Home > > Wat is de "One People's Public Trust" (OPPT)?

Wat is de "One People's Public Trust" (OPPT)?

Wie wil begrijpen wat de "One People's Public Trust" (OPPT) inhoudt, doet er goed aan om eerst onderstaande video eens te bekijken. Dit Australische verhaal gaat niet direct over de OPPT, maar laat wel precies zien wat het probleem is met het huidige systeem, wereldwijd.Het komt erop neer dat de landen waarin wij menen te leven, feitelijk
bedrijven zijn. Dat klinkt absurd, maar het is echt zo. De geheime ordes die de wereld controleren, zoals de illuminati, hebben er lang geleden voor gezorgd dat wij niet langer in een vrij land leven, maar in een corporatie, waarin onze rechten en plichten bepaald worden door slechts een heel klein groepje 'managers'.

Dit is het geval voor de VS, China, Australië, Brazilië, Japan, Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en vele andere landen in de wereld (pdf-document), die allemaal als onderneming genoteerd staan op de Amerikaanse Beurs. Hoewel Nederland hier niet met name genoemd wordt, lijkt de situatie in ons land niet anders te zijn, omdat ook de Staat der Nederlanden genoteerd staat op Wall Street.

Een groot gedeelte van het belastinggeld dat de burgers moeten betalen, gaat naar dit kleine groepje, dat inmiddels een haast niet voor te stellen rijkdom opgebouwd heeft. Omdat zij niet alleen het economische systeem controleren, maar bijvoorbeeld ook het justitiële en het politieke systeem, en het allemaal al geïnstalleerd werd voordat de meesten van ons werden geboren, kraait er tegenwoordig bijna geen haan meer naar. Het monster is "te groot geworden om te zien".

Daar kwam vorig jaar verandering in, toen een klein groepje doorzetters de exacte werking van dit systeem blootlegden. Via de wetten van dit systeem zelf, dienden ze een claim van opzettelijk verraad jegens het volk en beslaglegging op alle eigendommen in. De statuten bepalen dat een claim rechtsgeldig wordt als er niet binnen een bepaalde termijn "tegenbewijs" geleverd wordt. Dit tegenbewijs werd inderdaad niet geleverd, omdat de claim immers juist was.

Dus nu is het oude systeem feitelijk opgeheven.

Dat je op dit moment nog steeds boetes voor verkeersovertredingen krijgt en brieven van de belastingdienst ontvangt, komt omdat "het monster" tot nu toe nog niet wil vertrekken. Ondanks dat de machthebbers weten wat er gebeurd is, want reken maar dat dit soort claims niet ongemerkt aan hen voorbij gaan. Het systeem dat al corrupt was omdat het tegen het belang van het volk inging, is hiermee alleen nog maar minder wettig geworden, omdat ze nu zelfs hun eigen regels overtreden.

Toch is hen via deze OPPT een gevoelige tik toegebracht, want het feit dat ze hun systeem juridisch zo goed mogelijk dichtgetimmerd hadden, geeft wel aan dat ze alles ondanks hun dubieuze intenties toch zo legaal mogelijk wilden doen. Nu de juridische grond onder hun systeem weggeslagen is, lijkt het dus vooral een kwestie geworden van een groot, verwend kind dat zijn afgepikte speeltje niet terug wil geven, ondanks dat ie weet dat het niet (meer) van hem is.

En dat is waar wij, het volk, om de hoek komen kijken. Via petities, brieven, en als het nodig is, demonstraties, kunnen we de machthebbers laten weten dat het spel uit is en dat ze moeten verkassen. Door de OPPT zijn we vrij geworden en mogen we vanaf nu ons leven helemaal zelf inrichten.

Het nu volgende stuk waarin alles nader wordt uitgelegd, is een vertaling van het artikel "One People's Public Trust Lawfully Forecloses Corporations, Banks and Governments for Operating Slavery and Private Money Systems" door Andy Whiteley.

______________________________________


De One People's Public Trust

De "One People's Public Trust" legt Rechtmatig Beslag op Corporaties, Banken en Regeringen wegens het bedrijven van Slavernij en Private Geldsystemen

17 Februari 2013

Velen van jullie hebben ervan gehoord …. velen ook niet. Openbaar aangekondigd op 25 December 2012, werd op het systeem van Corporatief gecontroleerde Regerings-overheersing beslag gelegd. Rechtmatig beslag gelegd … door één van hun eigen mechanismen. De "Machten die Zijn" zijn nu de "Machten die Waren" (The "Powers That Be" are now the "Powers That Were"). Alle Schulden zijn uitgewist en op Corporaties – inclusief maar niet beperkt tot Corporatief gecontroleerde Regeringen – is Beslag gelegd.

Natuurlijk, zullen zij doorgaan in de hoop dat wij met hen meespelen. Maar dank zij een serie van UCC (Uniform Commercial Code) –registraties, gemaakt door de One People's Public Trust (OPPT) is die keuze nu aan jou. Een nieuw raamwerk voor sociaal bestuur is nu effectief; een Feit dat door het "legale" raamwerk van de corporatief gecontroleerde voorganger geratificeerd werd.

Met andere woorden … WIJ ZIJN VRIJ !!!

(Maak het je gemakkelijk mensen – dit is een lang artikel, maar wel één die je niet aan je voorbij wil laten gaan!!)

One People's Public Trust (Machtiging tot Beheer van het) Publieke Goed van het Volk die Eén zijn!

Het resultaat van de rechtsgeldige acties die door de OPPT zijn ondernomen, hebben voor veel opschudding gezorgd. En zo hoort het ook! Het potentieel voor positieve veranderingen die het creëert is MONUMENTAAL!

Maar voordat we verder gaan wil ik jullie eerst vertellen over "wat er gebeurd is", en "hoe het er voor staat".

Corporatief gecontroleerde Regeringen en corporatief gecontroleerde Media weigeren om hun eigen "ter ziele gaan" aan te kondigen – wat voor de hand ligt. Dus als geïnformeerde wereldburgers, is het volgens mij onze rol om te begrijpen Wat er gebeurd is en Hoe, zodat we anderen kunnen informeren … en uiteindelijk het proces te starten van Wereldwijde Veranderingen waar we allemaal op hebben zitten wachten.

Maar Eerst, Een Realiteits-check

Sta mij toe dat voor ik verder ga, ik eerst een paar feiten voorleg.

1) Regeringen zijn/waren Corporaties/Ondernemingen. Het Corporate Government phenomenon /corporatief gecontroleerde Regeringsfenomeen laat niet alleen zien hoe "regeringen" zich gedragen als Begunstigde (niet als Beheerder) van het regerings Trust (het goed waarover zij het beheer hebben), maar het papierspoor bewijst het ook nog eens! De Verenigde Staten, Canada, Australië, Het Verenigd Koninkrijk Frankrijk, Italië, Brazilië, Japan, Zuid-Afrika, en de lijst is nog veel langer … het zijn allemaal corporatieve ondernemings-entiteiten met een grondslag in de VS, geregistreerd als zodoende bij de United States Security & Exchanges Commission…(VS-Aandelenbeurs Commissie) … en zodoende opererend ten koste van de rest van ons. "Het Systeem" is van nature (oligarchical in nature) heerschappij van de 1%, het is erop gericht dat alleen "een paar" profiteren terwijl de rest werken om het te ondersteunen.

2) Personen zijn/waren Corporaties: Bij geboorte, wordt er een geboortecertificaat aanvraag getekend door je ouders die door de corporatief gecontroleerde Regering wordt gebruikt om een Trust/Fonds te beginnen/openen in jouw naam. Dit Trust/Fonds dient als zakelijk onderpand, en een zakelijk onderpand rekening wordt gecreëerd en gefinancierd in jouw naam. Jij bent de Begunstigde van dit Fonds … maar niemand verteld jou dat het bestaat. Wanneer jij geen Testament opmaakt voor je zevende levensjaar, verklaard de corporatief gecontroleerde Regering jou als overleden – onder admiraliteits-wet nota bene! – en wordt jij door het systeem officieel als "verdwenen op zee" beschouwd. Serieus. De Corporatief gecontroleerde Regering neemt vervolgens financiële controle over jouw bezit, en zij – wetende dat de meeste van ons daadwerkelijk ouder dan 7 jaar worden – gaan verder door ons als levende slaven te behandelen. Het Fondsen/de tegoeden die geschapen werden toen je leven gemonetariseerd werd (middels je geboortecertificaat) – met jou als onderpand – worden aan je geleend wanneer je een banklening aanvraagt, hypotheken etc. Jij wordt vervolgens gedwongen te werken om deze tegoeden terug te betalen – plus rente – terug aan het systeem. Legaal gezien, heb jij geen rechten omdat jij vanaf de leeftijd van 7 jaar officiëel geacht wordt dood te zijn. Pech gehad. (Klik hier voor meer informatie over de Regerings Fonds relatie).

3.) Massa Media is het instrument dat door de corporatief gecontroleerde Regeringen gebruikt wordt om propaganda direct bij jullie thuis te bezorgen. Het wordt gebruikt om de publieke perceptie van corporatief gecontroleerde Regeringshandelingen en niet-handelingen te manipuleren; om sociale normen, grenzen, gedragingen, en troep te verkopen door een "behoefte" te creëren, en je dan een product voor te houden om aan die behoefte te voldoen. En het stopt niet bij de Media; de psychologie van het "oude" model worden ook ondersteund door educatieve en religieuze instellingen.

Corporaties, Regeringen en Media vertellen allemaal dezelfde leugens. Zij zijn allemaal onderdeel van hetzelfde beest.

4) Het resultaat is, dat de economische structuur van de wereld is/was een mechanisme van slavernij. Slavernij is een systeem waaronder mensen behandeld worden als eigendom, en gedwongen worden om te werken. Slaven worden tegen hun wil gehouden vanaf de tijd van hun gevangenschap, aankoop of geboorte, en hun recht ontnomen om weg te gaan, of te weigeren om te werken.

Klinkt dat bekend?

Je werd geboren in "het systeem" zonder enige zeggenschap in de werking ervan. Je werd opgevoed en geleerd om aan het system bij te dragen. Je moet uitputtende uren werken in het systeem, en je moet belasting betalen aan het systeem. Je moet je houden aan de regels van het systeem – waarvan de meeste gerelateerd zijn aan bezit en eigendom – anders wordt je gestraft door het systeem. Vanwege het ontwerp, brengt het systeem alleen overvloed voor een select gezelschap, en vele anderen verhongeren. Maar als het je niet aanstaat kun je het systeem niet verlaten. Het systeem "bezit" alles, iedereen en overal.

Tot nu toe, had je één mogelijkheid: meespelen. Het is als in een casino leven zonder een uitgang. En het casino wint altijd.

Wanneer werden onze Regeringen corporatief gecontroleerd?

Het begon allemaal met de introductie van het Reserve Bank systeem. Toen de Federale Reserve Act werd geïmplementeerd in de Verenigde Staten in 1913, waarschuwde Congreslid Charles Lindberg het Congres van de VS in een congresbericht van 22 December, 1913 (vol.51) dat een onvermijdelijk consequentie van het institutionaliseren van het Federale Reserve Systeem was dat – gebruik makend van hun macht van inflatie en deflatie over de economie – de corporaties de controle zouden overnemen.

In de woorden van Congresman Lindbergh's: "Van nu af aan, zullen depressies wetenschappelijk gecreeerd worden".

En zo gebeurde het. In 1929 crashten de "Vroegere Machten" met opzet de aandelenmarkt. Hoe? Fluctuaties in de aandelenmarkt worden gedreven door emotie. Vlak voor de 1929 crash, werd er opwinding in de markten gecreëerd wat een periode van inflatie tot gevolg had. Zij die de controle hadden verkochten hun aandelen voor premium (hoge) prijzen, om daarna vervolgens paniek te creëren in de markt. En toen de prijzen ineen zakten, kochten zij hun aandelen terug voor bodemprijzen – en elimineerden de noodlijdende concurrentie in één keer.

In het kort, de Grote Depressie was kunstmatig gefabriceerd zodat de grote corporaties die de aandelenmarkt controleerden konden profiteren door regeringen geld te lenen die nodig was om te herstellen van de door hun georganiseerde ineenstorting. Soevereine naties werden uiteindelijk gedwongen om schuldovereenkomsten te sluiten welke, vanwege hun opzet, nooit terug betaald konden worden. En toen nationale schulden zich begonnen op te stapelen, was het "slavernij door schuld" model een formaliteit … en namen corporaties de controle over.

Vandaag de dag, continueren de corporatief gecontroleerde Regeringen dit, door zich voor doen en te vermommen als echte regeringen. Het Reserve Bank systeem (welke nu de westerse economieën domineert) blijft doorgaan met het afwisselen van periodes van "Markt-explosie" en "Markt-crisis" en het strategisch aantrekken en loslaten van de aanvoer van de hoeveelheid geld en krediet. De huidige Wereldlijke Financiële Crisis is een perfect voorbeeld. Terwijl, de Media zijn rol speelt door de emotie te beïnvloeden van de aandelenmarkten en het faciliteren van politieke onwaarheden.

Maar de complexe campagne ondernomen door de OPPT heeft op het corporate systeem beslag weten te leggen. Alle corporaties/ondernemingen, inclusief Regeringen en Banksystemen, zijn nu uitgeroeid door gebruikmaking van hun eigen mechanismen van commerciële regelgeving. Wettig gesproken is het een zaak van, het oude trust/fonds eruit en het nieuwe erin!

Dus is dit het "Omverwerpen van de Regering"?

Nee – dit is het omverwerpen van de corporaties die zich tot aan nu hebben voorgedaan als regering. Wanneer je begrijpt dat "regeringen" eigenlijk corporaties zijn die in het geheim de grondwetten van soevereine naties hebben overschreven. Hun ter ziele gaan kan alleen als 'lang over tijd' gezien worden.

De fraude van de regering is echt. En tenslotte – door hun onvermogen de UCC aanspraken te weerleggen – is het complete corporate regeringscomplex schuldig aan fraude, verraad en slavernij. Naar internationaal recht, heeft de OPPT in naam van het Ene Volk (One People) het recht om vergoeding te eisen voor deze criminele handelingen. Zij kiezen ervoor om beslag te leggen en alle de corporaties, banken en regeringen die verantwoordelijk zijn op te heffen, en alle goederen en infrastructuur van deze entiteiten verbeurd te verklaren – inclusief alle goud en zilver die door het banksysteem als activa wordt gehouden – en plaatst ze in de handen van de One People (Één Volk).

Zie het niet zozeer als een omwenteling, maar meer als het terug vinden van gestolen bezit. Het handelen van de OPPT is in essentie het terugvorderen van wat van ons is, als soevereine wezens van deze planeet. Universele Wetgeving, Gewoonte Recht, en de UCC (Uniform Commercial Code) zijn nu de heersende wetten van de planeet.

(Ik zal later de mechanismen in detail beschrijven die door de OPPT geïmplementeerd zijn om de noodzakelijke functies van bestuur te kunnen vervangen).

UCC: De Bijbel van Commercie

De UCC is de bijbel van de commercie; het dicteert precies de manier waarnaar in internationale handel en commercie gehandeld dient te worden. In feite draait het gehele commerciële systeem rond de UCC wetgeving. Wanneer je hypotheek is geëxecuteerd of je auto is ingenomen, gebruikt de bank het UCC proces om dit te doen.

Maar UCC wetgeving wordt niet onderwezen in rechtenstudies. Het blijft het domein van corporaties en hun functionarissen, die wanneer nodig hun juridische afdeling medewerkers in UCC wetgeving opleiden – en zo de kennis van dit belangrijke mechanisme "binnenshuis" houden. Maar één van de beheerders van de OPPT had professioneel enige tijd met UCC wetgeving te maken, en begreep van dichtbij hoe de "Vroegere Machten" de UCC manipuleerde om het financiële systeem van de Verenigde Staten op zeer hoog niveau te controleren .

UCC expert, moeder, en OPPT- speerpunt Heather Ann Tucci-Jarraf gebruikte de beslaglegging op haar eigen huis als proefkonijn. Zij daagde de beslaglegging uit middels het UCC proces, en ontdekte daarbij- simpel gesteld – dat het VS rechts-systeem het corporatie systeem onveranderlijk steunde.

Niet verrassend eigenlijk, gegeven dat 99% van onze wetten gerelateerd zijn aan eigendom … of commercie.

Na bijzonder zorgvuldig onderzoek, concludeerde de OPPT dat de corporaties die onder de vermomming van regeringen en financiële systemen opereerden verraad pleegden tegen de volkeren van deze planeet zonder dat de mensen hier weet van hadden, erom gevraagd hadden of hun toestemming hadden gegeven. Het eindrapport van het onderzoek kun je hier vinden.

Dus … om beslag te leggen op "het systeem" , hebben de beheerders van OPPT een val gezet met gebruikmaking van de legale structuur die voorhanden was DOOR "het systeem".

Hoe Hebben De Beheerders Beslaglegging Voor Elkaar Gekregen?

De OPPT wordt geleid door Beheerders Caleb Skinner, Hollis Randall Hillner and Heather Ann Tucci-Jarraf. De OPPT werd opgericht toen de Beheerders zelf een verbond aangingen met – en als blijvend resultaat - de Trust/het Fonds dat was ingekaderd in de originele Grondwet van de VS van 1776; de grondwet die verlaten was toen de regering van de VS in 1933 gecorporatiseerd werd.

De OPPT verbond toen iedere individu op de planeet aan deze Trust als de begunstigden in billijkheid, bekend als "het Ene Volk, gecreëerd door de Schepper". Hierdoor, hadden de Beheerders een Trust ingekaderd dat superieur is aan ieder ander – een Trust tussen de Schepper en de "staten/vormen van zijn" van de Aarde. De "staten/vormen van zijn" van de Aarde zijn de begunstigden van de Schepper als de bewaarders van de Scheppers' manifestaties op Aarde. Rechtsmatig gesproken, kan er geen hogere claim zijn dan dat van de OPPT … behalve één die gemaakt is door de Schepper.

De rijkdommen van de Aarde – die in de UCC documenten gespecificeerd worden als het goud en zilver van de wereld – kunnen daarvoor niet in bezit worden gehouden, aan ons verkocht worden voor een prijs, uitgemeten worden in 'salaris' hoeveelheden om slaven van ons te maken, of onthouden worden om armoede of gebrek te creëren. Onder de OPPT , zijn we allemaal gelijk . De rijkdommen van de Aarde behoren evenredig aan ons allemaal. Dat is ons geboorterecht. Nu is het wet.

Tussen 2011 en 2012, legden de Beheerders een complexe serie van registraties vast ten behoeve van zijn Begunstigden. Volledige details van de OPPT registraties bij de UCC kunnen gevonden worden op hun website: http://peoplestrust1776.org. Wees gewaarschuwd: het is zeer zware juridische kost en speciaal gemaakt voor juristen en openbaring, niet om handelingen van de OPPT te communiceren of de implicaties voor het algemene publiek. Hoewel, de Beheerders werken direct samen met de wereldwijde 'alternatieve media' om er voor te zorgen dat het publiek de juiste, duidelijke en relevante informatie ontvangen.

Om deze documenten samen te vatten:

Begrijpend dat corporaties, regeringen en banken allemaal één en hetzelfde zijn, werd een "Opdracht voor Weerlegging" (Order of Finding and Action) ingebracht tegen "de schuldenaar", (the debtor)een juridische entiteit, via het UCC proces gecreëerd die alle corporate entiteiten omvat. De registraries claimen dat de schuldenaar "wetend, willend en met opzet verraad heeft gepleegd" door het "bezitten, beheren, ondersteunen en het bijstaan van private geldsystemen" en het "beheer van Slavernij Systemen gebruikend tegen … burgers zonder hun wetend, willend en intentie voor toestemming ". (The filings claim that the Debtor "knowingly, willingly and intentionally committed treason" by "owning, operating, aiding and abetting private money systems" and "operating Slavery Systems used against… citizens without their knowing, willing and intentional consent").

UCC registraties (filings)zijn publieke registers, die via standaard administratieve processen tot stand komen. Wanneer een entiteit (in dit geval "de schuldenaar") met een claim geconfronteerd wordt, krijgt hij het recht van weerlegging (tegenbewijs). Wanneer weerlegging niet binnen de gevraagde termijn wordt ontvangen, wordt er een handeling voor verzuim aangewend (default action), gevolgd door opheffing van deze entiteit; in dit geval, op grond van dat het heeft nagelaten om de beschuldigingen van verraad door "the One People" te weerleggen.

Het belangrijke punt om hier te begrijpen is dat een UCC registratie als wet staat, wanneer het niet weerlegd wordt. En in dit geval, zorgden de Beheerders van de OPPT ervoor dat zij een wettige situatie creëerden waarin de individuen en entiteiten die "de schuldenaar" vormen niet de mogelijkheid hadden om iets te weerleggen. Hoe konden ze ook? De claims van slavernij en fraude zijn waarheid.

Vanzelfsprekend, was er geen weerlegging ontvangen.

De "Schuldenaar" is daarom schuldig aan verraad.

Als uitkomst, wordt op corporaties beslag gelegd en hun activa teruggevorderd.

De rijkdommen van onze planeet zijn teruggekeerd bij de mensen, "the One People".

Alle corporatie/onderneming schulden zijn ingelost.

"Het Systeem" is opgeheven.

Het publieke register laat dit zien.

De UCC registratie staat als internationaal recht.

Door de voorwaarden van het system zelf, bestaat het systeem niet meer.

Wij zijn vrij !!!

Klik hier voor het lezen van het persbericht van de OPPT van 4 Februari 2013.

De One People's Public Trust

Wat Betekent Dit Allemaal?

Rechtmatig, kan niemand als een superieure autoriteit tussen jou en jouw relatie met de Schepper staan. Door het verwijderen van het controlemechanisme van de economie en de regering, laat de OPPT ieder individu in volledige verantwoordelijkheid, zijnde persoonlijk verantwoordelijk voor zichzelf en voor het zekerstellen van de rechten van vrije wil van anderen. Er bestaat geen structurele bevel-hiërarchie meer. Geen regels. Geen corporaties meer om achter te verschuilen. Jij bent – zoals de Schepper het bedoelde – een Wezen en een bewaarder van onze planeet en haar bewoners.

Dit is een ENORME paradigma (model) wisseling, en eentje die ongetwijfeld enige tijd vergt om volledig te realiseren.

De systematische barrières die onze vrije wil en keuzes belemmerde zijn nu verwijderd, wat uitdagingen brengt in de manier hoe wij onszelf zien en de manier dat we keuzes maken in ons leven. We leven nu – op papier tenminste – in een systeem van zelf-verantwoordelijkheid. De OPPT registraties registreren dit voor altijd, en op zo'n manier dat jouw vrije wil nooit meer van je af gepakt kan worden zonder dat jij er van op de hoogte bent.

Tot nu toe, is ons bestaan onder het voorgaande slavernij systeem een constante worsteling geweest; een worsteling om werk- en familieverplichtingen in balans te brengen; een worsteling om "de eindjes aan elkaar te knopen", een plek om je te "veroorloven" om te kunnen leven – een plek om te zijn.

Maar in een wereld van OVERVLOED speciaal ontworpen door de Schepper om in jouw behoeften te voorzien, was deze worsteling niet een natuurlijke staat van zijn. Het was eerder het resultaat van een psychologische oorlog die tegen ons werd uitgespeeld. En het werkte! Het hield ons mensen onder controle, hield ons werkende als 'goeie kleine lieve slaven', en zorgde ervoor dat de winsten bleven binnen stromen voor de bevoordeelde 1% die de "macht" hadden.

Maar vandaag de dag, door hun eigen voorwaarden, bestaat "het systeem" niet langer.

Velen van ons zagen "het systeem" voor wat het was. Velen ook niet. Velen geloofden niet dat "het systeem" ook maar een systeem was. Velen zullen het zich binnenkort realiseren.

Ongeacht, wanneer het ter ziele gaan van het oude paradigma(model )voet aan de grond krijgt en duidelijk wordt in onze maatschappijen, moet binnenin een ieder van ons een psychologische verandering plaatsvinden. Het lijkt misschien overweldigend, maar wij mensen hebben al eerder met een paradigma (model) verandering te maken gehad; overweeg de interne en psychologische verandering die nodig was voor het Afrikaans Amerikaanse slaven ras toen het systeem van onvrijwillige dienstbaarheid werd afgeschaft … of de Duitsers toen de Berlijnse Muur viel in 1989 … of de inwoners van de voormalige Sovjet Unie toen die uiteen viel in 1991 … of de Egyptische mensen die hun dictator afzetten in 2011 … of de IJslandse mensen die hun bankiers en politici gevangen namen en hun grondwet herschreven in 2012 … (IJsland imprisoned their corrupt bankers and politicians)

Dit type van psychologische revolutie is niet nieuw. Maar het vormt wel vele persoonlijke uitdagingen.

Dit is een tijd om moedig te zijn, en om moedig JEZELF te zijn. Zonder een controlestructuur moeten we allemaal zelf controle nemen voor onze bestemming (lot), en voor het lot van onze planeet. We moeten weer leren om keuzes voor onszelf te maken, en beginnen de wereld te creëren waarin WIJ willen leven.

Net als nieuwe ouders, moeten wij accepteren dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn als het was... en zonder een "boek met regels" zullen we afstemmen op onze instincten, en leren om op nieuwe manieren samen te werken … samen.

Waarom kan ik de veranderingen nog niet zien?

Wees geduldig … dan komt wel. Maar eerst, moeten we uitvinden hoe het handelen van de OPPT het gerechtelijk landschap veranderd, en wat dat met ons van doen heeft.

Gaat het oude corporatieve system vechtend ten onder? Natuurlijk. Corporatief gecontroleerde Regeringen gaan door alsof er niets veranderd is. En wanneer je doorgaat met het accepteren van hun slavernij/schuld systeem, weet ik zeker dat de "Vroegere Machten" er vrolijk mee doorgaan "om je van dienst te zijn"!

Maar laat je niet voor de gek houden: zij weten wat er gebeurd is. Zij weten dat er beslag op hen is gelegd. Zij weten dat hun spel over is. Het is nu internationaal recht.

Wij hebben de vrijheid om vreedzaam niet met het oude systeem samen te werken. Het is tijd om die vrijheid uit te oefenen.

Als je het vreemd vindt dat de zichtbare "regeringen" zich nog steeds voordoen als zodoende, houdt dan in gedachten … dat zichtbare regeringen corporatieve poppen zijn, en eigenlijk nooit echt iets in de melk hadden te brokkelen. Momenteel, willen de voorgaande eigenaren ons doen geloven dat het "de normale gang van zaken" is (business as usual). Zij hebben tot nu toe zwaar op geheimzinnigheid gesteund. Zij zullen tot het eind toe net alsof doen. Dat is hun manier van doen.

OPPT Beheerder Heather Ann Tucci-Jarraf gaf het volgende commentaar in een recent interview met Freedom Radio dat beschrijft wat haar plan is om deze materie te adresseren:

"Voor diegenen die zich afvragen wat de reactie van de OPPT op het handelen en niet-handelen van deze mensen is, kunnen we duidelijk zien, dat het de tovenaars en de grote jongens achter het gordijn zijn waarin ik geïnteresseerd ben en voor ga … en dat weten ze. In absolute vrede, en absolute dankbaarheid en genade… Heather."

Hoe Om Te Gaan Met "Oude Systeem" Handelingen Tegen Jullie

Met het oplossen van het slavernij/schuld systeem, was iedere fictionele schuld die je dat systeem zogenaamd schuldig was ook opgelost. Denk hier even een poosje over na!

Om jouw soepele transitie uit het oude system te faciliteren, moet je begrijpen welke onmiddellijke oplossingen jij kunt toedienen aan "oud systeem" handelingen die momenteel tegen je worden ondernomen.

In twee recente Wake Up World artikelen, hebben we een pre-OPPT methode besproken, hoe jij jouw autoriteit tegenover de Corporatief Gecontroleerde Regeringsmechanisme doorzet. (lees Part 1 & Part 2). Deze methode was geworteld in de kennis dat (1) de vroegere regeringen corporaties waren, en (2) dat de bewijslast ligt bij diegenen die de autoriteit van legitiem regeren claimen om het te bewijzen.

(Je kunt een echte case-study van deze methode bekijken in Scott Bartle's documentaire What the FUQ? Frequently Unanswered Questions of the "Australian Government")

In het algemeen, het kernpunt van deze uitdaging was:

"Jij hebt een claim op mij gemaakt, en ik zou graag aan jouw vorderingen gehoor geven … hoewel ik me er eerst graag even van wil vergewissen dat ik met de juiste mensen van doen heb. Laat alsjeblieft aan mij zien dat jullie de ware regering representeren zoals die bij grondwet is vastgelegd bij de vorming van dit land."

In deze situatie, wanneer de Corporatief Gecontroleerde Regerings -entiteit verzuimt heeft om de zijn legitimiteit te demonstreren, kan je de controle van de interactie overnemen en jouw Termen en Condities voorleggen, waaronder iedere interactie tussen jou en die entiteit doorgang kan vinden.

In een post-OPPT wereld, is jouw proces om de autoriteit van zogenaamde "Corporatieve zaakwaarnemers" uit te dagen (inclusief diegenen die claimen dat zij de regering representeren) eigenlijk:

"Ik zou graag aan uw vorderingen gehoor geven … hoewel in UCC recht is er een registratie die niet is weerlegt; welke beslag legt op de entiteit die jij claimt te representeren. Jij opereert nu onder je eigen verantwoordelijkheid. Staak alsjeblieft je claim op mij. Wanneer je besluit met deze claim verder te gaan, zal iedere toekomstige interactie tussen ons onder de volgende condities zijn … ".

Weet dat de zaakwaarnemer niet langer een corporatieve entiteit vertegenwoordigd, men zou de individu een Courtesy Notice (bericht uit beleefdheid) moeten overhandigen, inclusief de 'Voorwaarden & Condities' waaronder jij bereid bent om toekomstige interacties aan te gaan. Beiden informeren hen, en geven hen de mogelijkheid om hun onwettige claim tegen jou in te trekken. Wanneer de zaakwaarnemer wederom contact met je opneemt, genereren zij een persoonlijk contract tussen jullie, en laten zien dat zij de voorwaarden die jij geleverd hebt accepteren.

Wanneer een tweede zaakwaarnemer van dezelfde zogenaamde (voorheen) corporatie contact met je opneemt over dezelfde claim, herhaal het proces dan ook met dit individu. Weet, corporaties bestaan niet meer. Jij hebt alleen met andere individuen te maken.

Gedetailleerde richtlijnen om je eigen "Courtesy Notice" en Voorwaarden & Condities te maken vind je hier www.oppt-in.com/documents. De Macht is er voor JOU om te ageren.

Openbare gewaarwording van het nieuwe paradigma (model) zal tijd vergen om zich te manifesteren in onze maatschappij. Totdat de implicaties van de OPPT wijd en zijd bekend zijn en aangenomen worden in de samenleving, laten we alsjeblieft respectvol omgaan met diegenen die er nog niet van op de hoogte zijn. Uiteindelijk, wanneer individuen wakker worden voor het nieuwe paradigma, zullen zij simpelweg stoppen met het vertegenwoordigen van de (voormalige) corporaties. Maar wanneer je in de tussentijd een Courtesy Notice aan een individu dient te overhandigen, eer jouw positie van kennis en gebruik de gelegenheid om hen respectvol te informeren. Het grondpersoneel van de(voormalige) Corporaties, Banken, en Regeringen zijn net als jij en ik; zij zijn/waren ook slaven van het systeem. Zij kennen alleen de waarheid nog niet, dat is alles.

In het geval van 'gerechtelijke' handelingen, wordt het niet aanbevolen om een Courtesy Notice met Voorwaarden & Condities aan een (voormalige) politie agent te overhandigen wanneer hij je naar de kant van de weg haalt. Wederom, zij zijn net als de rest van ons … en realistisch gezien arresteren ze je waarschijnlijk en "klagen ze je aan" als je ze op deze manier benadert. Totdat openbare gewaarwording het punt van verzadiging bereikt heeft, raad ik je aan om aan de gewone agent (grondpersoneel) gehoor te geven, en om hem later een Courtesy Notice te faxen, emaillen, of aangetekend te versturen … of persoonlijk te overhandigen. Mocht het escaleren tot een rechtbank, stel de Magistraat/Rechter op dezelfde manier op de hoogte vóór jouw geplande rechtbankdatum. Ik beveel het je niet aan om de Rechter voor het dilemma te plaatsen door hem de Voorwaarden & Condities pas in de rechtbank te overhandigen. Wanneer je respectvol bent en hen toestaat de Courtesy Notice in privé te laten lezen voor jouw voorkomen, bereik je een betere uitkomst voor alle Wezens die bij deze interactie betrokken zijn.

Weet: Het proces van het overhandigen van een Courtesy Notice is net zozeer een lering voor diegenen aan wie het wordt overhandigd als dat het een oplossing voor de situatie is. Samenwerking tussen individuen is de sleutel om het nieuwe paradigma te manifesteren in onze samenleving. Vanwege de afwezigheid van enig corporatief gecontroleerde Media publicaties betreffende dit onderwerp, zal openbare gewaarwording van de One People's Public Trust alleen plaatsvinden door het respectvol delen van informatie binnen onze samenlevingen en netwerken.

Uiteindelijk, zijn wij "Één Volk, door De Schepper gemaakt". "One People, created by The Creator".

Welke Mechanismen worden er aangeleverd door de OPPT?

Met het rechtmatig oplossen van de Corporatief gecontroleerde Regeringen komt ook het oplossen van de veelheid aan statuten en reguleringen, die gecreëerd zijn door diens gerechtelijke en administratieve raamwerken. Als Begunstigden van de One People's Public Trust, zijn UCC, Universele Wetgeving en het Gewoonte Recht de enige regels die van toepassing zijn.

Universele Wetgeving is in essentie het overbruggende principe voor het besturen van gedrag tussen individuele mensen. Universele Wetgeving wordt uitgedrukt als "iedere keuze van vrije wil is toegestaan, mits het niet de vrije wils keuze van andere wezens belemmerd". Dit is fundamenteel, aan het raamwerk van de OPPT.

Gewoonte Recht refereert aan wetten van precedenten, die door beslissingen van Gerechts- en Strafrechttribunalen over duizenden jaren ontwikkelt zijn. Gewoonte Recht werkt via het principe dat het oneerlijk is om vergelijkbare feiten op verschillende momenten anders te behandelen, en op het principe van "breng geen schade toe, veroorzaak geen verlies".("do no harm, cause no loss")

Om onze transitie naar de post(na) OPPT wereld te faciliteren, hebben de Beheerders een nieuw rechtsgeldig raamwerk gecreëerd – ontwikkeld door Universeel- en Gewoonte Recht – wat ons toestaat om een nieuwe wereld te bouwen en ons ook toestaat het oude systeem te ontmantelen.

Ieder persoon, en speciaal paraat militaire personeel wiens eed is geneutraliseerd door het beëindigen van de corporatie waar zij voor werkten, kunnen zich "wetend, willend en vrijwillig opgeven om zich te verbinden aan het One People's Public Trust "als openbare ambtenaren … om de mensen van de Schepper te beschermen en te dienen".

Openbare ambtenaren die er voor kiezen om zich te binden aan de Trust zijn:

 • "Gemachtigd en opgedragen om het bloed en het leven van alle personen te beschermen en te behouden".
 • Gemachtigd om "iedereen te arresteren … agenten en officieren … die private geldsystemen … wettelijke handhavingsystemen … en slavernijsystemen … bezitten, bedienen, assisteren en bijstaan".
 • Gemachtigd om "alle private geldsystemen, opsporing, overboeking, uitgifte, incasso, en wettelijke handhavingystemen wederom in bezit te nemen.
 • "Bevoegdheid voor discrete autoriteit … om alle middelen, kracht en strategie te gebruiken … om aan deze opdracht te voldoen".

Er wordt daadwerkelijk, aan bereidwillige leden van het militaire apparaat een rechtmatig raamwerk aangeboden om het Corporatief gecontroleerde militaire apparaat in de steek te laten, zichzelf te verbinden met het OPPT Trust, en om actief bij te dragen aan het wederom in bezit nemen van de activa van de One People (het Ene Volk).

En als ik de natuur van de mens een beetje kan inschatten, zal een groot deel van de zaakwaarnemers de nieuwe "bevelen" graag willen accepteren!

Maar … het 'handhaving' bevel betekent niet dat openbare ambtenaren zullen komen om de deurwaarder te arresteren die bij je komt omdat je credit card betaling overtijd is. Het is een ieders rol –als Wezens van de Schepper – om ander grondpersoneel te helpen de veranderingen te begrijpen, door hen te informeren en hen Courtesy Notices te verstrekken. Het 'handhaving' bevel staat in relatie tot de Eigenaren van de in beslag genomen Corporatief gecontroleerde Regering structuur; de 1%.

Assistentie Centra voor de One People. (Assistance Centres for the One People)

'Gemeenschap dienstbaarheid' was duidelijk niet een motivator voor de voormalige eigenaren van "het systeem". Desalniettemin, vervulden sommige corporaties noodzakelijke functies voor openbare hulpverlening zoals politie en openbare gezondheidszorg … daarmee hopende dat we niet zouden merken dat zij corporaties zouden zijn!

Dus welke maatregelen neemt de OPPT voor openbare diensten?

Creator's Value Asset Centres (or CVAC's) Schepper's Waarde Activa Centra ) zijn assistentie mechanismen ontworpen om de mensheid, de bewaarders van de Aarde, te ondersteunen en te dienen. Zij zorgen voor een met elkaar verbonden, aarde omvattend netwerk van ondersteuning, bemand door zich verbonden hebbende openbare dienaren die ten allen tijden volledig verantwoordelijk zijn. Zij verzorgen een eenvoudig raamwerk van bestuur en administratie, die acht (8) gebieden van functionele processen omvat:

 1. Kennis Systemen
 2. Communicatie
 3. Reizen
 4. Transparantie
 5. Bescherming & Vredehandhaving
 6. Aansprakelijkheid/Verantwoordelijkheid
 7. Financiën
 8. In Her-bezitneming *

* De transitionele functie van het terug claimen van voorraden, bedrijfsmiddelen, infrastructuur en rijkdommen van De Schuldenaar , behorend aan de One People, in overeenstemming met de voorwaarden van de One People's Public Trust.

Voor iedere voormalige natie op de planeet is er één CVAC filiaal gereserveerd, met als uitzondering het Vaticaan. Ieder CVAC filiaal zal dezelfde diensten bieden en op dezelfde manier opereren als de CVAC filialen in andere regio's. Ieder mens op de planeet zal ondersteund worden door ieder en elke CVAC centrum, en ieder mens zal toegang hebben tot dezelfde middelen en ondersteunings netwerken. Iedere administratieve regio van iedere CVAC zal bedient worden door een lokale raad en geleid worden door een administrateur (steward), wiens voornamelijke taak het is om de One People (het Ene Volk) te co-ordineren en te faciliteren, door het maken van beslissingen en probleemoplossingen. De structuur staat ook toe om additionele sub-CVAC's te creëren om in nieuwe omstandigheden of initiatieven te voorzien, onder voorwaarde dat hun functie ten voordele van alle Wezens is en niet de vrije wil van anderen ondermijnd.

In een interview op The CrowHouse op 15 februari 2013, beschreef OPPT Beheerder Heather Tucci-Jarraf de CVAC structuur als "een veilige en beveiligde plek voor jou om te Zijn en te Doen waar jij voor kiest … alleen beschadig niet iemand anders".

Onze mogelijkheden zijn letterlijk grenzeloos! (Our possibilities are literally boundless!)

Per definitie, is het CVAC systeem het tegengestelde van het corrupte corporatieve apparaat wat we "Regeringen" noemden. Verantwoordelijkheid, meetbaarheid en transparantie zijn de hoekstenen van het CVAC raamwerk. CVAC's zullen voor ons het platform leveren om voor iedereen wetten te vereenvoudigen en te verenigen, en dat er voor de noodzakelijkheden van iedereen gezorgd wordt. Er wordt verhinderd dat er inbreuk word gemaakt op de vrije wil van elke entiteit "in enig en ieder bestaan", en gebonden aan het "behoeden en beschermen van alle creaties, en waarde en activa centra"(cvac's). Administrateuren (stewards) en raadsleden zullen onderhevig(subject) zijn aan drie (3) maandelijkse vernieuwing van hun gebonden functies, wat er voor zorgt dat openbare dienaren ten allen tijde verantwoordelijk verblijven aan "the One People" (het Ene Volk)

Om deze redenen, zijn CVAC's de fundering van een nieuw type van bestuur. Het systeem dient nu ons, en niet andersom. En met het groter worden van het bewustzijn en de steun van het volk, zal de eerste taak zijn om de oude kliek (cabal) te verwijderen.

Documentatie relaterend aan de creatie en voorwaarden van CVAC's is voorhanden bij www.peoplestrust1776.org. Verdere informatie zal binnenkort gepubliceerd worden.

Voorwaarts schrijdend als "Het Ene Volk " (Moving Forward As "The One People")

The One People's Public Trust belichaamt een massieve paradigma-wissel. Het voorziet in een structurele verandering die zorgt voor energetische verandering die reeds lang overtijd is.

De OPPT bevestigt onze vrijheid als Wezens van de Schepper voor altijd. Het corrigeert via wetgeving de onevenwichtigheid van armoede, ongelijkheid en al hetgeen niet langer vol te houden is (unsustainability). Het voorziet in een platform waardoor wij allemaal de wonderen en rijkdommen van onze planeet kunnen ervaren. En door de façade van corporatieve entiteiten en de idiote protocollen te verwijderen die de daders daarvan verdedigden, zullen we ons energetisch met elkaar herverbinden. Als Wezens, In volle verantwoordelijkheid. Ieder met gelijkheid. Zoals we zijn. Vrij.

Wij zitten in een periode van massieve sociale, politieke en spirituele transformatie.

Persoonlijk, voelt deze transformatie een beetje als dat we tussen twee werelden zitten. Het systematische raamwerk dat onze levens zo lang controleerde is verwijderd, maar de verandering heeft zich nog niet volledig gemanifesteerd in de fysieke wereld om ons heen. Het proces om de corporaties van voorheen om te vormen in wereldwijde co-operaties zal ongetwijfeld enige tijd vergen, maar we hebben de rechtmatige machtsbevoegdheid om het oude systeem terug te wijzen. Maar het is nog niet gestopt met het zich als 'echt' voor te doen.

We hebben ook zoveel beslissingen te maken! Waar zullen we voorkiezen om te ZIJN en te Doen in de nieuwe wereld? Welke mogelijkheden zullen we creëren met het CVAC raamwerk? En eerlijk gezegd, wat gaan we doen met de "Vroegere Machten"?

Eerst, is het de plicht van ieder mens om de vrijheid die de One People's Public Trust voor ons geregeld heeft in ons leven te manifesteren, en om ook anderen te helpen het te begrijpen, te integreren en te manifesteren in hun levens.

Vrijheid is niet voor niets. Zij komt met verantwoordelijkheid Freedom is not free. It comes with responsibility.

Verandering begint bij jou. Change starts with you.

Doe nu het juiste (ding) Do the right thing now.

Omarm jouw verantwoordelijkheid. Embrace your responsibility.

Zegt het voort. Spread the word.

OPPT IN.

WIJ ZIJN VRIJ ! WE ARE FREE!


Visit the new OPPT page on Wake Up World!

 • Read other articles about OPPT
 • Listen to radio shows about OPPT
 • Connect with OPPT-In social media groups
 • Visit other websites that support OPPT
 • Locate OPPT documentation, press releases and other materials

Related articles:

About the author

Andy Whiteley is the co-founder of Wake Up World and a Being of the Creator.

Special thanks to Chris Hales, Ken & Scott Bartle, Lisa Harrison, and Ryan & Lea Mullins for their invaluable input.

Respect and gratitude to the Trustees of the One People's Public Trust.

Peace and love to the One People created by the Creator, and to every other entity in any and all existences.

I AM FREEEEEEE !!!

http://wakeup-world.com/2013/02/18/all-corporations-banks-and-governments-lawfully-foreclosed-by-oppt/

Posted by John MacHaffie at 10:33 AM

http://nesaranews.blogspot.hu/2013/02/reader-bb-time-is-very-near-for-all-of.html

Toevoeging 26 maart 2013: I M POWER UCC FILING [Nederlandse vertaling, pdf-document]


Vertaling: André


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl