Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - 14 juni 2016


Sheldan Nidle - 14 juni 2016

10 Oc, 3 Kayab, 12 Manik

Dratzo! De manier waarop de wereld in elkaar zit is door een aantal gebeurtenissen aan het veranderen. Op het moment maakt een serie nieuwe gebeurtenissen de implementatie mogelijk van het nieuwe financiële- en valutasysteem van het Licht. Deze serie veranderingen dwingt de handlangers van het duister om uit hun duistere schuilplaatsen naar buiten te komen en zichzelf aan het Licht te tonen. De laatste vertragende acties worden hierdoor gedwarsboomd. Het duister heeft nu haar vermogen om zich te verstoppen en vertragende acties op te zetten verloren. Het nieuwe systeem dwingt het duister om rekenschap van hun daden te geven en dit heeft ze feitelijk van hun voetstuk gestoten. Verschillende bronnen van financiering lopen nu op schema om hun formele start mogelijk te maken. Ondertussen is er voor degenen die belast zijn met de vele massa-arrestaties en de opkomst van Amerika’s NESARA-republiek een deur open gegaan voor de start van hun eigen tijdschema. Het heeft een aantal mislukte operaties gekost voordat eindelijk het gevoel is ontstaan dat succes nu binnen handbereik ligt. De ogenschijnlijk almachtige staat van het duister komt met een klap ten einde. We zijn trots op onze Aardse bondgenoten en de huidige voortgang van hun prachtige programma’s. De sinds lange tijd gewenste resultaten zijn hun manifestatie zeer dicht genaderd!

Terwijl dit alles zich vooruit beweegt kan de duistere cabal zien dat haar ondergang begint op te doemen. Hun ontelbare handlangers zijn niet in staat de acties van het licht te stoppen. Dientengevolge zijn vele programma’s hun eerste uitbetaling dicht genaderd en diegenen van jullie die hiervan de ontvanger zullen zijn kunnen in hun harten voelen hoe dichtbij dit alles in werkelijkheid gekomen is. De cabal weet ook dat haar vele gekochte regeringen een ineenstorten dicht genaderd zijn. Die omstandigheden hebben deze realiteit op de drempel naar een grote omslag van duister naar Licht gebracht. Aldus beginnen er een aantal interessante ontwikkelingen tevoorschijn te komen. De huidige de facto regering van de V.S. heeft opgemerkt dat haar belangrijkste assistent, de Federale Reserve, is begonnen te verdwijnen terwijl de Nieuwe Schatkamer zich haar vele functies eigen maakt. Inkomens die voorheen op internationaal niveau onder dwang werden verkregen zijn niet langer beschikbaar. Het pro-republiek leger begint zich eveneens te herenigen met troepen die voorheen aan het oude de facto regime waren toegewijd. Deze ontwikkelingen betekenen het begin van een proces dat jullie een diep gewenste nieuwe werkelijkheid zal brengen! Wij wachten af terwijl deze nieuwe regeringen bezig zijn te ontstaan. Daarna kunnen een aantal gebeurtenissen plaatsvinden!

Het is onze bedoeling om de Agarthanen te vragen om voor jullie te verschijnen nadat de overvloed aan nieuw bestuur formeel in het zadel is gekomen. Hun introductie kan de Opgestegen Meesters in positie brengen om een aantal uiterst belangrijke waarheden te verkondigen. Deze waarheden zullen jullie voorzien van de nodige achtergronden waar we jullie eerst van zullen voorzien op het moment dat de miljoenen mentoren op deze aardbol in stelling zijn gebracht. Eenieder van jullie dient eerst de kwaadaardige bedoelingen van de Anunnaki in te zien. Als dit eenmaal volledig begrepen wordt kunnen we vervolgens verder gaan met hoe deze wereld door de Anunnaki werd gecreëerd. Daarna dienen we jullie geschiedenis opnieuw te bekijken en jullie te laten zien hoe jullie overtuigingen gedurende de millennia bij jullie werden ingeprent. Vervolgens kunnen jullie ontdekken hoe de handlangers dit valse geloof hebben gebruikt om hun heerschappij over jullie in stand te houden. Deze programmeringen zullen worden vernietigd en zo zullen jullie de schitterende wonderen van jullie ware vrije wil kunnen ervaren. Door dit in samenwerking met je mentor toe te passen zul je een gedeeltelijke terugkeer naar je kracht gaan ervaren. Dit is echter niet meer dan een voorspel van dat waar je toe in staat bent.

Het is onze bedoeling om jullie naar de drempel van wat er dan nog overblijft, jullie potentieel, te brengen. Deze nieuwe kracht zal jullie voorbereiden op het echte werk, wat plaats zal vinden tijdens jullie driedaagse verblijf in de Kristallen Lichtkamers. De Agarthanen zullen jullie hierbij helpen. Het is deze nieuwe samenwerking die deze sterrennatie zo uniek maakt en die jullie in dit belangrijke proces zal ondersteunen. Deze gebeurtenis zal alle mensen met beperkt bewustzijn die deze realiteit nu bevolken, veranderen. De Anunnaki hebben dit rijk op wrede wijze in arm en rijk verdeeld. Wij zullen eenieder naar diens voormalige zelf laten terugkeren. Dit zal een groep Verlichte Zielen laten ontstaan die samen met jullie Opgestegen Meesters, de landhoeders van de vier waterwerelden zullen zijn. Deze nieuwe sterrennatie zal zowel jullie als de Cetaceaanse (dolfijn- en walvisachtigen) natie herenigen. Samen zullen jullie de voormalige werelden van de Anchara Alliantie bij hun grootse taak van het ontdekken en manifesteren van hun Lichtlichamen ondersteunen. Jullie zullen daarbij geholpen worden door degenen van de GF die op hun beurt neven en nichten zijn van de voormalige duistere garde. Deze gebeurtenis zal de voorbode zijn van een schitterend tijdperk van vrede voor alle Wezens van dit melkwegstelsel!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie rijk bevindt zich op het moment middenin een grote omslag. Lang geleden hebben de Anunnaki een wereld opgezet die was voorbestemd om eenieder van jullie in menselijke automaten te veranderen. De manifestatie van vele Opgestegen Meesters heeft dit proces tijdelijk tot stoppen gebracht. Na millennia heeft het duister een nieuw plan beraamd om deze realiteit drastisch te veranderen. Dit kwaadaardige plan werd in 1995 opnieuw door de plotselinge aankondigingen van het Anchara continuüm tot stoppen gebracht. Deze boodschappen zouden voor vrede gaan zorgen en werden verder ondersteund door de Proclamaties van AEON en die van Aartsengel Michael. Dit plotselinge einde aan de galactische oorlogen maakte het voor de plannen van de Anunnaki onmogelijk om progressie te maken. Een periode van radiostilte was het gevolg. Gedurende die periode waren we in staat om een plan op te zetten dat door de Hemel snel werd goedgekeurd. Het daarop volgende decennium bracht ons vervolgens naar de opkomst van het Licht evenals een nieuw rijk voor iedereen. Halleluja! Halleluja!

Nu we aan het begin staan van een rijk van Licht voor de oppervlaktemensheid, verheugen we ons in de manier waarop de Hemel deze monumentale overwinning mogelijk heeft gemaakt! We kijken toe terwijl jullie je nieuwe groei in bewustzijn gebruiken om deze prachtige aardbol voor te bereiden op een tijd waarin de mensheid haar grootse rol als landhoeders van Gaia daadwerkelijk op zich kan nemen. Als onderdeel hiervan richten jullie projecten op die de oceanen, continenten en lucht van Gaia zullen reinigen. De duistere cabal heeft naarstig gewerkt om deze te vervuilen en om de meeste mensen ziek te maken. Jullie zijn samen gekomen en hebben deze grootse overwinning mogelijk gemaakt. Wij zijn dankbaar voor jullie inzet en hebben onze gezamenlijke vermogens gebruikt om dat wat we allemaal zo vurig wensen te laten toenemen. Het zijn jullie diepste wensen die datgene in deze realiteit weerspiegelen wat jullie waarlijk wensen, niet alleen voor deze aardbol maar ook voor het gehele melkwegstelsel. Blijf op deze uiterst positieve weg, Lieve Mensen! Het beste is nu bezig zich rondom jullie te manifesteren.

De Hemel vraagt ons dagelijks jullie te vertellen dat er een grote omslag op komst is die niet kan worden tegengehouden. De duistere cabal realiseert zich dit en weet hoe dicht we een overwinning, die iedereen naar volledig bewustzijn zal terugbrengen, zijn genaderd. De energieën van de Schepper stromen naar dit deel van de fysieke Creatie. Deze energieën zetten een nieuw rijk op van wonderbaarlijke welvaart, verbazingwekkende vrijheid en spirituele kracht. Deze realiteit is, zoals degenen die betrokken zijn bij de studie naar het buitenaardse volledig begrijpen, aan het verschuiven. Het zijn enkel deze laatste resten van ingeperkte vermogens die bij jullie tot frustratie leiden. Laat deze frustraties van je afglijden. Wees iemand in het Licht en zie hoe een serie grootse veranderingen voor jullie ogen verschijnt. Beschouw deze als de schitterende voorbodes die ze werkelijk zijn. Wees bereid om dit aan eenieder die je kent uit te leggen. Geef, lieve kinderen, op geen enkele manier meer toe aan de manipulaties en regelrechte oneerlijkheid. Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen. We zijn, wat betreft een aantal zeer belangrijke projecten, de finishlijn nu dicht genaderd. Heb geduld. Blijf gefocust. Vele grote geschenken zijn dichtbij hun realisatie. Geef in deze schitterende tijd, vlak voordat de overwinning wordt uitgeroepen, niet op. Weet alleen dat we zielsveel van jullie houden! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Last van chronische pijn, slapeloosheid of ziekte? Wietolie kan helpen


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge