Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 30 september 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 30 september 2016

Mike Quinsey

Iedere dag komen de gebeurtenissen een stap dichter bij hun aankondiging en wanneer de situatie positief is en de Hogere Machten tevreden zijn, dan zullen ze zich zonder vertraging voltrekken. De opwinding in de hogere dimensies neemt toe omdat jullie een memorabele tijd tegemoet gaan waar men lang op heeft moeten wachten en het is absoluut zeker dat er binnenkort een grote stap voorwaarts zal worden gezet die de potentie heeft om zich zelfs binnen enkele dagen aan te dienen. Wees echter niet teleurgesteld wanneer er niets gebeurt zoals werd gesuggereerd, aangezien iedere vertraging een zeer goede reden zal hebben gehad. Ongeacht de vertragingen blijft het feit dat er niets is veranderd en die veranderingen die jullie verwachten zullen zich alsnog manifesteren. Er is een tijd en een plaats voor alles en het is in jullie belang dat de meest belangrijke beslissingen genomen worden door degenen die overzicht hebben over en inzicht hebben in wat er op Aarde gaande is.

De omvang van wat er gebeurt gaat jullie volledige begrip te boven, maar weet dat jullie bevoorrecht zijn om Degenen te zijn die een dergelijk schitterende tijd direct mee zullen maken. Inderdaad zijn jullie degenen die zijn uitverkoren om in jullie fysieke lichamen te ascenderen en dat zal een unieke gebeurtenis zijn. Besef dat op een bepaald niveau het "oude" Aardse lichaam zal veranderen in een lichaam met een veel hogere trilling. Een aangename verrassing zal zijn dat jullie daadwerkelijk niets minder met je mee kunnen dragen dan de geperfectioneerde versie van je lichaam, vrij van alle aantastingen en defecten die verband houden met de oude Aardse trillingen. Echter, verwacht niet te snel te veel en alles zal zich op het juiste moment aandienen voor je Ascentie. Geniet van je toekomstbeeld van de nieuwe Aarde, vrij van alle vrijheidsbeperking en tegenwerking door degenen die slechts het Zelf dienen. Blijf gecentreerd en positief en laat je niet misleiden door wat er om je heen gebeurt. Je bent in staat om temidden van alle problemen overeind te blijven als een schitterend Licht dat anderen zal verheffen.

De Illuminati creëren hun eigen ondergang, maar zullen nooit ophouden te proberen hun ambitie, het overheersen van de wereld, voor elkaar te krijgen. Ze laten zich hiervoor door niets tegenhouden en zijn, net als een gewond dier, het meest gevaarlijk wanneer hun positie wordt bedreigd. Jullie kunnen er gerust op zijn dat wat ze ook doen, het niet zal baten, omdat hun dagen zijn geteld en hun nederlaag hen recht in de ogen staart. Het is niet raar dat er zoveel tegelijkertijd gebeurt, maar uit de chaos zullen de meest bemoedigende signalen naar boven komen die duidelijk een teken zijn van de manifestatie van een Nieuw Tijdperk. Jullie van het Licht zijn op je weg omhoog en zullen binnenkort het punt van verandering bereiken waar je de oude energieën voorgoed achter je kunt laten en de vruchten van je vooruitgang kunt plukken.

Wanneer je ascendeert zul je geen van je "bezittingen" meer nodig hebben, aangezien alles wat je nodig mocht hebben in de hogere dimensies al bestaat. Je zult eveneens het vermogen hebben om naar behoefte te creëren, omdat de kracht van gedachten je in staat zal stellen precies datgene te krijgen wat je wenst. Je gemoedstoestand zal veranderen en aangezien je je behoeften naar materialisatie kunt "denken", zal er geen noodzaak zijn om rijkdommen te verzamelen. Geld zal al zijn afgeschaft omdat dit niet langer nodig zal zijn. Vele andere welkome veranderingen zullen zich voltrekken wanneer het Nieuwe Tijdperk volledig is geïmplementeerd.

Eenieder van jullie is uitverkoren om in een dergelijk belangrijke tijd aanwezig te zijn, omdat iedereen iets te bieden heeft dat zal bijdragen aan de manifestatie van de nieuwe energieën. Jullie zijn oude zielen die zo veel incarnaties hebben doorleefd en zo veel vooruitgang hebben geboekt dat jullie potentieel klaar zijn om te ascenderen. Jullie hebben alles geleerd dat de lagere trillingen te bieden heeft en zijn daarom in het vuur van de dualiteit uitgebreid getest en in staat de vele uitdagingen die jullie tegen zijn gekomen te overwinnen. Jullie verdienen je beloning door de lagere trillingen achter te laten en de verrukking en vreugde van de hogere trillingen te betreden.

Stel je eens voor hoe opwindend het zou zijn om andere Rassen te ontmoeten die op een dergelijke kans om jullie te ontmoeten hebben moeten wachten vanwege de eerdere opdracht zich niet met jullie evolutie te bemoeien. Er zijn anderen die simpelweg enkel en alleen geïnteresseerd zijn in het maken van vrienden en het met jullie delen van hun gevorderde kennis. Er zijn er ook die jullie ontwikkeling op de voet hebben gevolgd en die beseffen dat jullie je binnenkort met Moeder Aarde zullen verheffen. Zij van de lagere trillingen zullen eveneens verder gaan en hun ontwikkeling als voorheen voortzetten. De toekomst zal vol met verrassingen zijn en oude vrienden die jullie na staan kunnen bijna niet wachten om je weer te zien. Vandaag de dag mag het leven dan moeilijk zijn, maar wees niet ontmoedigd want voor wie deze boodschappen leest is het bijna een zekerheid dat je goed op weg bent naar Ascentie.

De waarheid omtrent alle zaken staat voor jullie klaar en zal jullie op het geschikte moment worden gegeven. Veel van jullie geschiedenis zoals jullie die begrijpen ligt ver bezijden de waarheid en heeft jullie met opzet in verwarring gebracht door degenen die jullie op die manier konden controleren. Aangezien de trillingen echter toenemen, wordt het voor hen moeilijker om hun motieven te verbergen en de waarheid omtrent hun daden wordt steeds duidelijker. Jullie zijn prachtige Wezens die in veel opzichten zijn onderdrukt en dit betekent dat jullie levens zijn beroofd van voordelen die jullie kwaliteit van leven enorm zouden hebben vergroot. Wanhoop echter niet omdat alle zaken in de nabije toekomst naar jullie toe zullen komen. Achter veel van de ervaringen die jullie hadden, zitten Wezens die de zaken op Aarde regisseren. Hoewel de Negatieven eveneens hun levensplan uitvoeren is het resultaat dat zij je van uitdagingen voorzien, langs het pad dat je loopt, die je ontwikkeling ten goede komen. Het is soms een verhitte strijd maar als je hierdoor heen komt zul je veel sneller evolueren. Wat er ook gebeurt, het is allemaal onderdeel van Gods Plan om je terug te leiden naar de Godheid.

Er staat zo veel geld klaar om te worden verspreid dat er een tijd aan zal breken waarin niemand in armoede hoeft te leven. Het zal worden geruggensteund door kostbare metalen en zal haar waarde behouden. Omdat jullie echter doorgaan je te verheffen zal geld uiteindelijk overbodig worden en op geen enkele manier jullie kwaliteit van leven op een negatieve manier kunnen beïnvloeden. Leef Liefde en Hou van het Leven en het zal een schitterende ervaring zijn zoals jullie nog nooit eerder hebben beleefd. De eerste prioriteit ligt bij diegenen die door voortdurende oorlogen en conflicten onder inhumane condities leven en uiteraard zal de oorzaak van hun problemen als eerste worden aangepakt.

Wanneer jullie terug en om je heen kijken zal het duidelijk zijn dat de veranderingen steeds sneller zijn gaan en hieruit ontstaat een meer acceptabele manier van leven. Het zal verdeeldheid veroorzaken tussen degenen die verandering verwelkomen en degenen die vastzitten in het verleden en niet los kunnen laten. Maar de veranderingen kunnen niet worden tegengehouden omdat het Nieuwe Tijdperk komende is en binnenkort zullen jullie het bewijs hiervoor kunnen zien. Dat waar jullie op hebben gewacht is in zicht en aankondigingen hieromtrent zullen binnenkort worden gedaan. Er liggen prachtige tijden voor ons en jullie zullen ontdekken dat het lange wachten zeer de moeite waard is geweest.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!