Home > Nederlands > Montague Keen, January 8, 2012

January 8, 2012


Mijn liefste, er is op dit moment veel verwarring in jullie wereld. Een deel ervan is doelbewust ingegeven om jullie te verwarren. Niet alles van de Geest is van het Licht. Sommigen geven zichzelf grote namen; sommigen gebruiken namen die bekend zijn voor degenen die geloven dat zij hun familieleden channelen of degenen die zij vertrouwen. Iedere truc in het boek wordt gebruikt om wantrouwen en verwarring te veroorzaken zodat de Cabal de gehele controle kan houden. Denk er aan dat zij wanhopig hun macht willen behouden. Zij hebben geleefd van de mensheid, en de mensheid heeft hierdoor zoveel ontbering gehad. Het is pas als jullie terugkeren naar de Geest dat jullie de omvang van het leed kunnen zien dat veroorzaakt werd door zoveel hebzucht.

Alles moest klaar zijn voordat wij een reddingsplan ondernamen. Zoals jullie weten veranderen dingen van dag tot dag, waardoor het voor ons moeilijk is om exacte timing te geven, etc. Jullie weten door de informatie die constant binnenkomt, dat er opwinding is aan beide kanten van het leven. Wij gaan door met onze plannen van onthulling en teruggave. Zoals wij altijd tegen onze kinderen zeiden, “de kat is uit de zak, het kan niet langer beheerst worden”. De waarheid wordt elke dag door verschillende bronnen over de wereld onthuld. Er is nog zoveel te ontdekken zodat de mens begrijpt wie en wat jullie wereld vernietigde en het leven beheerste en zoveel ontbering in een wereld van overvloed veroorzaakte. De mens zal antwoorden eisen. Dat is zijn recht. Het zal niet gemakkelijk worden voor degenen die nog niet ontwaakt zijn, maar wij moeten doorgaan. Wij kunnen niet voor altijd wachten op degenen die bang zijn om uit de hersenspoeling te stappen.

Veronica, ik deel jouw opwinding als je zoveel nieuw bewijs uit Ierland ontvangt. Ja, zij ontwaken. Zij ontdekken dat als zij om informatie vragen het aan hen gegeven wordt. Hoe meer zij vragen, hoe beter het zal zijn voor degenen die nog steeds geloven wat het Vaticaan hen leerde: dat zij NIETS zijn; dat zij nooit iets zullen bereiken; dat zij allemaal zondaars zijn. Want eigenlijk zijn zij vol van Licht.

Het Vaticaan heeft zoveel moeite gestopt in het vernietigen van dit Licht. Zij werden verkracht, vervloekt en meedogenloos geslagen om hen volledig te vernietigen. Zij hadden geen enkele kans. Het Vaticaan overheerste iedereen. De misdaad tegen het Ierse volk oversteeg alle anderen. Het is belangrijk dat de regering van Ierland, specifiek de heer Kenny, ontdekt wat wij gepland hebben om de energie te herstellen en om alle heilige plaatsen die zo belangrijk zijn voor jullie wereld te revitaliseren. Dit moet de eerste stap zijn in het herstellen van jullie wereld naar het licht; alles zal hieruit voortvloeien. Want het is in Ierland waar de VERNIETIGING van jullie wereld begon. Alles kwam daaruit voort.

Ja liefste, de oude druïden waren hier actief bij betrokken. Sommigen zijn gereïncarneerd, sommigen werken vanaf deze kant om de Aarde voor te bereiden op het Gouden Tijdperk. Je weet dat archeologie de geschiedenis van de valse Bijbel weerlegt. Er is niets in de Sinaï woestijn dat het verhaal van de Egyptische Exodus ondersteund. Feiten zijn feiten en die moeten onder ogen worden gezien. Het is tijd voor ieder van jullie om te weten en leren wie jullie zijn, in een wereld waar liefde en rechtvaardigheid hersteld zijn en alle mensen in vrede leven.

Ik weet dat het voor jullie niet mogelijk is om fysiek te zien wat er gedaan wordt. Wij zouden het verrassingselement verliezen als zij onze plannen zouden onthullen. Wij hebben jullie ondersteuning nodig, het is nodig dat jullie samenkomen in liefde en licht. Houd je verre van het bekritiseren van anderen die een andere weg kiezen. Zij zullen er, uiteindelijk, komen, hoewel ze wellicht hulp nodig hebben.

Er zullen onvermijdelijke natuurrampen plaatsvinden, maar weet dat de duistere Cabal “wreedheden” en “aanvallen” plannen om paniek te veroorzaken en velen terug te voeren naar hun controlesysteem. De Olympische Spelen zullen het toneel bieden omdat alle ogen erop gericht zijn. Ze zullen gebruikt worden om deze aanvallen op te zetten. Wij houden hen in de gaten en zullen dingen ondernemen om hen een stap voor te blijven. Zij zullen ervoor gaan, ze weten dat ze niets te verliezen hebben. Hun minachting voor de gewone mens is walgelijk. Zij vergeten dat zij zonder de ondersteuning van de gewone mens niet kunnen overleven. Als alle informatie openbaar is, zullen jullie geschokt zijn te zien hoe een paar KWAADAARDIGE individuen de wereld konden overnemen.

Nodig elke dag en op elke manier de waarheid uit om zichzelf te onthullen. Je zult verrast zijn door wat je aantreft. Denk aan het oude gezegde “Vraag en je zult ontvangen, zoek en je zult vinden, klop en er zal worden opengedaan voor jou”. Dit is te tijd om te vragen.

Degenen die de waarheid spreken en anderen helpen zich open te stellen voor het licht worden, wederom, aangevallen. Dit is door de hele geschiedenis gebeurd. Het is wat zij doen. Zij vallen wederom David Icke aan. Als hij niet zo’n gevaar was voor hen, zou hij hen niets kunnen schelen. Mannen van de waarheid zijn altijd aangevallen, maar het werkt niet meer. De Cabal zijn echter gewoontedieren. De oude formule wordt elke keer gebruikt. Gelukkig trappen mensen er niet meer in. Het zal hun niet raken. Mensen hebben geleerd de waarheid te herkennen als ze haar horen. Dit laat alleen hun wanhoop zien. Het zegt meer over de Cabal dan over Icke. Hij zal overleven, zijn werk gaat door, hij vervult zijn doel.

Dit is voor jullie allemaal een tijd van leren nu jullie je geest openen voor de waarheid. Leer af te geven wat jullie ouders en leraren jullie geleerd hebben. Het zal opwindend voor jullie zijn om de echte geschiedenis van jullie wereld te ontdekken. Je zult bepaalde landen in een heel ander licht zien. Je zult de macht van gedachten erg opwindend vinden als je leert hoe machtig jullie wel niet zijn, en wat jullie kunnen doen, als jullie volledig bewust worden. Alles in jullie wereld zal veranderen. Jullie zullen voor het eerst zien hoe prachtig jullie planeet is. Angst zal er geen plaats hebben. Er zullen niet langer redenen zijn voor angst. Jullie hebben nooit echte vrijheid gekend, hoewel er veel over gepraat wordt. Mensen hebben er oorlogen voor uitgevochten, maar slechts een aantal hebben het echt ervaren. De echte vrijheid waar zij naar verlangen zal komen als de Cabal verwijderd is. Het zal komen!

Tegen Ierland zeg ik… het is tijd om te ontwaken. Veel landen ontdekken wat kan, en zal zijn. Jullie wereld komt samen. Vergeet de gemanipuleerde verschillen uit het verleden. Jullie hebben maar één vijand – de duistere Cabal – zij willen dat jullie blijven zoals jullie zijn, altijd daar om hun te dienen. Jullie grootste probleem zal zijn het accepteren dat wat jullie leerden en geloofde LEUGENS zijn. Dit is iets waarmee ieder van jullie op zijn eigen manier moet omgaan. Wij zijn er altijd om te helpen wanneer jullie dat vragen.

Vertel Rupert [Rupert Sheldrake] dat hij echt gelijk heeft. Iedereen is paranormaal begaafd. Zij weten gewoon niet dat ze dat zijn, maar dat zal snel veranderen. Het zal de norm worden. Ik las zijn nieuwe boek. Het zal mensen helpen begrijpen dat het de rode draad is die de hele mensheid samen houdt. Doe Rupert alsjeblieft de groeten. Hij wordt ook aan deze kant van het leven zeer gewaardeerd en gerespecteerd.

Mijn liefste, je hebt een drukke week voor de boeg. Maak je geen zorgen, ik zal er zijn. Jullie staan aan het begin van een hele nieuwe cyclus voor jullie planeet. Er komen opwindende tijden aan…

Ik blijf jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.

Rupert Sheldrake’s nieuwe boek: THE SCIENCE OF DELUSION; FREEING THE SPIRIT OF ENQUIRY, is verkrijgbaar via www.sheldrake.org.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk
Share |