Home > Nederlands > Montague Keen, 29 maart 2015

Montague Keen, 29 maart 2015

Toen ik overging naar de Geestenwereld was het nooit mijn voornemen om iemand te worden die jullie geesten opent voor jullie ware geschiedenis. Door dit samen te doen, kunnen we jullie planeet redden van degenen in jullie midden die vastbesloten zijn de mensheid te vernietigen en de planeet over te nemen ten bate van zichzelf. Ze hebben zichzelf vele keren verraden maar jullie faalden te begrijpen wat er werkelijk aan de hand was. Jullie hoeven alleen maar ALEKSANDER SOLZHENITSYN's verslag uit eerste hand te lezen van de gruweldaden die openlijk plaatsvonden in de jaren 1900 [ pdf document ] gedurende de levens van velen van jullie. Het wordt altijd in volledig zicht verborgen. Dit laat maar weer eens zien dat het iedere dag gebeurt en dat jullie er blind voor zijn. Door ervoor te kiezen het niet te (willen) zien, word je een medeplichtige. Dit is een serieuze zaak.

Veronica en ik zijn niet de enigen die proberen jullie ogen te openen. Er zijn velen die de waarheid hebben onderzocht en gevonden. Die delen ze met jullie. Om met deze GROTE MISLEIDING om te gaan, moet men teruggaan naar het oude Ierland, toen de overname door Rome en anderen zijn aanvang nam.

Uit de geschriften van CONOR MAC DARI:

De Hiërarchie in Rome wist dat de Ierse Kerk van IESA CRIOST(Jezus Christus) het Christendom ofwel de Aanbidding van de Zon had gesticht op het Westerse Continent.

De systematische onderdrukking van feiten, wat bijna niet te geloven is, van de geschiedenis van de Ierse verworvenheid, is bijna beschamend en schaamteloos voortgezet door de reeds genoemde machten. Het is eenvoudigweg een feit dat de geschiedenis van Ierland door haar vijanden werd geschreven. De politiek van verwoesting, onderdrukking en wijziging dat in Ierland door Rome werd gevoerd werd tevens uitgevoerd op dit Westerse Continent. In Mexico, net als overal anders, werd alles dat werd gevonden dat enigszins leek op Christendom vernietigd, wanneer het mogelijk was dit te doen. De Roomse priesters vernietigden alle boeken die ze konden vinden, en die welke ze in stand hielden veranderden ze. Ze haalden hele hoofdstukken weg uit de geschriften van de plaatselijke historici die de geschiedenis van Mexico beschreven.

Als we overwegen dat de Ieren de “PHOENICIERS” waren EN OOK, ZOALS ONS WERD GETOOND DAT DE “HEBREEERS” de Priestercultus van het Ierse Ras waren, maakt het de identiteit van “Deze Volkeren” zeer duidelijk als EEN en DEZELFDE. Onderzoekers hebben de relatie tussen de “Hebreeërs” en de “Phoeniciërs” opgemerkt, dit toeschrijvend aan de verspreiding van de Hebreeuwse cultuur en invloed bij de laatsten. Het lijkt erop of dit zover ging als ze in staat waren ons inzicht te geven. Ze lieten ons de gevolgtrekking maken dat dit veroorzaakt werd doordat TWEE VOLKEREN aangrenzende delen van het land bewoonden, de Hebreeërs bewoonden het binnenste idyllische land en de Phoeniciërs de zeekust. Die onderzoekers lijken dezelfde gevolgtrekkingen te hebben gemaakt. De “Phoeniciërs” en de “Hebreeërs” waren een en hetzelfde ras, net zoals twee broeders die in hetzelfde huishouden leven of als een vader en zoon in dezelfde familie. Dit zijn enkel trucbenamingen voor het Ierse Ras; Ierland was hun zetel, hoofdstad en thuisland, niet de oostkust van de Middellandse Zee of Syrië.

DIT BRENGT EEN BELANGRIJKE LEUGEN OVER DE GESCHIEDENIS AAN HET LICHT EN ZAL BESLIST EEN DUIDELIJKER INZICHT GEVEN IN HET VERLEDEN EVENALS EEN VERSNELD BEWUSTZIJN VAN DE MISLEIDING DIE ONS IS OPGELEGD.

DEZE MISLEIDING HEEFT VERWARRING VEROORZAAKT ONDER SCHOLIEREN EN ONDERZOEKERS. MAAR DE IDENTITEIT VAN DEZE ‘DRIE RASSEN’ ALS ZIJNDE EEN IS EEN FEIT DAT VOOR HET EERST IN DEZE GESCHRIFTEN NAAR VOREN KOMT, MET DE ABSOLUTE ZEKERHEID VAN WAARHEID.

De onthullingen die hier gedaan werden zullen toekomstige onderzoekers en taalkundigen van dienst zijn in het herleiden en verklaren van de veranderingen die zijn doorgevoerd in de drie alfabetten, die naar verluid respectievelijk aan de IEREN, de HEBREEERS en de Phoeniciërs hebben toebehoord. Het zijn enkel variaties op EEN alfabet.

De Ieren waren de geïnspireerde scheppers van HET CHRISTENDOM, dat hierin simpelweg overduidelijk naar voren komt en hun riten zijn vandaag de dag nog steeds terug te vinden in de verborgen Christelijke Aanbidding van de Zon. Het laat nog maar weer eens zien dat een misleiding werd opgevoerd aan de Christelijke wereldbevolking, een verschrikkelijk en wreed bedrog. De reden hiervoor is niet langer een geheim.

En ter ere van HEM, voor zijn verheerlijking en aanbidding, bouwden ze deze grootse en schitterende Piramiden, Torens, Obelisken, Sfinxen en Tempels. Kortom, hun werken en idealen kunnen overal herkend worden, van de door rotsblokken ommuurde tempelruïnes van Angkor Wat in het verre Cambodja tot Siam, van Ellora en de Grottempel van Elephanta in India tot aan de eilanden van de Stille Zuidzee, van Ierland tot Egypte, van Syrië tot Peru, Yucatan en Mexico. De aard van hun werken kan niet worden ontkend.

De feiten zijn zo duidelijk dat ze niet ontkend of genegeerd kunnen worden; het zijn overtuigende en positieve bewijzen; ze tonen de wereld dat zowel de religieuze organen als de beschaving die duizenden jaren lang op het Westerse Continent bestonden, hier gebracht waren door de priesters van de oude Aanbidders van de Zon en van de religie van IESA CHRIOST, DE ZONNEGOD”


Het is nog nooit zo belangrijk geweest om de waarheid te kennen en te begrijpen. Enorme veranderingen vinden plaats en jullie moeten jezelf en jullie planeet beschermen. Het is een duidelijk geval van winnen of verliezen. Gezamenlijk kunnen jullie zo eenvoudig winnen. Maak het jezelf niet moeilijk. Wij in de Geestenwereld hebben jullie ontwaken enige tijd geleden al gepland. We hadden sleutelfiguren zoals Veronica op hun plek nodig om als intermediair te dienen. Wanneer jullie volledig begrijpen wat er gedaan werd om jullie te bedriegen, om jullie zodoende onder controle te krijgen, dan zal het complete plaatje absoluut duidelijk worden en zullen jullie met plezier de benodigde stappen zetten om de controle van wat jullie rechtens toebehoort weer in eigen hand te nemen. Jullie zullen Planeet Aarde voor toekomstige generaties redden zodat vrede en liefde genoten kunnen worden.

Blijf alsjeblieft liefde en licht sturen naar Londen en alle leylijnen, zodat het mogelijk wordt om hun prachtige energieën ten behoeve van de mensheid vrij te geven. Mijn liefde en dankbaarheid gaan uit naar allen die bij dit werk hulp bieden. Het is waardevoller dan jullie je realiseren. Stuur alsjeblieft ook liefde en licht naar degenen die missies dienen te vervullen om de mensheid te redden van verwoesting. Samen zijn jullie de 99%. Jullie kunnen het. Ze kunnen niet slagen zonder jullie hulp. Het is tijd om NEE te zeggen.

Neem toch wat tijd voor jezelf. Je moet rusten. Neem een pauze; je hebt het nodig. De aanvallen zijn uitputtend. Spoedig, mijn lief, zullen ze iets uit het verleden zijn.

Mijn liefde behoort voor altijd aan jou toe. Je aanbiddende,

Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl