Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Montague Keen, July 17, 2011

July 17, 2011


Mijn liefste Veronica, mijn hart gaat uit naar jou en naar iedereen die moedig genoeg is om nogmaals te kijken naar wat jullie als feit geaccepteerd hebben, evenals de geschiedenis die jullie leerden, etc. Het is schokkend de sluier op te lichten: de echte waarheid te onthullen die gezien moet worden. De mensheid moet voortgaan – er is geen keuze. Het is tijd om te ontwaken uit jullie hypnotische sluimer. Het is tijd om alles aan de kaak te stellen. Ik beloofde dat de corruptie ontmaskerd zou worden: nu, jullie zien het gebeuren. Dit is maar het begin!

Feit is dat Ierland – het grote bastion van de Rooms-katholieke Kerk – de motieven onderzoekt van een kerk die haar kinderen verkrachtte, en daarna besloot om de verkrachters en pedofielen te beschermen. Zij preekten liefde, maar verwoestten straffeloos de onschuld van zo velen. Rome heeft altijd de verkrachters en pedofielen in haar midden ondersteund.

Maar eindelijk is de Ierse regering moedig genoeg om te zeggen: ‘wij zullen jullie niet langer in ons midden tolereren’. Jij had dit niet verwacht mijn liefste. Er was maar heel weinig onderzoek nodig om de verschrikkelijke waarheid te ontdekken.

De Katholieke Kerk gebruikt twee Rechtspersoonlijkheden: de eerste is de Internationale Staat die bekend staat als de Stadstaat Vaticaan, met de Paus als het hoofd van de regering. De tweede zal een echte schok voor je zijn. De Superieure Rechtspersoonlijkheid die boven alle andere Rechtspersoonlijkheden staat, en waarvan AL HET ONROEREND GOED EN “WEZENS” ONDERDAAN ZIJN.

DENK HIER EENS EVEN OVER NA. HOE VELEN VAN JULLIE WAREN JE BEWUST VAN HET FEIT DAT ALLE ONROEREND GOED EN “WEZENS” ONDERDANEN ZIJN?

Onderzoek het Lateraanse Verdrag
, getekend door BENITO MUSSOLINI en Paus Pius XI in 1929.

De Romeinse Cultus, die de Katholieke Kerk beheerst, houdt vol dat de eerste persoon die het concept van de Heilige Stoel
(Kerkelijke jurisdictie van de paus)
gebruikte, St. Petrus was. Dit is onmogelijk, omdat de etymologie van het woord “Sedes” (Zetel) niet bestond tot honderden jaren na de executie van Petrus in 70 na Christus, tijdens het beleg van Jeruzalem.

Zij claimen ook dat de stoel van Petrus nog steeds gebruikt wordt. De waarheid is dat er zo veel geweest zijn, dus GEEN STOEL = GEEN MACHT DOOR DE STOEL. De stoel van Petrus claimt een ononderbroken opvolging van Pausen die fysiek op deze stoel zaten. Ondanks dat de Rooms-katholieke Kerk openlijk toegaf dat de stoel van Petrus REGELRECHTE FRAUDE was, houdt de fraude stand bij het publiek als één van de meer vereerde relikwieën.

In 1250 gooiden St. Franciscus en Paus Innocentius IV, een Pausenring in de zee tijdens een plechtige Romeinse vereringceremonie. Daarna verklaarden zij dat Venetië en de Heilige Stoel onlosmakelijk verbonden waren. Daardoor was de Heilige Stoel geboren, als de eerste “volledig Christelijke” SAMENWERKING TUSSEN DE ROMEINSE CULTUS, DE VENETIANEN EN DE ENGELSE KROON.

Paus Bonifatius [VIII] verklaarde dat "ELK WEZEN ONDERWORPEN IS AAN DE AUTORITEIT VAN DE PAUS”. In 1302 vaardigde hij de Pauselijke Bul, Unun Sanctum, uit, waarin stond: “Het is daarom dat wij uitvaardigen, zeggen en definiëren dat alle mensen zich moeten onderwerpen aan de Romeinse paus om zo verlossing te bereiken”. De Rechtspersoonlijkheid van de Heilige Stoel werd de leidraad in de Katholieke Kerk, waarmee ze één van de meest WINSTGEVENDE ZAKEN VAN DE MIDDELEEUWEN vestigden – DE INTERNATIONALE SLAVENHANDEL. Deze industrie, in eerste instantie onder de controle van Portugal en Spanje, was alleen mogelijk vanwege de unieke geclaimde eigenschappen van de Heilige Stoel.

Toen Spanje een Pauselijke expeditie op zee betaalde die de Nieuwe Wereld onder het commando van Christopher Colon (Columbus) zou plaatsen, breidde Paus Innocentius VIII (1484-1492) het concept van de Heilige Stoel uit, nu letterlijk hele oceanen omvattend, evenals al het land.

Onder Paus Innocentius VIII, veranderde de rol van de Inquisitie en de Inquisiteur waarbij hun juridische en spirituele autoriteit werd uitgebreid bij het “WEGZENDEN VAN KETTERS”. Rond 1483, werd Thomas de Torquemada benoemd tot Grootinquisiteur van Aragon, Valencia en Catalonië. Zijn folteraars en de speciale milities werden vervolgens gezegend met hun beëdiging in de hoogste orde van de Romeinse Cultus - de SS, of Ridders van de Sedes Sacrorum.

De militaire orde van de Rooms-katholieke Kerk, de Ridders van de Sedes Sacrorum (SS), werden geschonken door een wettelijke opdracht van de Paus, voor rekening van de Moeder Kerk, om een constante Heilige Inquisitie te voeren tegen alle ketters: met inbegrip van moorden, marteling en contra-inlichtingen, om de naam van de Heilige Rooms-katholieke Kerk te beschermen en direct de belangen van de Heilige Stoel als de primaire orde van de Heilige Ridders - de SS (Sedes Sacrorum of Heilige Stoel) te vertegenwoordigen.

Zijnde een spirituele orde van de Rooms-katholieke Kerk, werd aan de SS de uitzonderlijk Rooms-katholieke gratie geschonken dat zij vergeven werden voor al hun zonden (hen daarmee toegang gevend tot de Hemel); een gratie die “helaas” gegeven moest worden hun tijdelijke opdracht in acht genomen. Met andere woorden: de troepenmacht van de Grootinquisiteur, Thomas de Torquemada, was de eerste religieuze militaire onderneming die “immuniteit” kreeg waarmee ze uit de hel bleven. Gegeven door de Paus, ondanks hun activiteiten als marteling, terreur en kwaadaardigheid.

De laatste openlijk rituele offers onder de Heilige Inquisitie werden gebracht in het begin van de 19e eeuw. Tegen het begin van de 20e eeuw, waren er minder dan een paar honderd SS soldaten die nog steeds waren toegewezen aan de Heilige Inquisitie. Echter, bij de benoeming van FR. HEINRICH HIMMLER SJ IN 1929 AAN DE NSDAP IN DUITSLAND, werd een nieuw NAZI SS leger (Ridders van de Sedes Sacrorum) opgericht van een paar honderd duizend man in 1939 om de op één na grootste Inquisitie uit te voeren door de Romeinse Cultus, waarbij meer dan 18 miljoen onschuldige mensen LEVEND VERBRAND WERDEN IN RUSLAND EN POLEN.

De Duitse SS werd ontbonden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, en de Romeinse Rol [Scroll] werd overgedragen aan de SS van de Verenigde Staten (Secret Service/Sedes Sacrorum) in 1945. De SS van de Verenigde Staten werd officieel opgezet als een militaire/spirituele macht. Het heeft de absolute bescherming van de President van de Verenigde Staten, maar houdt de President als een virtuele gevangene van de Staat, onder het mom van officiële bescherming.

Nogmaals benadruk ik dat niets is wat het lijkt. Voor de komende Overgang is het nodig dat jullie naar je geschiedenis kijken en alles wat jullie als waarheid geaccepteerd hebben. Dit is een pijnlijk proces maar het leidt tot een herverbinding met jullie spiritualiteit en naar een wereld waar jullie liefde, waarheid en respect voor iedereen wacht.

De corruptie moet een stap terug doen. Het is tijd voor verandering. Wij maken de omstandigheden gemakkelijk voor de onthulling van de waarheid. Ben moedig en zoek ernaar. Liefde wordt gegenereerd uit alle hoeken van de wereld. Dit helpt bij de Overgang.

Met behulp van liefde zullen wij slagen, en iedereen zal vrij zijn. Jouw aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Iedere maandagavond van 20:00 tot 20:55 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op First Contact Radio
met de Nederlandse lichtwerker Maarten Horst als presentator.

Galactic Channelings

Create Your Badge