Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, May 31, 2010

SaLuSa, May 31, 2010

De eindstreep van Ascentie is in zicht maar jullie moeten aan de wedstrijd mee hebben gedaan om de finishlijn te kunnen passeren. En zelfs dan zijn er nog hindernissen te overwinnen, maar we moedigen iedereen aan en helpen iedereen om de hele rit af te maken. In feite zijn jullie allemaal vele levens terug begonnen, vanuit de wetenschap dat deze prachtige kans voor de eindtijd aan jullie allemaal zou worden aangeboden. Zoals jullie nu weten, zal het tot het laatst jullie eigen keuze zijn of je wel of niet ascendeert. Wanneer de beroering van binnen begint, zullen jullie je afvragen wat er in je leven gebeurt, doordat jullie zullen weten dat er iets ontbreekt. Het zal waarschijnlijk een ongemakkelijke tijd zijn, totdat jullie beseffen dat de antwoorden ook binnenin te vinden zijn. Jullie zullen merken dat jullie bewust worden van de drang om jullie ware zelf te vinden. Je zal weten dat je meer bent dan louter je fysieke lichaam, en voelen dat je spirituele bewustwording je ogen en hart opent. Vroeg of laat zal jullie pad duidelijk worden en de weg zal met de waarheid zijn verlicht.

De vraag is of jullie in de dualiteit willen blijven, of dat jullie je slaapwandelen willen doorbreken en volledig bewust naar het Licht willen gaan. Wat jullie staat te wachten, gaat jullie huidige begrip te boven, maar wanneer jullie je verheffen, breidt jullie bewustzijn zich uit. Zoveel Wezens begeleiden jullie op je reis, en zij zullen alles doen wat in hun macht ligt om jullie te helpen en te stimuleren altijd verder te gaan. Als jullie een dergelijke ziel zijn, zal je beslist weten dat je goed op weg bent om je ervaringen in de dualiteit te voltooien. Het zal duidelijk voor je zijn dat je je lessen hebt geleerd en klaar bent om verder te gaan. Het kan zijn dat er op weg naar huis wat op te ruimen is, maar een vlot traject zal jullie naar Ascentie voeren.

Het leven lijkt een reeks van losstaande gebeurtenissen maar in werkelijkheid is alles met elkaar verbonden, waardoor de Mensheid als geheel vooruit gaat. In totaliteit vertegenwoordigen jullie allemaal het massabewustzijn van alle zielen, en jullie worden zorgvuldig gevoed en door jullie ervaringen heen geleid in de rollen die jullie gekozen hebben te vervullen. Het is heel zorgvuldig gepland om jullie langzaam maar zeker bewust te laten worden, door een stapsgewijze toename van het bewustzijn die hanteerbaar is. De krachtige energieën die vanuit de hogere dimensies naar jullie toe komen, hebben de weg gebaand naar de toekomst, en zorgen ervoor dat jullie binnenkort de volgende grote stap zetten in het Ascentieproces. Geen poging om het te verhinderen zal succesvol zijn en het doet er weinig toe wat er op Aarde aan voorafgaat. Blijf gericht op de reden waarom je hier bent in deze wonderlijke tijd en weet dat eventuele moeilijkheden van korte duur zijn. Het is het eindresultaat dat telt, en dat komt met het afsluiten van de cyclus van dualiteit.

Misschien voelen jullie je minder verbonden met dagelijkse beslommeringen, omdat jullie in sommige opzichten afstand krijgen wanneer jullie je meer naar een andere geesteshouding verplaatsen. Wees ervan verzekerd dat jullie niet je geheugen aan het verliezen zijn, maar de aardgebonden gebeurtenissen van de Aarde hebben niet langer de macht jullie aandacht vast te houden. Jullie geest is vaak “ ergens anders” en jullie verliezen tijdelijk contact met de werkelijkheid. Jullie bewustzijn gaat naar een hogere trilling wanneer jullie meer met jullie Hoger Zelf versmelten. Jullie bevinden je in vergelijking met jullie gebruikelijke ervaringen in een vreemde tijd, maar wanneer de sluier wordt opgetild, zal het Licht jullie geest met de waarheid over wie jullie werkelijk zijn, verlichten. In feite zijn jullie grote Wezens van Licht die om geen andere reden naar de lagere sferen zijn afgedaald, dan om jullie evolutionaire ervaringen uit te breiden.

Dierbaren, er is zoveel in je op te nemen in deze veranderende tijden, dus laat de oude wegen los tenzij ze het Licht dienen, en wees bereid je overtuigingen te veranderen in datgene wat bij het Nieuwe Tijdperk hoort. De weg is simpel en bewegwijzerd met Liefde en Licht. Als je nu balans en harmonie in je leven kan vinden, zouden we zeggen dat je al vanuit een hogere staat van bewustzijn leeft. Is het dan geen wonder dat je je anders voelt dan veel mensen om je heen, en dat je hun manieren niet langer acceptabel vindt? Het is een kenmerk van de scheiding die op dit moment plaatsvindt en het is een volkomen normale ontwikkeling.

Wanneer we eenmaal direct contact met jullie kunnen hebben, zullen de veranderingen zich versnellen en mensen zullen worden aangetrokken tot anderen zoals zijzelf. Groepen met een gemeenschappelijk belang zullen meer voorkomen en hun bijdrage aan het werk dat voor ons ligt, zal het hele proces versnellen. Dit is iets wat we aanmoedigen en wees ervan overtuigd dat wij al weten wie de capaciteiten of kwalificaties heeft om ons te ondersteunen. Jullie zullen worden uitgenodigd deelgenoot te worden van onze technologische kennis en ons te helpen met het gebruiken van geavanceerde installaties om jullie Aarde schoon te maken. Het zal naar jullie maatstaven niet lang duren en vervolgens kunnen alle inspanningen op het herstel van jullie rechten worden geconcentreerd. De kloof tussen waar jullie nu zijn en waar jullie moeten zijn, dient zo snel mogelijk te worden overbrugd om jullie soepel naar de geascendeerde staat te transformeren.

Als het jullie niet duidelijk is wat het allemaal te betekenen heeft, het zal nauwkeurig worden uitgelegd wanneer we jullie media kunnen gebruiken om jullie te bereiken. De immensiteit van wat komen gaat, zal jullie verbazen en zeker ook de snelheid waarmee het gebeurt. Het leven zal voor velen in een gelukkige en opwindende ervaring veranderen, wanneer jullie uit je lijden worden verlost en jullie eindelijk in je behoeften worden voorzien. We spreken zowel over jullie materiële als over jullie spirituele behoeften want beide zijn belangrijk om jullie te verheffen. Jullie sprookje, waarmee het leven wordt afgerond, betreedt jullie werkelijkheid en zal passend zijn voor de Mensheid, die zoveel hartzeer en teleurstelling heeft doorstaan. Geluk en vreugde zal centraal staan bij jullie volgende uitdaging, wanneer jullie voorgoed de dualiteit verlaten.

Wij, van de Galactische Federatie, zullen deze boodschap beëindigen met de verzekering dat alles zich, in weerwil van uiterlijke schijn, naar tevredenheid ontwikkelt. Natuurlijk hadden we liever gezien dat zaken al wat verder waren, maar wij moeten met de stroom mee gaan. We vragen jullie hetzelfde te doen en je indien nodig aan te passen, omdat de obstakels verwijderd zullen worden en de weg vooruit een vlotte reis wordt. Houd rekening met de vreemde tijd waarin jullie je bevinden, die onvergelijkbaar is met alle eerdere gelegenheden en het gevolg is van omstandigheden die jullie door de duistere machten werden opgedrongen. Het was nooit hun bedoeling dat jullie tot rust zouden komen en tijd zouden hebben om van jullie leven te genieten. Die benadering zal echter zeer spoedig aan het verleden toebehoren, en vervangen worden door alles wat nodig is om een gelukkig leven te leiden.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben heel blij met jullie reactie op onze aanwezigheid waardoor onze taken zoveel gemakkelijker zijn uit te voeren.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.