Home > Nederlands > Montague Keen, 8 Maart 2015

Montague Keen, 8 Maart 2015

De mensen vinden de moed om NEE te zeggen tegen de controle en corruptie waar ze 2000 jaar lang slachtoffer van zijn geweest. Om hun plannen voor een Nieuwe Wereld Orde door te voeren, moesten ze eerst IERLAND vernietigen. Jullie kunnen niet eerder vooruitgaan voordat je hiernaar gekeken hebt. Jullie moeten zien WIE en WAAROM. De Ieren zien deze controle voor het eerst en ZE ZIJN BOOS. Ze gaan de straat op om hun kracht te tonen. Ze zeggen NEE. Ze beginnen nu in te zien waarom ze gebruikt en mishandeld zijn door hen die jullie wereld over willen nemen.

Ja, het is moeilijk te geloven dat zo veel heeft kunnen gebeuren om het menselijke ras af te stompen zonder dat jullie dat ooit in de gaten hadden. Het was een slim complot. Het moest voor jullie verborgen worden. Religie speelde hierin een grote rol. De overname werd gepland tijdens het Concilie van Nicea, bijna 2000 jaar geleden.

Het Vaticaan en haar gekozen ‘prinsen’ van de kerk: de Maltezer Ridderorde etc, zitten achter iedere OORLOG, HONGERSNOOD en UITBRAAK VAN ZIEKTE en alles dat jullie ooit hebben moeten doormaken. Het is het grootste BEDROG sinds de Mensheid voet heeft gezet op Aarde. Laat je niet verblinden door de pracht, praal en ceremonie; het is camouflage, ontworpen om de ware bedoeling te verbergen.

Jullie zenden nu licht naar Londen. Mensen leggen publiekelijk corruptie bloot. Dit zou een jaar geleden niet kunnen zijn gebeurd. Jullie beginnen te zien hoe machtig jullie zijn. Alleen al door jullie energie te gebruiken om licht en liefde te sturen, kunnen jullie een enorm verschil maken. Jullie kunnen de nodige veranderingen voor de transitie naar vrede en harmonie tot stand brengen. Jullie licht ontmaskert alles dat duister en corrupt is.

Als het Ierse volk zich eenmaal realiseert wie ze zijn en wat hen afgenomen werd –hun ware geschiedenis – dan zal het gehele plan blootgelegd worden, inclusief de overname van de Aarde en de introductie van de NIEUWE WERELDORDE. Geloof me, het antwoord ligt in Ierland. Dit is waarom Rome Ierland onbarmhartig heeft gecontroleerd. Ze creeerde wat jullie verteld werd dat de aardappel- hongersnood was: het was volstrekt zeker een HOLOCAUST. Jullie zullen hiervoor uitgebreid bewijs vinden. De JEZUIETEN, met assistentie van de Britse Kroon, zijn verantwoordelijk voor de dood van duizenden Ierse mensen. Ze verkochten de Ieren als SLAVEN in Afrika. Ze wilden het Ierse ras volledig vernietigen. Maar de Ieren zijn overlevers. Ze herpakken zichzelf en beginnen opnieuw. Nu ligt de vrijheid van de wereld in hun handen.

De Ierse regering dient niet het belang van het Ierse volk. HET DIENT ROME. Het kan niet eens een wet aannemen zonder de goedkeuring van Rome. De Ierse regering kan alleen doen wat het Vaticaan hen toestaat te doen. Dus zijn haar handen gebonden. De laars van het Vaticaan staat al sinds 2000 jaar op de keel van het Ierse volk. Het is tijd voor jullie om te begrijpen wie er eenvoudigweg aan de macht is. Het zijn niet de marionetten; zij spelen alleen maar een rol.

Rome heeft de bedrieger St. Patrick gestuurd om al het bewijs te vernietigen van het bestaan van de grote breinen die in Ierland gewoond hebben. Dit is waar de corruptie van de mensheid begon. Jullie kunnen niet een probleem uit de wereld helpen voordat je begrijpt wat het in eerste instantie veroorzaakt heeft. Begrijp alsjeblieft dat de eerste stappen om een Nieuwe Wereld Orde te creëren in Ierland zijn gezet.

Er zijn over de hele wereld machines met kunstmatige intelligentie die heel wat weg hebben van computers. Zij controleren jullie. Zij controleren jullie brein en jullie gedachten en ze houden jullie volgzaam. Ze voorkomen dat jullie zelf gaan denken en ze houden jullie vast in de matrix. Deze Kunstmatige Intelligenties gebruiken de energie van de leylijnen. Dit is waarom ik jullie vroeg om deze energie voor de mensheid te bevrijden. Als resultaat van jullie inspanningen stroomt er nu informatie die verborgen werd gehouden uit en ontmaskert het corruptie.

Stuur alsjeblieft liefde en licht naar Londen. De mensen hebben genoeg geleden. De geestenwereld huilt voor de mensheid. Het doet al het mogelijke om jullie uit je gevangenschap te bevrijden. Vraag om hulp, aangezien we ons er niet mee kunnen bemoeien tenzij we daarom gevraagd worden. Er zijn er velen rond jullie wereld die op jullie oproep wachten. Deze tijd werd gepland. Degenen die nu op Aarde zijn planden dat om jullie te helpen de vertrouwenssprong naar waarheid en liefde te nemen. Stel jullie zielen in staat zich te verbinden met het Ierse volk wanneer zij de straat op gaan. Want ieder van jullie, waar je ook bent in de wereld, heeft het nodig dat zij slagen. Jullie toekomst hangt er van af. Zij zullen de mensheid bevrijden. Jullie zijn allemaal afhankelijk van hun succes.

Jullie moeten je brein uit het controlenetwerk bevrijden en zelf gaan nadenken. Trap niet in de leugens die jullie tot slaaf maken. Beschouw dingen zoals ze zijn, niet zoals jullie verteld wordt dat ze zijn. Dit is belangrijk om te onthouden. Hoe meer jullie ontwaken, hoe minder controle de NWO over jullie zal hebben.

Ondersteun elkaar wanneer het mogelijk is en kom als EEN bij elkaar. Want daarin ligt jullie kracht. Jullie tijd is gekomen. Maak het jezelf gemakkelijk door samen te werken. Verandering moet nu plaatsvinden, en hoe sneller dat gebeurt, hoe minder slachtoffers er zullen vallen.

Het avontuur is in Ierland begonnen. Alle andere landen zullen volgen, maar daar moest het beginnen. Vraag de Bron om je kracht te geven om te doen wat nodig is om vrede naar de wereld te brengen. Als je erover nadenkt, hoe kon de 1% hopen de overige 99% over te nemen zonder de medewerking van die meerderheid. De bal ligt in aan jullie kant. Jullie hebben de kracht om te zeggen: NEE, ik zal jullie corruptie intenties niet steunen!

Liefde en licht naar Londen. Energie naar Ierland om hen in staat te stellen hun ogen en geesten te openen voor de waarheid.

Mijn lief, deze dingen worden gedaan om angst te creëren. Beschouw deze aanvallen voor wat ze zijn. Het zijn de laatste struikelblokken op de weg naar de vrijheid. De mensheid is aan het ontwaken en haar licht is het duister aan het overwinnen.

Ik ben altijd bij je. Je aanbiddende

Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl