Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Alfa Schip, February 18, 2010

Alfa Schip, February 18, 2010

Artistieke impressie van het Alfa Schip

Groeten van Sterrenschip Alfa!

Wij bespeuren wat zorg en angst onder velen van jullie, omdat het lijkt dat het moment van het Eerste Contact nooit zal komen en dat wij valse hoop geven. Zo is het niet, en wij vragen jullie alleen om geduldig te zijn en te wachten tot de tijd rijp is voor jullie, inwoners van de planeet Aarde, van Gaia, en wij iedereen persoonlijk zullen ontmoeten om een nieuw tijdperk van Vrede, Licht en Liefde te beginnen zoals de mensheid nog nooit heeft gekend.

Bedenk dat wij niet met jullie op zo’n grote schaal zouden spreken, gebruikmakend van een groot aantal kanalen onder jullie die door ons geselecteerd zijn, als het moment niet zo dichtbij zou zijn. Welke andere reden zou er zijn om zo veel mensen te mobiliseren en zoveel tijd en energie te investeren?

Niemand van ons weet zeker wat de exacte datum voor het Eerste Contact zal zijn, en als iemand iets anders zegt is dat een illusie; niemand weet dit met enige zekerheid. De reden is dat dit afhangt van vele omstandigheden – nou ja, niet veel, maar wel enige die belangrijk zijn. Er zijn andere redenen die niet zo belangrijk zijn maar die er wel onderdeel van uitmaken. Die redenen die werkelijk relevant zijn moeten op een juiste manier uitgelijnd worden, maar tegelijkertijd samenhangend en samenvallend zijn, zonder dat een van deze voorwaarden ontbreekt, omdat dit zou betekenen dat het niet het ideale moment is. En alles moet zorgvuldig doorgaan op een manier die goed is afgestemd en goed is berekend, zodat onze gehele beweging - die van ons en die van jullie – naarstig het gewenste effect produceert op het optimale moment binnen jullie ruimte-tijd.

Meester Morya, een leraar in wijsheid uit jullie wereld en die zeer bekend en geliefd is bij ons allen, noemde dit “het momentum”; de ideale tijdsperiode om Contact te maken. Dit werd gewenst, er werd op gewacht, en naar verlangd door alle onvermoeibare en standvastige lichtkrijgers van de beschavingen die wij bezocht hebben, geleid door Commandant Ashtar Sheran en spiritueel begeleid door Meester Sananda, ook “Samana” genoemd, de Ene die meer dan tweeduizend jaar geleden onder jullie geleefd heeft als Jezus van Nazareth. Samen besturen zij dit lichtleger, dat getuige zal zijn hoe de Engel van God met zijn sandaal op het Drakenhoofd zal gaan staan en hem uit deze wereld zal gooien naar de onderwereld waaruit hij nooit weg had mogen gaan.

Dit zijn, Dierbaren, Gods plannen. En wie zijn wij om het anders te willen? Veel mensen zouden willen dat de opdracht al gegeven zou zijn en dat wij met kracht tussenbeide zouden komen, gebruikmakend van al onze oorlogstechnologie waarvan wij weten dat die superieur is aan de krachten van duisternis in de wereld. Maar zou het geen oplegging zijn van onze kant, een product van gewelddadige tussenkomst? Zouden wij onszelf dan niet in dezelfde schoenen plaatsen als de duistere kliek, die wij omver proberen te werpen en te verdrijven van de oppervlakte van de planeet, misschien voor altijd? Het zou niet eerlijk zijn om de duistere kliek te verwijderen uit de macht door dezelfde agressieve middelen te gebruiken tegen hun ras en om dezelfde agressie te gebruiken om hen te verbannen. Zou dat niet absurd en verschrikkelijke onrechtvaardig zijn?

Heb vertrouwen in de manieren die de Universele en Eeuwige Vader gepland heeft voor jullie ascentie naar een hoger evolutionair niveau, waar niet langer geweld, haat en economische belangen zijn. Dit zijn de hulpmiddelen geworden om de oorlogen te rechtvaardigen waaronder jullie vele millennia geleden hebben en die een wereld onderworpen hebben in slavernij waar een goed persoon wordt beschouwd als een gek, en wanneer zij over God praten, onze Schepper, die pure Liefde en Compassie is, dit wordt gezien als een teken van fanatisme en onverdraagzaamheid.

Diegenen die de verandering al willen laten plaatsvinden door het gebruik van alle middelen, inclusief het gebruik van geweld, lijden aan dezelfde blindheid waaraan de Zeloten leden, inclusief Judas Iscariot (de apostel) in de tijd van Jezus. Wat zei de Leraar uit Nazareth, Profeet der Profeten, het symbool van liefde en zachtheid, die moest incarneren? Antwoordde hij niet dat hij kwam om het Koninkrijk van Liefde en Vrede te brengen, dat niet zou worden bereikt met behulp van wapens? Leerde hij niet dat geweld zou leiden tot geweld en dat “hij die moord met ijzer, sterft door ijzer”?

Dierbaren, denk na over de manier waarop jij wilt dat de wereld evolueert in een idyllische plaats waar er vrede en harmonie is, en waar er geen plaats is voor honger, ellende en de gruwelen van oorlog. Wil jij in zo’n wereld leven? Begin die wereld dan te visualiseren! Wij kunnen het doen door samen te werken, hand in hand! En je zult het hebben! Reken op onze hulp en samen zullen wij slagen.

Met Vrede en Liefde.

Channeler: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge