Home > Nederlands > Montague Keen, July 11, 2010

July 11, 2010

Wij zijn verdrietig te zien dat jullie Wereld in snel tempo doorgaat richting rampspoed. Ik zeg jullie dat jullie de mogelijkheid hebben om Vrij en Krachtig, Liefdevol en Wijs te worden. Neem jullie Macht terug als medescheppers binnen het Universele Plan, gebruik het nu er zoveel vanaf hangt. Op dit moment hebben jullie te maken met een moeilijke situatie, omdat jullie planeet al vele duizenden jaren onder vuur ligt. Er is een deadline geweest voor deze belegering, zij hebben er al enige tijd op gewacht, de Bijbel heeft jullie over deze tijd verteld. Het was de tijd dat de Planetaire Sterrenpoorten zouden openen. DIT IS DIE TIJD. De duistere kwaadaardigen hebben getracht de mensheid zich machteloos te laten voelen, jullie moesten je klein voelen. Velen zijn opgevoed met het geloofsysteem dat leerde dat jullie klein zijn, onbeduidend, jullie kunnen geen verschil maken, het individu betekent niets. Wanneer je jezelf openstelt naar wie en wat je werkelijk bent, waar je onderdeel van uitmaakt, dan zul je je realiseren dat je een groot verschil kunt maken.

Bewustzijn wordt niet gevormd door hersenfuncties dus het eindigt niet met de Dood. Wetenschappers bestendigen deze mythe om jullie te misleiden en overheersen. Liefde en Waarheid zullen jullie vrij maken. Velen zijn zo gehecht aan de buitenkant van de persoon, dat zij doorgaan zichzelf wijs te maken dat zij voldaan zijn en alles hebben. Ben je altijd bewust van diegenen wiens enige intentie het is om de Aarde ten koste van alles te domineren. Herinner je het Romeinse Rijk en het Britse Rijk, waar zijn die nu? De mensen hadden de kracht om NEE te zeggen tegen de mensen die hen regeerden. De duistere kant zal altijd verliezen van het Licht.

Wij, aan deze kant van het leven, hebben een Poort geopend om diegenen te assisteren die zich voor het Licht willen openen. Zij die ervoor kozen om de Duistere Weg te gaan zullen ontbering en pijn kennen omdat zij de slaven van de Duisternis worden. Hun corruptie wordt steeds duidelijker, zij proberen het zelfs niet langer te verbergen. Probeer met het goede het kwade te beïnvloeden, delen van jullie Wereld staan aan de rand van een ramp, zend alsjeblieft Licht en Liefde naar hen.

Wij vertelden je mijn liefste dat er vele rampen zouden komen. Er zal zeer binnenkort een Natuurlijke Ramp gebeuren, niet een door de mens veroorzaakte ramp, echter, nog steeds falen velen het verschil te zien. Zij kunnen niet geloven dat de mens zo kwaadaardig kan zijn, maar voor de mensen die geleefd worden door geld en macht kent de hebzucht geen grenzen.

Veronica, wat een interessante week was het voor jou en je vrienden, wij hebben je begeleid op je queeste. Nu heb je het volledige plaatje waarom bepaalde situaties 30 jaar geleden plaatsvonden, niets gebeurt zomaar. Jij dacht dat het een belangrijke vriendschap was, nu weet je haar ware doel, ja, het was lang wachten maar tijd bestaat aan deze kant van het leven niet. Maak je geen zorgen mijn liefste, de juiste mensen worden uitgezocht en naar jou toe geleid. Wij hebben alles onder controle, jij hebt vrienden in alle gebieden van het leven die wensen dat de mens wordt vrijgemaakt van de knellende banden waarin hij leefde. Ieder van jullie heeft de mogelijkheid om de Wereld te veranderen, je moet het alleen willen. Maak Liefde en Harmonie tot jullie doelen, dan zal het moorden stoppen, er zal niet langer een excuus voor oorlog zijn. Kijk naar diegenen die profiteren van oorlog, hun betrokkenheid bij het creëren van excuses voor oorlog, dat is jullie antwoord.

Houd van je vijanden, ben goed voor hen die jou haten, zegen hen die jou verdoemen, bid voor hen die je opjagen en je zult hen machteloos achterlaten, zij zullen nooit meer macht over jullie hebben. Jij, mijn liefste, hebt nooit energie verspild aan diegenen die geprobeerd hebben jou en onze liefde te vernietigen.

Jij hebt hard gewerkt deze week, het was heel plezierig voor iedereen die betrokken is aan beide kanten van het leven. Ons echte werk liefste is net begonnen. Mijn liefde en waardering zijn voor jou. Ik ben jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.