Home > > Phil Lightbody - SaLuSa, 19 november 2015

Phil Lightbody - Channeling SaLuSa - 19 november 2015

We zijn nu aan het onderhandelen met jullie regeringen over Disclosure en Eerste Contact. Door samen te werken kunnen we de noodzakelijke veranderingen brengen zodat het Nieuwe Tijdperk zo snel mogelijk kan beginnen. Dit kan allemaal worden geregeld, maar jullie wordt gevraagd je alleen op een positieve uitkomst te focussen, omdat jullie anders ongewild energie toevoegen aan dat wat niet gewenst wordt. Door jullie je gekozen uitkomst te visualiseren en erop te focussen committeer je jezelf t.a.v. dat toekomstige pad.

Jullie moeten je ook losmaken van alles wat niet het hoogste goed voor iedereen dient; dit kan een moeilijke zaak zijn, toch kunnen jullie boven het getrek door de lagere energieën uitrijzen en niet de fouten uit het verleden herhalen, jullie zijn hier omdat jullie dit kunnen. Het hogere doel van deze moeilijke tijden is om hetgeen niet nodig is om door te gaan naar de hogere bewustzijnsniveaus te zuiveren en te scheiden. Overvloed, teneinde volledig in al jullie behoeften te voorzien, wordt gerealiseerd wanneer jullie het beleven alsof het al gebeurd is.

De hindernissen m.b.t. onze landingen worden langzamerhand opgeruimd en we kijken ernaar uit jullie als vrienden te ontmoeten. Ontspan je in de wetenschap dat, ondanks alles, alles zal gebeuren zoals het gepland is. Kijk uit naar nieuws en gebeurtenissen welke jullie een beetje meer hoop kunnen geven zodat jullie de toekomst tegemoet kunnen zien, zeker wetend dat alles goed zal komen.

Er komt een tijd waar jullie plotseling en definitief getransformeerd zullen worden tot een hoger bewust wezen, jullie zullen worden geassisteerd door hogere wezens en dit zal allemaal op het juiste goddelijke tijdstip gebeuren. Het pad van spirituele evolutie kan niet slechts een intellectuele oefening zijn; alleen door rechtstreeks ervaring op te doen komen jullie verder. Er is een scherpzinnig onderscheidingsvermogen nodig om te begrijpen dat jullie niet alleen zijn en dat jullie gidsen en engelen jullie de hele tijd hebben geholpen om jullie uit de duisternis te trekken en in het licht te brengen.

De intense energieën verhitten de zaken, hetgeen ervoor zorgt dat alles rondom jullie verandert en vervormt, hetgeen gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de op exponentieel hogere niveaus steeds toenemende bewustwording van de mensheid. Alles wat verdeelt zal oplossen, slechts datgene achterlatend wat in balans is met waarheid en liefde, hetgeen jullie in staat stelt jezelf overal en in alle dingen te zien. Jullie hebben zonder aarzelen je mouwen opgestroopt en zijn rechtstreeks in de moeilijke taak van het overwinnen van dualiteit en afgescheidenheid gedoken. We achten jullie zeer hoog vanwege deze opoffering.

Er is veel dat healing nodig heft op jullie wereld; kunnen jullie de taak van healer, leraar, of verlichte meester aan? Door te groeien om meer van je potentieel uit te drukken help je evenwicht te creëren en ook het pad naar voren vrij en rustig te maken, waardoor het alle zielen mogelijk wordt gemaakt om op een heilzame manier vooruitgang te boeken. Er kan veel worden gewonnen door synchroniciteiten m.b.t. je gekozen pad op te merken, zo is het mogelijk heel subtiele tekens waar te nemen die de weg naar voren wijzen. Dit kan je eveneens ondersteunen tegen de acties van het duister, want wanneer je de tekens volgt kun je voor je veiligheid altijd op de juiste plaats of in de juiste situatie zijn, ook door meer afgestemd te zijn met de levensstroom die je helpt het Christusbewustzijnsrooster rond de Aarde te energetiseren/stabiliseren.

Geniet op een nieuwe creatieve en intelligente manier van die dingen, die anders banaal en gewoon lijken, vind daarbij schoonheid en Liefde waar je dacht dat die er niet was; dit kan een gevoel van vrede met iedereen om je heen geven. Wees echter selectief omtrent waarop je je focust, aangezien je meer van hetzelfde kunt aantrekken en zo voort.

Velen lijden als het ware aan een cognitieve dissonantie en vinden het moeilijk nieuwe concepten en ideeën te aanvaarden buiten wat ze kennen. De binnenkomende energieën beïnvloeden echter iedereen, in zoverre dat ze van binnen een zelf-aangestuurde metamorfose ondergaan. De verleiding van het derde dimensionele vechten of vluchten duurde zo lang vanwege de aanwezigheid van lagere frequenties die nu beginnen terug te wijken, en daardoor zul je een geëxalteerder en edeler vorm aannemen; en beginnen te vermoeden en in te schatten wie en wat je werkelijk bent. Tevens zul je hiermee in een nieuwgevonden ‘drive’ en een emotionele passie voor het leven komen.

Er doen vele geruchten en wilde complottheorieën de ronde die ons zorg inboezemen, die gevoelens van vrees en schrik kunnen oproepen bij degenen die zich niet bewust zijn van de waarheid, dat we uit Licht en Liefde bestaan. Wees ervan verzekerd dat ieder dreigend gevaar voor jullie voortdurend wordt verminderd en geminimaliseerd omdat we jullie zonnestelsel op iedere vijandige buitenaardse groep controleren. Volg hierbij je eigen innerlijke leiding van je ziel aangezien je hart de waarheid kent; door dit te doen bereik je wetendheid. Er is hier nog maar weinig over gesproken, maar het SterrenVolk heeft vroeger met bijna iedere natie contact gelegd.

Jullie planeet wordt bestookt met energieën van hoge frequentie die bewegingen richting financieel evenwicht stimuleren, dus iedereen zal een eerlijk deel ontvangen. De kracht van de Liefde kan ieder obstakel neerhalen en jullie zullen je als één menselijke familie herenigen. Dit is een tijd van drukverhoging, maar wanneer je aan de overkant bovenkomt, zal je een enorm gegroeid wezen zijn, luchtig en vrij. Wij volgen dit mondiale ontwakingsproces en kunnen alleen assisteren zover jullie vrije wil dat toelaat.

Jullie wensen en doelen zullen een verre droom blijven, tenzij jullie je open stellen om meer risico te nemen en nieuwe ideeën te onderzoeken. Jullie zijn allen meesters die de wereld van dualiteit te boven kunnen komen en jullie grootste dromen waar kunnen maken. Er zijn er die jullie zienswijze zullen bespotten, maar jullie zullen vele anderen tegenkomen die jullie visie delen.

Wanneer jullie de toppen hebben bereikt van alles wat jullie wensen, is er een dieper inzicht nodig om te kunnen zien dat jullie nog verder kunnen en nog meer kunnen bereiken dan wat jullie op dit moment kunnen visualiseren. Terwijl jullie voortgaan naar hogere niveaus van bewustzijn, zullen jullie alsmaar vastberadener worden om door te zetten. Wanneer jullie omhoog kijken naar de lucht zouden jullie onze Moederschepen kunnen zien, vermomd als wolken, maar weet dat we Allen Eén zijn, jullie met ons en wij met jullie.

Vasthouden aan dualiteit en afgescheidenheid geniet voor hen die in het bewustzijn van de derde dimensie vast zitten de voorkeur en resulteert alleen maar in meer van hetzelfde in je leven. Jij, de Jongere broeder kunt dit oplossen en transmuteren door uit te vliegen richting die oneindigheid van eenheid, wat de ware aard van vrijheid is. Het duister hoopt jullie in beperkt bewustzijn te houden door jullie een marginale maar zeer beperkte speelruimte te geven om jullie op die manier te kunnen blijven beheersen.

Jullie zullen beloond worden voor het werk dat jullie doen in dienst van het Licht, en weet dat je een spiritueel wezen bent dat in de hoogste waarheid nooit de liefhebbende omarming van God verlaten heeft. Zonodig kunnen we naar beneden reiken en jullie van het vaartuig Aarde lichten om jullie van iedere calamiteit te redden, maar nog belangrijker, een redding laat zien hoe iedereen in een netwerkmet elkaar verweven is in een tapijt van Eenheid. Ieder leven is een kwetsbaar, kostbaar geschenk en degenen die het verliezen van levens veroorzaken zullen een karmische prijs moeten betalen, er is echter altijd de kans op vergeving.

Als de zaken die onze landingen vertragen eenmaal uit de weg zijn geruimd, zullen we een fantastische tijd beleven en uitgebreid kennis met elkaar maken. Jullie zijn allemaal leden van de familie van het Licht, toch zullen we op een bepaald moment jullie, nadat we al het mogelijke hebben gegeven, weer verlaten en zullen jullie weer alleen zijn op jullie vaartuig, de Aarde. Jullie zullen de volledige verantwoordelijkheid voor jullie Aarde moeten nemen en om moeten gaan met de Natuurlijke Wetten. Alle wegen leiden er uiteindelijk toe dat jullie volledig Bewuste, Geascendeerde Wezens van Licht worden.

We voeren de onderhandelingen op zodat de rijkdom en overvloed die zijn achtergehouden heel binnenkort vrij zullen komen, waardoor iedereen een vreugdevol en welvarend leven kan leiden. Nu is het een soort van wijdverspreide gekte; dat er genoeg is voor iedereen terwijl sommigen lijden doordat ze zo weinig hebben; de 'Bron' neemt bijna nooit directe maatregelen, maar wanneer dat gebeurt zullen jullie leiders geschokt en verrast zijn.

De duistere cabal is aan de verliezende hand omdat de recente aanval in Parijs gefaald heeft m.b.t het neerslachtig maken van de geesten omdat de mensen ervoor gekozen hebben om samen te komen in een overvloed aan liefde en steun voor de slachtoffers. Het licht is onverbiddelijk op haar tocht voorwaarts en daarmee samen komt een langzaam naderende 'disclosure'. Deze duistere schreeuwlelijkerds zullen ineenkrimpen aangezien het Licht in kracht toeneemt. Ik ben SaLuSa van Sirius en jullie moeten weten dat jullie Aarde een levend wezen is en dat jullie meer zijn dan de lichamen die jullie zien.

Dank je SaLuSa.

Phil LightBody
Website: Light Love & Grace
Nederlandse vertaling: Marja/Rob
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< previous message | next message >