Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, June 2, 2010

SaLuSa, June 2, 2010

Jullie hebben meer gewelddadige gebeurtenissen die op Aarde plaatsvinden en we vragen of er ooit een dag is waarop vrede regeert. De Mens wordt nog steeds sterk beïnvloed door het imago van de krijger dat hij al duizenden jaren met zich mee voert. Wanneer leren jullie eens dat jullie oorlogszuchtige manieren zo zinloos zijn en jullie geen voordeel opleveren op de lange termijn? Alleen al om karmische redenen levert iedere geclaimde overwinning consequenties op die jullie vele levens met je meedragen. De geschiedenis laat zien dat jullie aannamen dat macht boven recht gaat, en jullie gebruikten het om degenen te vertrappen die jullie ambities in de weg stonden. De oude manieren laten een gevoel van wanhoop bij ons achter maar er is een toenemende ontwikkeling onder de bevolking die er genoeg van heeft. Het vloeit voort uit het verlangen naar vrede tussen alle mensen, en dit wordt elke dag sterker. Dit kan niet langer worden genegeerd en zij aan de macht die dit wel doen, zullen merken dat ze kunnen vertrekken. Wij, van de Galactische Federatie, plaatsen onze energieën bij de vredestichters en men zal zien dat dit succes oplevert.

Regeringswijzigingen gaan bijna plaatsvinden en hiermee komen die dierbare zielen in beeld, die hun tijd voor een dergelijke gelegenheid hebben afgewacht. Jullie kennen enkele van hen heel goed en zij zullen de weg leiden naar het creëren van wereldvrede. Meningsverschillen zullen vriendschappelijk en eerlijk worden opgelost, en met de terugkeer van jullie rechten zal niemand onjuist worden behandeld of gevangen gezet. Een frisse wind zal de machtsportalen schoonvegen en zij die duistere bedoelingen verbergen, zullen worden vervangen. Wanneer de mensen beseffen wat er gebeurt, zullen zij naast de zielen staan die naar voren zijn gestapt. Door dit te doen zal er een aanvaarding zijn dat de oude methoden moeten worden opgegeven, voor een vreedzame samen-werking tussen alle landen. Jullie zijn één familie op Aarde, en de tijd is gekomen om alles terzijde te schuiven wat tussen jullie afscheiding heeft gecreëerd.

Niets kan ons meer plezier doen dan te zien dat de Mens tot zijn goddelijkheid ontwaakt, en zijn Eenheid met al het leven beseft. Wanneer de Mens zijn volledige verantwoordelijkheid ten opzichte van een ander bewust wordt, zal de wereld snel worden getransformeerd. Het Licht zal nog sterker toenemen, en de laatste overblijfselen van het plan voor jullie onderwerping zullen voor altijd verdwijnen. Vrijheid is niet iets wat jullie al volledig hebben ervaren, maar het zal er zijn voordat de eindtijd zich aan jullie opdringt. In de tussentijd vragen wij jullie je droom over vrede op Aarde krachtig te houden en op die manier helpen jullie de veranderingen te versnellen. Onthoud dat jullie een immense nog niet gebruikte kracht in je hebben, en jullie kunnen meer invloed op de toekomst uitoefenen dan jullie denken. Er bestaat natuurlijk een plan dat instaat voor een zegevierend einde van het Licht, maar jullie kunnen het door middel van jullie collectieve energie beïnvloeden.

In een tijdsbestek van tien jaar hebben jullie zo veel ervaringen opgedaan, die jullie naar hoogte- en dieptepunten stuurden. Toch zijn jullie er met een positief beeld over jullie onmiddellijke toekomst uit tevoorschijn gekomen en hebben jullie niet volledig jullie soevereine rechten aan de duistere Wezens afgestaan. Zij worden samen met alles wat nodig is om jullie rechtmatige plaats op Aarde te herstellen, teruggegeven. Jullie zijn de opzichters ervan en Moeder Aarde kijkt ook naar jullie om te helpen haar in ere te herstellen, in de ongerepte staat die ze eens had. Er zullen veranderingen noodzakelijk zijn om het verderf op Aarde te verwijderen en veel reiniging zal plaatsvinden. Toen de cyclus duizenden jaren geleden begon, was zij echt een prachtige ster in jullie Zonnestelsel, letterlijk een juweel in het firmament. Wees ervan verzekerd dat zij, ongeacht de huidige toestand van de Aarde, binnenkort zal worden hersteld. Haar hand zal het roer doen schokken van het schip dat jullie Aarde noemen, maar jullie zullen zo veel mogelijk worden beschermd.

Jullie ondervinden wat één van de grootste olievervuilingen zal zijn in jullie korte geschiedenis. Jullie vragen je af waarom wij, met het oog op de bedreigingen ervan voor de Golf van Mexico, niet te hulp schieten maar als we jullie het resultaat van jullie daden niet zouden laten zien, zou het alleen maar opnieuw worden herhaald. Het lijkt een vreemde reactie voor jullie wanneer je weet dat wij de technologie hebben om het snel op te lossen, maar het zou ook nog een interventie zijn zonder dat we een officieel verzoek hebben ontvangen om dit te doen. De Mens lijkt alleen te leren wanneer zaken ernstig worden en onze inmenging zou niet echt helpen de juiste beslissingen te nemen. We willen jullie verantwoordelijkheid zien nemen voor de schade die Moeder Aarde moedwillig is toegebracht, en stappen zien nemen om er voor te zorgen dat het niet opnieuw kan gebeuren. Ja, jullie beginnen beter je rotzooi op te ruimen, maar het is nog lang niet de ideale voogdij waar behoefte aan is.

Wanneer jullie je oude geschiedenis overdenken, zul je beseffen dat het normaal is dat zich dramatische veranderingen voordoen wanneer een zonnecyclus eindigt. Zowel Lemuria als Atlantis zijn vrijwel zonder een spoor achter te laten verdwenen, in beide gevallen een nieuwe beschaving de ruimte gevend om vanuit de restanten te verrijzen. Deze tijd is vergelijkbaar, behalve dat jullie niet je ondergang gaan ervaren. In plaats daarvan gaan jullie ascenderen omdat jullie missie voltooid zal zijn en jullie de dualiteit achter je kunnen laten. Welke herinneringen jullie ook hebben van de oude Aarde, ze zullen naar de achtergrond verdwijnen wanneer jullie bewust worden van de nieuwe. Het zal perfect zijn voor de nieuwe Mens, en een zeer opwekkende en vreugdevolle ervaring wanneer alles op de energie van Liefde is gebaseerd.

Jullie resterende tijd zal de kloof overbruggen tussen waar jullie nu zijn en waar jullie hadden gezeten als er geen acties van de Illuminatie waren geweest. Het is de reden waarom de veranderingen door zullen gaan, al vragen sommigen zich af waarom, aangezien er maar zo’n korte periode is tot aan Ascentie. Het is omdat er een grotere kans is dat meer zielen het Licht zullen zien, wanneer de huidige stress en problemen zijn verdwenen. Wanneer jullie ontspannen zijn, zijn jullie ontvankelijker voor de inkomende energieën, en zij vergroten jullie bewustzijnsniveau. Het belangrijkste doel van alles wat gebeurt, is jullie immers gereed te krijgen voor Ascentie, en alles wordt er aan gedaan om jullie te helpen. De Schepper wenst dat alle zielen hun reis terug maken naar de Bron, en de schepping heeft een pad voor jullie aangelegd dat jullie aandacht zal trekken. Jullie kunnen eigenlijk, al zou je willen, niet stil staan, en als jullie naar achteren zouden stappen, zou de drijfveer om te ontwikkelen jullie opnieuw vooruit brengen. Alle ervaring heeft waarde, en dat is de reden waarom jullie in de dualiteit allemaal je aandeel in levens hebt gehad in zowel het duister als het Licht.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie jullie prachtige Aarde helderder worden dan ooit, omdat het Licht toeneemt met iedere ziel die het aanvaardt. Jullie worden de bakens van Licht waar anderen toe worden aangetrokken en volgen, en jullie wijzen de weg naar huis. Gezegend zijn jullie voor jullie toewijding aan de Liefde en het Licht dat jullie allemaal zijn, en mag jullie pad je naar het geluk leiden dat jullie zoeken.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.