Home > Nederlands > Montague Keen, 12 april 2015

Montague Keen, 12 april 2015

Mijn vrienden, de tijd is gekomen waarin actie van jullie kant nodig is. Ik heb jullie voort geleid. Ik heb jullie laten zien wat er van jullie verlangd wordt. We doen ons best aan deze kant van het leven. Nu is het aan jullie om samen actie te ondernemen aan jullie kant van het leven. We laten jullie zien hoe en openen jullie ogen voor wat jullie door de cabal werd aangedaan om zo de gevangenisplaneet te creëren waaraan jullie gewend zijn geraakt om op te leven.

Vrijheid ligt binnen jullie handbereik. Open jullie harten en bewustzijn en omarm het licht dat iedere dag steeds duidelijker wordt. Velen van jullie zijn je bewust van de veranderingen in energie. Jullie nemen een gevoel van opwinding waar en dat zou ook moeten; de controlesystemen zijn uiteen aan het vallen. Het is hun beurt om alle controle los te laten. Het licht ontmaskert alles dat boosaardig is en jullie kunnen nu zien dat de machtsstructuren worden blootgelegd. Al hun slechte plannen worden open en bloot voor jullie uitgespreid. Wanneer ze verwijderd zijn (en dat worden ze) zal er hulp komen ten bate van de mensheid. Er zal geen ongelijkheid zijn, geen derde wereld: er zal gelijkheid zijn. De cabal heeft alle mogelijkheden gebruikt om de mensheid te vernietigen en te verwijderen zodat alleen zij Planeet Aarde voor zichzelf konden claimen. Dit zal niet worden toegestaan.

Om te begrijpen hoe jullie de Aarde voor de mensheid terug kunnen claimen, moeten jullie op de hoogte zijn van hoe de mensheid wordt gecontroleerd en hoe jullie in onwetendheid en duisternis gehouden worden.

IERLAND IS DE SLEUTEL DIE ALLES ZAL ONTSLUITEN.

Dit is een feit. Area 51 heeft gepoogd de energie van Ierland in te tomen. CERN werd gebouwd in een poging de energie van Ierland te vangen en te gebruiken. Wanneer het Ierse volk ontwaakt voor wat haar en haar land is aangedaan, zal ze alles dat gerelateerd is aan het Vaticaan voor altijd uit hun land verwijderen.

Ik vraag jullie te kijken naar de interviews die Veronica heeft gehad met de Galactische Historicus ANDREW BARTZIS. Kijk in het bijzonder naar No 3, waar jullie de waarheid zullen ontdekken. Veronica vroeg aan Andrew: “Wat is Ierland?”, Andrew antwoordde: “Ierland vertegenwoordigt het allerbelangrijkste deel van het oorspronkelijke ontstaanssysteem van de Aarde voordat overheersing en controle hun effect hadden.

“De technologie onder Ierland lijkt op een mierenhoop. De mierenhoop van tunnelgangen die weer naar andere tunnelstelsels leiden, die jullie in 12 dimensionale versterkingssystemen brengen.” Dat is de eerste sleutel om te begrijpen wat Ierland is. Ierland is de sleutel van de kluis.”

“Alle energetische tunnels die verbonden zijn met het geboortesysteem van de Aarde, leiden naar Ierland. Er zijn daarin hoofdcontrolekamers onder het Ierse continent, diep onder de grond.”

“DOOR ONZE INTENTIES TERUG AAN DE OPPERVLAKTE TE BRENGEN EN DAADWERKELIJK DE ENERGIE VAN DE OPPERVLAKTELIJNEN TE VERANDEREN ZODAT DE OORSPRONKELIJKE RASTERLIJNEN DE HEILIGE GEOMETRIE VAN HET NETWERK VAN DE VRIJMETSELAARS BEGINNEN OVER TE NEMEN. We zijn psychische antilichamen voor dit kwaadwillende systeem waar we aan onderworpen worden.”

Veronica: “wat kan de man in de straat nu doen?”

Andrew antwoordde: “Loop over het land. Neem je gebeden mee, jullie voornemens, geef jullie idee van wat een viering is. Begin spirituele schoonheid te beoefenen. Begin te begrijpen dat de wereld waarin jullie leefden, in het bijzonder Londen, in werkelijkheid een duivels oord is. Het is nodig dat het volk, hun voornemens en hun hart-ruimte daar een begin maakt met bevrijding van de gevangen energie dat door voorouderen is vastgezet die een systeem van heilige geometrie hebben gecreëerd, zich er terdege van bewust zijnde dat toekomstige voorouders een giftige spirituele omgeving zouden erven.”

“Ierland vertegenwoordigt een groep van onafhankelijke tijdreizigers die op vele verschillende tijdlijnen en in alle vier de paradoxen een doorn in de zij van de kerk. Als Rome niet doet wat het kan doen, om er voor te zorgen dat de juiste Ierse zielenfamilies niet op alle vier de tijdlijnen leven, maar afgescheiden op alle vier de tijdlijnen en vluchtelingen zijn van over de hele wereld en beschouwd worden als de zwakkelingen van de samenleving; dan doen ze hun werk om ervoor te zorgen dat deze oude tijdreizigers zich nooit meer in onze wereld konden manifesteren, tenzij ze zich manifesteerden via de Katholieke Kerk die daar in Ierland bestond.”

“De Ierse geschiedenis is verbonden met de Egyptische geschiedenis, de farao’s. Egyptische mummies zijn overal op de Ierse eilanden gevonden.”

“Waarom?”

“De Egyptenaren geloofden dat je door de verschillende fases van hun onderwereld kon gaan door een boot naar Ierland te nemen.”

“Wat zou er kunnen gebeuren wanneer een zeer machtige leraar metafysica uit de Egyptische spiritualiteit besloot dat zij naar het GROOTSTE KNOOPPUNT VAN DE RUIMTE KONDEN GAAN DOOR MIDDEL VAN HUN DOOD?”

Veronica Keen: “Wist je dat het DNA van Toetanchamon voor 98% Iers is?”

Andrew: “Ja, dat wist ik.”

“Ierland heeft zoveel grote tijdlijnaanvallen te verduren gehad, dat er bijna nog meer paradoxen zijn ontstaan. Het was een enorm, enorm, slagveld, zoals de loopgraven-oorlogsvoering in de Eerste Wereldoorlog maar dan op de schaal van een tijdlijn”

“De grootste kwestie die moeilijk fysiek te bewijzen valt, zou de fabricage van de Titanic zijn, dat was tussen 1913 en 1917. Ze bouwden een aantal schepen, omdat dat de tijd was waarin alle grote tijdreizigers zich zouden manifesteren in Dublin, zich zouden manifesteren over de Ierse eilanden zodat de metaalbewerkers voorhanden waren, omdat de Titanic enorm, enorm enorm nodig was in de tijdlijnen. Het metaal dat naar Ierland kwam was betoverd met de ENERGIE van de Ierse eilanden, en toen het de oceaan overvoer, zond het zeer positieve energie uit. Daarom werd het tot zinken gebracht met aan boord al die bankiers. Het was een gigantisch tijdlijnencomplot dat zelfs de Ierse energieweerstand verpletterde die zich probeerde opnieuw met de heilige geometrienetwerken te verbinden via een gigantisch vaartuig dat gebouwd was door Ierse handen.”

“Die schepen namen de Ierse energie over de oceanen mee en brachten het in verbinding met verschillende systemen van heilige geometrie en ze probeerden daadwerkelijk het systeem van heilige geometrie terug te kapen door middel van een enorme resonerende boot van metaal. Ik weet dat het gigantisch is. Die mannen van de tijdlijnprojecten zullen boos op me zijn, maar het is tijd om de waarheid te vertellen.”

“Ierland was de plek waar MI6 al haar occulte zaken deed. Er werden zo veel geheime rituelen uitgevoerd op Ierse ceremoniële plaatsen, overal op de Ierse eilanden gedurende de Tweede Wereldoorlog, dat het de Nazi uitdrukking dat we van occultisme afweten op kinderspel lijkt.”

Er is zoveel meer informatie die Veronica en Andrew Bartzis onder jullie aandacht brachten, die jullie zouden moeten onderzoeken. De gefilmde interviews zijn terug te vinden op onze website en op YouTube.

Nu begrijpen jullie misschien waarom het nodig is dat ons eerste Centrum in Ierland er komt. Helaas hebben velen van jullie geluisterd naar de gnomen die er afgelopen jaar op gebrand waren het te verhinderen. Vele van de donaties zijn op verzoek teruggestort. Het is ten behoeve van de mensheid dat dit werk wordt gedaan en ik vraag jullie nog een keer een gift te overwegen zodat onze plannen voor een Centrum zo snel mogelijk doorgang kunnen vinden, zodat we allemaal zijn voorbereid op het moment dat de cabal ophoudt controle uit te oefenen over de mensheid.

Mijn lief, ooit zal je moeilijke werk begrepen worden. We hoeven nu niet lang meer te wachten.

Ik zal naast je staan. Je liefhebbende,

Monty.

Boodschap van Veronica

De accountant zal me dinsdag bezoeken, waarna een herzien financieel verslag t.b.v het Centrum op de homepagina te zien zal zijn.

Ik heb met zware aanvallen te kampen gehad. Het zijn geduchte pogingen om mijn werk te stoppen. Zend me alsjeblieft genezing. Ik word nu aangevallen. Het moet stoppen.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl