Home > > Sheldan Nidle - July 12, 2011

July 12, 2011

7 Ben, 11 Kumku, 7 Ik

Dratzo! Hier zijn we weer! We zitten hoog boven jullie gespannen te wachten op de komende gebeurtenissen. We weten dat het goddelijk moment voor onze aardse bondgenoten nadert! Het duister heeft heel lang jullie regeringen gecontroleerd en, indirect, jullie levens en nu moet er een eind komen aan deze langdurige tirannieke overheersing. Bepaalde overeenkomsten staan op het punt openbaar gemaakt te worden, wat het einde betekent van de duistere heerschappij. Hoewel het nieuwe monetaire en financiële stelsel al gereed zijn voor directie invoering, vertragen de afronding van een reeks noodzakelijke akkoorden, die de legitimiteit van de nieuwe overgangsregeringen vormen, een aantal zaken. De hoofden van deze tijdelijke regeringen zullen de jullie bekende wereld compleet vernieuwen. Ze zullen de verspreiding van universele welvaart op gang brengen en een nieuw bestuur invoeren die werkelijk voor de burgers transparant en dienstbaar is. Deze tijdelijke bestuurders moeten toezicht houden op de introductie van de verborgen technologieën en op de officiële onthulling van ons bestaan. Vele toegewijde aanhangers van het duister moeten publiekelijk bekend gemaakt en gearresteerd worden voor ernstige misdrijven tegen de bevolking en de wereld. En dit is slechts het begin.

Het herstructureren van de overheid is een van de meest gewichtige taken – het betekent niets minder dan een volledig nieuw onderzoek naar de dagelijkse werking van een overheid en naar de manier waarop zijn vele diensten worden uitgevoerd. Het is essentieel dat ieder van jullie een rol spelen in het assisteren van deze tijdelijke bestuurders bij de uitvoering van deze grondige revisie. Wanneer jullie vorderen op weg naar het volle bewustzijn, kunnen jullie steeds beter weldoordachte suggesties toevoegen aan dit proces, want juist dit proces van open dialoog tussen burgers en het nieuwe bestuur zullen de overgang soepel en constructief doen verlopen. Natuurlijk verwachten we wat probleempjes en af en toe hobbelige tijden, en we weten dat ons advies over veel kwesties nodig zal zijn als deze herstructurering zich afspeelt. Het reorganiseren van jullie hele mondiale samenleving in zo’n korte tijd is echt een geweldige klus, en van jullie wordt gevraagd om ‘in het diepe te springen’. Meningsverschillen tussen jullie zijn onvermijdelijk, en daarom bieden jullie Agarthaanse familie en wij ons aan in de rol van bemiddelaars en adviseurs.

Jullie weg wordt geplaveid door de acties van onze aardse bondgenoten en door een serie officiële aankondigingen die de wereld zoals jullie die kennen volledig moeten transformeren. Een wereld na de onthulling zal in het begin heel anders aanvoelen. Ook zal er een eind komen aan de steeds dreigende suprematie van het duister. Hulpmiddelen die jullie tot nu toe werden onthouden zullen in jullie bezit komen, en zij zullen de reis verlichten tijdens de overgang naar een nieuwe werkelijkheid en zullen de ongekende mogelijkheden die jullie bezitten tonen. Gelijktijdig moet de relatie met Gaia drastisch veranderen, en zal de aanwezigheid van de Agarthanen jullie huidige opvatting van haar geofysische samenstelling volledig op zijn kop zetten! Jullie gaan leren op welke manier planeten hol worden gecreëerd, en dit zal het fundament vormen voor een nieuwe planetaire fysica en zal het startsein betekenen voor een geheel nieuw wetenschappelijk model voor jullie samenleving – een die Geest en materie combineert.

Deze nieuwe fysische wetenschappen zullen leiden naar nieuwe opvattingen over de oorsprong van het leven en de aard van lichamelijkheid, waardoor jullie beter kunnen begrijpen wat wij in jullie leven teweegbrengen.

Deze revolutionaire wetenschappelijke en filosofische kennis, evenals een officiële bevestiging door jullie regeringen van jullie collectieve ‘ascension’ (vibratieverhoging en het herstel van het volledige bewustzijn) zullen jullie laatste dagen als oppervlaktebewoners definiëren. De volgende stap zal jullie introduceren bij de wonderen en schoonheden van Binnenaarde. Planeten zijn prachtige Wezens die zowel binnen- als buitenwerelden bezitten. Onze taak is een planeet te helpen bij het verbinden, het koppelen van deze werelden en hen te ondersteunen bij het bereiken van hun volledig potentieel. Dit werk brengt jullie in contact met de flora en fauna van beide werelden, waardoor jullie de verbazingwekkende verschillen en overeenkomsten van de twee werelden kunnen ontdekken en dus hoe het ecologische evenwicht bewaard kan blijven. Dit beheer van flora en fauna is een van de belangrijkste taken van een samenleving. Wanneer jullie eenmaal volledig bewust zijn, kunnen de dieren en planten met jullie spreken en uitleggen wat zij nodig hebben om te leven en te bloeien. De ‘potlets’ (kleine familieverbanden) die specifieke taken toegewezen hebben gekregen op verschillende knooppunten van de planeet gebruiken deze hoofdenergie om de complexe ecologieën van beide werelden in stand te houden. Het kost jullie niet veel tijd om echte beheerders van Gaia en al haar levensvormen te worden.

Wij zegenen jullie! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! De laatste stukjes van een zeer ingewikkelde puzzel worden nu gelegd. Tijdens de laatste paar millennia konden het duister en zijn aardse volgelingen deze wereld besturen zoals het hen uitkwam. Toch is het Licht in deze tijd in staat geweest aanhangers geleidelijk op sleutelposities te plaatsen, en deze scheuren in het bolwerk van het duister gaf ons de kans diverse cruciale geheime genootschappen op jullie planeet te vormen die jullie Verlichte Leraren waren toegewijd. Deze organisaties gebruiken nu hun verbindingen en hulpmiddelen om het duister uit hun machtposities te verdrijven. Deze missie heeft geleid tot een aantal juridische precedenten die op het punt staan hun doelen te bereiken, en wij staan klaar om de aankondigingen te doen die ongetwijfeld velen van jullie zullen schokken. Het wordt algemeen aangenomen dat deze onwettige regimes immuun voor verandering zijn, maar dat is absoluut niet het geval! Bereid je daarom voor op enkele verbazingwekkende uitzendingen in de komende dagen!

Het Licht dat steeds krachtiger jullie wereld doordringt versmelt de sluier tussen jullie spirituele en fysieke werelden. Deze actie verhoogt ook de frequenties van jullie cellulaire RNA/DNA waardoor recordaantallen mensen ontwaken en dus is het aantal mensen dat een beroep op ons doet exponentieel gestegen. Wij horen jullie gebeden en verzoeken, en gebruiken onze eigen energieën om jullie toenemende nood te helpen verzachten, die een direct gevolg is van de toenemende instorting van jullie werkelijkheid. Het duister is vastbesloten zich vast te klampen aan de brokstukken die zij hebben gecreëerd, en wij zijn net zo vastbesloten om het in Licht te transformeren. De Hemel heeft ons de decreten verstrekt om deze ‘sluier van tranen’ te transformeren en wij staan te popelen om deze heilige taak af te maken! In afwachting hiervan hebben onze medewerkers zich in posities geplaatst waar nu hun overwinning verzekerd is.

De periode waar we nu doorheen gaan is die waarop Moeder Aarde gereed gemaakt wordt om over te gaan naar het Licht. Dit proces is bijna klaar. Het einde van dit specifieke stadium zal zijn de officiële aankondigingen die proclameren dat onze ruimtefamilie hier is en klaar staat om zijn programma voor de landingen bekend te maken. Gelijktijdig zullen de eerste uitzendingen van onze Agarthaanse familie volgen. Wij hebben duizenden jaren onder hen geleefd en weten hoe sterk ze verlangen naar een hereniging van Binnenaarde en de Buitenaarde. Zij willen jullie hun glorieuze wereld laten zien en jullie voorbereiden op jullie terugreis naar het volle bewustzijn. De omgeving en woningen waar dit alles gaat plaatsvinden zijn klaar om jullie op te vangen. Wij hebben alle voorbereidingen gecontroleerd en kijken uit naar de voltooiing van jullie ‘ascension’. Het is van groot belang dat het goddelijk plan wordt gemanifesteerd … en wel nu!

Vandaag gaven wij meer informatie over de vorderingen van enkele veranderingen die jullie wereld moeten transformeren. We legden ook uit dat een aantal programma’s op het punt staan een nieuw financieel en monetair stelsel in te voeren, evenals diverse nieuwe overgangsregeringen. Wij kijken ernaar uit om jullie fysiek te ontmoeten en als jullie mentoren op te treden tijdens jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.