Home > > Kris Won, October 29, 2012

Kris Won, October 29, 2012

In de Gezegende Naam van de Schepper van het Universum, en met de goedkeuring van de Bewakers en Beschermers van het kanaal dat hetgeen dat ik te zeggen heb ontvangt en overdraagt, begin ik deze boodschap die ik heb af te leveren aan al degenen die dit lezen.

Hoe wijs is Hij die Al-Wetend is, en vanuit Welke geweldige Geest de gehele Kosmos in wording kwam! Hoe subliem is Zijn wijsheid, die een dergelijk complex Universum omvat, met elk goed-geplaatst onderdeel in het gehele raderwerk van de machine, waar niets overbodig is, geen ziel of wezen die niet past in Zijn Meester Plan en die, tegelijkertijd, doorgaat zich te ontwikkelen zonder de evolutie van de veelheid der zielen die Hem overal vergezellen te verstoren.

Want degene die zijn leven nog steeds richt op zijn eigen individuele voordelen, mist alle schoonheid van de gedachte waarmee ik dit bericht begon, het overweldigende gevoel dat over de ziel wordt uitgestort, in volledige dankbaarheid voor de Hoogste Schepper van zo veel schoonheid en sublieme perfectie.

Maar mensen zoals ik zelf, die in iedere en elke dimensie is gedoken waar de verschillende trillings-lagen worden samengesteld, wij zullen doorgaan ons te verwonderen over de grootsheid en schoonheid en perfectie van Zijn Werk.

Vele en verscheidene wetten bepalen elk van deze dimensies, en er is niets waardoor het bereiken en het in werking zetten van deze wetten, elk van hen in hun respectievelijke stadia, verhinderd kan worden. Zijn Universum dat deel uitmaakt van deze Universa die om elkaar heen wentelen en bewegen, terwijl ze op een ongelooflijke en fantastische manier de Wetten van de Zwaartekracht Aantrekking volgen, vormen ook geen uitzondering.

Ik zie Sublieme Wezens die verschillende sterrenafstanden hebben gereisd, wat voor jullie nog immer beperkte geest niet bevatbaar is, die jullie op dit moment vergezellen in dit specifieke moment in jullie planetaire evolutie, die geroepen worden op deze ogenblikken die jullie doormaken om een evolutionaire sprong te maken die de mensheid in jullie wereld nog nooit eerder heeft ervaren, en waarvan zelfs de meest dapperen onder jullie niet van gedurfd heeft te dromen.

Sommigen van hen hebben er voor gekozen te incarneren in jullie wereld om van binnenuit te kunnen handelen, als iemand onder jullie. Sommigen zijn zelfs gemarteld en vermoord terwijl het hun enige bedoeling was met hun komst om te helpen jullie geest te openen en jullie bewustzijn te ontwaken; dit is iets waarvan we helaas weten dat het gebeurt in werelden van een dergelijke lage evolutie op de universele schaal.

Maar hun offers zullen niet voor niets zijn geweest, want ze hebben vele starre mentale patronen doorbroken en de harten geopend van al diegenen die met Hen in contact zijn geweest gedurende Hun verblijf op Aarde.

Nu is het moment voor jullie aangebroken, want tot nu toe hebben jullie niet geweten hoe je uit deze onmiddellijke omgeving moest komen, net zoals een jonge adelaar aan het begin van zijn leven niets anders kende dan het nest waarin hij was geboren, totdat zijn vleugels groeiden en het precieze en juiste moment kwam om met moed uit het nest te springen, en met zijn nog korte vleugels te klappen, onder de liefdevolle en zorgzame blik van zijn ouders die over hem waken. De ouders van de jonge adelaar weten wanneer het jong groot genoeg is om te vliegen en wanneer zijn vleugels met veren sterk genoeg zijn om de vlucht van hun zoon te kunnen dragen. Vóór dat moment, zullen zijn ouders hem nooit met hun snavels aanmoedigen om uit het nest te gaan, omdat het zou eindigen in een ramp.

Jullie hebben nu ook een voldoende niveau bereikt in de menselijke evolutie om jullie derde dimensionale wereld achter je te laten (jullie nest) en naar een hogere dimensie te vliegen.

Het is een heel moeilijk moment in jullie evolutionaire evolutie, en het is altijd de mensheid van de bewoonde werelden die dezelfde evolutionaire sprong hebben meegemaakt, net zoals deze die jullie nu ervaren, die hulp nodig hebben van hun broeders van de sterren en planetaire systemen die naast hun staan.

Jullie, in je eentje en zonder hulp, konden een evolutionaire sprong met dergelijke kenmerken niet volbrengen. Het is zo’n beslissende verandering, zo spectaculair, dat het een kolossale inspanning vergt met een noodzakelijke hulp van buitenaf.

Maar ik zou jullie willen adviseren, als ik mag, deze momenten met absolute rust te doorleven, en het zelfs helemaal los te laten. Dat betekent niet dat je niets te doen hebt, want de veranderingen vinden altijd plaats door samenwerking van alle betrokken deelnemers in dit transformatieproces.

Wat ik bedoel, en begrijp dit goed, is om alle vrees, angsten en zorgen die er nog in je hart leven, ontstaan door het niet weten wat je te wachten staat in deze periode, los te laten.

Laat geen twijfels toe, en aarzel ook niet om de grote sprong te wagen die op stapel staat. Weet dat je werkelijk, vóór het ochtendgloren van een Nieuw Tijdperk voor alle zielen die deze planeet bewonen, niet alleen voor de mensen, maar ook voor alle andere entiteiten die jullie fysieke, etherische, astrale en mentale werelden bewonen, op het aardse oppervlak bent, zowel in de diepte der oceanen, als zelfs in de binnenkant van de Aarde.

Herinner je dan mijn advies, en stop met zorgen maken of zelfs angstig te zijn voor deze geweldige momenten waar jullie allen in zullen schitteren; bewerkstellig deze verandering van bewustzijn door muziek en zang en het prijzen van de Schepper, en treur niet om de wereld die je achter je laat.

Ontspan, en beleef dit moment van diepgaande overstijging met een diep gevoel van liefde en dankbaarheid, waarna je dichter bij de hogere werelden kan komen, waar de bewoners op jullie wachten met open armen.

Bron: Anoniem

Channeler: Kris-Won

Vertaling: Karin


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< vorige boodschap | volgende boodschap >


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!