen geven. Moge deze eindejaarsfeestelijkheden het begin zijn van een serie kleine en grote wonderen, die snel dit nieuwe tijdperk voor allen gaat manifesteren! We zijn dicht bij disclosure en de grootse reünie van de hele Mensheid! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons team zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl