Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Montague Keen, January 2, 2011

January 2, 2011

Nu dit nieuwe en zeer belangrijke jaar begint, vragen wij in de Geest dat jullie je de Draconische Wetten gaan beseffen die in stilte ingesteld worden. Accepteer niet dat jullie er niets aan kunnen doen, dat jullie hulpeloos zijn, verre van dat, jullie zijn Zielen die toevallig in een lichaam op Planeet Aarde zijn om de Aarde te beschermen tegen de overname die overal om jullie heen plaatsvindt. Weet dit: “Jullie zijn met velen, zij zijn met maar een paar”, jullie zijn het Licht, zij zijn het Duister. Jullie zijn Liefde en Licht, dat is waarom jullie geven om jullie medemens, jullie willen hen beschermen, ieder van jullie die dit werk kiest wordt begeleid door alleen de Geest, jullie motieven zijn eerzaam en te vertrouwen.

Wetten kunnen alleen gemaakt worden met toestemming van de mensen, maar de mensen uiten hun bezwaren niet. Angst wordt gebruikt en jullie krijgen valse informatie over Natuurlijke Medicatie. Weet je mijn liefste dat de Aarde alles produceert dat het Menselijk Lichaam ook maar nodig kan hebben? De natuur zorgt ervoor. Het Menselijk Ras overleefde duizenden jaren met het gebruik van alleen Natuurlijke Middelen en alle verschrikkelijke ziekten waarmee jullie nu te maken hebben bestonden nooit. De Hersenspoeling die gaande is in dit veld is crimineel en onmenselijk, jullie zijn allemaal wezens van God, alleen God heeft zeggenschap over jullie. Verbind je met de Liefde die jullie omringt, elk van jullie is belangrijk in het hele plaatje. Jullie kozen elk de rol die je zou spelen in de terugkeer van Planeet Aarde naar het licht, voordat jullie naar de Aarde terugkeerden. Omring jezelf met Liefde en Plezier en probeer Liefde te brengen in het leven van diegenen die nog niet ontwaakt zijn.

De enorme veranderingen die plaatsvinden in jullie wereld, bereiden jullie voor op de overgang naar het Licht, zorgen ervoor dat de Duistere Cabal panisch wordt en om zich heen slaat in alle richtingen. Zij gebruiken geld dat nooit bestaan heeft en angst om te proberen jullie te overweldigen. Degenen die hen uitgedaagd hebben, hebben dit overleefd en bleven in hun huizen. Het moment dat je toegeeft aan de Angst, hebben zij jullie in de palm van hun hand. Zij hebben geen geweten, jullie betekenen niets voor hen, jullie zijn vervangbaar, zij willen jullie niet in wat zij denken dat “Hun Wereld” is. Heb geen angst voor hen, zij zouden niet kunnen overleven als jullie hen niet zouden stutten. Denk aan de Piramide, zij staan alleen aan de top, jullie allemaal bezetten de rest, als jullie je ondersteuning weghalen VALLEN zij. Denk daar over na, zij hebben jullie nodig, terwijl jullie aan de andere kant, HEN NIET NODIG HEBBEN. Zij bevinden zich in jullie Wereld, maar zij zijn niet van jullie Wereld. Het is niet onze intentie om toe te kijken bij de vernietiging van Planeet Aarde, noch de intentie van onze vrienden van andere Planeten, zij zijn klaar en helemaal gereed om jullie te assisteren. Zij waren druk met verhinderen dat de Kwade Machten zouden slagen in het veroorzaken van de 3e Wereldoorlog. Omdat bepaalde Legers gechipt zijn kunnen zij gecontroleerd worden via elektronica, dus in een Oorlogssituatie wordt alle Menselijke Emotie verwijderd, verschrikkelijke daden worden uitgevoerd in jullie naam. Willen jullie echt leven in zo een wereld? Jullie, en alleen jullie, kunnen dit veranderen, elk van jullie moet accepteren dat het jullie wereld is. Niemand zou zonder Voedsel, Onderdak en Waardigheid mogen zijn.

Omring jullie met Liefde, met Liefde in jullie Harten zullen jullie nooit iets of iemand kwaad doen. Bid voor Vrede voor de hele Mensheid. Het klopt, jullie zijn niet hetzelfde, sommigen zien er anders uit, hebben andere geloofssystemen, maar jullie zijn allemaal Wezens van God, allemaal Wezens van Licht. Jullie werden aangemoedigd om bepaalde groepen te vrezen, tel maar eens hoe vaak je in een nieuwsuitzending de woorden Terrorist of Vijand hoort, het hersenspoelt jullie in het accepteren dat dit een feit is. Er zijn geen feiten die ondersteunen wat zij zeggen, het zijn degenen in controle over jullie Regeringen die bepalen wat jullie verteld wordt, zij proberen jullie in een constante staat van Angst en Paniek te houden over een aanval op jullie Land. Elke dag wordt dit aan jullie opgedrongen via tv en kranten, dat is geen integriteit, zij doen alleen wat hen opgedragen wordt. In Engeland wordt zelfs door de Rechtbank verteld dat 4 zogenaamde terroristen op de trein van 07.40 uur van Luton naar Londen reisden; DIE TREIN WAS GEANNULEERD EN DE VOLGENDE TREIN OOK!, dus het zou onmogelijk voor hen geweest zijn om in Londen te zijn op het moment dat de “Bommen” afgingen. Dit is een perfect voorbeeld van het feit dat mensen gewoon accepteren wat hen verteld worden zonder vragen te stellen…. Jullie hebben toegang tot informatie, onderzoek deze dingen zelf, laat je niet leiden als schapen.

Als de overgang gereed is, de Vrede is hersteld en de mensheid weer leert om in Harmonie met al Gods wezens te leven, zullen jullie de belangrijkheid van het werk dat jullie vandaag de dag verrichten om dit te verwezenlijken pas kunnen waarderen. Als Volledig Bewustzijn hersteld is en alle barrières verwijderd zijn, zal alles mogelijk zijn.

Ik ben onderdeel van het Netwerk en wij wensen jullie allemaal Verlichting en Harmonie in jullie levens in dit jaar 2011, wij zijn dankbaar voor jullie assistentie in het openen van iedereen voor de Waarheid.

Mijn liefste, een speciaal dankwoord voor jou voor je liefde en toewijding aan mij, jouw aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge