Home > > Sheldan Nidle - July 19, 2011

July 19, 2011

1 Ahau, 18 Kumku, 7 Ik

Dratzo! We zijn er weer! We staan klaar aan de rand van een grote overwinning! De energie voor verandering op jullie wereld is weer positief. We zien een wereld die zich werkelijk halverwege de overgang bevindt. Gaia vroeg in alle ernst dat de grote gebeurtenissen die jullie verwachten nu worden uitgevoerd. De Hemel was het eens met Gaia en heeft bevolen dat dit de tijd in jullie geschiedenis is waarop jullie de overgang van het duister naar het Licht passeren. Jullie politieke en economische stelsels zijn onvoorstelbaar corrupt en moeten daarom meedogenloos hervormd worden. Deze vereisten zijn de voornaamste doelstellingen van onze aardse bondgenoten. Ze zijn naar voren getreden en voltooiden een serie opmerkelijke hervormingen. Een belangrijk onderdeel van hun pakket is een mondiale welvaart, evenals een programma voor het kwijtschelden van schulden. Deze elementen beloven dat een nieuwe, meer ontvankelijke of open vorm van bestuur op jullie wereld gemeengoed kan worden. Wij hebben erop toegezien dat alle doelstellingen hiervan bereikt en klaargemaakt werden voor manifestatie. Jullie Verlichte Leraren hebben hun zegen gegeven aan deze hervormingen en staan klaar om ervoor te zorgen dat deze het daglicht zullen zien.

Het transformeren van jullie werkelijkheid is geen eenvoudige taak. Er zijn in feite constante periodes van verstoringen die gestimuleerd worden door het duister en zijn diverse handlangers. Deze plannen, ontwikkeld door de volgelingen van het duister, zijn het gevolg van de achterliggende gedachte dat er een soevereine relatie bestaat tussen jullie en de gekozen volgelingen van het duister. De overheid op jullie wereld is niets anders dan een serie afspraken tussen het duister, zijn aangewezen manipulators en regeringen. Jullie worden hier altijd buiten gehouden door de truc dat het jullie bij wet verboden is hieraan deel te nemen. Integendeel, het was het gevolg van de onwettige leugen van het duister die jullie lang geleden verleidden tot de overtuiging dat elke actie van jullie kant bij voorbaat zinloos was. Dit was in werkelijkheid de tweede truc. De eerste was echt een fantastische, namelijk dat een val in beperkt bewustzijn goed was voor jullie en dat dit de enige manier was waarop jullie je werkelijkheid in stand konden houden. Deze leugens vormden de basis voor de vorige 13 millennia van jullie geschiedenis. Nu zullen we deze dwaasheden voor altijd uitbannen!

Het herstellen van deze leugens van de Anunnaki is de reden dat deze eerste-contact-missie bijna 20 jaar geleden naar deze wereld gestuurd werd. De tijd nadert dat jullie in vreugde terugkeren naar het volle bewustzijn, jullie natuurlijke soevereine staat. De Hemel tolereert niet langer het grote experiment van het duister. Onder hemelse leiding kwamen we hier in grote getale om jullie goddelijke vermogens terug te brengen en de wijsheid te verkrijgen die jullie nu bezitten. Deze galaxy wordt een plek van Licht. Overal waar het duister eens ongestraft heerste wordt nu de wegen van het Licht gezocht. Deze toename van het aantal lichtzoekers is voor een groot deel dankzij jullie. Jullie groeiend bewustzijn en duidelijke bereidheid om het duister te verlaten heeft overal in deze galaxy tot wonderbaarlijke protesten geleid. Niet meer sinds de vroegste momenten van Anchara’s decreet voor het Licht is er zo duidelijk een onovertroffen bereidheid onder de duistere rijken gedemonstreerd. Jullie eerste taak na de metamorfose en training zal dan ook zijn deze grote aantallen te assisteren bij het bereiken van hun geliefde doelen.

Voor jullie is dit een tijd van prioriteiten. De vele cruciale perceptie die jullie hebben ten aanzien van overheid, welvaart en jullie vermogens moeten zo snel mogelijk verwijderd en vervangen worden door overtuigingen die nu buiten jullie gezichtsveld liggen. Wat het volledige bewustzijn werkelijk is kan slechts ervaren worden door participatie. Daarom is jullie mentor/trainer zo belangrijk voor het totale proces. We kunnen dit voor jullie niet genoeg benadrukken. Wanneer jullie aan je reis naar Binnenaarde beginnen, zullen jullie deelnemen aan een geweldig avontuur. Zie jullie nieuwe woonplaats als een geschenk om jullie weer heel te maken! De Lichtkamer is een levend, organisch middel om jullie naar iets speciaals te transformeren. In deze nieuwe vorm zullen jullie een van ons worden. Zodra jullie opleiding is voltooid zul jij je bestemming kennen en de beste manier om die te ontvouwen. Samen zullen jullie dit zonnestelsel transformeren en onderhouden en het gebruiken als een basis vanwaar je naar de sterren en nog verder, naar het universum reist! Langs die weg zullen jullie ontelbare andere wezens helpen bij het verkrijgen van het volle bewustzijn.

Wij zegenen jullie! We zijn de Verlichte Leraren! Wij komen vandaag om de grote veranderingen te bespreken die gereed zijn om aan jullie te worden onthuld. Onze medewerkers informeren ons dat alles gereed is. Ze wachten slechts op het goddelijk juiste moment waarop jullie wereld in een oogwenk zal veranderen. De duistere volgelingen hebben al veel te lang jullie huidige werkelijkheid bestuurd. Allen van ons hebben op de een of andere manier geleden toen de duistere decreten ons aan de kant hebben geschoven ten behoeven van hun eigen innerlijke genoegens. Hun ogenschijnlijk voortdurende manipulaties hebben eindelijk hun einde bereikt. Bovendien zullen de meeste van hen gearresteerd en berecht worden, hoewel niet met de doodstraf. De wereld zet het duister aan de kant en geeft de macht aan een overheid die werkelijk jullie wensen gebruikt om een welvarende en vreugdevolle werkelijkheid te manifesteren. Deze nieuwe werkelijkheid zal Agartha verwelkomen en jullie spirituele en ruimtefamilie begroeten. Dit rijk kan jullie innerlijke vreugde manifesteren en stelt ons in staat ons vrijelijk onder jullie te bewegen.

Dit nieuwe rijk is geen droom! Het krijgt vorm in de talrijke vergaderingen die wij hebben aangestuurd en door middel van de vele overeenkomsten die wij op legale wijze hebben gesloten. Deze documenten worden gesteund door het overwicht van de Hemel en door de machtige technologieën van de Galactische Federatie. Er is een tijdstip bepaald waarop deze elementen samenkomen en het duister uit zijn machtsposities dwingen. Wij, jullie Verlichte Leraren, hebben met plezier gezien hoe dit alles vorm kreeg en bereiden ons voor om ons bij jullie te presenteren. Deze grootse dag van transformatie staat voor de deur! De vele strijdkrachten van de Galactische Federatie zijn gekomen en tonen hun macht in actie bij een paar geheime bases van het duister. Het duister heeft geen andere keus. Het moet zijn hoofd buigen en de macht overdragen aan een hele reeks nieuwe ‘tijdelijke’ overgangsregeringen. Jullie grootse overwinning kan gemanifesteerd worden!

We hebben de komst van een nieuw tijdperk van Licht op jullie wereld al voorbereid sinds de val van de mensheid in Atlantis meer dan 13 millennia geleden, dankzij goddelijke gratie. In deze tijd kunnen wij allen samenkomen om een gebeurtenis te vieren die door de Hemel geprofeteerd werd. Het duister kreeg een bepaalde tijd in het goddelijk plan om de oppervlaktewereld te besturen. Deze tijd is voorbij en de Hemel beveelt dat het goddelijk moment gearriveerd is om de duistere heerschappij over jullie wereld te doen verdwijnen. Om dit te bereiken werd de Galactische Federatie geïnstrueerd om nauw samen te werken met de Verlichte Leraren van Gaia en de middelen te verstrekken voor deze glorieuze tijd! Dit wordt nu goddelijk gedaan. De transformatie zal plotseling gebeuren. Een moment van duisternis zal worden onderbroken door een enorme golf van Licht! Dan zal, in een oogwenk, het nieuwe tijdperk van Licht en Liefde tevoorschijn springen!

Vandaag hebben we onze boodschap gebracht. Zelfs als het, bij tijden, overbodig kan lijken, het wordt gedaan met een heilig doel. Onze taak is om uitleg te geven, en, gelijktijdig, om een visie te schilderen. Door deze energie worden nieuwe werelden van Licht werkelijkheid. Door deze visie uit te dragen maken wij samen deze nieuwe wereld mogelijk! Bewaar deze visie in de Geest en laten we het in de materiële wereld verder verspreiden. Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.