Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 27, 2010

SaLuSa, September 27, 2010

Jullie bevinden je in ongebruikelijke tijden en dit blijft zo totdat de koers voor de mensheid duidelijk wordt. Er zijn tekenen die aangeven dat er vooruitgang wordt geboekt, en hoe langer het duurt, hoe dichter jullie bij de dag des oordeels komen voor de Illuminatie. Er is voor hen geen weg terug omdat we aan het einde van een cyclus zitten waarin de oude Aarde verdwijnt. Zij verandert samen met jullie en alle erop bestaande levensvormen. Individueel merken sommigen van jullie de veranderingen in zichzelf op, en het is een gevoel van tevredenheid en vrede wat niet wordt beïnvloed door wat er om jullie heen gebeurt. Jullie hebben van binnen een positief vooruitzicht en weten dat jullie allemaal op weg zijn naar Ascentie. Dat is waar we hele lange tijd naar hebben toegewerkt en zoals we jullie herhaaldelijk informeren, kan niets de komst daarvan stoppen.

Jullie Zon blijft een belangrijke rol spelen bij wat er door het hele zonnestelsel heen gebeurt. De intensiteit ervan neemt toe en veroorzaakt een reactie van jullie en Moeder Aarde. Fysieke veranderingen zullen evenredig toenemen maar wij zijn hier om ervoor te zorgen dat zij geen verwoestende resultaten opleveren. Wij beschermen jullie zo veel mogelijk maar enig verlies van levens is onvermijdelijk. Onthoud eenvoudigweg dat alle zielen op Aarde die getuige zijn van de eindtijden en er aan deelnemen, degenen zijn die hier aanwezig wilden zijn. Vrees niets wat er gebeurt want wij werken achter de schermen, en het duurt niet lang voor we dat openlijk kunnen doen. Het officiële contact met jullie kan heel goed heel plotseling komen, en vergezeld gaan van een georganiseerde vertoning van onze vloot. Zaken komen tot een afsluiting en terwijl ons geduld eindeloos is, bestaan er toch tijdlijnen waar we noodzakelijkerwijs aan gebonden zijn.

Jullie bewustzijnsniveaus blijven buitengewoon krachtig toenemen en de snelheid daarvan neemt toe omdat de voorlopers behulpzaam zijn bij het helpen verheffen van anderen. Dit blijft onverminderd doorgaan, en de duistere Wezens hebben hier niet langer een antwoord op of de middelen om het tot stoppen te brengen. Ze proberen hun kop in het zand te steken en negeren de duidelijke consequenties, maar ze zullen weldra ontdekken dat het drijfzand is en dat hun tijd voorbij is. We zullen altijd de overhand hebben omdat wanneer onze onderhandelingen worden afgewezen, wij onze goddelijke toestemming kunnen gebruiken om plotseling en volledig een einde aan hun macht te maken. Zij kunnen ons niet met geweld iets afdwingen, of de mensheid verhinderen verder te gaan. Zoals jullie wel zeggen, ons bod ligt op tafel en het is het laatste bod, maar op onverschillig welke van de twee wegen zullen we jullie naar Ascentie leiden.

De energieën blijven zoals altijd de Aarde opladen en worden gevoeld door degenen die gevoelig zijn voor de veranderingen. Jullie wetenschappers merken ook op wat er gebeurt, maar zijn op het moment voorzichtig en niet helemaal voorbereid op het naar buiten brengen van hun bevindingen. De waarheid komt echter langzaam uit, en helpt bij het vaststellen van de waarheid van wat er heeft plaatsgevonden en het effect daarvan op jullie. Wat er gebeurt, is de prachtige en mooie transformatie van Moeder Aarde en alle levensvormen, en het is al zichtbaar voor jullie als jullie je er bewust van zijn. Zie het nieuwe, in plaats van dat jullie je concentreren op het oude want het valt voor jullie ogen uit elkaar, en op deze manier plaatsen jullie je energie waar ze het beste werkzaam is.

Al blijven omstandigheden op veel plaatsen in de wereld chaotisch, er bestaat toch een onderliggend gevoel van vrede omdat het ultieme doel wordt gerealiseerd. Zonder angst door het leven kunnen gaan, maakt zo’n resultaat mogelijk, omdat er niets is wat jullie trilling kan verlagen. Jullie kunnen elk trauma vol vertrouwen onder ogen zien, vanuit de wetenschap dat in een relatief korte tijd alles ten gunste van iedereen zal veranderen. Met elke verandering zal het grotere doel duidelijker worden, en jullie zullen zelfs meer vertrouwen krijgen. Zonder bewijs van wat er komt, vast te houden aan je geloof vraagt een hoop maar dat bewijs zal worden gegeven zodra onze aanwezigheid officieel wordt erkend. Wij zullen ook, wanneer we openlijk naar de Aarde kunnen komen, presentaties houden die ervoor zorgen dat jullie je volledig bewust zijn van wat de voorbereiding op Ascentie met zich mee brengt. Wij zijn bij jullie op deze reis en we willen onze kennis met jullie delen. Velen van jullie zullen ons immers uiteindelijk vergezellen en jullie zullen snel naar ons dimensionale niveau worden opgetild.

We merken op dat de financiële situatie tot een totale revisie leidt en het opbreken van grote organisaties wordt al voorgesteld. Als kleinere eenheden zullen ze beter te besturen zijn en gemakkelijker te controleren, zodat er nooit meer een herhaling komt van het fiasco dat landen op hun knieën bracht. De macht dient correct bij de mensen terug te keren, waar gewetenloze bankiers het vele jaren terug van hebben afgepakt. Dit zal allemaal deel uitmaken van het herstel van jullie rechten, en zal door blijven gaan totdat jullie opnieuw Soevereine Wezens zijn. Dit is een absolute belofte en maakt deel uit van het goddelijk decreet om jullie en jullie Aarde terug te brengen tot wat het eens gewoon was te zijn. Dan zal deze verheffing dankzij het Ascentieproces doorgaan en nog verder dan dat, in een nooit-eindigende reis naar zelfs nog hogere dimensies.

Op wat voor manier je er ook naar kijkt, de toekomst ligt voor jullie vast, en jullie zullen de voetstappen volgen van degenen die jullie zijn voorgegaan. Jullie zullen begrijpen dat er niets nieuws plaatsvindt, omdat het een natuurlijke stap omhoog is die plaatsvindt wanneer zielen een bepaald bewustzijnsniveau hebben bereikt. Het oude zal zijn doel goed hebben gediend en jullie zijn klaar voor nieuwe avonturen. Deze zullen echter in de hogere dimensies plaatsvinden, tenzij jullie ervoor kiezen andere beschavingen te dienen die nog steeds in de dualiteit leven. De Galactische Federatie zal in zijn huidige vorm blijven bestaan, totdat iedere beschaving voldoende is ontwikkeld om ons te vergezellen. Dat is door de beschikking van God onze dienstbaarheid aan anderen, en dat is de reden waarom wij hier in grote getale zijn om jullie veilig Ascentie te zien bereiken.

In de tussentijd dringen wij er bij jullie op aan om nooit je waakzaamheid te verliezen want totdat wij de duisteren verwijderen, zullen ze hun best blijven doen om het werk ongedaan te maken dat we samen verrichten. Onze bondgenoten zitten verspreid over de hele wereld maar de nadruk ligt nog steeds op Amerika. We verwachten dat daar zeer spoedig de lang verwachte bekendmaking over ons bestaan vandaan zal komen. Ja, jullie hebben dit vele malen gehoord maar het komt dichterbij en met een aantal mogelijkheden in gedachten, weten we dat het niet veel langer kan worden uitgesteld.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat we jullie Aarde omcirkelen zodat niets aan onze aandacht kan ontsnappen. Vanuit onze positie kunnen we ogenblikkelijk handelen, als de situatie daarom vraagt. We beperken de effecten van natuurlijke en ook kunstmatige veranderingen maar veel moeten we in het belang van Moeder Aarde laten gebeuren. Dus Dierbaren, weet dat alles goed gaat, ongeacht hoe het er voor jullie uitziet. Vooruitgang vindt plaats, ook als het voor jullie niet duidelijk is.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.