Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 30, 2010

SaLuSa, August 30, 2010

We helpen jullie sinds enige tijd om jullie manier in het denken langs de lijnen van het nieuwe paradigma te vergemakkelijken. Dat tilt het niet alleen omhoog naar een nieuw niveau, maar jullie helpen zo ook het te manifesteren. Het succes ervan is al zichtbaar om jullie heen, want mensen volgen een nieuwe manier om naar het leven te kijken. Het besef dat het veel beter kan dan jullie gewend zijn, creëert een behoefte aan veranderingen, die jullie zullen brengen wat jullie wensen. Het is natuurlijk belichaamd in de kern van wat jullie kennen als NESARA, en veel van die voordelen staan klaar om aan jullie te worden overhandigd. Jullie zijn door de financiële ineenstorting in serieuze problemen terecht gekomen, en al zijn er pogingen gedaan om die te overwinnen, het oude systeem kan niet worden hersteld. Ondanks de enorme financiële injecties heeft het oude systeem gefaald, en een nieuw systeem wacht achter de coulissen om het te vervangen. Jullie zullen inmiddels van plannen gehoord hebben om naar een systeem terug te keren dat op edele metalen is gebaseerd, dat stabiliteit genereert en schulden ten minste laat afnemen, zo niet geheel opheft. Jullie hebben zeer waarschijnlijk ook gehoord dat jullie belastingsysteem op een onwettige en oneerlijke manier heeft gewerkt en dat zal ook worden aangepakt.

Wanneer eenmaal aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan, kijken jullie naar grote veranderingen, overal om jullie heen. We kunnen dat niet direct zelf doen maar we hebben onze vele bondgenoten die zich zeer bewust zijn van wat er van hen wordt gevraagd. Zodra we de problemen hebben behandeld die jullie dagelijks bezighouden, zal een enorm gevoel van hoop zich onder jullie verspreiden. Men zal zien dat onze beloften echt zijn bedoeld om jullie allemaal omhoog te tillen, en aan jullie terug te geven wat jullie onrechtmatig is ontzegd. Al onze acties zijn erop gericht jullie tot een punt in jullie evolutie terug te brengen, dat jullie eigenlijk al bereikt hadden moeten hebben. De verantwoordelijken voor jullie achterstand zullen dan zijn verwijderd en het vertrouwen in jullie leiders hersteld. De duistere Wezens hebben het einde van hun heerschappij bereikt, en geen enkele hoeveelheid trucs, geheime acties of pogingen om mensen zwart te maken of te bedreigen zal hen weer aan de macht brengen. De macht heeft altijd bij jullie gelegen, en spoedig zullen jullie je visioenen over een nieuwe wereld vervuld zien worden. Alles is zorgvuldig gepland, en wanneer we in actie komen, zal het snel en zeer grondig zijn.

De veranderingen om jullie beloofde toekomst te waarborgen, zullen de vervulling inhouden van alles wat is gepland, en Sint Germain en tal van hemelse Wezens zien erop toe. In de loop van duizenden jaren is het op zijn plaats gebracht, in afwachting van de eindtijden. Het was voorzien dat de lagere vibraties op Aarde de duistere Wezens zouden aantrekken, en wat eruit voort zou komen. Daarom werden er plannen gemaakt om hen, zodra het Licht de dominante energie werd en hun macht afnam, te verwijderen. Die tijd is gekomen en met de zo snel toenemende niveaus van menselijk bewustzijn, is er nu een hogere trilling die mensen ontwaakt voor de waarheid. Sint Germain is de Grondlegger van een wereld handels(krediet) fonds dat lang geleden werd gesticht. Het zal in staat zijn een nieuw financieel systeem en een eerlijke verdeling van rijkdommen te ondersteunen. De boodschap van Sint Germain is dat Liefde en Licht jullie gidsen zouden moeten zijn, als jullie je pad naar vrijheid inslaan, en weet dat de hemelse gastheren altijd bij jullie zijn.

De Galactische Federatie is heel goed op de hoogte van het werk van de Meesters. We hebben hun wegen op Aarde gevolgd en ze waar nodig ondersteund. Ons werk is grotendeels uitgevoerd zonder bekend te maken wie we zijn, maar jullie oude geschriften spreken in enkele details over onze bezoeken en aanwezigheid. De duistere Wezens mogen jullie tot slaaf hebben gemaakt, maar dat heeft ons niet verhinderd de Lichtwerkers te ondersteunen. Wij zijn tenslotte jullie toekomst en hebben toestemming degene te helpen die aan het ontwaken zijn. De duistere Wezens krijgen zeker niet helemaal hun zin, en dat hebben ze nooit gehad. De proeftuinen van de Aarde zijn doordrenkt met het bloed en de levenskracht van miljoenen inwoners en negatieve vibraties betraden de Aarde en bleven daar. Deze energieën worden langzaam omgevormd en zullen uiteindelijk volledig worden verwijderd. Moeder Aarde zal overigens haar eigen reiniging leiden, en wij zullen assisteren. Ons doel is de uitkomsten van de veranderingen te controleren, zodat er een minimum is aan schade en verlies van levens. We kunnen echter veranderingen niet tegenhouden of ons mee bemoeien, die uitgevoerd moeten worden om de Aarde te herstellen.

Zodra we direct met jullie, als het Menselijk Ras, kunnen spreken, zal er natuurlijk een nadruk liggen op de eindtijden en wat er staat te gebeuren. Het is wenselijk dat zo veel mogelijk mensen de boodschap begrijpen, want er is nog steeds tijd voor bewustwording onder degenen die zich grotendeels niet bewust zijn van hun bestemming. Op wat voor manier je er ook naar kijkt, het zal wenselijk zijn een keuze te maken of je de intentie hebt het pad naar Ascentie te nemen. Zonder een keuze, zal je jezelf automatisch naar een bij je passende trilling zien gaan. Als de instromende energieën duidelijk niet in staat zijn geweest zielen tot hun ware zelf te laten ontwaken, dan zijn ze niet klaar de vereiste veranderingen uit te voeren om te kunnen ascenderen. Niemand kan zomaar met de rit meegaan, want Ascentie is een proces dat vereist dat jullie je trilling tot een bijpassend niveau hebben verhoogd. Noch is alles verloren als je het niet kan bereiken want het leven blijft zich in cycli voortbewegen, en nieuwe gelegenheden om te ascenderen zullen zich altijd aan je voordoen.

Het vergaren van rijkdom is misschien het doel van velen, omdat het leven als de overleving van de sterkste wordt beschouwd. Maar hoewel het armoede of honger kan overwinnen, zal het niet per se de ziel voeden. Al leidt rijkdom vaak tot succes, het kan in feite ook tot een ramp leiden wanneer het niet met verstand wordt gehanteerd. Geluk is niet te koop, en de simpele genoegens van het leven zijn niet noodzakelijk bevredigend. De gelukkigste mensen zijn zij die bevrediging verkrijgen door voor hun resultaten te werken, en het kader bouwen voor een evenwichtig leven. Extreem arme mensen maken een zware tijd door, en het zou hen geen troost bieden te weten dat zij er, net als met alle levensplannen, van te voren mee hebben ingestemd. Er valt iets te leren, ongeacht op welk niveau je leeft, en in deze belangrijke tijden kan dat heel dramatisch zijn. Weet dat jullie je laatste leven op Aarde ervaren, zoals jullie die nu kennen. Het is echter waar dat alles snel, direct voorafgaand aan Ascentie, zal veranderen en jullie zullen de belofte proeven van een schitterend leven dat in de toekomst op jullie wacht.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik zie zowel jullie als Moeder Aarde grote stappen vooruit zetten. Het einde is in zicht, en we zullen zo blij zijn jullie te vergezellen en te helpen ervoor te zorgen dat jullie klaar zijn voor de grote verheffing.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.