Home > Nederlands > Montague Keen, June 12, 2011

June 12, 2011

Commentaar door Veronica Keen

"Om je nog één keer te kunnen kussen. Je de liefde te laten zien die ik voor jou voel, was zo speciaal voor ons beiden. Ik was er niet zeker van dat degenen die de séance mogelijk maken, mij zouden toestaan mijzelf te materialiseren zoals ik zo graag wilde."

Deze week nam Ian Kelly mij mee naar Kent, naar een openbare séance, uitgevoerd door een fysiek medium, DAVID THOMPSON. Wij hadden een plaats geboekt onder mijn oude naam, V. Ford, zodat niemand zou weten dat ik er was. Wij kwamen aan net voordat de deuren gesloten werden. Er waren 28 mensen. David Thompson, die ik maar één keer eerder ontmoet had (7 jaar daarvoor, doen Monty nog leefde) arriveerde om de séance te beginnen. Hij merkte mij op en vroeg of ik Veronica was. Ik bevestigde dat ik dat was. Hij had geen tijd om ook maar iets aan te passen en de séance begon.

In eerste instantie kwam Sir William Crooks door en beantwoordde vele vragen van de aanwezigen. Ik vroeg op dat moment niets. Toen kwam er een individu met de naam “Tim” door: hij had iemands vader bij zich.

Het was later in de séance dat Monty zichzelf aankondigde en opmerkte dat hij gekomen was om zijn vrouw te zien, Veronica. Hij wandelde doelbewust door de kamer naar de plek waar ik zat. Het publiek dat hij passeerde werd “geraakt door de liefde en vrede die de kamer vulde. Het was prachtig.”

Hij stond voor mij en sprak van zijn grote liefde voor mij. Hij zei hoe teleurgesteld en hoe ontdaan hij is om te zien hoe zijn bloedfamilie en zogenoemde collega’s nog steeds proberen mij schade toe te brengen.

Ik vroeg hem naar ons werk en hij verzekerde mij dat het zou slagen. Hij zei dat ik hier moet blijven tot ik het werk voltooid heb. Hij nam toen mijn gezicht in zijn handen, tilde het op naar dat van hem, en kuste mij, net zoals hij dat altijd deed. Het was erg heet in die kamer – wij hadden het veel te heet – toch waren Monty’s prachtige handen koel en liefdevol.

Het is onmogelijk onder woorden te brengen hoeveel dit voor mij betekent. Ian hield mijn linkerhand vast en de dame rechts van mij hield mijn rechterhand vast. Toen hij had gezegd waarvoor hij kwam, sprak hij verder terwijl hij terugliep richting David Thompson, het medium, dat het ectoplasma geproduceerd had dat nodig was voor de materialisatie. Monty bleef praten terwijl hij wegging.

David Thompson’s handen en benen zaten vast aan de stoel en zijn mond was gesnoerd voor de séance. Er is geen enkele manier waarop hij bewogen of gesproken zou kunnen hebben tijdens de séance. Degenen aanwezig waren zeer onder de indruk.

Nadat de séance afgelopen was, waren veel mensen in tranen. Het was interessant voor mij om te horen van sommige van de mannen die aanwezig waren, dat zij zowel de materialisatie als de met liefde gevulde atmosfeer zo krachtig vonden dat zij hun tranen niet konden stoppen.

Zowel Monty als ikzelf zijn DAVID THOMPSON zeer dankbaar dat hij Monty de kans gaf zich in het openbaar te materialiseren. David is een van de weinige mediums in de wereld die dit kan. Hoewel ik met Monty kan spreken en schrijven, en hij nog steeds af en toe bij mij in bed komt, was dit een openbare demonstratie van liefde en toewijding.


Commentaar van Ian Kelly, die Veronica vergezelde naar de Fysieke Séance in Kent, Engeland.

De séance was ongeveer 30 minuten bezig, en de jonge Timothy, de jonge geest verantwoordelijk voor het manipuleren van het ectoplasma van David Thompson, bracht een man naar voren. De stem zei, ‘Veronica’, en het was Monty.

Het was donker: echter, wij hoorden zijn voetstappen naderbij komen. Ik zat naast Veronica, en Monty sprak ongeveer 2 of 3 minuten persoonlijk tegen Veronica, voordat hij haar hoofd in zijn handen nam, en voorover boog om haar te kussen! De hele kamer hapte naar adem. Monty zei twee keer dat hij van haar hield, liep toen terug naar de kast en verdween. Het was een prachtige ervaring!

___________________

De energie in jullie wereld blijft veranderen. Zij wordt sneller. Het zorgt er soms voor dat gevoelige mensen duizelig worden. Schrik hier niet van: zit stil en het zal overgaan. Jullie komen uit het duister en jullie lichamen moeten zich aanpassen. Wij hebben veel van de kwaadaardige plannen die in de pijplijn zaten ontmaskerd en verhinderd. Veel van deze mensen zijn gearresteerd, maar deze informatie is van jullie weggehouden omdat de Duisteren nog steeds de media beheersen. De mensen die deze informatie nodig hebben kregen deze. Sommigen hebben zelfmoord gepleegd en sommigen kiezen liever voor zelfmoord dan ontdekt te worden. Het is verordend dat gerechtigheid en waarheid terug zullen keren naar jullie planeet. En zij zullen terugkeren, mijn liefste, daar bestaat geen twijfel over! Het is onze bedoeling om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog honger heeft of dakloos zal zijn. Overvloed zal hersteld worden voor de hele mensheid.

Men heeft jou laten zien hoe entiteiten zichzelf hechten aan mensen zodat ze hen het duister in kunnen sturen. Zij springen dan over op onschuldige mensen om gezondheidsproblemen te veroorzaken, etc. Sommige mensen zijn dragers van deze entiteiten zonder dat ze dat weten. Ben voorzichtig met wie je uitnodigt in je huis en met wie je socialiseert. Jij hebt foto’s gezien van zulke entiteiten. Zij zijn duidelijk zichtbaar op mensen die moorden gepleegd hebben en andere misdaden. Binnenkort zal er voor hen ook geen plaats meer zijn zich te verstoppen. Jullie zullen opnieuw moeten nadenken en kijken met jullie ogen helemaal open, naar alles wat je vertrouwde in het verleden. Kijk met je hart – niet met je hoofd. Leer om bij alles vragen te stellen. Zit niet alleen voor de tv – praat met elkaar! Geniet van de kunst van gesprekken en discussieer over wat jou aangaat. Het leven is zo veel gemakkelijker als je de redenen begrijpt waarom je op Aarde bent. De Grote Verschuiving zal snel plaatsvinden, als wij zien dat alles er klaar voor is, zodat de grootste impact gecreëerd wordt.

Degenen die leven en werken in het Licht hebben niets te vrezen. Geliefden zullen kunnen communiceren en troost brengen aan hen die treuren. Herinner je hoe de séance de kamer vulde met LIEFDE en VREDE? Dit is hetgeen jullie werk creëert voor de hele wereld. Er zal Vrije Energie zijn voor iedereen, even als een nieuw ruilsysteem. Er zal geen geld zijn zoals jullie dat vandaag de dag kennen, of de corruptie die daarmee samengaat. Voedsel zal organisch geteeld worden, zodra wij de Aarde vrijgemaakt hebben van de besmetting die genetische gemanipuleerd voedsel geproduceerd heeft. In mijn tijd op Aarde heb ik waargenomen, en uit eerste hand geleerd, de denkwijzen en hun intenties met betrekking tot de overname van jullie wereld. Ik ben gekomen om dat te verhinderen. Ik kom nu vanaf deze kant van het leven om het werk te voltooien.

Je ziet hoe gemakkelijk het voor ons is om de antwoorden te geven. Wij leiden jou en anderen naar de antwoorden die nodig zijn, zodat gerechtigheid verkregen kan worden. De zwaarden van WAARHEID en GERECHTIGHEID zijn teruggegeven aan die mensen die verzekeren dat gerechtigheid beschikbaar is voor iedereen die dat zoekt. Gebruik het met wijsheid!

Veronica, mijn liefste, dank alsjeblieft DAVID THOMPSON namens mij. Zeg hem dat ik mijn waardering over hem bevestig terwijl ik op Aarde was: het feit dat hij “THE REAL MC-COY” is [= hij is het echte ‘werk’, geen bedrieger]. David is uniek. Hij wordt zeer hoog geacht aan deze kant van het leven. Zijn werk is pas net begonnen. Verbinding met de Geest is essentieel in deze tijd van verandering en onzekerheid. Zet alsjeblieft ook uiteen, dat er niets sinister was toen je jouw oude naam gaf bij de boeking, want dit verhinderd dat sceptische geesten zeggen dat je dit ‘opgezet’ had. In feite, het heeft duidelijk BEWIJS geleverd, wat is waar ik jou altijd heenleidde om dit te leveren. Wij blijven een geweldig team vormen, jij en ik.

Moge de liefde die ik afgelopen week naar Aarde bracht, jullie allemaal omringen en jullie in het licht houden, want samen kijken jullie ernaar uit te transcenderen naar de 5e dimensie van leven en liefde. Rust uit en bereid je voor op actie. Ik zal snel weer bij je zijn. Jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk

< vorige boodschap | volgende boodschap >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Iedere maandagavond van 20:00 tot 20:55 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op First Contact Radio
met de Nederlandse lichtwerker Maarten Horst als presentator.