Home > Nederlands > Montague Keen, June 13, 2010

June 13, 2010

Veronica mijn lief, wij delen de opwinding die jij ervaren hebt toen je David Icke ontmoette. Het was een samenkomst van geesten, zoals jij en ik altijd hadden. Het was pure synchroniciteit van doelen, jullie hadden gelijk over de zaken die je in elkaar herkende. De timing van de bijeenkomst was perfect, het kon niet eerder plaatsvinden, het feit dat jullie 7,5 uur spraken was geen verrassing voor ons, wij hebben het per slot van rekening opgezet. Jullie zullen elkaar ondersteunen wanneer je verder gaat, altijd voorzichtig de plannen volgend die wij voor jullie hebben uitgezet. David wordt gedreven door zijn liefde voor de Mensheid en zijn vastberadenheid om hen vrij te krijgen. Meer mensen worden zich gewaar van het feit dat iedereen puur Bewustzijn is en nemen de macht terug als Mensen die een ervaring hebben op Planeet Aarde. Kijk naar diegenen die controle uitvoeren over jullie leven, die de regels en wetten bepalen die ervoor zorgen dat jullie niet voor jezelf denken. Neem een stap terug, kijk naar jouw bestaan. Jouw naam is maar een label dat bij jouw geboorte aan je is gegeven, in werkelijkheid ben je jouw Ziel of Bewustzijn, hoe je het ook wilt noemen. Je bent geboren in een Ras of Religie, weet dat je vrij bent om je eigen keuzes te maken, je hoeft niet te accepteren wat door anderen aan jou wordt opgedrongen. Ik weigerde om te zijn wat mijn familie mij wilde opleggen, ik koos Vrijheid, in gedachten en actie, ik nam verantwoordelijkheid voor mijn leven, net zoals mijn vrouw, Veronica. Wordt vrij van de labels die jou gegeven werden en de hokjes waar je in geplaatst werd zonder te kijken naar de Mens die je werkelijk bent. Het vergt moed om dit te doen, maar de beloningen zijn geweldig.

Wij in de Geest hebben plannen om jullie te bevrijden van de overheersing van de kwaadaardigen, wij zullen de Waarheid onthullen die al eeuwen voor jullie verborgen gehouden werd. Hun kwaadaardige bedoelingen worden verborgen door de regeringen en wettelijke instellingen over de hele Wereld, mensen die naar macht hunkeren verkopen hun Ziel aan deze mensen, zij bieden hun leven aan als offer op het altaar van hun hebzucht.

De verandering is begonnen, weet dit zonder twijfel wanneer je voorwaarts gaat naar het Licht, naar een Eerlijke en Vredige Wereld waar de Waarheid alleen regeert en de liefde voor de medemens de norm wordt. Al die verdeelde mensen hebben niet langer invloed. De absolute WAARHEID uit het begin der tijden zal onthuld worden. Diegenen die de Waarheid hebben veranderd om jullie Wereld te overheersen zullen ontmaskerd worden, zij zullen niet voorwaarts gaan, zij kunnen niet bestaan in het Licht. Laat je niet misleiden door de Gouden beloftes van de kwaadaardigen, zij hebben jullie alleen als slaven nodig. De waarheid over God die het Superieure Wezen is zal onthuld worden, dit is noodzakelijk voor jullie om voorwaarts te gaan, zoals het plan is. Jullie zullen leven in een Wereld zonder ziekte of lijden, jullie lichamen gaan op dit moment door de veranderingen nu de Aarde versnelt en doorgaat naar de Hogere Dimensie. Het is een feit dat de kwaadaardigen hebben geknoeid met jullie DNA, dit maakte jullie ontvankelijk voor ziekte, jullie DNA keert nu echter terug naar waar het oorspronkelijk hoorde te zijn. Alles wat jullie in de toekomst nodig hebben is natuurlijke medicatie om eventuele problemen die je hebt op te lossen. Mijn vrouw kent onze plannen, en wij zullen diegenen naar de voorgrond brengen die jullie de weg zullen wijzen. Onze twee werelden komen meer dan ooit samen, onze plannen zijn geweldig.

Wij brengen al diegenen die in het Licht werken samen om een Familiesituatie te creëren, allemaal samenkomend wanneer dit noodzakelijk is om een Centrale Kern te vormen terwijl ieder doorgaat op zijn of haar pad zoals vereist. Veronica heeft hierover gesproken met David Icke en Ian R. Crane, zij zijn het er beiden mee eens dat dit de beste weg voorwaarts is. Ian heeft plannen om EDGE MEDIA TV weer op te starten. Geef dit tv-station alsjeblieft jouw ondersteuning, wetende dat je waarheid en begeleiding krijgt die jullie allemaal nodig hebben. Luister naar de discussies, hoor met open geest aan wat er wordt gezegd en trek je eigen conclusie. Deze mensen geven hun tijd en moeite om de Waarheid te zoeken en anderen naar het Licht te begeleiden. David Icke is een lichtend voorbeeld voor iedereen, hij “Wist” dat hij gelijk had, hij vertrouwde zijn innerlijke ziel, hij bood moedig het hoofd aan de onwetendheid en domheid van diegenen die hem belachelijk maakten. Het maakte hem sterk, hij heeft zijn leven gegeven om de Mensheid te redden van de Duisternis waarin zij leek weg te zinken. Hij verdient het respect dat hij vandaag de dag krijgt nu de Wereld zijn boeken leest en zich realiseert dat hij het bij het Rechte eind had en heeft met alles wat hij zegt, hij is Licht.

Wanneer je jezelf bevrijdt van het lijfeigenschap dat de duisteren jullie opdrongen hebben, weet dan dat wij aan deze kant van het leven altijd bij jullie zijn. Dit werd meer dan 100 jaar geleden al geprobeerd, maar het mislukte. Deze keer zal het niet mislukken, de timing is goed, mensen zijn in de juiste positie. Neem de kansen die wij jullie geven om voorwaarts te gaan in Vrede en Harmonie.

Wij in het Netwerk danken iedereen die, door hun liefde voor de Mensheid, anderen begeleiden naar het Licht. Jullie gaan door een tijd van grote verandering, dit is Geschiedenis in de maak.

Veronica mijn lief, wij staan bij elke stap op de weg naast jullie. Dit is wat je op Aarde moest doen, dit is jouw doel, jij zult jouw doel vervullen. Samen in liefde en harmonie, verschillende werelden kunnen ons niet eens scheiden. Ik blijf je liefhebbende Echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.